Khóa luận nghiên cứu đặc điểm hình thái và mức độ gaya hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley hại lúa tại phúc yên tỉnh vĩnh phúc

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gaya hại của Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Khóa luận tốt nghiệp Nghiên cứu đặc điểm hình thái và mức độ gaya hại của Nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc
... tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gây hại loài nhện gié Steneotarsonemus spỉnki Smiley hại lúa Phúc Yên, Vĩnh Phúc Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định đặc điểm hình thái nhện gié Steneotarsonemus ... giống lúa cấy phổ biến Vĩnh Phúc Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu nhện gié nước 1.1.1 Những nghiên cứu vị tí phân loại, tình hình phân bố, mức độ gây hại nhện gié hại lúa Steneotarsonemus ... dung nghiên cứu - Xác định kích thước pha phát dục nhện gié - Mô tả đặc điểm hình thái pha phát dục nhện gié - Điều tra diễn biến mật độ mức độ gây hại nhện gié số giống lúa KHÓA LUẬN TỐT 2.3 Phương...
 • 33
 • 407
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gaya hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley hại lúa tại phúc yên, vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và mức độ gaya hại của nhện gié steneotarsonemus spinki smiley hại lúa tại phúc yên, vĩnh phúc
... tài: Nghiên cứu đặc điểm hình thái mức độ gây hại loài nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa Phúc Yên, Vĩnh Phúc Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định đặc điểm hình thái nhện gié Steneotarsonemus ... Tình hình nghiên cứu nhện gié nước ngoài………………………….4 1.1.1 Những nghiên cứu vị tí phân loại, tình hình phân bố, mức độ gây hại nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley …………………… 1.1.2 Đặc điểm ... cứu nhện gié nước 1.1.1 Những nghiên cứu vị tí phân loại, tình hình phân bố, mức độ gây hại nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley Nhện gié Steneotarsonemus spinki mô tả lần năm 1967 (Smiley, ...
 • 37
 • 300
 • 0

Khóa luận: Điều tra hiện trạng sử dụng thuốc trừ rầy tại thái bình, nghiên cứu đặc điểm sinh học mức độ mẫn cảm của quần thể rầy lưng trắng mẫn cảm sogatella furcifera horvath

Khóa luận: Điều tra hiện trạng sử dụng thuốc trừ rầy tại thái bình, nghiên cứu đặc điểm sinh học và mức độ mẫn cảm của quần thể rầy lưng trắng mẫn cảm sogatella furcifera horvath
... rầy Thái Bình, nghiên cứu đặc điểm sinh học mức độ mẫn cảm quần thể rầy lưng trắng mẫn cảm Sogatella furcifera Horvath để đánh giá khả hình kháng thuốc rầy lưng trắng nhằm mục đích sử dụng thuốc ... số đặc điểm sinh học quần thể rầy lưng trắng mẫn cảm chuẩn phòng thí nghiệm Sau thử thuốc, tiến hành nhân nuôi hệ rầy lưng trắng mẫn cảm chuẩn để đánh giá số tiêu sinh học rầy lưng trắng mẫn cảm ... nuôi nguồn rầy để đánh giá tính kháng thuốc số hoạt chất thuốc trừ sâu quần thể rầy lưng trắng mẫn cảm chuẩn tiến hành nghiên cứu số đặc điểm sinh vật học, sinh thái học rầy lưng trắng nhằm xác...
 • 75
 • 406
 • 0

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái của các quần thể nhông cát leiolepis reevesii (gray 1831) ở vùng cát ven biển thanh hoá

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái của các quần thể nhông cát leiolepis reevesii (gray 1831) ở vùng cát ven biển thanh hoá
... sinh thái quần thể Nhông cát - Leiolepis reevesii (Gray 1831) vùng cát ven biển Thanh Hoá. Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái Nhông cát, tìm hiểu đặc trng giới ... [2] nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái Nhông cát Leiolepis belliana (Gray 1827) đồng vùng cát ven biển Thừa Thiên Huế Ngô Thái Lan, Trần Kiên (2000 2001) [12] nghiên cứu đặc điểm hình thái ... tả, xác định đặc điểm phân loại, biến dị địa lý vùng phân bố chúng Cho đến cha có nghiên cứu loài Thanh Hoá Việc nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Nhông cát Thanh Hoá nhằm góp phần làm rõ...
 • 85
 • 448
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ, MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY, KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG SINH CỦA TẢO PLATYMONAS SP. " pdf

BÁO CÁO
... sinh trưởng Sự sinh trưởng tảo Platymonas môi trường Walne ure khác biệt Tảo Platymonas sinh tưởng tốt môi trường rỉ đường môi trường biogas Kích thích tăng trưởng thực vật có ảnh hưởng đến tăng ... kỳ tăng trưởng tế bào KẾT LUẬN Trong khoảng nồng độ nuôi cấy ban đầu từ – 15% tăng sinh tảo Platymonas tăng theo gia tăng nồng độ nuôi cấy ban đầu Môi trường Walne môi trường tối ưu cho tảo Platymonas ... Ngaøy Biểu đồ Mật độ tảo nuôi cấy môi trường khác Ảnh hưởng NAA (naphtyl axetic acid) lên hình thái tăng sinh tảo Platymonas Hình dạng tế bào tảo có khác biệt xử lý kích thích tố nồng độ khác So với...
 • 8
 • 386
 • 1

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái các quần thể Nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ

Góp phần nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các quần thể Nhông cát Leiolepis reevesii (Gray, 1831) ở vùng cát ven biển các tỉnh Bắc Trung bộ
... hỡnh thỏi v sinh thỏi cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray, 1831) vựng cỏt ven bin cỏc tnh Bc Trung B Mc ớch nghiờn cu Nghiờn cu cỏc c im hỡnh thỏi ca nhụng cỏt Leiolepis reevesii trờn ... v sinh thỏi cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray, 1831) vựng cỏt ven bin Ngh An Tp Sinh hc 23 (3c): Cao Tin Trung, Hong Xuõn Quang (2001), c im hỡnh thỏi ca cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis ... Leiolepis reevesii (Gray, 1831) Ngh An v H Tnh Thụng bỏo khoa hc Trng i hc Vinh Tp 26: 103108 Hong Xuõn Quang, Cao Tin Trung (2001), Mt s c im sinh thỏi ca cỏc qun th nhụng cỏt Leiolepis reevesii (Gray,...
 • 28
 • 310
 • 1

nghiên cứu đặc điểm hình thái phân tử sán lá ruột nhỏ trên người ở một số tỉnh hiệu quả điều trị tại cộng đồng, năm 2010-2013.(tóm tắt)

nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử sán lá ruột nhỏ trên người ở một số tỉnh và hiệu quả điều trị tại cộng đồng, năm 2010-2013.(tóm tắt)
... nhiễm sán thu mẫu sán trưởng thành sau điều trị 7 2.1.1.2 Nghiên cứu hiệu điều trị sán nhỏ người cộng đồng Người từ tuổi trở lên ...
 • 24
 • 275
 • 0

nghiên cứu đặc điểm hình thái phân tử sán lá ruột nhỏ trên người ở một số tỉnh hiệu quả điều trị tại cộng đồng, năm 2010-2013

nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử sán lá ruột nhỏ trên người ở một số tỉnh và hiệu quả điều trị tại cộng đồng, năm 2010-2013
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN SỐT RÉT - KÝ SINH TRÙNG - CÔN TRÙNG TRUNG ƯƠNG ĐỖ TRUNG DŨNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ SÁN LÁ RUỘT NHỎ TRÊN NGƯỜI MỘT SỐ TỈNH VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ TẠI ... 3.3 Số lượng sán trưởng thành nhuộm để thẩm định 67 đặc điểm hình thái tỉnh 3.4 Một số đặc điểm hình thái chung sán ruột nhỏ H taichui 69 xi 3.5 Một số đặc điểm hình thái chung sán ruột nhỏ H ... ruột nhỏ người số tỉnh hiệu điều trị cộng đồng, năm 2010-2013 với mục tiêu: Xác định thành phần loài, mô tả đặc điểm hình thái sán ruột nhỏ người số tỉnh Việt Nam Thẩm định loài sán ruột nhỏ...
 • 188
 • 458
 • 1

an investigation into morphopogical and syntactic features in electronic device advertisements in english = nghiên cứu đặc điểm hình thái cú pháp trong quảng cáo các thiết bị điện tử

an investigation into morphopogical and syntactic features in electronic device advertisements in english = nghiên cứu đặc điểm hình thái và cú pháp trong quảng cáo các thiết bị điện tử
... ADVERTISEMENTS IN ENGLISH (WITH REFERENCE TO VIETNAMESE) Nghiên cứu đặc điểm hình thái pháp quảng cáo thiết bị điện tử tiếng Anh (có so sánh với với quảng cáo tiếng Việt M.A Programme Minor Thesis ... morphological and syntactic features of English advertisements of electronic devices, and the comparison in morphological and syntactic between English and Vietnamese advertisements of electronic device ... sets and describe the main morphological and syntactic features of these sets 15 CHAPTER 3: FINDINGS AND DISCUSSION 3.1 Morphological and Syntactic Features of Electronic Device Advertisements in...
 • 48
 • 156
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân tử của một số chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở hệ sinh thái nông nghiệp tây nguyên

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và phân tử của một số chủng tuyến trùng ký sinh gây bệnh côn trùng ở hệ sinh thái nông nghiệp tây nguyên
... dẫn liệu tuyến trùng hệ sinh thái nông nghiệp, tiến hành đề tài nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân tử số tuyến trùng sinh gây bệnh côn trùng hệ sinh thái nông nghiệp Tây Nguyên ... Nguyễn Nhƣ Trang NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ PHÂN TỬ CỦA MỘT SỐ CHỦNG TUYẾN TRÙNG KÝ SINH GÂY BỆNH CÔN TRÙNG HỆ SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60420103 ... tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên, chủng EPN phân lập từ hệ sinh thái nông nghiệp Vì vậy, việc điều tra phân lập nhóm tuyến trùng hệ sinh thái nông nghiệp, đặc biệt hệ sinh thái nông nghiệp Tây Nguyên...
 • 73
 • 333
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phù Yên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh S ơn La

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các loài cây làm phẩm mầu thực phẩm tại huyện Phù Yên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh S ơn La
... Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái loài làm phẩm mầu thực phẩm huyện Phù Yên, huyện Quỳnh Nhai tỉnh S n La 1.2 Mục đích nghiên cứu - Biết loài nhuộm mầu thực phẩm có địa bàn nghiên cứu, khả ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN  - HÀ ĐÌNH KHÁNH Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH THÁI CÁC LOÀI CÂY LÀM PHẨM MẦU THỰC PHẨM TẠI HUYỆN PHÙ YÊN, HUYỆN ... có s dụng loài làm phẩm mầu thực phẩm (huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên tỉnh S n La) 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm: Huyện Quỳnh Nhai huyện Phù Yên, tỉnh S n La - Thời gian: Từ 1/7/2013...
 • 78
 • 126
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái của các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái của các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
... xã Quang Minh xã Bằng Hành huyện Bắc Quang tỉnh Giang 20 3.5 Phương pháp nghiên cứu 3.5.1 Phương pháp luận Cây làm phẩm mầu thực phẩm thành phần sinh học hệ sinh thái rừng, nghiên cứu đặc điểm ... mầu thực phẩm 27 4.4 Thời gian sử dụng loài nhuộm mầu thực phẩm 29 4.5 Đặc điểm hình thái sinh thái loài thực vật làm nhuộm màu thực phẩm Quang Minh xã Bằng Hành huyện Bắc Quang ... lễ 4.5 Đặc điểm hình thái sinh thái loài thực vật làm nhuộm màu thực phẩm Quang Minh xã Bằng Hành huyện Bắc Quang tỉnh Giang Qua trình điều tra vấn người dân Xã Quang Minh Bằng Hành thu...
 • 61
 • 127
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái các loài lưỡng cư trên hệ thống suối xã thanh mai, thanh chương, nghệ an

Nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh thái các loài lưỡng cư trên hệ thống suối xã thanh mai, thanh chương, nghệ an
... Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái loài lưỡng hệ thống suối Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An - Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá tính đa dạng loài lưỡng hệ thống suối Thanh Mai, ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHAN VĂN NGỌ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH THÁI CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ TRÊN HỆ THỐNG SUỐI XÃ THANH MAI, THANH CHƯƠNG, NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC ... hệ thống suối Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An - Nghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại loài - Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài: đặc điểm phân bố theo nơi ở, môi trường sống; thời gian...
 • 107
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lý sinh hóa một số chủng vi khuẩn lactic và lựa chọn các chủng thích hợp trong chế biến cải bẹ muối chua potxnghiên cứu đặc điểm hình thái sinh vật học của ốc bươunghiên cứu đặc điểm hình thái phân loại các loài trong họ dicroglossidae ở khu vực bắc trung bộphương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái đặc tính sinh học của các isolates vi khuẩn r solanacearumnghiên cứu đặc điểm hình thái đặc tính sinh học của loài vi khuẩn r solanacearum hại cây lạc cây khoai tâyphương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái của loài bọ xít bắt mồi c fuscipennis và c spiniscutisnghiên cứu đặc điểm hình thái sinh lýsinh hóa của chủng nấm men lt2nội dung nghiên cứu đặc điểm hình thái sán lá ruột trưởng thànhnghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cắt lớp vi tính 64 dãy trong ung thư trực tràngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và một số xét nghiệm của người phụ nữ mang gen hemophilianghiên cứu các đặc điểm hình thái và sinh học của một số các loài bxbmtiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễnghiên cứu đặc điểm hình ảnh của chụp cắt lớp vi tính trong chẩn đoán u vùng bóng vater2 nghiên cứu đặc điểm sinh thái của các cảnhnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactobacillus sporogeneschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại