NGHIÊN cứu CÔNGNGHỆ sản XUẤT bột RAU GIÀU VITAMIN b,c và CHẤT VI LƯỢNG

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin nhóm b, c chất vi lượng

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin nhóm b, c và chất vi lượng
... Nghiên c u c ng nghệ sản xuất bột rau giàu vitamin nhóm B, C chất vi lượng đề xuất 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN C U Đề tài gồm nội dung sau: Lựa chọn nguồn nguyên liệu giàu vitamin nhóm B, C chất vi lượng ... liệu rau giàu vitamin nhóm B, C chất vi lượng để sản xuất bột rau là: C n tây, rau ngót, súp lơ xanh mùi tàu Đã xây dựng qui trình sản xuất bột rau giàu vitamin B ,C chất vi lượng sau: Bột rau: Rau ... apigenin vitamin C 16 3.4.6 Vai trò vitamin nhóm B, C chất vi lượng s c khỏe người [3] 3.4.6.1 C c vitamin nhóm B: nhóm vitamin tan nư c bao gồm: Vitamin B1 (thiamine); Vitamin B2 (riboflavin); Vitamin...
 • 43
 • 392
 • 2

Luận văn nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau

Luận văn nghiên cứu công nghệ sản xuất bột rau má
... 2.1 Rau thìa Hình 2.2 Rau lông Hình 2.3 Rau to Hình 2.4 Rau m Hình 2.5 Rau rau mu ng Hình 2.6 Rau sen Hình 2.7 Rau ... m, rau ñư c coi lo i rau nhi t Rau ñư c s d ng làm nư c ép rau má, làm rau ăn tươi ho c phơi khô s c l y nư c u ng h gia ñình Tuy v y, th c ph m ch bi n t rau ch y u mang tính th công ... tài: Nghiên c u công ngh s n xu t b t rau 1.2 M C ðÍCH NGHIÊN C U Xác ñ nh m t s thông s công ngh t i ưu c a trình s y rau làm s cho vi c hoàn thi n quy trình công ngh s n xu t b t rau má, ...
 • 104
 • 1,185
 • 12

nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp

nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh hiện đại để sản xuất chế phẩm giàu axit amin và enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp và thuỷ hải sản ở qui mô bán công nghiệp
... công nghệ sản xuất enzim mananaza Vi t Nam thời gian tới Đề tài Nghiên cứu áp dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm giàu axit amin enzym từ nguồn thứ phẩm nông nghiệp thuỷ hải sản qui bán ... điện Nông nghiệp công nghệ sau thu hoạch : Vi n Công nghệ sinh học- Công nghệ Thực phẩm, Trờng Đại học Bách khoa Hà nội : Vi n Chăn nuôi Quốc Gia : Vi n Di truyền Nông nghiệp : Vi n Công nghệ Sinh ... sản xuất axit amin quy công nghiệp đợc năm 1908 Nhật Bản có lịch sử 40 năm sản xuất áp dụng axit amin quy công nghiệp với sản lợng 90.000 tấn/năm (chủ yếu hai hãng công nghiệp vi sinh khổng...
 • 280
 • 600
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột TiO2 để ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột TiO2 để ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa
... phản ứng sản xuất TiO2 nano để kiểm chứng cải tiến mô hình toán học d Nghiên cứu ứng dụng bột TiO2 nano làm chất xúc tác quang hóa 1.4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.4.1 Ý nghĩa khoa học Luận án nghiên ... xây dựng nên công cụ mạnh để nghiên cứu phản ứng, thiết lập chế độ phản ứng tối ưu để tạo hạt TiO2 có kích thước nano ứng dụng làm chất xúc tác quang hoá Luận án góp phần xây dựng nên công cụ mạnh ... hợp chất hữu dễ bay benzen, xylen, toluene 1.3 Nội dung nghiên cứu a Nghiên cứu lý thuyết phản ứng sản xuất TiO2 mô hình hoá toán học b Nghiên cứu phản ứng tạo hạt TiO2 phần mềm mô c Nghiên cứu...
 • 29
 • 127
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột tio2 để ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột tio2 để ứng dụng làm chất xúc tác quang hóa
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HOÀNG MINH NAM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỘT TiO2 ĐỂ ỨNG DỤNG LÀM CHẤT XÚC TÁC QUANG HÓA Chuyên ngành: Quá trình Thiết bị Công nghệ Hóa học Mã số chuyên ngành: 62527710 ... Sự oxy hóa xúc tác quang hóa dị thể với TiO2 đáp ứng yêu cầu sau để cạnh tranh với trính oxy hóa chất nhiễm khác: – Vật liệu sử dụng làm chất xúc tác quang hóa phải có giá thành rẻ – Phản ứng phải ... 5,080 Xúc tác quang hóa: tính xúc tác quang hóa Akira Fujishima khám phá vào năm 1967 công bố năm 1972 Từ đó, nghiên cứu, sử dụng lĩnh vực như: nhiên liệu, điện tử, sản phẩm tự làm … Các ứng dụng...
 • 190
 • 130
 • 0

NGHIÊN CỨU VỀ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ, HÀNG HOÁ, TIỀN TỆ CỦA KTCT MÁC LÊNIN

NGHIÊN CỨU VỀ SẢN XUẤT HÀNG HOÁ, HÀNG HOÁ, TIỀN TỆ CỦA KTCT MÁC LÊNIN
... giảm đợc lợng tiền mặt e, tiền tệ giới Khi trao đổi hàng hoá mở rộng bên biên giới quốc gia hình thành quan hệ buôn bán nớc tiền tệ làm chức tiền tệ giới Chức tiền tệ giới dùng tiền làm công ... Các chức tiền tệ: Trong kinh tế hàng hoá phát triển tiền tệ có năm chức bản: a, Thớc đo giá trị Đây chức tiền tệ, đợc dụng để biểu đo lờng giá trị hàng hoá khác .Tiền làm thớc đo cho hàng hoá ... lao động xã hội cần thiết để sản xuất tái sản xuất hàng hoá định.Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian lao động cần thiết để sản xuất hàng hoá điều kiện sản xuất bình thờng xã hội, với...
 • 10
 • 863
 • 31

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI HỘ NÔNG DÂN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRONG SẢN XUẤT CHÈ MÍA ĐƯỜNG Ở SƠN LA pot

HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG SẢN XUẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI HỘ NÔNG DÂN TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TRONG SẢN XUẤT CHÈ VÀ MÍA ĐƯỜNG Ở SƠN LA pot
... chè Mộc Châu (doanh nghiệp sản xuất - chế biến chè lớn vùng) qua hình thức HĐSX Công ty với hộ sản xuất Bảng Các hình thức hợp đồng chủ yếu vùng chè mía đường Sơn La Hình thức hợp đồng Hình thức ... sánh hình thức HĐSX sản xuất chè mía vùng nghiên cứu K ẾT Q U Ả N G H I Ê N C ỨU 3.1 Tình hình thực hợp đồng sản xuất ngành chè mía đường Sơn La 3.1.1 Các hình thức hợp đồng ngành chè mía đường hộ ... 1034 Hình thức hợp đồng sản xuất doanh nghiệp với hộ nông dân Sơn La Hộ sản xuất đất côn g t y 45% Sản lượng Hình thức HĐSX I Hình thức HĐSX II chè Công nguyên liệu toàn 51,9% 40% 39% Hộ dân...
 • 9
 • 346
 • 0

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx
... L25 0-2 - 8-1 -1 IR60819/IR59606 MTL460 L27 5-5 - 1-1 - 3-5 - 2-1 -1 OM1723/LTCN MTL471 L34 2-9 -1 0-2 -1 MTL233/AS996 MTL473 L31 8-1 -2 3-3 - 4-1 - 1-1 -1 MTL156/Khaohom MTL482 L31 8-1 - 2-2 - 8-3 - 1-1 MTL156/Khaohom MTL486 L33 5-1 7-3 - 2-1 ... MTL496 L32 8-2 - 9-1 -2 MTL145//P6/Jasmine 13 MTL497 L32 8-2 - 9-1 -1 MTL145//P6/Jasmine 14 MTL498 L31 8-2 - 1-2 - 1-1 - 2-1 MTL156/Khaohom 15 MTL499 L25 9-4 -1 7-1 -1 -N CK96/IR64 16 MTL500 L31 8-1 - 2-4 - 5-1 - 1-1 MTL156/Khaohom ... MTL156/Khaohom 17 MTL501 L33 7-1 0-1 - 3-1 -1 VD20//MTL156/N.Nhu n 18 MTL502 L26 4-1 - 1-2 - 1-1 - 3-1 -1 N MTL142/LTCN 19 MTL503 L33 7-1 0-1 - 1-2 -2 VD20//MTL156/N.Nhu n 20 MTL145 IR 6206 5-2 7-1 - 2-1 (ð/C) 14 3.2 Phương...
 • 68
 • 465
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỨC SẢN XUẤT CỦA VỊT BỐ MẸ CHERRY VELLEY SUPER MEAT 2 (CV.SM2) NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN NÔNG HỘ TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... vịt sinh sản bố mẹ vịt thương phẩm chưa nghiên cứu ứng dụng chăn nuôi nông hộ miền Trung Nghiên cứu nhằm đánh giá sức sản xuất khả phát triển vịt sinh sản bố mẹ điều kiện chăn nuôi nông hộ ... 97,33 2. 363,3± 129 ,47 2. 340,0±113,37 2. 318,0± 127 ,44 7.775 8.140 8.330 29 6 29 5 29 2 99, 32 98,98 98, 62 3.605 ,2 119,47 3.5 62, 4±114,93 3.536,6±106,88 Thức ăn tiêu thụ (g/con) 19 720 19 720 19 720 Tỷ lệ nuôi ... tương đối đồng Điều khẳng định ổn định giống vịt Super Meat (SM) nuôi nước ta 3.4 Các tiêu sinh sản đàn vịt bố mẹ CV.SM2 nuôi Bình Định 3.4.1 Tỷ lệ đẻ (%) đàn vịt sinh sản bố mẹ CV.SM2 theo tuần...
 • 11
 • 221
 • 0

Một số nết về vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong giai đoạn hiện nay

Một số nết về vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất trong giai đoạn hiện nay
... gia Một số nét vấn đề gắn kết nghiên cứu với sản xuất giai đoạn I Mối quan hệ gắn kết nghiờn cứu với sản xuất Ngày nay, gắn nghiên cứu với sản xuất đươc coi tảng tạo nên kỳ diệu phát triển với xuất ... hệ gắn kết nghiên cứu với sản xuất 1.1 Nhìn lại lịch sử 2 1.2 Điều kiện tạo nên gắn kết nghiên cứu với sản xuất 1.3 Đặc điểm gắn kết nghiên cứu với sản xuất 1.4 Vấn đề nẩy sinh từ gắn kết nghiên ... động gắn kết nghiên cứu với sản xuất lực lượng khoa học 21 III Vấn đề gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất Trung quốc Việt Nam 3.1 Gắn kết nghiên cứu với sản xuất Trung Quốc Quan hệ nghiên cứu...
 • 36
 • 178
 • 0

Nghiên cứu sức sản xuất thịt mối tương quan với gen myogenin, MC4R của lợn lai f2 3 4 máu lợn rừng {đực rừng x nái f1(đực rừng x nái địa phương pác nặm

Nghiên cứu sức sản xuất thịt và mối tương quan với gen myogenin, MC4R của lợn lai f2 3 4 máu lợn rừng {đực rừng x nái f1(đực rừng x nái địa phương pác nặm
... lượng thịt lợn lai F2 3/ 4 máu lợn rừng Thái Lan Vì vây tiến hành ̣ đề tài: Nghiên cứu sức sản xuất thịt mối tương quan với gen Myogenin, MC4R lợn lai F 3/ 4 máu lợn rừng {Đực rừng x nái F1(Đực rừng ... NÔNG LÂM HỒ VIẾT DƢƠNG NGHIÊN CỨU SỨC SẢN XUẤT THỊT VÀ MỐI TƢƠNG QUAN VỚI GEN MYOGENIN, MC4R CỦA LỢN LAI F 3/ 4 MÁU LỢN RỪNG {ĐỰC RỪNG X NÁI F1(ĐỰC RỪNG X NÁI ĐỊA PHƢƠNG PÁC NẶM)} Chuyên ngành: CHĂN ... Nái địa phương Pác Nặm) ] - Nghiên cứu đa hình gen Mc4R, gen Myogenin liên quan chúng đến sinh trưởng lợn lai F2 3/ 4 [Lợn đực rừng x nái F1 (Đực rừng Thái Lan x Nái địa phương Pác Nặm) ] 2 .3 PHƢƠNG...
 • 88
 • 144
 • 0

Nghiên cứu sức sản xuất của lợn nái f2 {♂ rừng x ♀f1 (♂ rừng x ♀ địa phương)}

Nghiên cứu sức sản xuất của lợn nái f2 {♂ rừng x ♀f1 (♂ rừng x ♀ địa phương)}
... dung nghiên cứu - Nghiên cứu sức sản xuất lợn nái F {♂ rừng x F1 (♂ rừng x địa phương)} phối giống lợn đực rừng Thái Lan - So sánh với sức sản xuất đàn lợn nái ĐP 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu ... Nghiên cứu sức sản xuất lợn nái F2 {♂ rừng x ♀F1 (♂ rừng x địa phương)} huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn” 20 Mục tiêu đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài: đánh giá khả sản xuất lợn nái lai F2 {♂ ... pháp nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu Lợn nái sinh sản: Lợn nái F2 {♂ rừng TL x F1 (♂ rừng TL x địa phương)} Lợn đực rừng Thái Lan Lợn nái địa phương Ngân Sơn 2.3.2 Địa điểm thời gian nghiên...
 • 63
 • 311
 • 0

Nghiên cứu ngành sản xuất chè trên địa bàn Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu ngành sản xuất chè trên địa bàn Huyện Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên
... http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÁI NGUYÊN ĐẶNG THỊ THU THÚY NGHIÊN CỨU NGÀNH SẢN XUẤT CHÈ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI TỪ - TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Địa lý học Mã số: ... huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên Làm rõ giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè địa bàn huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên ,l văn : - Nghiên cứu tiêu thụ , p huyện Đại Từ - tỉnh v huyện ... triển sản xuất chè huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 77 3.2.2 Định hướng phát triển sản xuất chè huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên 78 iv Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ n xuất chè...
 • 105
 • 401
 • 0

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất đời sống tỉnh Bắc Giang[15213152134

Nhận diện mối quan hệ giữa quá trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống tỉnh Bắc Giang[15213152134
... để nhận diện gắn kết trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống địa phương? Giả thuyết nghiên cứu - Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học ... xác định nhiệm vụ nghiên cứu hàng năm? Từ nội dung trên, nhận thấy việc nhận diện mối quan hệ trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống ... Nhận diện mối quan hệ trình xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với nhu cầu ứng dụng kết nghiên cứu vào sản xuất đời sống tỉnh Bắc Giang” yếu tố “chọn vấn đề nghiên cứu sát thực, phù hợp với...
 • 134
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu ve san xuat vu khi sinh hocphân tích kết quả nghiên cứu về sản xuất kinh doanh của xí nghiệpthực trạng về hoạt động nghiên cứu thị trường xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩmcông nghệ sản xuất bột cao su phế thải và chế tạo bêtông asphalt sử dụng bitum cải tiến bằng bột cao su phế thảicông nghệ sản xuất bột mài bóng gương kính và đá quýphan i nghien cuu chon loc nhan thuan nang cao nang suat va chat luong mot so giong gia cam trong nuoc va nhap noi tao cac to hop lai nham phat trien chan nuoi trong nong ho giai doan 1996 2000nghiên cứu vi bao chất béo để sản xuất bột sữa dừa hòa tannghien cuu cong nghe va day chuyen san xuat bot giaynghiên cứu về công nghiệp sản xuất bột màunghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng trẻ em bổ sung protein canxi và kẽm từ thịt và xương con cócnghiên cứu sản xuất trà râu bắpđề tài nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột cà chua có hàm lượng lycopen caonghiên cứu vi bao chất béođể sản xuất bột sữa dừa hòa tannghiên cứu qui trình công nghệ sản xuất bột nêm từ thịt vụn cá thubước đầu nghiên cứu sản xuất axit axetic bằng phương pháp lên men vi sinh vật trên tinh bột khoaiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học