Tóm tắt luận án: Nghiên cứu đánh giá và xác định tải trọng cho phép qua cầu trên cơ sở kết quả kiểm định cầu

tóm tắt luận án nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi

tóm tắt luận án nghiên cứu, đánh giá cảnh quan cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh quảng ngãi
... Quảng Ngãi Chương ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG 3.1 Đánh giá cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi cho phát triển ngành kinh tế 3.1.1 Đánh giá cảnh quan cho phát triển nông ... Chương 3: Đánh giá cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi số định hướng sử dụng Nội dung chi tiết khái quát qua hình bảng Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN CHO CÁC MỤC ĐÍCH ỨNG DỤNG THỰC ... kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lí luận nghiên cứu đánh giá cảnh quan cho mục đích ứng dụng thực tiễn Chương 2: Đặc điểm cảnh quan tỉnh Quảng Ngãi...
 • 25
 • 345
 • 0

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ TIÊU GIẢM SÓNG TRÀN CỦA KHỐI PHỦ RAKUNA IV CHO ĐÊ CHẮN SÓNG ĐÁ ĐỔ MÁI NGHIÊNG
... phủ RAKUNA IV cho đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hoàn toàn mang tính thời cấp thiết Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ổn định hiệu tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA IV cho đê đá đổ mái nghiêng điều ... có nghiên cứu ổn định tính tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA IV đê cho phép sóng tràn Xuất phát từ lý nêu tác giả chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá ổn định hiệu tiêu giảm sóng tràn khối phủ RAKUNA ... đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng hiệu giảm sóng tràn khối phủ 1.4.1 Sóng tràn qua đê chắn sóng đá đổ mái nghiêng Tính toán sóng tràn bước quan trọng thiết kế hình học mặt cắt ngang đê chắn sóng...
 • 27
 • 504
 • 1

tóm tắt luận án nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần

tóm tắt luận án nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần
... Nội Đánh giá kết phẫu thuật điều trị thông vách nhĩ thất bán phần Bệnh viện Tim Hà Nội Những đóng góp luận án: • Công trình nghiên cứu cách hệ thống đánh giá kết điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đánh giá kết điều trị phẫu thuật thông vách nhĩ thất bán phần nhằm mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thông vách nhĩ thất bán phần phẫu thuật ... vách nhĩ thất bán phần Thông vách nhĩ thất bán phần nhóm bệnh tim bẩm sinh không tím trừ số trường hợp thông vách nhĩ thất bán phần với tâm nhĩ độc Thông liên nhĩ làm tăng lưu lượng nhĩ phải, thất...
 • 25
 • 156
 • 0

Tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI TỚI HỆ SINH THÁI – XÃ HỘI Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Tóm tắt luận án NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TUYẾN ĐƯỜNG TUẦN TRA BIÊN GIỚI TỚI HỆ SINH THÁI – XÃ HỘI Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN
... HST luận án Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng tuyến đường tuần tra biên giới tới hệ sinh thái hội khu vực Tây Nguyên nghiên cứu Mục tiêu luận án i) Đánh giá ảnh hưởng đến hệ sinh thái hội ... hội bảo vệ tài nguyên hệ sinh thái hội khu vực nghiên cứu 19 Xây dựng tuyến đường TTBG Tây Nguyên BỐI CẢNH BĐKH HỆ SINH THÁI XÃ HỘI KHU VỰC BIÊN GIỚI TÂY NGUYÊN Hệ sinh thái Hệ hội ... việc đánh giá ảnh hưởng tuyến đường TTBG tới hệ sinh thái hội khu vực biên giới Tây Nguyên Bước đầu sử dụng khái niệm hệ sinh thái hội nghiên cứu phát triển bền vững Tây Nguyên Luận án...
 • 27
 • 161
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo phần học lớp 10 THPT – nâng cao

tóm tắt luận án nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập sáng tạo phần cơ học lớp 10 THPT – nâng cao
... Mc Mc 10T1 (TN) 18 20 10 10T2 (C) 20 25 10A (TN) 18 17 10 10B1 (C) 18 22 10A1 (TN) 28 13 10A2 (C) 27 18 23 Nm 2009 - 2 010 Trng LVT NCT NT Lp Mc Mc Mc Mc 10T1 (TN) 11 15 15 10T2 (C) 13 24 10B1 ... học Vinh Ngời hớng dẫn khoa học: PGS TS Hà Văn Hùng PGS TS Phạm Thị Phú Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm Luận án cấp trờng họp Trờng Đại học Vinh vào ... 10 2008 - 2009 TN 143 2,1 7,7 17,5 41,3 62,3 81,2 88,2 96,6 100 Vũng C 141 10 16,4 29,2 53,3 85,9 93,7 96,5 100 100 2009 - 2 010 TN 136 5,1 15,4 22 Vũng C 137 6,6 16,1 31,4 63,5 83,9 92 95,6 100 ...
 • 29
 • 334
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học - trung học sở thành phố Thái Nguyên hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thực trạng hen phế quản ở học sinh tiểu học - trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên và hiệu quả kiểm soát hen bằng ICS + LABA
... s nh n xét v hi u qu ki m soát hen ph qu n b ng ICS + LABA h c sinh ti u h c, trung h c s thành ph Thái Nguyên" , T p chí Y h c th c hành, (ISSN 185 9-1 663) H i th o Hen COPD toàn Qu c th 6/2011, ... soát, gi m t l HPQ n ng, gi m phí t n c a bi n pháp ñi u tr K T LU N Th c tr ng HPQ h c sinh ti u h c, trung h c s thành ph Thái Nguyên T l HPQ h c sinh ti u h c, trung h c s thành ph Thái Nguyên ... h c sinh TH, THCS thành ph Thái Nguyên năm h c 200 7- 2008 C m u: Áp d ng công th c tính c m u cho nghiên c u mô t pq n = Z (2−α ) 2 d n s h c sinh t 6-1 5 tu i t i thi u ñ nghiên c u Z2( 1- α/2):...
 • 26
 • 104
 • 0

Tóm tắt luận án Nghiên cứu hình thái đánh giá liên tục phôi 3 5 ngày tuổi của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm

Tóm tắt luận án Nghiên cứu hình thái và đánh giá liên tục phôi 3 và 5 ngày tuổi của bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm
... lượng phôi ngày chất lượng phôi ngày 3. 5 Bước đầu đánh giá phân loại phôi liên tục (PLPLT) nuôi cấy phôi ngày ngày 3. 5. 1 Bước đầu phân loại phôi liên tục nuôi cấy phôi ngày Bảng 3. 25 Phân bố 452 phôi ... 2 Đánh giá mối liên quan đặc điểm hình thái phôi nuôi cấy ngày với ngày bước đầu đánh giá kết áp dụng phân loại phôi liên tục nuôi cấy phôi ngày ngày Những đóng góp luận án Nghiên cứu thực ... - Nhóm 3: Gồm 184 phôi túi nuôi cấy kéo dài từ 430 phôi ngày 59 bệnh nhân chuyển phôi ngày có PLPLT Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân nghiên cứu - Chọn bệnh nhân 35 tuổi - Các bệnh nhân có...
 • 25
 • 148
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu hóa học thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt(pinus krempfii lecomte) ngũ gia bìhương(acanthopanax trifoliatus l merr

tóm tắt luận án nghiên cứu hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của loài thông lá dẹt(pinus krempfii lecomte) và ngũ gia bìhương(acanthopanax trifoliatus l merr
... luận án thực với tên đề tài: Nghiên cứu hoá học thăm hoạt tính sinh học loài Thông dẹt (Pinus krempfii Lecomte) Ngũ gia bì hương (Acanthopanax trifoliatus L. Merr. )” I.2 Mục tiêu luận án - Nghiên ... thành phần hóa học loài Thông L dẹt Đây l n Việt Nam l n thứ hai giới (l n đầu từ năm 1966), thành phần hóa học loài Thông dẹt (Pinus krempfii Lecomte) công bố Kết luận án cho thấy loài Thông dẹt ... LUẬN Thành phần hóa học loài Thông dẹt (Pinus krempfii Lecomte) • Đây l n loài Thông dẹt nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học Việt Nam Từ rễ loài này, hợp chất phân l p xác định cấu...
 • 27
 • 156
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori

tóm tắt luận án nghiên cứu tác dụng của chế phẩm hpmax trong điều tri loét hành tá tràngcó helicobacter pylori
... tác giả thống ý kiến giảm viêm dẫn đến giảm đau, HPmax tác dụng giảm viêm trình bày Do tác dụng giảm đau HPmax có góp phần tác dụng giảm đau 4.3.3 Tác dụng diệt HP + Tác dụng thực nghiệm Nghiên ... cải thiện tri u chứng lâm sàng cận lâm sàng điều trị loét hành tràng lâm sàng 4.3.2 Tác dụng giảm đau + Tác dụng thực nghệm Nghiên cứu tác dụng giảm đau HPmax mô hình gây đau quặn tác nhân ... có tác dụng ức chế vi khuẩn vi khuẩn Gr(+) Bucillus Sub HPmax tác dụng diệt HP nhờ tác dụng diệt khuẩn thành phần vị thuốc chế phẩm, mặt khác HPmax có Alcaloid chất nhầy, thành phần hỗ trợ tác...
 • 34
 • 476
 • 0

tóm tắt luận an nghiên cứu chẩn đoán điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não vỡ

tóm tắt luận an nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật túi phình động mạch não vỡ
... hướng điều trị phình động mạch não Khả phát xác vị trí túi phình động mạch não vỡ đối chiếu với phẫu thuật 92,9% Kết điều trị: Vị trí túi phình hệ động mạch cảnh chiếm 92,9%, có 7,1% túi phình ... Giải phẫu bệnh túi phình động mạch não: Thành túi phình có lớp màng xơ mỏng lớp nội mạc nên dễ vỡ 4 1.3 CHẨN ĐOÁN VỠ TÖI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO 1.3.1 Chẩn đoán lâm sàng Bệnh cảnh lâm sàng vỡ túi phình ... bỏ túi phình Mục đích luận án: Mô tả đặc điểm lâm sàng, hình ảnh cắt lớp vi tính chụp mạch số hóa xóa túi phình động mạch não vỡ Đánh giá kết điều trị vi phẫu thuật túi phình động mạch não vỡ...
 • 27
 • 251
 • 1

tóm tắt luân án nghiên cứu sinh trưởng cấu trúc làm sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng tếch

tóm tắt luân án nghiên cứu sinh trưởng và cấu trúc làm cơ sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật góp phần kinh doanh rừng trồng tếch
... chung Sơn La nói riêng Đề tài làm rõ đặc điểm cấu trúc, sinh trưởng, tăng trưởng, sinh khối khả tích lũy bon làm sở khoa học cho đề xuất biện pháp kỹ thuật kinh doanh rừng trồng Tếch Sơn La 3 Chƣơng ... đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài Xác định đặc điểm cấu trúc, sinh trưởng, sinh khối tích lũy bon theo cấp đất làm sở khoa học đề xuất biện pháp kỹ thuật kinh doanh rừng trồng Tếch bền vững ... tươi chiếm 1,33 - 1,70% 4.6 Đề xuất biện pháp kỹ thuật cho rừng trồng Tếch Sơn La 4.6.1 sở khoa học cho đề xuất + Đặc điểm cấu trúc rừng trồng Tếch: Kết nghiên cứu cho thấy, đường kính (D1.3),...
 • 24
 • 225
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu chẩn đoán điều trị tắc động mạch phổi cấp

tóm tắt luận án nghiên cứu chẩn đoán và điều trị tắc động mạch phổi cấp
... ngày chụp lại MsCT động mạch phổi Siêu âm tim Kết MsCT động mạch phổi lần sau điều trị: Bên phải tắc bán phần thân chung, tắc bán phần số nhánh động mạch phân thuỳ; Bên trái nhánh phân thuỳ thông ... chuẩn chẩn đoán TĐMP • TĐMP: BN chụp MsCT động mạch phổi xác định có huyết khối động mạch phổi vị trí • Không TĐMP: BN chụp MsCT động mạch phổi không tìm thấy huyết khối vị trí động mạch phổi ... chụp MsCT mạch phổi 64 dãy có thuốc cản quang: Tắc bán phần thân chung động mạch phổi phải, tắc bán phần nhánh thuỳ trên, dưới; tắc toàn phần nhánh phân thuỳ phổi trái, bán phần phân nhánh I, II,...
 • 30
 • 154
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet

tóm tắt luận án nghiên cứu chế tạo và tính chất từ của pherit ganet r3fe5o12 (r = y, gd, tb, dy, ho) kích thước nanomet
... nghiên cứu tính chất từ nói Đề tài nghiên cứu luận án lựa chọn là: Nghiên cứu chế tạo tính chất từ vật liệu pherit ganet R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet ” Mục tiêu luận án: ... thảo luận với hạt nano R3Fe5O12 (R = Dy, Tb Ho) Kết luận kiến nghị: Tổng hợp kết nghiên cứu luận án kiến nghị hướng nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ PHERIT GANET DẠNG KHỐI VÀ DẠNG HẠT KÍCH THƢỚC NANOMET ... thước nanomet ” Mục tiêu luận án: - Chế tạo hạt pherit ganet đơn pha R3Fe5O12 (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho) kích thước nanomet phương pháp tổng hợp hóa học - Nghiên cứu hình thành pha, thành phần hóa...
 • 24
 • 283
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên

tóm tắt luận án nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh thái nguyên
... ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN nghiên cứu thực trạng giải pháp phòng chống cận thị học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên khu vực miền núi phía bắc Trong nghiên cứu xây dựng mô hình ... thị học đường trường can thiệp tỷ lệ mắc mức tăng độ cận thị học sinh mắc cận thị học đường 23 KẾT LUẬN Thực trạng số yếu tố nguy cận thị học đường học sinh trung học sở khu vực trung du tỉnh Thái ... số học sinh cận thị theo dõi 34 học sinh THCS Phú Xá, số học sinh cận thị theo dõi 36 học sinh **Trường đối chứng:THCS Hóa Thượng, số học sinh cận thị theo dõi 36 học sinh THCS Quyết Thắng, số...
 • 24
 • 716
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ “Đánh giá dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên

tóm tắt luận án tiến sĩ “Đánh giá và dự báo các xung đột môi trƣờng trong khai thác, sử dụng tài nguyên nƣớc khu vực Tây Nguyên
... đánh giá tiềm TNN, quy hoạch đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng chưa có nghiên cứu đánh giá XĐMT khai thác, sử dụng TNN LVS Do đề tài luận án “Đánh giá dự báo XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên ... XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên nước LVS Srepok nguyên nhân XĐMT để từ kiến nghị định hướng giải quyết, phòng tránh XĐMT có tính thời cao Đề tài luận án “Đánh giá dự báo xung đột môi trƣờng khai ... Áp dụng Tư phản biện (Critical Thinking); (vi) Thượng tôn pháp luật; (vii) Tôn trọng văn hóa địa 1.2 XUNG ĐỘT MÔI TRƢỜNG TRONG KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƢỚC XĐMT khai thác, sử dụng tài nguyên...
 • 27
 • 145
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tóm tắt luận án nghiên cứu động lực học của xe chữa cháy rừng đa năngnghiên cứu đánh giá các loại hình tai biến đại chất vùng duyên hải trung bộtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namtrò của chỉ thị sinh học trong nghiên cứu đánh giá và xử lý môi trườngnghiên cứu chiết tách và xác đinh thành phần hóa học tinh dầu củ riềng ở hội an quảng namnghien cuu thuc tran va xac dinh mot so yeu to lien quan ty so gioi tinh khi sinhnghiên cứu tổng hợp và xác định hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất hemiasterlinnghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêuhoạt đông nghiên cứu thị trường và xác định mặt hàng xuất khẩutiến trình logic phát triển giải pháp phương pháp nghiên cứu cụ thể và xác định nguồn lực nghiên cứuđẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêuphan tich danh gia va xac dinh nguyen nhan lu lut tren luu vuc song bathực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu của agribankđánh giá và xác định tổn thất sau thu hoạchnghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu sự biến động của thị trường huy động vốnGiải chi tiết chuyên đề lý thuyết 6Bài 8. Ăn, uống sạch sẽUBNT tỉnh Quảng Trị Đề án phát triển văn hóa đọc 2017Cải Tạo Nâng Cấp Hệ Thống Tiêu Huyện Phú Xuyên –TP Hà Nội .7 chuongtrinhchitietDLCCIMẫu đề xuất ý kiến trong thiết kế và thi công công trình cảng biểnhiện trạng kỹ thuật nuôi động vật thân mềm và ưu nhược điểm của từng phương phápMẫu báo cáo - Đề xuất két quả kiểm tra khảo sát và thảm đinh công trình thi côngNghiên cứu chế tạo và tính chất quang của vật liệu HA, HAF, βTCP, βTCPSr pha tạp Eu, Er, Dy và MnBất đẳng thức tích chập suy rộng KontorovichLebedev – Fourier và ứng dụngPhân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại EVNĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngThực trạng và giải pháp trong phát triển nguồn nhân lực tại BQL dự án thủy điện 3Thánh giá đảo ngược là thế nàoPhải hiểu lời của đức giêsu xin thì sẽ được như thế nàoGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôiĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAGiaoTrinh kinh te cong nghiep