KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối 6

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối 6
... 320C = O0C + 320 C = 320F +(32 x 1,8)0F = 89 ,60 F 0C = 89 ,60 F Vậy 32 b + 360 C = O0C + 36oC = 320 F +( 36 x 1,8)0F = 96, 80 F Vậy 360 C = 96, 80F c Ta cú: 950 F ng vi: (95 0F 32 0F) : 1,8 = 35 0C ... khụng i II/ Bi (6) : Câu 1: (1 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố: - Nhiệt độ - Gió - Diện tích mặt thoáng chất lỏng Câu (3điểm) a + 320C = O0C + 320 C = 320F +(32 x 1,8)0F = 89 ,60 F 0C ... nhiệt chất rắn, khí, khí Nhiệt kế - nhiệt giai Sự bay ngng tụ Sự nóng chảy đông đặc Cộng Ma trận Đề câu (1điểm) Vận dụng (3điểm) câu Hiểu câu (4,5điểm) Tổng câu câu (1điểm) câu (2điểm) câu (1,5điểm)...
 • 2
 • 328
 • 1

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối 7

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối 7
... ĐIỂM I/ LÝ THUYẾT: ( 2điểm) Câu 1: a/ dòng điện dòng điện tích dịch chuyển có hướng b/ Dòng điện kim loại dòng electron dịch chuyển có hướng II/ BÀI TẬP: (8 điểm) Câu 2: ( 2,5 điểm) Học sinh ... thường.(1đ) CHỦ ĐỀ 1/ Dòng điện 2/ chất dẫn điện, chất cách điện 3/ cường độ dòng điện 4/ Hiệu điện TỔNG Duyệt BGH MA TRẬN ĐỀ: NHẬN THÔNG BIẾT HIỂU 2 2 VẬN DỤNG 2,5 2,5 Duyệt tổ khối trưởng TỔNG ... điện trở lên (1 đ) - nêu phân dẫn điện trở lên (1 đ) Câu 3: (2,5 điểm) Đổi câu (0,5 đ) a/ 1, 75 1 A = … 175 1 mA c/ 5,2 V =…5200…… mV b/ 2009 mA= 2,009A d/ 220 mV = 0,22 V e/ 500 000v = …500…….kV Câu...
 • 2
 • 321
 • 1

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối 8

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối 8
... lượng 2500 J (1đ) Câu 2: (2đ) - Sự truyền nhiệt từ vật sang vật khác gọi dẫn nhiệt - Tại kim loại dẫn nhiệt tốt sứ dẫn nhiệt kém( sứ cách nhiệt) II/ Bài tập (6đ) : Câu : (2đ) Cơ chuyển hóa thành ... I/ Lí thuyết: (4đ) Câu 1:(2đ) a/ Năng lượng không tự nhiên sinh không tự nhiên đi, truyền từ vật sang vật khác , chuyển hóa từ dạng sang dạng khác (1đ) b/ Nói nhiệt dung riêng rượu 2500 J/kg.K ... lượng cầu thu vào ta có: Q1 =Q2 => m1 = 21000/ 32200 =0,65 kg Đáp số : 0,65 kg Duyệt BGH Duyệt tổ khối trưởng Giáo viên ...
 • 2
 • 257
 • 1

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối 9

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối 9
... II/ Tự luận: 7đ 1/ (2đ) n1 * u2 1200* 220 B u1 6000 số vòng dây cuộn thứ cấp là; n2= = 440 vòng 2/ ... 400=2000 MW=2.000.000KW Điện nhà máy sản 12h là: A=P.t= 2.000.000 12=24.000.000KWh Duyệt BGH Duyệt tổ khối trưởng Giáo viên ...
 • 2
 • 236
 • 0

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối lớp 6

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối lớp 6
... I .Lý Thuyết :(3đ) Câu 1:(2đ) - Nhiệt kế hoạt động dựa tượng dãn nở nhiệt chất - Nhiệt kế rượu dùng ... sang thể lỏng - Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng II. Bài Tập:(7đ) Bài 1:(1,5đ) Ta có V0 = 1000 cm3 = lít V1 = 1,028 lít V2 = 1,074 lít Độ tăng thể ... 1,028 – = 0,028 lít Độ tăng thể tích rượu ∆V2 = V2 – V0 = 1,074 – = 0,074 lít Bài 2:(1,5đ) a/ 86 0F b/ 29,44 0C Bài 3:(4đ) a/ Vẽ hình 1đ C -4 t (Phút) b/ Từ phút đến phút 1: Nước đá nóng lên...
 • 3
 • 309
 • 3

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối lớp 7

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối lớp 7
... 0 ,75 A Cường độ dòng điện mạch là: I = 1,5A Suy I1 = I – I2 = 1,5 – 0 ,75 = 0 ,75 A c/ Vì Đ1 mắc song song Đ2 nên: U =U1 = U2 = 9,8V U hiệu điện mạch, U2 hiệu điện Đ2 Duyệt BGH Duyệt TCM GV đề ... chiều dòng điện: Chiều dòng điện chiều từ cực dương qua dây dẫn thiết bị điện tới cực âm nguồn điện II. BÀI TẬP:(6Đ) Bài 1:(2đ) a/ 3205 mA b/ 0,5 A c/ 0,22 V d/ 20 V Bài 2:(2đ) 1-c 2-d 3-b 4–a Bài ... ĐÁP ÁN I.LÝ THUYẾT:(4Đ) Câu 1:(2đ) Các quy tắc an toàn sử dụng điện - Phải sử dụng dây dẫn có vỏ bọc cách...
 • 2
 • 195
 • 0

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật khối lớp 8

Đề Kiểm tra Học kỳ II môn Vật Lý khối lớp 8
... m2.c2.∆t = 1.4200 .80 + 2,5 .88 0 .80 = 371 200J b/ Lượng dầu cần dùng Ta có Q, = Q 100 100 = 371200 = 9 28 000J 40 40 Suy m = Q, /q = 9 280 00 /44.106 = 0,02kg Duyệt BGH Duyệt TCM GV đề ... nguyên tử, phân tử chuyển động không ngừng; Giữa nguyên tử, phân tử có khoảng cách II. Bài Tập:(7đ) Bài 1:(1đ) Lớp nhũ màu trắng bạc quét bể chứa xăng hay cánh máy bay để phản xạ tia xạ nhiệt Do ... I .Lý Thuyết:(3đ) 1.(1đ) Công thức tính nhiệt lượng tỏa nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn? Đơn vị đại lượng có công thức: Q=q.m đó: Q: nhiệt lượng tỏa (J) q: suất tỏa nhiệt nhiên liệu (J/kg) m: khối...
 • 3
 • 350
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT 12 - MÃ ĐỀ 301 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 - MÃ ĐỀ 301 pptx
... VĂN AN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) Đề kiểm tra học kỳ II Mơn Vật 12 đề 301 Trang THỜI GIAN: 60 PHÚT (Khơng kể thời gian phát đề) MÃ ĐỀ 301 CÂU A B C ... đổi Câu 28 Để nhận biết có mặt nguyên tố hoá học mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ mẫu vật đó? Đề kiểm tra học kỳ II Mơn Vật 12 đề 301 Trang A quang phổ vạch phát xạ B quang phổ ... riêng mạch là: A .12, 5.1 0-6 s B.1,25.1 0-6 s C 125 .1 0-6 s D 0 ,125 .1 0-6 s Câu 36 Đặc điểm số đặc điểm khơng phải đặc điểm chung sóng sóng điện từ? A Mang lượng B sóng ngang C Bị nhiễu xạ gặp vật cản D truyền...
 • 4
 • 258
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT 12 - MÃ ĐỀ 302 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ 12 - MÃ ĐỀ 302 docx
... cao ………………………………HẾT………………………………… Đề kiểm tra học kỳ II Mơn Vật 12 Trang SỞ GD VÀ ĐT BÌNH THUẬN TRƯỜNG THPT BC CHU VĂN AN ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II MƠN VẬT LÝ 12 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN) THỜI GIAN: ... điện từ Mắc-xoen đề cập vấn đề gì? A.Tương tác điện trường với điện tích B Tương tác từ trường với dòng điện C.Tương tác điện từ trường với điện tích Đề kiểm tra học kỳ II Mơn Vật 12 Trang D.Mối ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A X X X X X X X X X B X X C X X X X D X X X X X Đề kiểm tra học kỳ II Mơn Vật 12 Trang ...
 • 4
 • 231
 • 0

Kiểm tra học kỳ IImôn vật - năm học 2011 doc

Kiểm tra học kỳ II – môn vật lý - năm học 2011 doc
... (mm) ta thấy có vân sáng bâc khoảng cách từ chắn đển ảnh là: M· ®Ò sè 567 -Trang - Kiểm tra học kỳ II môn vật - năm học 2011 A D = 0.5 (m) B D = 1,25(m) C D = 1,5 (m) D 2,0 (m) Câu19: Khoảng ... Ao Câu 29: Năng lượng phôtôn xác định theo công thức: M· ®Ò sè 567 -Trang - D 1/2 Ao Kiểm tra học kỳ II môn vật - năm học 2011 A   h B   hc  C   c h D   h c Câu 30: Hiện tượng ... - hạt nhân tiến 1ô bảng tuần hoàn C Trong phóng xạ  hạt nhân tiến 2ô bảng tuần hoàn D Trong phóng xạ  hạt nhân không biến đổi M· ®Ò sè 567 -Trang - Kiểm tra học kỳ II môn vật - năm học...
 • 5
 • 156
 • 0

KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Vật lý- Khối 11 ppsx

KIỂM TRA HỌC KỲ II Môn: Vật lý- Khối 11 ppsx
... án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sở GD – ĐT Quảng Nam Trường THPT Cao Bá Quát Đề 2: KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 07 – 08) Môn: Vật lý- Khối 11 ( Thời gian làm ... án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sở GD – ĐT Quảng Nam Trường THPT Cao Bá Quát Đề 3: KIỂM TRA HỌC KỲ II( 07 – 08) Môn: Vật lý- Khối 11 ( Thời gian làm ... án Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sở GD – ĐT Quảng Nam Trường THPT Cao Bá Quát Đề 4: KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 07 – 08) Môn: Vật lý- Khối 11 ( Thời gian làm...
 • 13
 • 173
 • 0

KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN VẬT - NĂM HỌC 2010 - 2011 pptx

KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN VẬT LÝ - NĂM HỌC 2010 - 2011 pptx
... thấy có vân sáng bâc khoảng cách từ chắn đển ảnh là: M· ®Ò sè 567 -Trang - KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - NĂM HỌC 2010 - 2011 A D = 0.5 (m) B D = 1,25(m) C D = 1,5 (m) D 2,0 (m) Câu19: Khoảng ... Câu 29: Năng lượng phôtôn xác định theo công thức: M· ®Ò sè 567 -Trang - D 1/2 Ao KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - NĂM HỌC 2010 - 2011 A   h B   hc  C   c h D   h c Câu 30: Hiện tượng ... KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - NĂM HỌC 2010 - 2011 Câu10: Một điểm sáng nằm quang trục thấu kính phân kỳ có tiêu cự 20(cm) khoảng cách từ vật đến thấu kính 30(cm)...
 • 5
 • 61
 • 0

Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II Môn : vật -12 pot

Đề đề nghị kiểm tra học kỳ II Môn : vật lý -12 pot
... chấm Môn : vật -12 Ban : Tự Nhiên Trắc nghiệm: (3 Điểm) (Mỗi câu 0,3 điểm) Câu 10 B A C C B C C A D C I Tự luận Câu Nội Dung l 2,  0, 4mm ……………………………… Khoảng vân i   0, ia Bước sóng:   ... vào? A Khối lượng chất chu kỳ bán rã B khối lượng chất khối lượng mol chất C Khối lượng mol chu kỳ bán rã chất D Khối lượng nhiệt độ chất II Tự luận : (7 điểm) Bài 1: Trong thí nghiệm giao thoa ... U1 = 1,43 V U2 = 0,60 v Sử dụng số liệu cho tính: a Hằng số plăng h b Công thoát electron khỏi kẽm(tính theo eV) Cho biết e = 1,6.10-19 C Bài 3: Hạt nhân Triti (T) Đơtêri(D)tham gia phản ứng...
 • 3
 • 72
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LỚP 12 THPT pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ LỚP 12 THPT pptx
... ; NA = 6,02.10 23mol-1 A 2,73.10 12 (J) B 3,65.10 12 (J) C 2,17.1 012 (J) D 1,71.1025 (J) - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi VLY _THPT ... thu 18,0614 MeV D thu 18,0614 eV Trang 3/5 - Mã đề thi VLY _THPT Câu 32: Biết vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Theo hệ thức Anhxtanh lượng khối lượng vật có khối lượng 0,002 gam có lượng ... sáng A λ2 = 0,6µm ; k2 = B λ2 = 0,4µm ; k2 = C λ2 = 0,4µm ; k2 = D λ2 = 0,6µm; k2 = Trang 4/5 - Mã đề thi VLY _THPT Câu 42: Trong thí nghiệm Iâng, hai khe cách 0,8mm cách 1,2m Chiếu đồng thời hai...
 • 5
 • 181
 • 0

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT - LỚP 12 THPT ppsx

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 THPT ppsx
... tử dịch chuyển hai trạng thái dừng có hiệu hai mức lượng là: A 3,03.1 0-1 9 (J) B 3 ,12. 10 -2 5 (J) C 3 .12. 1 0-1 9 (J) D 3,03.1 0-2 5 (J) Câu 18: Chất phóng xạ 131 I dùng y tế có chu kì bán rã ngày đêm ... cảm là: -8 A 0,05 (H) B 0,50 (H) C 5.10 (H) D 1,00 (H) Câu 36: Hiệu điện anốt catốt ống Cu-lít-giơ có giá trị hiệu dụng 12kV Cho khối lượng độ lớn điện tích êlectron 9,1.10 -3 1kg 1,6.1 0-1 9C Vận ... 28: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bohr ro = 5,3.1 0-1 1m Bán kính quỹ đạo dừng M A 21,2.1 0-1 1 (m) B 47,7.10 -1 1 (m) C 132,5.10 -1 1 (m) D 84,8.1 0-1 1(m) + Câu 29: Trong tia phóng xạ ,  , xếp theo...
 • 4
 • 204
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập kiểm tra học kỳ ii môn vật lý 8đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý lớp 7đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý 6đề kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý 11đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 6đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý 11đề kiểm tra học kỳ 2 môn vật lý 8đề kiểm tra học kỳ i môn vật lý 12đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 11đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 8đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 7đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 9đề kiểm tra học kỳ i môn vật lý 6đề kiểm tra học kì ii môn vật lý 10PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)DE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học