Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1,5Tesla tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước sau điều trị can thiệp nội mạch

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1,5Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch
... Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1.5Tesla tiêm thuốc đối quang đánh giá phình động mạch não trước sau điều trị can thiệp nội mạch với hai mục tiêu sau: Xác định giá trị cộng hưởng từ ... từ 1.5Tesla tiêm thuốc đối quang chẩn đoán phình động mạch não Xác định giá trị cộng hưởng từ 1.5Tesla tiêm thuốc đối quang bệnh nhân phình động mạch não sau can thiệp nội mạch 3 Chương ... QUAN TÀI LIỆU 1.1 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO VÀ THEO DÕI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO SAU ĐIỀU TRỊ CAN THIỆP NỘI MẠCH 1.1.1 Tình hình nghiên cứu giới Galen Richard Wiseman...
 • 180
 • 276
 • 0

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1,5Tesla tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước sau điều trị can thiệp nội mạch

Nghiên cứu giá trị chụp cộng hưởng từ 1,5Tesla có tiêm thuốc đối quang trong đánh giá phình động mạch não trước và sau điều trị can thiệp nội mạch
... hoạch điều trị phù hợp Nghiên cứu xác định giá trị chụp CHT1.5T tiêm thuốc đối quang bệnh nhân PĐMN sau CTNM - CHT1.5Tesla xung mạch TOF và xung mạch có tiêm thuốc ĐQT có giá trị và đồng ... tra sau CTNM (tức thì) + Kiểm tra vòng 4-6 tháng sau điều trị can thiêp túi PĐMN 5 + Chụp kiểm tra theo dõi 1-3 năm sau vòng 15 năm CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN ... đánh giá tái thông mức độ nhiều (C) với PĐMN sau điều trị CTNM 4.2.3 Xác định giá trị CHT1.5T đánh giá kích thước ổ tồn dư PĐMN sau điều trị CTNM so sánh với CMSHXN Theo kết quả nghiên cứu...
 • 26
 • 245
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ SÓNG F, PHẢN XẠ H Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4-L5, L5-S1 TRƯỚC SAU ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN" doc

Báo cáo y học:
... cỏc bnh thn kinh khỏc phi hp nh viờm a d y thn kinh, x ct bờn teo c, tn thng thn kinh ngoi vi, lit cỏc nguyờn nhõn khỏc khụng TV + BN cú kốm cỏc bnh ni khoa nh: ỏi thỏo ng, suy gan, a chy, nghin ... 0,05 Chỉ số đánh giá Tc dn truyn phn x H sau iu tr nhanh hn cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05 Bng 6: So sỏnh giỏ tr trung bỡnh súng F d y mỏc bờn bnh theo mc thuyờn gim bnh sau iu tr (n = 51) Chỉ số ... sỏnh giỏ tr trung bỡnh phn x H d y chy bờn bnh trc v sau iu tr (n = 24) Trớc điều trị Sau điều trị p Thời gian tiềm tàng phản xạ H (ms) 30,54 2,54 29,65 4,2 > 0,05 Tốc độ dẫn truyền phản xạ H...
 • 6
 • 313
 • 0

NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG từ 1,5TESLA GIÁ TRỊ các CHUỖI XUNG KHUẾCH tán tưới máu TRONG CHẨN đoán NHỒI máu não cấp

NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG từ 1,5TESLA và GIÁ TRỊ các CHUỖI XUNG KHUẾCH tán và tưới máu TRONG CHẨN đoán NHỒI máu não cấp
... Giỏ tr cỏc chui xung khuch tỏn v ti mỏu 3.1 Giỏ tr ca chui xung DW Bng 2: So sỏnh CHT DW ln v ln MRI MRI Cú tn thng Khụng tn thng Tng s Cú tn thng 37 37 Khụng tn thng 4 Tng s 41 45 Trong s 45 BN ... i quang t ng tnh mch Gadolinium, mỏy tiờm thuc i quang t ng Medrad Cỏc chui xung: FLAIR, T2*, DW, TOF v PW Vi chui xung ti mỏu: ct ton b nhu mụ nóo trờn v di lu, tiờm thuc i quang t 10ml, tc ... mỏu nóo trờn CHT 2.1 Liờn quan v trớ tn thng Bỏn cu tn thng: Trong s 46 bnh nhõn cú 42 BN cú tn thng thc s, Bn l tai bin thoỏng qua Trong s ny cú 15 bnh nhõn tn thng bỏn cu phi, chim 35,8%, trỏi...
 • 5
 • 230
 • 3

NGHIÊN cứu mức độ ứ sắt TRONG GAN TRONG BỆNH THALASSEMIA TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG từ 1 5 TESTLA

NGHIÊN cứu mức độ ứ sắt TRONG GAN TRONG BỆNH THALASSEMIA TRÊN CHỤP CỘNG HƯỞNG từ 1 5 TESTLA
... Avanto 1. 5 Tesla c a hãng Siemens Th c hi n chu i xung Gradient Echo (GRE) qua vùng gi a gan (FOV: 30 - 45 cm, ma tr n: dày: 10 mm): T1-W (12 0/4/900), Proton 12 8x 256 , Density (12 0/4/200), T2-W (12 0/9/200), ... M c s t CHT gan (bi u 1) : 15 /20 b nh nhân có s t n ng, 14 /14 BN có ferritin 250 0 ng/ml có s t m c n ng MRI gan 4/20 BN có s t gan m c v a, ó có BN có ferritin t 10 00 ng/ml n dư i 250 0 Y H C TH ... Findings of Iron Overload", RadioGraphics, 29, 15 75 - 15 89 Mazza P, Giua R, De Marco S, Bonetti MG, Amurri B, Masi C, et al (19 95) , " Iron overload in thalassemia: comparative analysis of magnetic...
 • 4
 • 119
 • 0

đánh giá chức năng thất trái trước sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc tuỷ xương tự thân ở bệnh nhân suy tim do nhồi máu tim

đánh giá chức năng thất trái trước và sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc tuỷ xương tự thân ở bệnh nhân suy tim do nhồi máu cơ tim
... GIáO DụC V ĐO TạO Bộ Y Tế Trờng đại học y h nộI NGUYễN đình hiến ĐáNH GIá CHứC NĂNG THấT TRáI TRƯớC V SAU ĐIềU TRị PHốI HợP BằNG Tế BO GốC TUỷ XƯƠNG Tự THÂN BệNH NHÂN SUY TIM DO NHồI MáU TIM ... tống máu (EF) siêu âm 2D để đánh giá chức tâm thu thất trái Đánh giá số vận động vùng theo 16 vùng (tiêu chuẩn Hội siêu âm Hoa Kỳ) Trờn siờu õm Doppler chỳng tụi tin hnh nghiờn cu cỏc thụng s sau: ... ngi ang sng tỡnh trng suy tim vi t l t vong sau nm lờn n 20% v s bnh nhõn suy tim giai on cui cn phu thut ghộp tim cng ang ngy cng tng [21] Cũn nc ta, vic iu tr suy tim sau NMCT ch yu trung vo...
 • 97
 • 296
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 Fe2+UVH2O2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân hủy thuốc nhuộm methyl blue bằng các tác nhân fe2+h2o2, UVH2O2 và Fe2+UVH2O2
... t i ưu ñ trình phân h y methyl blue ñ t hi u qu cao nh t b i tác nhân Fe /H2O2, UV/H2O2 2+ Fe /UV/H2O2 So sánh m c ñ phân h y methyl blue b i tác nhân Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ tài ñư c th ... hư ng ñ n trình phân h y thu c nhu m methyl nhóm phương pháp hóa lí, phương pháp sinh h c phương pháp y u t oxi hóa nâng cao Quá trình x lí sinh h c di n nh s phân h y blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2, ... hu methyl blue b ng tác nhân Fe2+/H2O2 - Kh o sát y u t nh hư ng ñ n trình phân hu methyl blue b ng tác nhân UV/H2O2 - Kh o sát y u t B c c lu n văn N i dung c a ñ tài ñư c trình bày chương 2+...
 • 15
 • 155
 • 0

BỆNH án NGHIÊN cứu nghiên cứu đặc điểm hình ảnh điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau

BỆNH án NGHIÊN cứu nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau
... túi phình Có Không □ Số lượng Vị trí túi phình 1 ĐMĐS Độ >3 ĐM thân (BA) ĐM não sau( PCA) ĐM tiểu não trước (AICA) ĐM tiểu não sau (PICA) Co thắt mạch Có Không Giãn não thất Có Không Loại túi phình ... trí túi phình Không 1 ĐMĐS >3 ĐM thân (BA) ĐM não sau( PCA) ĐM tiểu não trước (AICA) ĐM tiểu não sau (PICA) Co thắt mạch Có Không Mức độ co thắt mạch Nhẹ Trung bình Nặng Loại túi phình Túi Hình thoi ... túi phình sau can thiệp Hoàn toàn □ Còn dòng chảy cổ túi □ dòng chảy túi □ - Biến chứng can thiệp + Rách Có Không + Huyết khối Có Không + Thò VXKL Có Không + Co thắt mạch Có Không - Điều trị...
 • 5
 • 480
 • 4

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau tổng quan

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau tổng quan
... pháp can thiệp nội mạch chứng phình động mạch tuần hoàn sau, đặc biệt phình đỉnh thân - Với 20 năm đời với tiến vượt bậc thiết bị, dụng cụ máy móc phương pháp can thiệp nội mạch điều trị phình động ... bọc túi phình chiếm 5,5%, tỉ lệ tồn dư túi chiếm 5,4% tắc mạch não chiếm 8,1% 1.5.1.3 Điều trị can thiệp nội mạch phình động mạch não Các vật liệu can thiệp nội mạch Các vật liệu dùng can thiệp ... thiệp sau lần can thiệp tùy theo tiên lượng nguy Khi có nhiều PĐMN thực can thiệp nội mạch phối hợp phẫu thuật  Các yếu tố hạn chế can thiệp nội mạch phình động mạch não Hạn chế can thiệp nội mạch...
 • 36
 • 214
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau đề cương

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau đề cương
... mạch phình động mạch não tuần hoàn sau" với hai mục tiêu: Nhận xét đặc điểm lâm sàng hình ảnh cắt lớp vi tính đa dãy chụp mạch số hóa xóa phình động mạch não tuần hoàn sau Đánh giá kết điều trị can ... chọn điều trị phụ thuộc vào vị trí, đặc điểm giải phẫu biểu lâm sàng phình động mạch vùng hố sau: đầu đáy động mạch thân nền, động mạch tiểu não sau trên, động mạch tiểu não trước chứng phình động ... trị can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau Chương 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO 1.1.1 Trên giới - Vào năm...
 • 60
 • 238
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau đối tượng vs pp nghiên cứu

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và điều trị bằng can thiệp nội mạch phình động mạch não tuần hoàn sau  đối tượng vs pp nghiên cứu
... thông chụp kiểm tra a b c Hình 2.1: Các bước nút túi phình động mạch não a-Luồn vi ống thông vào túi phình động mạch b- Thả VXKL c- Lấp đầy túi phình VXKL rút vi ống thông (Ảnh cung cấp hãng Boston ... trạng co thắt mạch * Thiểu sản mạch - Các biến số sau can thiệp + Thời điểm can thiệp + Thành công kỹ thuật: đặt vi ống thông thả VXKL + Thất bại không can thiệp bệnh nhân tử vong can thiệp + Kỹ ... sàng sau nút PĐMN can thiệp Lập bảng, vẽ biểu đồ thể kết quản nghiên cứu  Khía cạnh đạo đức nghiên cứu Bệnh nhân người nhà giải thích lợi ích rủi ro tiến hành can thiệp, ký vào đồng ý tham gia can...
 • 13
 • 170
 • 0

Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu mô trực tràng được phẫu thuật triệt căn

Nghiên cứu giá trị của phương pháp thăm trực tràng, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ trong xác định mức xâm lấn ung thư biểu mô trực tràng được phẫu thuật triệt căn
... * Ung th biu mụ gm [24],[25],[50],[52],[66], [69], [103]: - Ung th biu mụ thụng thng - Ung th biu mụ tuyn nhy - Ung th biu mụ tuyn t bo nhn - Ung th biu mụ t bo nh - Ung th biu mụ t bo vy - Ung ... nhiu c s phu thut ó tin hnh nhiu ca PTNS ung th trc trng cho kt qu tt Nhiu bỏo cỏo v PTNS trc trng ti Bnh vin Vit c, Bnh vin K, Bnh vin Ch Ry, Bnh vin Trung ng Hu cho thy õy l nhng phu thut kh ... Giai on 3A: Ung th xõm ln mụ xung quanh - Giai on 3B: Ung th xõm ln thnh chu - Giai on 4: Ung th ó di cn Theo nhiu tỏc gi nc ngoi, i vi cỏc u phn mm, cỏc u vựng bng, ỏnh giỏ cỏc giai on ung th bng...
 • 152
 • 401
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động tĩnh mạch não

Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động  tĩnh mạch não
... tài Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị chụp cổng hưởng từ đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh dị dạng động - tĩnh mạch não chụp ... Spetzler-Martin 4.4 Giá trị đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.1 Giá trị chẩn đoán kích thước ổ dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.2 Đánh giá vị trí dị dạng động - tĩnh mạch não theo vùng ... đánh giá kích thước dị dạng - Giá trị đánh giá vị trí dị dạng theo vùng chức - Giá trị đánh giá đặc điểm tĩnh mạch dẫn lưu - Giá trị phát số lượng cuống động mạch nuôi ổ dị dạng - Giá trị phát phình...
 • 59
 • 539
 • 4

Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não

Nghiên cứu đặc điển hình ảnh và giá trị của chụp cổng hưởng từ trong đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não
... tài Nghiên cứu đặc điển hình ảnh giá trị chụp cổng hưởng từ đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não với hai mục tiêu sau: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh dị dạng động - tĩnh mạch não chụp ... Spetzler-Martin 4.4 Giá trị đánh giá tổn thương dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.1 Giá trị chẩn đoán kích thước ổ dị dạng động - tĩnh mạch não 4.4.2 Đánh giá vị trí dị dạng động - tĩnh mạch não theo ... đánh giá kích thước dị dạng - Giá trị đánh giá vị trí dị dạng theo vùng chức - Giá trị đánh giá đặc điểm tĩnh mạch dẫn lưu - Giá trị phát số lượng cuống động mạch nuôi ổ dị dạng - Giá trị phát phình...
 • 59
 • 281
 • 0

nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị của cộng hưởng từ 1.5t trong chẩn đoán phát hiện nguyên nhân chảy máu dưới nhện

nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ 1.5t trong chẩn đoán và phát hiện nguyên nhân chảy máu dưới nhện
... đoán phát nguyên nhân chảy máu nhện với hai mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh chảy máu nhện cộng hưởng từ Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ 1.5T chẩn đoán nguyên nhân chảy máu nhện 3 Chương TỔNG ... gây chảy máu Với mong muốn góp phần chẩn đoán nguyên nhân xuất huyết nhện không chấn thương CHT 1.5T, nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh giá trị cộng hưởng từ 1.5T chẩn đoán phát nguyên ... 1.7 Chẩn đoán Chẩn đoán chảy máu nhện vào lâm sàng mô tả trên, chẩn đoán xác định xuất huyết nhện dựa vào chọc dịch não tủy, chụp CLVT Chẩn đoán nguyên nhân cần dựa vào phương tiện chẩn đoán hình...
 • 95
 • 304
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 4 24 về đánh giá tác động môi trường trước và sau khi xây dựnggiá chụp cộng hưởng từ mribảng giá chụp cộng hưởng từ mrigia chup cong huong tu khop goibáo giá máy chụp cộng hưởng từgiá máy chụp cộng hưởng từgia chup cong huong tu cot songnghiên cứu của trần thị minh hương từ 1997 1999 không có đối tượng là bệnh nhi vì lúc đó viện huyết học truyền máu còn nằm trong bệnh viện bạch mai nên các bệnh nhi được điều trị tại khoa nhichụp cộng hưởng từchi phí chụp cộng hưởng từ mrimáy chụp cộng hưởng từ mrichụp cộng hưởng từ mrichụp cộng hưởng từ mri là gìchụp cắt lớp và chụp cộng hưởng từchụp cộng hưởng từ ở hà nộiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học