Cái trống thiếc (The tin drum)

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass
... chương: Chương Thế giới nhân vật tiểu thuyết Cái trống thiếc Chương Không gian thời gian nghệ thuật tiểu thuyết Cái trống thiếc Chương Ngôn ngữ giọng điệu nghệ thuật tiểu thuyết Cái trống thiếc NỘI ... tiểu thuyết Cái trống thiếc 41 3.1 Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết Cái trống thiếc 41 3.1.1 Khái niệm ngôn ngữ nghệ thuật 41 3.1.2 Ngôn ngữ nghệ thuật tiểu thuyết Cái trống ... GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC 2.1 Không gian nghệ thuật tiểu thuyết Cái trống thiếc Trong giới khách quan, vật tượng tồn bên quĩ đạo không gian thời gian Đối với nghệ thuật, ...
 • 66
 • 352
 • 4

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass và trong thiên sứ của phạm thị hoài

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass và trong thiên sứ của phạm thị hoài
... ny 1.3 Cỏi trng thic ca Gunter Grass v Thiờn s ca Phm Th Hoi: mt s v tỏc gi, tỏc phm 1.3.1 Gunter Grass v tiu thuyt Cỏi trng thic 1.3.1.1 Tỏc gi Gunter Grass Gunter Grass sinh ngy thỏng 10 nm ... Cỏi trng thic ca Gunter Grass, Nguyn Th Huyn Trang ó gii thiu chung v huyn thoi v tiu thuyt huyn thoi th k XX, phõn tớch cỏc yu t huyn thoi tiu thuyt Cỏi trng thic ca Gunter Grass trờn cỏc phng ... TRNG I HC S PHM H NI KHOA NG VN NGUYN THU PHNG TH GII NHN VT TRONG TIU THUYT CI TRNG THIC CA GUNTER GRASS V TRONG THIấN S CA PHM TH HOI KHểA LUN TT NGHIP I HC Chuyờn ngnh: Lớ lun hc...
 • 67
 • 314
 • 2

Huyền thoại trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass

Huyền thoại trong tiểu thuyết cái trống thiếc của gunter grass
... hứng chủ đạo văn chương CHƢƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 2.1 Các biểu tƣợng 2.1.1 Cái trống thiếc Cái trống biểu tượng xuất nhiều văn hóa cổ, thường ... đoán ý nghĩ Oskar tiên dự chết nhân vật có hư cấu huyền thoại Chƣơng 3: THI PHÁP HUYỀN THOẠI HÓA TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 3.1 T hi pháp lặp lại Quan niệm tính chu kỳ, ... CHƢƠNG 1: GIỚI THUYẾT VỀ HUYỀN THOẠI VÀ TIỂU THUYẾT HUYỀN THOẠI THẾ KỶ XX 1.1 Khái niệm huyền thoại Trong luận văn này, sử dụng thuật ngữ huyền thoại với ý nghĩa bao gồm câu chuyện...
 • 7
 • 670
 • 10

Huyền thoại trong tiểu thuyết Cái trống thiếc của Gunter Grass

Huyền thoại trong tiểu thuyết Cái trống thiếc của Gunter Grass
... GIỚI THUYẾT VỀ HUYỀN THOẠI VÀ TIỂU THUYẾT HUYỀN THOẠI THẾ KỶ XX Chương 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS Chương 3: THI PHÁP HUYỀN THOẠI HÓA TRONG TIỂU THUYẾT ... 1.3 Huyền thoại tiểu thuyết kỷ XX 18 CHƯƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS 23 2.1 Các biểu tượng 25 2.1.1 Cái trống thiếc ... việc kỷ Và nay, Ulysse thứ huyền thoại độc giả nhà phê bình 22 CHƯƠNG 2: YẾU TỐ HUYỀN THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT CÁI TRỐNG THIẾC CỦA GUNTER GRASS Sự quay trở với huyền thoại văn học kỷ XX không...
 • 83
 • 263
 • 0

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc
... Căn vào bất cập tồn nói trên, đa giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành cảng biển Kết luận kiến nghị: Hệ thống vấn đề giải đề tài, từ đa số kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành cảng biển cách ... chủ tàu dịch vụ đại tàu biển Hiện nay, hầu hết công tác làm thủ tục cho tàu vào cảng đại đảm nhiệm Từ triển khai công tác cải cách thủ tục hành cảng biển Việt Nam, việc làm thủ tục cho tàu ... việc nghiên cứu tiếp tục cải cách thủ tục hành cảng biển điều cần thiết nớc ta Chơng II - Thủ tục hành cảng biển Đ1 Thủ tục hành 1.1 Khái niệm ý nghĩa thủ tục hành 1.1.1 Quan niệm chung thủ tục hành...
 • 85
 • 976
 • 8

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 I
... thức Aziz-Diffie Chu i trao đ i tin trạm di động trạm gốc mạng giao thức Aziz-Diffie bao gồm: Trạm di động g i tin “request-to-join” (yêu cầu tham gia) t i trạm gốc mạng vùng lân cận Bản tin request ... nhận an ninh mạng vô tuyến Tuy nhiên, i u giả thuyết t i ưu: “ Ngư i sử dụng nghĩ dạng an ninh di động tin tưởng vào hiệu việc đo đạc độ an toàn i u khiển ngư i vận hành Vì yêu cầu ngư i sử ... động thông tin Tính di động đ i h i nguồn t i nguyên hữu hạn ph i sẵn có để xử lý m i trường tính toán di động Trở ng i cho ngư i thiết kế tính toán di động cách để tương thích v i thiết kế hệ...
 • 20
 • 456
 • 5

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 IV
... mạng tổ ong truyền thông mạng Internet có dây không chạy mạng độc quyền hay vài nhà cung cấp dịch vụ thông tin vô tuyến mà Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 59 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng mạng ... gắn vào tin Điều giúp đảm bảo tính tin cậy toàn vẹn tin trao đổi hệ thống agent Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 68 Chương 4: Nhận thực an ninh IP di dộng Nên ý phần quan tâm chủ yếu đến an ninh nhận ... hay tầng mạng (Layer 3) ngăn xếp giao thức Internet Trong gói tin IP, ba tham số lấy với nhận dạng liên kết an ninh: Đó địa đích IP; Bộ nhận dạng giao thức an ninh, xác định liên kết an ninh áp...
 • 24
 • 310
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 V
... giải pháp tốt khác mạng LAN v tuyến chấp nhận rộng rãi  CÁC KHUYẾN NGHỊ CẦN CHÚ Ý  V i việc mạng di động phát triển nhanh chóng tiến tới mạng toàn IP, an ninh di động trở thành v n đề cấp bách ...  Các nhà thiết kế mạng di động đưa biện pháp bảo v an ninh cho mạng, đặc thù v tuyến nên biện pháp có hạn hạn chế truyền dẫn v tuyến va phần mạng lõi V để tăng cường an ninh toàn đường truyền ... chất quan hệ song phương nhà khai khác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet v n đề tính cước có lien quan Những v n đề bao gồm thỏa thuận tài nhà khai thác di động v i nhà cung cấp dịch v Internet...
 • 17
 • 231
 • 0

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc

An ninh trong mạng thông tin di động thế hệ 3 II.doc
... (IMSI MSISDN), keys Ki, thông tin liên quan đến mạng (TMSI, LAI) nhận di n trang thiết bị IMEI Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 24 Chương 2: Nhận thực an ninh GSM/GPRS Các đặc điểm an ninh hỗ trợ SIM xác ... dụng mạng radio Sự phân tách chặt chẽ hệ thống radio hệ thống network trì, cho phép hệ thống network tái sử dụng với công nghệ tiếp cận radio Nguyễn Anh Tuấn ĐTVT K27 26 Chương 2: Nhận thực an ninh ... thành phần thông tin truyền Vì thế, phương pháp xác nhận bảo vệ nên sử dụng để xác định thuê bao di động thay IMSI đường radio Các thành phần thông tin tín hiệu thực truyền thông tin nhận di n thuê...
 • 16
 • 287
 • 1

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải
... vay Quản lý tài sản bảo đảm từ hình thành vốn vay Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá tồn kho Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá nhập kho Quản lý tài sản bảo đảm liên ... hàng (nơi cho vay) tổ chức tín dụng khác Cho mượn tài sản hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay Bổ sung tài sản bảo đảm tiền vay Thay ,cho rút bớt tài sản bảo đảm tiền vay Xuất kho tài sản bảo đảm tiền ... biện pháp bảo đảm tài sản bảo đảm tiền vay Định giá tài sản bảo đảm tiền vay Đinh giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Tổ định giá tài sản bảo đảm tiền vay Biên định giá tài sản bảo đảm...
 • 74
 • 360
 • 1

Khái quát quá trình cải cách lãi suất tín dụng và tác động của nó tới quá trình phát triển kinh tế ở VN trong giai đoạn vừa qua

Khái quát quá trình cải cách lãi suất tín dụng và tác động của nó tới quá trình phát triển kinh tế ở VN trong giai đoạn vừa qua
... động hệ thống ngân hàng nớc ta Đề án gồm chơng: Chơng I: Lý luận chungvề lãi suất vai trò lãi suất trình phát triển kinh tế Chơng II: Khái quát trình cải cách lãi suất tín dụng tác động tới trình ... suất tín dụng ngắn hạn định nhỏ lãi suất tín dụng ngắn hạn Lãi suất tái cấp vốn: Giai đoạn 1990 1997 Giai đoạn 1997 2001 Lãi suất tái cấp vốn thụ động Lãi suất tái cấp vốn chủ động Trong giai đoạn ... trình phát triển kinh tế I lãi suất khái niệm chất 1/ khái niậm tính chất lãi suất 2/ Phân biệt lãi suất với phạm trù kinh tế khác 3/ Các loại hìmh lãi suất 4/ Các phép đo lãi suất II Tác động...
 • 42
 • 322
 • 0

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán ở Việt Nam

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng trong thanh toán ở Việt Nam
... việc sử dụng toán 68 thẻ tín dụng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển dịch vụ 76 toán thẻ tín dụng Việt Nam 3.1 Dự đoán triển vọng thị trường phát hành toán thẻ tín 81 dụng 3.1.1 ... nghiên cứu Khảo sát việc sử dụng thẻ tín dụng Việt Nam nói chung Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói riêng, qua đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng toán Đối tượng ... tiện ích Việt Nam lại mẻ lối cho phát triển thẻ tín dụng nhiều vướng mắc Vì lý trên, em chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện phát triển việc sử dụng thẻ tín dụng toán Việt Nam Mục đích...
 • 6
 • 443
 • 12

Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng

Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng
... - Phân tích hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Quận Cái Răng - Phân tích rủi ro hoạt động tín dụng - Một số tiêu đánh giá rủi ro - Đưa số đề suất giải pháp để phòng ... việc rủi ro xảy kiểm soát kiềm chế rủi ro mức thấp chấp nhận lý em chọn đề tài Phân tích rủi ro biện pháp phòng ngừa hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Quận Cái Răng ... KẾT CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG: 4.1.1 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng qua năm...
 • 62
 • 304
 • 1

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm tiền vay bằng thế chấp tài sản trong hoạt động tín dụng tại NHTMCP Hàng hải
... vay Quản lý tài sản bảo đảm từ hình thành vốn vay Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá tồn kho Quản lý tài sản bảo đảm hàng hoá nhập kho Quản lý tài sản bảo đảm liên ... hàng (nơi cho vay) tổ chức tín dụng khác Cho mượn tài sản hồ sơ tài sản bảo đảm tiền vay Bổ sung tài sản bảo đảm tiền vay Thay ,cho rút bớt tài sản bảo đảm tiền vay Xuất kho tài sản bảo đảm tiền ... bảo đảm tiền vay Thẩm định biện pháp bảo đảm tài sản bảo đảm tiền vay Định giá tài sản bảo đảm tiền vay Đinh giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Tổ định giá tài sản bảo đảm tiền vay Biên...
 • 71
 • 252
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tác phẩm cái trống thiếchuyền thoại ttrong tiểu thuyết cái trống thiếcphục vụ và duy trì cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranhyếu tố kì ảo trong người bà bất lương và chuyện buồn không thể tin đượcuy tín của người lãnh đạo trong tập thểthế chấp tài sản trong hợp đồng tín dụnggian lận thẻ tín dụng trong thương mại điện tửrủi ro của thẻ tín dụng trong kinh doanh cua seabankcấu hình ứng dụng asp net được lưu trữ trong các tập tin xml chuẩn hiệu chỉnh dễ dàng và có thể mở rộng để phù hợp cho nhu cầu của từng ứng dụng webchủ thể trong quan hệ tín dụng căn cứ vào tiêu thức nàylà thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của thông tin số liệu kế toán trong báo cáo tài chính vsa 320nghiệm của một số nước trên thế giới trong hoạt động tín dụng ngân hàng với hộ sản xuấtcác hình thức tín dụng xét theo chủ thể trong quan hệ tín dụngquá trình thay thế tin trong submit smphân loại các hình thức biểu hiện của cái đẹp được thể hiện trong các hình ảnh sauĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học