KHẢO SÁT KIẾN THỨC THỰC HÀNH VỀ PHƯƠNG PHÁP Ủ ẤM DA KỀ DA CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON ĐẺ NON TẠI KHOA SƠ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2005

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ấm da kề da của các mẹ con đẻ non tại khoa sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015
... kiến thức, thực hành phương pháp ấm da kề da mẹ đẻ non Khoa sinh bệnh viện Nhi trung ương năm 2015 Mô tả số yếu tố liên quan đến thực hành phương pháp ấm da kề da mẹ đẻ non Khoa ... phải giữ ấm cho trẻ sau sinh - Các phương pháp giữ ấm trẻ sau sinh - Tỉ lệ mẹ biết phương pháp ấm da kề da Kiến thức, thực hành - Lợi ích phương pháp da kề da phương pháp da kề da - Nguồn ... ích phương pháp da kề da mẹ - Tỉ lệ mẹ ấm cho phương pháp da kề da Bộ câu hỏi Phỏng vấn mẹ - Tuổi mẹ với thực hành da kề da - Liên quan trình độ học vấn mẹ với thực hành da kề da Các...
 • 34
 • 380
 • 0

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ấm da kề da của các mẹ con đẻ non tại khoa sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015

Khảo sát kiến thức thực hành về phương pháp ủ ấm da kề da của các bà mẹ có con đẻ non tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương năm 2015
... m da k da c a m đ non t i khoa S sinh b nh vi n Nhi trung ngăn m 2015 nh m m c tiêu: Mô t ki n th c, th c hành ph ng pháp non t i Khoa S sinh b nh vi n Nhi trung m da k da c a m ... tr sau sinh Ki n th c, th c hành ph ng pháp da k da c a m - Các ph ng pháp gi m tr sau sinh - T l m bi t v ph ng pháp m da k da - L i ích c a ph ng pháp da k da B câu h i Ph ng v n m - ... ph ng pháp da k da - T l m ph m cho b ng ng pháp da k da - Tu i m v i th c hành da k da Các y u t liên quan đ n th c hành da k da - Liên quan gi a trình đ h c v n m v i th c hành da k da -...
 • 47
 • 78
 • 0

TÌM HIỂU KIẾN THỨC về CHĂM sóc TRẺ đẻ NON của các mẹ tại KHOA SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

TÌM HIỂU KIẾN THỨC về CHĂM sóc TRẺ đẻ NON của các bà mẹ tại KHOA sơ SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
... chm súc tr non ti khoa s sinh, Bnh vin Nhi Trung ng nm 2013 I TNG V PHUONG PHP i tng nghiờn cu: Cỏc b m cú sinh non nm iu tr ti khoa Hi sc s sinh thụng thng Tr non c nh ngha l tr c sinh tun ... thỏng nm 2013 a im: Khoa s sinh, Bnh vin Nhi Trung ng B cõu hi phng vn: - Cỏc thụng tin cỏ nhõn b m - Hiu bit v tr non v cỏc chm súc cn thit: hụ hp, thõn nhit, dinh dng, v sinh thõn th, mụi trng ... triu tr s sinh t vong, chim 40% s tr t vong di tui, ú 75% t vong s sinh sm Nguyờn nhõn gõy t vong chớnh l: non (27%), nhim khun (36%), ngt v chn thng sn khoa (23%) Cú 99,9% t vong s sinh xy ...
 • 5
 • 393
 • 1

Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và yếu tố nguy nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sinh tại khoa sinh bệnh viện nhi trung ương

Một số nhận xét về đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm và yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn huyết ở trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi trung ương
... tài: Một số nhận xét đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm yếu tố nguy nhi m khuẩn huyết trẻ sinh khoa sinh Bệnh viện nhi trung ương làm khóa luận tốt nghiệp với mục đích sau: Mô tả đặc điểm lâm ... 780 PHỤ LỤC Mẫu bệnh án nghiên cứu đề tài: MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, XÉT NGHIỆM VÀ YẾU TỐ NGUY NHI M TRÙNG HUYẾT TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA SINH BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƢƠNG NĂM 2011 ... 2.3.2 Công cụ nghiên cứu: Sử dụng phiếu điều tra: Đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm yếu tố nguy nhi m trùng huyết trẻ sinh khoa sinh Bệnh viện Nhi Trung ƣơng 17 năm 2011” để thu thập thông tin...
 • 67
 • 421
 • 1

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ VÀNG DA CỦA CÁC MẸ CON BỊ VÀNG DA SINH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG

KIẾN THỨC THÁI ĐỘ THỰC HÀNH VỀ VÀNG DA CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON BỊ VÀNG DA SƠ SINH ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN GIANG
... hợp vàng da sinh hướng dẫn mẹ trẻ sinh biết vàng da sinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Thị Thu Nhi (2008), Kiến thức bệnh vàng da mẹ bị vàng da điều trị Khoa sinh, Bệnh viện Nhi ... mẹ bị vàng da sinh nằm điều trị khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Các mẹ bị vàng da sinh điều trị Khoa Nhi Bệnh viện ... Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Tiền Giang năm 2009 nhận thấy: Kiến thức: 33,9% mẹ nghe biết vàng da sinh, 35,5% mẹ biết vàng da sinh hại 30% biết ảnh hưởng đến não, nhận biết vàng da...
 • 13
 • 750
 • 7

Đánh giá thực trạng nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch cho trẻ sinh tại khoa sinh bệnh viện nhi

Đánh giá thực trạng nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch cho trẻ sơ sinh tại khoa sơ sinh bệnh viện nhi
... Định nghĩa nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch Nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch đưa chất dinh dưỡng hoàn toàn qua đường tĩnh mạch vào máu đảm bảo toàn việc nuôi thể ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HOÀI THU ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NUÔI DƯỠNG NHÂN TẠO HOÀN TOÀN QUA ĐƯỜNG TĨNH MẠCH CHO TRẺ SƠ SINH TẠI KHOA SINH BỆNH VIỆN NHI ... dịch nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn qua đường tĩnh mạch mẫu nghiên cứu Đánh giá tính hợp lý hiệu sử dụng dịch nuôi dưỡng nhân tạo hoàn toàn qua đường tĩnh mạch khoa Sinh bệnh viện Nhi Trung Ương...
 • 90
 • 406
 • 6

Thực trạng tuân thủ quy trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại ba khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014

Thực trạng tuân thủ quy trình đặt và chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại ba khoa hồi sức Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2014
... tả thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi đặt người bệnh điều dưỡng ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 Xác định yếu tố liên quan đến tuân ... tiến hành nghiên cứu: Thực trạng tuân thủ quy trình đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi điều dưỡng số yếu tố liên quan ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 để trả lời câu hỏi ... tuân thủ quy trình kỹ thuật đặt chăm sóc kim luồn tĩnh mạch ngoại vi đặt người bệnh điều dưỡng ba khoa hồi sức Bệnh vi n Nhi Trung ương năm 2014 4 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Khái quát điều dưỡng, ...
 • 98
 • 1,771
 • 17

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG KHÁM và điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp tại KHOA hô hấp BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG năm 2010

NGHIÊN cứu THỰC TRẠNG KHÁM và điều TRỊ NHIỄM KHUẨN hô hấp cấp tại KHOA hô hấp BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG TRONG năm 2010
... Tình hình bệnh nhân NKHH cấp điều trị nội trú Số bệnh nhi NKHH cấp phải nhập viện: 7821/169588 = 4,62% 2.1 Mô hình bệnh hấp chẩn đoán sau nhập viện Bệnh hấp chẩn đoán Số bệnh nhi Tỷ ... Hen bội nhi m 105 1,34 Các bệnh khác 62 0,79 Tổng cộng 7821 100,00 2.2 Mức độ nặng bệnh nhi nhi m khuẩn hấp cấp phải nhập viện Mức độ nặng Số lượt bệnh nhi Tỷ lệ % Nhẹ (không suy hấp) 3049 ... NKHH cấp đến khám phòng khám Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng đến 12 tháng, chiếm tỷ lệ 62,70% Tiếp theo nhóm lứa tuổi từ tuổi đến tuổi chiếm 29,61% 1.3 Số trẻ bị nhi m khuẩn hấp cấp đến khám...
 • 3
 • 82
 • 0

KHẢO sát KIẾN THỨC về CHĂM sóc của các mẹ CON bị VIÊM PHỔI tại BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG cần THƠ

KHẢO sát KIẾN THỨC về CHĂM sóc của các bà mẹ có CON bị VIÊM PHỔI tại BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG cần THƠ
... Th Minh Hng (2007) trờn 331 bnh nhi ti bnh vin Nhi ng ghi nhn 79,2% trng hp thõm nhim ph nang, 11,8% trng hp ụng c phi, 6,3% thõm nhim ph nang v mụ k, 2,7% thõm nhim mụ k [1] Kin thc v chm súc ... súc bnh nhi viờm phi ca cỏc b m ti bnh vin Nhi ng Cn Th I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU i tng nghiờn cu 1.1 Dõn s chn mu - Tt c bnh nhi t thỏng n tui ang nm iu tr ti khoa Ni Tng Hp, Bnh Vin Nhi ng ... im bnh nhi t n 59 thỏng tui tu vong cú viờm phi nhp khoa hụ hp bnh vin Nhi ng 1, Y hc TP.H Chớ Minh, 15, s 1/2011, tr.288 295 Nguyn Kim H (2006), Nhim khun hụ hp cp tớnh tr em, iu dng Nhi khoa,...
 • 6
 • 272
 • 2

Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của các mẹ con từ 5 10 tuổi về chủng ngừa bệnh sởi lần 2 tại phường đúc thành phố huế

Tìm hiểu nhận thức, thái độ và hành vi của các bà mẹ có con từ 5 10 tuổi về chủng ngừa bệnh sởi lần 2 tại phường đúc thành phố huế
... điều tra bàn luận 21 2 mẹ từ 5- 10 tuổi chủng ngừa bệnh sởi lần phường Phường Đúc, thành phố Huế rút số kết luận sau: Nhận thức, thái độ hành vi mẹ từ 5- 10 tuổi chủng ngừa sởi Về hiểu biết ... Phường Đúc thành phố Huế" với mục tiêu sau: Tìm hiểu nhận thức, thái độ hành vi mẹ từ 5- 10 tuổi chủng ngừa sởi Phường Đúc thành phố Huế Khảo sát số yếu tố liên quan đến chủng ngừa sởi lần 7 ... cho đưa chủng ngừa sởi với lý đề phòng bệnh sởi chiếm 95, 2% Bảng 3. 12 Hiểu biết độ tuổi chủng ngừa sởi lần ( n= 21 0) mẹ không đưa chủng ngừa sởi lần Hiểu biết độ tuổi chủng ngừa sởi lần II...
 • 44
 • 837
 • 4

Khảo sát sai sót trong thực hành thuốc tại một số khoa lâm sàng, bệnh viện nhi trung ương

Khảo sát sai sót trong thực hành thuốc tại một số khoa lâm sàng, bệnh viện nhi trung ương
... Khảo sát sai sót thực hành thuốc số khoa lâm sàng bệnh viện Nhi Trung Ƣơng” với hai mục tiêu sau: Khảo sát tỷ lệ sai sót chung thực hành thuốc số khoa lâm sàng bệnh viện Nhi Trung Ương Khảo sát ... nghiên cứu khảo sát sai sót thực hành thuốc khoa lâm sàng ICU, khoa Ngoại, khoa Điều trị tự nguyện bệnh viện Nhi Trung Ương rút số kết luận sau:  Tỷ lệ sai lệch chung xảy 36,4% (cả khoa) Khoa ICU ... dụng thuốc coi sai sót thực hành thuốc “administration error” Tuy nhi n sai sót sử dụng thuốc thuốc định nghĩa sai sót xảy giai đoạn quy trình sử dụng thuốc [21] 1.2.1 Sai sót kê đơn thuốc Sai sót...
 • 54
 • 520
 • 5

Kiến thức, thực hành về phòng tránh và xử trí bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các mẹ con dưới 5 tuổi ở xã minh đạo, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh năm 2011

Kiến thức, thực hành về phòng tránh và xử trí bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở xã minh đạo, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh năm 2011
... kiến thức, thực hành phòng, xử trí chăm sóc bệnh nhiễm khuẩn hấp cấp tính mẹ dƣới tuổi Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh năm 2011 Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức, thực ... 21,2% mẹ đạt kiến thức chung NKHHCT 50 .8% mẹ đạt thực hành chung phòng bệnh; 64,7% mẹ bị bệnh đạt thực hành phòng bệnh; tỷ lệ mẹ thực hành xử trí chiếm 23 ,5% , thấp nhiều tỷ lệ mẹ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN XUÂN TRỊNH KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ PHÕNG TRÁNH VÀ XỬ TRÍ BỆNH NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƢỚI TUỔI MINH ĐẠO,...
 • 93
 • 402
 • 4

Kiến thức, thái độ và thực hành về chăm sóc trẻ sốt của mẹ con dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi Trung ương năm 2013

Kiến thức, thái độ và thực hành về chăm sóc trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại bệnh viện nhi Trung ương năm 2013
... trí sốt mẹ tuổi Bệnh viện Nhi Trung Ương nhằm mục tiêu: - Mô tả kiến thức, thái độ cách xử trí sốt mẹ tuổi bệnh viện Nhi Trung Ương - Tìm hiểu mối liên quan TĐHV với kiến thức, thực ... với kiến thức thực hành chăm sóc trẻ sốt mẹ - Trình độ học vấn cao kiến thức thực hành chăm sóc trẻ sốt tốt - Trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên kiến thức sốt thực hành chăm sóc ... trí sốt mẹ 3.2.1 Kiến thức mẹ vấn đề sốt trẻ Bảng 3.2 : Kiến thức mẹ sốt Khái niệm sốt Đúng n 50 Tỉ lệ % 25 Sai 150 75 Nhận xét : Tỉ lệ mẹ kiến thức chưa sốt trẻ cao gấp lần số bà...
 • 54
 • 1,894
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kiến thức về bệnh tiêu chảy cấp và hiệu quả của việc giáo dục sức khỏe ở các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấp tại khoa tiêu hóa bệnh viện nhi trung ươngtìm hiểu nhận thức thái độ và hành vi của các bà mẹ có con từ 510 tuổi về chủng ngừa bệnh sởi lần 2 tại phường đúc thành phố huếđề tài tìm hiểu kiến thức chăm sóc sau sinh và trẻ sơ sinh của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã thủy phương huế ppsxtìm hiểu kiến thức về tiêm chủng mở rộng của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi ở huyện đông giang tỉnh quảng namnghiên cứu kiến thức và thực hành chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại yên bái năm 2012đề cương chi tiết thực trạng về dinh dương của các bà mẹ có con bị tiêu chảy cấptìm hiểu sự hiểu biết và thực hành dinh dưỡng của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại xã hương hồ huyện hương trà tỉnh thừa thiên húekiến thức thái đô kỹ năng sử dụng ors của các bà mẹ có con tiêu chảy cấp tại khoa nhi bệnh viện bạch maithực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung của các bà mẹ có con dưới 2 tuổithực trạng và một số giải pháp nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành về dinh dưỡng của các bà mẹ có trẻ bị tiêu chảy cấpkhảo sát kiến thức thái độ xử trí cơn hen phế quản ở các bà mẹ có con được chẩn đoán hen phế quản đến khám tại khoa nhi hô hấp – bệnh viện trung ương huếkiến thức thái độ thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại nh ở xã vĩnh an huyện ba tri tỉnh bến tre năm 2004thực trạng về nuôi trồng thủy sản và doanh thu của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại việt namđánh giá hiệu quả vấn đề tham vấn về giáo dục dinh dưỡng cho các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng tại xã hương hồ năm 200920103 5 tỉ lệ bà mẹ biết phương pháp ủ ấm da kề dakpkh sự đông dặc của nướcTRUONG MAM NONTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩagiáo án 3 tuổi - trường mầm non năm 2017ga ntChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 18. Trang trí hình chữ nhậtTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 8. Dân số nước taBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Tuần 9. Đại từbáo cáo thực tập tại CÔNG TY IN BAO bì hà nộihoạch định là chức năng khởi đầu và quan trọng nhất của quá trình quản trịhội chứng tiêu chảy ở lợn do vi khuẩnisa server 2006 internet security accerlerationứng dụng gis trong quản lý thống kê tình hình tai nạn giao thông đường bộ khu vực bắc bộLỰA CHỌN PHƯƠNG án THI CÔNG xây DỰNG NHÀ CAO TẦNGtâm lý học ứng dụng trong kinh doanh