Xây dựng phần mềm ứng dụng CSDL đa phương tiện phục vụ giảng dạy, huấn luyện và hỗ trợ dữ liệu multimedia trong chuẩn đoán các bệnh da liễu

Tìm hiểu công nghệ tri thức, xây dựng hệ thống hỏi đáp phục vụ giảng dạy môn vật lý trường THPT

Tìm hiểu công nghệ tri thức, xây dựng hệ thống hỏi đáp phục vụ giảng dạy môn vật lý trường THPT
... ñ t hi u qu M c tiêu nhi m v Đ tài Tìm hi u công ngh tri th c, xây d ng h th ng h i ñáp ph c v gi ng d y môn V t trư ng THPT ñư c xây d ng nh m t o kho tri th c có chi u sâu ñ h tr t t cho ... lo i tri th c 1.1.3 Qu n tri th c 1.1.4 Bi u di n tri th c 1.1.5 X tri th c X tri th c bao g m toàn b k thu t, ñ nh hư ng vi c t o d ng h th ng dùng ñ gi i quy t toán có s d ng tri th ... ki n Tìm hi u n m rõ thuy t v h th ng h i ñáp, công ngh tri th c Phân tích n m ñư c tình hình d y - h c V t trư ng THPT hi n Đ gi i pháp l a ch n n i dung môn h c thi t th c vi c xây d...
 • 13
 • 253
 • 1

Xây dựng bài giảng điện tử học phần “máy vô tuyến điện hàng hải 1” phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển

Xây dựng bài giảng điện tử học phần “máy vô tuyến điện hàng hải 1” phục vụ giảng dạy kỹ sư điều khiển tàu biển
... dựng giảng điện tử học phần Máy tuyến điện hàng hải sử dụng giảng dạy cho kỹ ngành điều khiển tàu biển Đưa đánh giá thực nghiệm giảng dạy sử dụng giảng điện tử không áp dụng giảng điện tử ... giảng điện tử môn Máy tuyến điện hàng hải ứng dụng giảng điện tử vào việc dạy học môn Máy điện – VTĐ, khoa Hàng hải, trường Đại học Hàng hải Việt Nam Vì chọn đề tài: Xây dựng giảng điện tử học ... CHƯƠNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN MÁY VÔ TUYẾN ĐIỆN HÀNG HẢI 37 3.1 Tổng quan học phần môn Máy tuyến điện hàng hải .38 - Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Máy điện – VTĐ, khoa Hàng hải, trường...
 • 94
 • 238
 • 0

Ứng dụng phần mềm Vertical Mapper trong xây dựng bản đồ độ dốc phục vụ công tác định hướng phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.

Ứng dụng phần mềm Vertical Mapper trong xây dựng bản đồ độ dốc phục vụ công tác định hướng phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng.
... HỌC NÔNG LÂM - DƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH Tên đề tài: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VERTICAL MAPPER TRONG XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỘ DỐC PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM NGHIỆP HUYỆN HÒA AN,TỈNH ... khả khai thác đồ độ dốc phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng 22 3.3.6 Đề xuất sử dụng đồ độ dốc định hướng phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng ... hướng phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng” 1.2 Mục đích đề tài - Ứng dụng module Vertical Mapper xây dựng đồ độ dốc phục vụ quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp huyện Hòa An – Tỉnh...
 • 77
 • 547
 • 1

XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÊ TÔNG CỐT THÉP 2008 (BTCT2008) PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THIẾT KẾ THEO TCXDVN 356-2005

XÂY DỰNG PHẦN MỀM BÊ TÔNG CỐT THÉP 2008 (BTCT2008) PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC THIẾT KẾ THEO TCXDVN 356-2005
... cách cẩn thận, xây dựng phần mềm có tên tông cốt thép 2008 (BTCT 2008) ” kết hợp với phần mềm SAP2000, ETAB để tính kết cấu BTCT theo TCXDVN, phần mềm kết hợp hoạt động theo sơ đồ bên dưới: Bắt ... định TCXDVN - Sự cần thiết cần phải có phần mềm kết hợp với SAP2000, ETAB để thiết kế kết cấu BTCT theo TCXDVN: Phần mềm SAP2000, ETAB phần mềm chuyên dụng để phân tích thiết kế kết cấu xây dựng ... Đây phần mềm cực mạnh, đa năng, phân tích nội lực thiết kế cho hầu hết dạng kết cấu công trình gặp thực tế Phần mềm nhiều kỹ sư khắp giới sử dụng để thiết kế công trình xây dựng Do vậy, phần mềm...
 • 16
 • 350
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 1

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 1
... láûp trçnh Visual Basic tỉû hc 21 ngy Nguùn Tiãún, Ngä Qc Viãût, Phảm Nguùn Tún K Âàûng Th KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy 41 [5] K nàng láûp trçnh Visual ... riãng Náng cáúp chỉång trçnh âỉåüc hon thiãûn hån v âỉa vo ỉïng dủng thỉûc tãú TI LIÃÛU THAM KHO [1] Giạo trçnh phán têch & thiãút kãú hãû thäúng - T.S Phan Huy Khạnh, Khoa Cäng Nghãû Thäng Tin, ... láûp trçnh Visual Basic 5, xáy dỉûng tỉìng bỉåïc cạc Window v Internet - Ngc Aanh Thỉ Press, táûp 1, 2 Nh xút bn giạo dủc [6] Cạc gii phạp cho ngỉåìi láûp trçnh chun nghiãûp Visual Basic - Nguùn...
 • 5
 • 454
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 2

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 2
... Âàûng Th KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy II .2. 2 Cạc trỉåìng: II .2. 2.1 Hiãûu trỉåíng: Hiãûu trỉåíng l ngỉåìi chëu trạch nhiãûm kiãøm tra, thi hnh triãût ... dủc âo tảo Hiãûu trỉåíng chëu trạch nhiãûm vãư kãú hoảch âo tảo v ging dảy ca trỉåìng mçnh II .2. 2 .2 Phng âo tảo v qun l sinh viãn: Phng âo tảo thỉûc thi kãú hoảch hc táûp hiãûu trỉåíng phã duût ... tiãút hc v phán cäng lëch ging dảy ca giạo viãn bë chäưng chẹo II .2 Chỉïc nàng, nhiãûm vủ ca cå quan thüc ngnh giạo dủc âo tảo II .2. 1 Bäü giạo dủc âo tảo: Bäü giạo dủc âo tảo, l cå quan ch qun,...
 • 9
 • 363
 • 0

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 3

Xây dưng hệ thống chương trình quản lý giảng dạy tại trường đại học kỹ thuật đà nẵng 3
... KTT N2 TT D TT D 20 h 21 Ghichu 22 Thu 23 Tiet 24 Madoan 25 Tenda 26 TuanBD 27 TuanKT 28 Bdthi 29 Ktthi 30 Bdthucta 31 p p Ktthucta Tungay Denngay II .3. 3 Xáy dỉûng ma tráûn phủ thüc hm: Âãø xáy ... Mamonhoc, MaGV, Madoan, Makhoa, MaDD Âêch STT Ngưn Âàûng Th 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A B C D KHOA CÄNG NGHÃÛ THÄNG TIN Xáy dỉûng hãû thäúng chỉång trçnh ... thäúng chỉång trçnh qun l ging dảy 11 oc 17 TT N3 12 SotietLT KTT T50 13 Btlon KTT T50 14 Tn_Th KTT T10 15 MaDD KTT T50 16 Âiadiem KTT T10 17 MaGV KTT T30 18 TenGV KTT T15 19 Chucdan KTT T50 KTT T7...
 • 24
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng cd rom tư liệu phục vụ giảng dạy sinh học thptxây dựng cơ sở vật chấtt phục vụ cho kế hoạch phát triển vùng nguyên liệuthực trạng công tác xây dựng quỹ nhà quỹ đất phục vụ tđc trên địa bàn thành phố hà nộichuong trinh phat trien va xay dung ha tang co so phuc vu san xuat nong lam nghiep va nong thon 94 95 den nam 2000các phần mềm phục vụ giảng dạyky thuat phan mem ung dung p6 chuong5 mohinh csdl qh p1ky thuat phan mem ung dung p14chuong8thietke p1gioithieutk csdlky thuat phan mem ung dung p7 chuong5mohinh csdl qh p2ky thuat phan mem ung dung p9 chuong5 tk csdl qhpart2ky thuat phan mem ung dung p8 chuong5 tk csdl qhpart1phần mềm ứng dụng xây dựngcác phần mềm ứng dụng trong xây dựng phần 9 pptx3 xây dựng phần mềm ứng dụngmột số vấn đề phương pháp luận cưo bản về quy trình thiết kế xây dựng và triển khai một phần mềm ứng dụngquá trình xây dựng phần mềm ứng dụng cho httt quản lýĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm