NGHIÊN cứu QUÁ TRÌNH KHỬ mực GIẤY LOẠI văn PHÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP xử lý kết hợp GIỮA tác NHÂN SINH học và hóa học

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHỬ MỰC GIẤY LOẠI VĂN PHÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP XỬ KẾT HỢP GIỮA TÁC NHÂN SINH HỌC HÓA HỌC pptx

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHỬ MỰC GIẤY LOẠI VĂN PHÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ KẾT HỢP GIỮA TÁC NHÂN SINH HỌC VÀ HÓA HỌC pptx
... phòng theo phương pháp xử kết hợp tác nhân sinh học hóa học 2 Nôi dung nghiên cứu bao gồm: - Nghiên cứu sử dụng hóa chất để khử mực giấy loại văn phòng phương pháp tuyển khử mực - Nghiên cứu ... 30 trình tuyển khử mực giấy loại tương đối hiệu Quá trình khử mực giấy loại văn phòng theo phương pháp xử kết hợp tác nhân sinh học (enzym) hóa học có hiệu so với phương pháp tuyển khử mực ... enzym trình khử mực giấy loại văn phòng Hoạt động enzym trình tuyển khử mực giấy loại Bản chất hóa học trình tuyển khử mực Hoạt động enzym khử mực giấy loại ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...
 • 52
 • 425
 • 1

Nghiên cứu quá trình khử mực giấy in báo tạp chí theo phương pháp xử kết hợp giữa tác nhân sinh học hóa học

Nghiên cứu quá trình khử mực giấy in báo và tạp chí theo phương pháp xử lý kết hợp giữa tác nhân sinh học và hóa học
... trợ trình khử mực có hiệu rõ rệt 40 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ IV.1 Kết luận Quá trình khử mực giấy in báo tạp chí loại theo phương pháp xử kết hợp tác nhân sinh học ( enzym ) hóa học có ... có sử dụng hóa chất tẩy trắng 23 III.2 Nghiên cứu trình tuyển khử mực giấy báo tạp chí loại hóa chất kết hợp với tác nhân sinh học 24 III.2.1 Nghiên cứu trình khử mực giấy báo tạp chí loại sử ... nghiệp Giấy Xenluylô Bộ Công Thương giao cho thực đề tài: Nghiên cứu trình khử mực giấy in báo tạp chí loại theo phương pháp xử kết hợp tác nhân sinh học hóa học Nội dung nghiên cứu bao...
 • 48
 • 399
 • 1

nghiên cứu quy trình sản xuất xoài chín sấy dẻo bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại

nghiên cứu quy trình sản xuất xoài chín sấy dẻo bằng phương pháp sấy lạnh kết hợp bức xạ hồng ngoại
... “ Nghiên cứu quy trình sản xuất xoài chín sấy dẻo phương pháp sấy lạnh kết hợp xạ hồng ngoại ’’ Nội dung đề tài bao gồm: Nghiên cứu đề xuất quy trình sản xuất xoài chín sấy dẻo phương pháp sấy ... thuyết kết hợp với thực tiễn để bổ sung v hoàn thiện quy trình công nghệ cho trình sấy xoài xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh - Nghiên cứu biến đổi hàm lượng ẩm sản phẩm xoài sấy số tính chất sản phẩm ... phần xoài tăng lên Với phương pháp sấy xạ hồng ngoại kết hợp sấy lạnh th ì màu sắc mùi vị của xoài tốt Sản phẩm có màu vàng sáng đặc trưng 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SẤY 19 Khi sấy sản...
 • 79
 • 2,793
 • 12

Nghiên cứu sử dụng enzyme lipase để nâng cao hiệu suất bột giấy thu được trong quá trình khử mực giấy báo loại theo phương pháp tuyển nổi

Nghiên cứu sử dụng enzyme lipase để nâng cao hiệu suất bột giấy thu được trong quá trình khử mực giấy báo loại theo phương pháp tuyển nổi
... phương pháp tuyển sử dụng enzym Lipase I.2.1 Giấy in báo phương pháp in I.2.2 Quá trình khử mưc giấy in báo loại phương pháp tuyển I.2.3 Quá trình khử mực giấy in báo loại phương pháp tuyển sử ... VỀ QUÁ TRÌNH KHỬ MỰC GIẤY IN BÁO LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI CÓ SỬ DỤNG ENZYM LIPASE I.1 Tình hình sử dụng giấy loại giới Việt Nam I.2 Giấy in báo loại trình khử mực giấy in báo loại phương ... giấy báo loại theo phương pháp tuyển ” Nội dung nghiên cứu gồm có: - Nghiên cứu sử dụng enzym lipase trình đánh tơi tuyển bột giấy để nâng cao hiệu suất bột giấy thu trình tuyển - Nghiên cứu ảnh...
 • 236
 • 442
 • 1

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHỬ CAFFEINE TRÊN LÁ CHÈ TƯƠI NGUYÊN LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ XANH

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH KHỬ CAFFEINE TRÊN LÁ CHÈ TƯƠI NGUYÊN LIỆU TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ XANH
... tiến hành nghiên cứu trình khử caffeine chè tươi nguyên liệu công nghệ sản xuất chè xanh Phương pháp chọn khử caffeine phương pháp Swiss water Qua nghiên cứu, thu kết sau: Về trình khử caffeine: ... 1.63 thứ hai 1.15 0.85 2.00 thứ ba 1.40 1.66 3.05 chè Tuy hàm lượng loại đường khử chè thấp có vai trò quan trọng việc tạo hương vò cho sản phẩm chè xanh trình công nghệ sản xuất chè xanh, ... công nghệ sản xuất chè xanh Đề tài có nội dung sau:  Tìm hiểu chè xanh, caffeine tác động đến thể người  Tìm hiểu công nghệ khử caffeine  Lựa chọn phương pháp khử caffeine chè tươi  Khảo...
 • 32
 • 494
 • 1

Luận văn nghiên cứu quá trình khử caffeine trên lá chè tươi nguyên liệu trong công nghệ sản xuất chè xanh

Luận văn nghiên cứu quá trình khử caffeine trên lá chè tươi nguyên liệu trong công nghệ sản xuất chè xanh
... việc sử dụng chè làm tăng nguy tim mạch, chè có chứa nhiều caffeine Do đó, tiến hành nghiên cứu trình khử caffeine chè tươi nguyên liệu công nghệ sản xuất chè xanh Phương pháp chọn khử caffeine phương ... với chè tươi [28] - 44 CHƯƠNG 2: NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHƯƠNG NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương pháp nghiên cứu 2.1.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu việc khử caffeine ... 1.63 thứ hai 1.15 0.85 2.00 thứ ba 1.40 1.66 3.05 thứ Tuy hàm lượng loại đường khử chè thấp có vai trò quan trọng việc tạo hương vị cho sản phẩm chè xanh trình công nghệ sản xuất chè xanh, ...
 • 106
 • 517
 • 0

Nghiên cứu quá trình hydro đề kim loại đối với dầu thô, sản phẩm dầu cặn dầu (HDM)

Nghiên cứu quá trình hydro đề kim loại đối với dầu thô, sản phẩm dầu và cặn dầu (HDM)
... hệ xúc tác cho trình HDM 3.1 Xúc tác báo cáo Wieckowska  Xúc tác dùng cho trình tách kim loại dầu thô, sản phẩm dầu mỏ cặn dầu  Được thực cách cho dòng nguyên liệu liên kết với SiO2, Al2O3 ... nhỏ kim loại, Niken Vanadi phổ biến Thông thường chúng tồn dạng tan dầu trình lọc thông thường chúng tập trung đoạn cặn dầu lại 1 Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM  Các kim ... pháp loại bỏ kim loại từ loại dầu nặng phân đoạn cặn Những phương pháp bao gồm xử lý vật lý, hóa học phương pháp sử dụng xúc tác 1 Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM  Dầu...
 • 25
 • 211
 • 0

Nghiên cứu quá trình hydro đề kim loại đối với dầu thô,sản phẩm dầu cặn dầu (HDM)

Nghiên cứu quá trình hydro đề kim loại đối với dầu thô,sản phẩm dầu và cặn dầu (HDM)
... HDM Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM Cơ chế xúc tác chung cho trình HDM Các hệ xúc tác cho trình HDM Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM  Dầu thô điển ... nhỏ kim loại, Niken Vanadi phổ biến Thông thường chúng tồn dạng tan dầu trình lọc thông thường chúng tập trung đoạn cặn dầu lại 1 Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM  Các kim ... pháp loại bỏ kim loại từ loại dầu nặng phân đoạn cặn Những phương pháp bao gồm xử lý vật lý, hóa học phương pháp sử dụng xúc tác 1 Tác hại kim loại dầu xu hướng sử dụng xúc tác trình HDM  Dầu...
 • 25
 • 121
 • 0

Nghiên cứu quá trình khử nước dung dịch cồn sinh học bằng công nghệ thẩm thấu - bốc hơi

Nghiên cứu quá trình khử nước dung dịch cồn sinh học bằng công nghệ thẩm thấu - bốc hơi
... NHIM V V NI DUNG: - Tng quan: quy trỡnh sn xut cn sinh hc, cỏc phng phỏp kh nc dung dch cn cao , cụng ngh thm thu-bc hi, iu kin hnh h thng thm thu-bc hi n hiu qu phõn tỏch ca mng - Thc nghim: ... ca h thng kh nc dung dch cn sinh hc bng mng thng mi PVA/PAN 1.3.3 Ni dung nghiờn cu Tỡm hiu v cn sinh hc v quy trỡnh cụng ngh ca quỏ trỡnh thm thu-bc hi kh nc dung dch cn sinh hc Kho sỏt nh ... 1.1 Cn sinh hc 1.1.1.Khỏi nim v tớnh cht 1.1.2.u im-khuyt im ca cn sinh hc 1.1.3.Tỡnh hỡnh s dng cn sinh hc trờn th gii 1.1.4.Cụng ngh sn xut cn sinh...
 • 81
 • 209
 • 3

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SỬ SÓNG SIÊU ÂM ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT TRÍCH LY PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA CỦA DỊCH TRÍCH LIPID TỪ RONG BIỂN NÂU

NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH SỬ SÓNG SIÊU ÂM ĐỂ NÂNG CAO HIỆU SUẤT TRÍCH LY VÀ PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG KHÁNG OXI HÓA CỦA DỊCH TRÍCH LIPID TỪ RONG BIỂN NÂU
... đề tài Nghiên cứu trình sử sóng siêu âm để nâng cao hiệu suất trích ly phân tích khả kháng oxi hóa dịch trích lipid từ rong biển nâu. ” thực nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm từ có nguồn ... pháp trích ly sóng siêu âm 1.3.1 Khái niệm trích ly sóng siêu âm Trích ly sóng siêu âm trình tách chất tan nguyên liệu dung môi có kết hợp sử dụng sóng siêu âm nhằm nâng cao hiệu suất trích ly ... ❖ Dịch trích ly thô Dịch cần trích ly sau thu nhận đem lưu trữ nhiệt độ khoảng 40C trước đem phân tích DPPH ❖ Phân tích Mục đích: Đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa dịch trích lipid rong nâu...
 • 70
 • 350
 • 0

Nghiên cứu quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa

Nghiên cứu quy trình sản xuất men bánh mì khô bằng phương pháp sấy thăng hoa
... làm nở bột trình sản xuất bánh mì, đƣợc gọi men bánh Có hai loại men đƣợc sử dụng phổ biến men nhão (men paste) men khô So với men khô, men paste có hoạt tính nhanh, mạnh, nhƣng men paste dễ ... sản xuất bánh nay, ngƣời ta sử dụng ba dạng nấm men để làm nở bánh: Dạng nấm men lỏng Dạng nấm men nhão (paste) Dạng nấm men khô Trong trình sản xuất ba dạng men trên, sản xuất dạng nấm men khô ... 2.4.3 Vai trò nấm men sản xuất bánh Trong công nghệ sản xuất bánh mì, giai đoạn lên men bột đóng vai trò định đến chất lƣợng bánh Quá trình lên men đƣợc thực nấm men Khi nấm men chuyển hóa...
 • 97
 • 629
 • 2

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA
... làm nở bột trình sản xuất bánh mì, đƣợc gọi men bánh Có hai loại men đƣợc sử dụng phổ biến men nhão (men paste) men khô So với men khô, men paste có hoạt tính nhanh, mạnh, nhƣng men paste dễ ... sản xuất bánh nay, ngƣời ta sử dụng ba dạng nấm men để làm nở bánh: Dạng nấm men lỏng Dạng nấm men nhão (paste) Dạng nấm men khô Trong trình sản xuất ba dạng men trên, sản xuất dạng nấm men khô ... 2.4.3 Vai trò nấm men sản xuất bánh Trong công nghệ sản xuất bánh mì, giai đoạn lên men bột đóng vai trò định đến chất lƣợng bánh Quá trình lên men đƣợc thực nấm men Khi nấm men chuyển hóa...
 • 97
 • 320
 • 1

Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 10 ppt

Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 10 ppt
... 79 Hình D. 7: Men khô Cát Tƣờng 80 Sau hình bột đƣợc làm nở cho nghiệm thức A, B, C D trình sấy giờ, nhiệt độ đông mẫu -20oC Hình D. 8: Nghiệm thức A Hình D.1 0: Nghiệm thức C Hình D. 9: Nghiệm ... thức F Hình D.1 9: Nghiệm thức G 83 Hình D.2 0: Nghiệm thức H Hình D.2 2: Bột ban đầu Hình D.2 1: Nghiệm thức I Hình D.2 3: Men tƣơi 84 Hình D.2 4: Tế bào nấm men tƣơi Hình D.2 5: Lƣới đếm buồng ... D.1 5: : Nghiệm thức D 82 Sau hình bột đƣợc làm nở cho nghiệm thức D, E, F, G, H I trình sấy 24 giờ, nhiệt độ đông mẫu -68oC Hình D.1 6: Nghiệm thức D Hình D.1 7: Nghiệm thức E Hình D.1 8: Nghiệm...
 • 7
 • 234
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 9 pps

Luận văn : NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT MEN BÁNH MÌ KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẤY THĂNG HOA part 9 pps
... 20 98 75000000 12343750000 36,8 42 B 32 13000000000 191 176470 59 57,0 67 C 47 11250000000 21226415 094 63,2 42 D 34 13125000000 198 86363636 59, 2 96 72 Bảng A. 5: Kết tiêu sản phẩm nấm men sau sấy ... I 3 ,95 14750000000 15332640333 45,7 60,8 73 Phụ lục B: Cách pha chế phụ gia Gọi Gk (gam ): khối lƣợng chất khô M %: độ ẩm G (gam ): khối lƣợng mẫu C %: nồng độ chất mang Gk -men = Gmen * (1 - Mmen%) ... F Regression 0,1 197 75247 0,1 197 75 66, 396 22 Residual 0,007215787 0,001804 Total 0,003865411 0,12 699 1034 Bảng C. 7: Phân tích ANOVA số tế bào sống / gam men sản phẩm sấy độ nở sấy ANOVA Df SS MS...
 • 10
 • 201
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 7 phương pháp xử lý kết quả nghiên cứuquá trình cấp đông không được coi là một biện pháp xử lý để sản phẩm tươi cấp đông có thể được áp dụng để kiểm soát các loại giun sán còn sốngphương pháp xử lý kết quảđánh giá hiệu quả phục hồi chức năng thoái hoá cuộc sống cổ bằng một số phương pháp vật lý kết hợp vận động trị liệuphương pháp xử lý kết quả bằng thống kê toán họcnghiên cứu quá trình phát triển loại hình lớp ghép tiểu học ở việt namluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt namcác phương pháp khử mực giấy loại có mục đích chính là nhằm loại bỏ các hạt mực cũng như các chất phụ gia khác như chất độn các hạt mang màu trong q trình tráng phủ ra khỏi thành phần sơ xợikhử mực giấy loạinghiên cứu quá trình và thiết bị truyền nhiệtnghiên cứu quá trình hóa họcnghien cuu qua trinh len men ruou nep thannghiên cứu quá trình cracking xúc tác dầu thực vật thải trên xúc tác nanomeso zsm5 tạo nhiên liệu sinh họcnghiên cứu quá trình sản xuất giá trị thặng dưnghiên cứu quá trình truyền nhiệtĐiểm đông đặc: Freezing pointĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨALuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCông nghệ tổng hợp PVAc PVAXÚC TÁC TRONG NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên linuxCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảThuyết trình tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lực“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngCấu hình web server trên windowsTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoQuản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh