Đề và đáp án môn tiếng anh kì thi THPT năm 2016 2017

ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH LUYỆN THI ĐẠI HỌC

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH LUYỆN THI ĐẠI HỌC
... form a word that fits in the space in the same line One thing I know is that I wouldn't like to have an occupation OCCUPY that has anything to with physics,(1) or maths; CHEMIST I am not the(2) ... spectacles and a tuxedo which was rather unusual, (2) in this warm climate In his (3) he held a cane It occurred to me that I had seen this man before but could not recall (4) and where "Can I ... behaviour, I will help you this time Despite my …………………………………………………………… My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known I’ve ………………………………………………………… Her hobby is one thing that she doesn't...
 • 5
 • 198
 • 0

Đề đáp án môn tiếng anh lớp 10 tỉnh thái bình

Đề và đáp án môn tiếng anh lớp 10 tỉnh thái bình
... Yes, it have B Yes, it has had C Yes, it had D Yes, it has VI Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: (46) an earthquake happens, people can die from lack of food, water, ... B Before B is causing B predict B more B but C Until C is caused C predicting C much C and ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ THI D During D caused D was predicted D many D too 132 Câu 1: D Câu 11: D Câu 21: B Câu ... No, it wasn’t B Yes, it was C Yes, it isn’t D Yes, it is VI Đọc đoạn văn sau, chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống: (46) an earthquake happens, people can die from lack of food, water,...
 • 12
 • 1,320
 • 6

Đề đáp án môn Tiếng Anh 9 năm học 2010-2011

Đề và đáp án môn Tiếng Anh 9 năm học 2010-2011
... small Note : Điểm tổng làm tròn tới 0,25 điểm Ví dụ: 19, 1 = 19, 0 19, 3 = 19, 25 19, = 19, 5 19, = 19, 75 19, 2 = 19, 25 19, 4 = 19, 5 19, 65 = 19, 75 19, 85 = 20,0 The end ... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH NĂM HỌC 2010 – 2011 I Circle the letter A, B, C or D before the word whose underlined part is pronounced differently (1pt) Mỗi câu khoanh cho 0,2 điểm ... largest of all Asian countries It has a population of more than 185 million people and more than 90 million live on island of Java The capital of Jakarta and other important cities include: Jog...
 • 7
 • 470
 • 6

Tổng hợp đề đáp án môn tiếng anh lớp 8 tham khảo 17 đề

Tổng hợp đề và đáp án môn tiếng anh lớp 8 tham khảo 17 đề
... ago I have HẾT -Bộ đề , đáp án kiểm tra học kỳ II - Môn Anh Văn - Khối 18 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I/ Trắc nghiệm: (5đ) câu 0,5đ 1b 2a 3c 4c 5c 6d 7d 8b 9a 10d II/ (3đ) Mỗi câu 0,5đ A/ 1a ... Bộ đề , đáp án kiểm tra học kỳ II - Môn Anh Văn - Khối 19 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ I 1d 2c 3b 4a II 1b 2a 3c 4a 5d 6c 7b 8a III I was given a dress I have learned English for three years Susan asked Hanh ... province Bộ đề , đáp án kiểm tra học kỳ II - Môn Anh Văn - Khối 8- B 22 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ 14 I- ( 4m ) : 1-b , 2-b , 3-c , 4c , 5-d , 6-a , 7c , 8b II- (1m ) : 1-b , 2-d , 3-c ,...
 • 23
 • 621
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KHỐI D (2010)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH KHỐI D (2010)
... simply asked us why we wouldn’t come to a reunion C John didn’t understand why we came to a reunion D John asked us why we didn’t come to a reunion this weekend Read the follwing passage and mark ... D Question 48: The team leader demanded from his team members a serious A B attitude towards work, good team spirit, and that they work hard C D Question 49: In my judgment, I think Hem is the ... the middle of their dinner B They ate their dinner as soon as I arrived C When they started having their dinner, I arrived D I came to their invitation to dinner Question 64: They couldn’t climb...
 • 7
 • 193
 • 0

ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH HAI DƯƠNG THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH HAI DƯƠNG THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015-2016
... 456 Quang Trung Street, Hanoi 10th June, 2015 Dear Sir, Yours faithfully, Nguyen Minh Tam A SAMPLE LETTER 456 Quang Trung Street, Hanoi 10th June, 2015 Dear Sir, My ... number: (04)8 278 787 You are interested in these courses and want to improve your English In about 100 words, write a letter of inquiry to the center, requesting for more information about the courses ... be made to clean the house by my mother II Write a letter of inquiry (1.0 point) You have seen this advertisement: Improve Your English with SYDNEY LANGUAGE CENTER 123 Ly Nam De, Hanoi • We offer...
 • 3
 • 1,109
 • 4

TUYỂN tập đề THI đáp án môn TIẾNG ANH kỳ THI học SINH GIỎI lớp 7 CHỌN lọc HAY đặc sắc NHẤT

TUYỂN tập đề THI và đáp án môn TIẾNG ANH kỳ THI học SINH GIỎI lớp 7 CHỌN lọc HAY và đặc sắc NHẤT
... 10 Hoa studies (very) hard Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện Năm học 200.-200 Môn: Tiếng Anh Thời gian làm bài: 120 (Thí sinh làm giấy thi, không làm trực tiếp vào đề này) *****&***** I Cho ... music or play video (79 ) after finishing homework I usually go to bed at ten oclock I never (80) up too late at night 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp án cho thông tin ... nineth 70 at ninth in Bài 8: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau (2, điểm) 71 take 72 and 73 lunch 74 juice 75 playing 76 77 with 78 pass 79 games 80 stay Bài 9: Đọc đoạn văn chọn đáp...
 • 22
 • 266
 • 0

Đề đáp án môn lịch sử thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015

Đề và đáp án môn lịch sử kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015
... Nam PTGPDT giới - Tháng 12 – 1920: Dự Đại hội XVIII Đảng Xã hội Pháp, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp - Từ 1921 – 1923: Tham gia thành lập Hội ... Việt 3.0 Nam vào năm 1930 - Soạn thảo Cương lĩnh trị cho Đảng Đây cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn, sáng tạo phù hợp xu phát triển thời đại Những kiện chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc bước đầu thi t lập ... chức vào tháng 7/1956, kiểm soát giám sát Ủy ban quốc tế (gồm Ấn Độ làm Chủ tịch hai thành viên Ba Lan Ca-na-đa) => Như vậy, Hiệp định Giơ-ne-vơ không trực tiếp chia Việt Nam thành hai quốc gia...
 • 5
 • 1,830
 • 0

Đề đáp án môn sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Đề và đáp án môn sinh học kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
... xảy đột biến Hợp tử H hình thành thụ tinh A giao tử n với giao tử 2n B giao tử (n - 1) với giao tử n C giao tử n với giao tử n D giao tử (n + 1) với giao tử n Câu 36: Theo thuyết tiến hóa đại, ... mùa, theo năm Câu 14: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Khoảng chống chịu khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh sinh vật B Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật ... hệ sinh thái gồm loài sinh vật: A, B, C, D, E, F, H Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Lưới thức ăn có tối đa chuỗi thức ăn (2) Loài D tham gia vào chuỗi thức ăn khác (3) Loài E tham gia vào...
 • 27
 • 1,467
 • 1

Đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2016 TPHCM

Đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2016 TPHCM
... opened in the town by The Prime Minister next autumn Màu Xanh la dấu hiệu Màu đỏ đáp án Hoa Anh English study center 166 Tran Van Quang P 10 Quan Tan Binh Ho Chi Minh city Tel 01686565237 ... 1960s were embroidered jeans, painted jeans and so on [embroider] Hoa Anh English study center 166 Tran Van Quang P 10 Quan Tan Binh Ho Chi Minh city Tel 01686565237 29 Too much _ dependence ... offers you a good / the Academy of Language / Thí sinh viết tiếp nhóm từ dấu câu theo trình tự vào phần trả lời để hình thành câu hoàn chỉnh Answers: 31 Our parents were happy to hear all of...
 • 3
 • 167
 • 1

Đề thi học 1 đáp án môn Tiếng Anh 8 trường THCS Nghĩa Hiệp năm 2015

Đề thi học kì 1 và đáp án môn Tiếng Anh 8 trường THCS Nghĩa Hiệp năm 2015
... end— ĐÁP ÁN ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KÌ MÔN TIẾNG ANH I Listen to the conversation between Lena and Tuan THREE times and decide True or False for each sentence, check (√) the boxes (1. 5) Câu Đáp án ... pronounced differently from the others (1. 0) Câu Đáp án D B C A Điểm 0.25 0.25 0.25 0.25 III Choose the word or phrase that best completes the sentence (2.0) Câu Đáp án D C A B C A D B Điểm 0.25 0.25 ... questions (1. 0) Câu Đáp án Điểm He has two close friends 0.25 Yes, she is 0.25 She is sociable and humorous 0.25 Hanh likes reading 0.25 V Complete the passage, using the words given in the box ( 1. 0)...
 • 4
 • 187
 • 1

5 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (ĐỀ 1-5) LỚP 8 THAM KHẢO

5 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (ĐỀ 1-5) LỚP 8 THAM KHẢO
... work  They ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ MÔN : TIẾNG ANH ĐỀ 10 I Listening: (1đ) (Unit 12 - Listen) A B B A II Choose the correct word : 2đ B D C C D B A 8. A III Verb form or tense: (1đ) ... It is exciting to travel around the world I have learnt English for years - ĐỀ I II ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN : ANH VĂN LỚP KTHK (English 8- tham khảo) Listen carefully ... ……………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG ANH ĐỀ I/ LANGUAGE FOCUS (5. 5ms) Mỗi câu làm cho 0. 25 điểm * Khoanh tròn vào câu trả lời (2.5ms) B B A B C A A A B 10 C * Matching:...
 • 16
 • 6,535
 • 113

5 ĐỀ THI HSG 9 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (Đề 1-5- tham khảo)

5 ĐỀ THI HSG 9 VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH (Đề 1-5- tham khảo)
... will be ill Unless ………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A-ĐÁP ÁN Question1: ( 15 points) a1-B 2- D 3- C 4- A 5- D b1 saw / were singing / ... people 5) Tan doesn’t take after his father at all D) READING: I) Mỗi câu 0,3đ: 1B 2A 8D 9B II) Mỗi câu 0 ,5 1A 2C 3C 4D 5B 4B 6A 7A 5D 10A 3A ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh ... change her mind There’s ……………………………………………… ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP - THCS Môn : Tiếng Anh ĐỀ A- ĐÁP ÁN Question1: ( 19 points) a1-B 2- D b1 was getting shouted asked...
 • 26
 • 1,791
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề và đáp án môn tiếng anh khối d 2012đề và đáp án môn tiếng anh khối d 2013đề và đáp án môn tiếng anh lớp 7đề và đáp án môn tiếng anh khối a1 2012đề và đáp án môn tiếng anh tốt nghiệp 2013đề và đáp án môn tiếng anh khối a1 2013đề và đáp án môn tiếng anh khối d 2011đề và đáp án môn tiếng anh khối d năm 2013de va dap an mon tieng anh khoi d nam 2006de va dap an bttn tieng anh ki 2 lop 11đáp án môn tiếng anh kì thi tốt nghiệp 2012đáp án môn tiếng anh kì thi tốt nghiệp 2013đáp án môn tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2013đáp án môn tiếng anh tốt nghiệp thpt năm 2012de thi va dap an mon tieng anh hoc ki 2 lop 10Hướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Chemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải pháp650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầuthuyết trình dân sự bài tập nhómNghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềmCơ chế di truyền va biến dị Tế bào