Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind)

a study of hedging devices in conversations in gone with the wind by margaret mitchell = nghiên cứu các phương tiện rào đón trong các cuộc hội thoại của tác phẩm cuốn theo chiều gió của nhà văn margaret mitchell

a study of hedging devices in conversations in gone with the wind by margaret mitchell = nghiên cứu các phương tiện rào đón trong các cuộc hội thoại của tác phẩm cuốn theo chiều gió của nhà văn margaret mitchell
... detailed contextual analysis of conversations in the novel of Gone with the Wind by Margaret Mitchell A comprehensive understanding of hedging devices in Gone with the Wind involves at least ... About Gone with the Wind by Margaret Mitchell Gone with the Wind is a romantic drama and the only novel written by Margaret Mitchell It is set in Jonesboro and Atlanta, Georgia during the American ... Wind by Margaret Mitchell The present study attempts to address the following research questions:  What are main hedging devices employed in conversations in Gone with the Wind by Margaret Mitchell? ...
 • 52
 • 345
 • 3

a study on connotative equivalence between gone with the wind and its translation in vietnamese by duong tuong = nghiên cứu tương đương biểu cảm giữa tác phẩm cuốn theo chiều gió

a study on connotative equivalence between gone with the wind and its translation in vietnamese by duong tuong = nghiên cứu tương đương biểu cảm giữa tác phẩm cuốn theo chiều gió
... THE WIND" AND ITS TRANSLATION IN VIETNAMESE BY DUONG TUONG NGHIÊN CỨU TƯƠNG ĐƯƠNG BIỂU CẢM GI A TÁC PHẨM "CUỐN THEO CHIỀU GIÓ" VÀ BẢN DỊCH TIẾNG VIỆT C A DƯƠNG TƯỜNG MA Combined Programme Thesis ... more than 20 years ago Among several versions of the translation, the one translated by Duong Tuong is most praised by readers With the aim of investigating one of Duong Tuong' s best translated ... translation at the same time, in a translation, the image of the original‟s author is parallel to the one of the translator Landers as a translation theorist and translator himself states the requirement...
 • 77
 • 516
 • 1

Nghiên cứu từ ngữ xưng hô qua lời thoại nhân vật trong tác phẩm Gone with the wind và bản dịch Cuốn theo chiều gió (TT)

Nghiên cứu từ ngữ xưng hô qua lời thoại nhân vật trong tác phẩm Gone with the wind và bản dịch Cuốn theo chiều gió (TT)
... năng, ngữ nghĩa ngữ dụng, văn hóa loại từ (đại từ nhân xưng hay danh từ dùng để xưng hô) từ ngữ xưng Vì vậy, việc Nghiên cứu từ ngữ xưng qua lời thoại nhân vật từ gốc Gone with the wind ... từ tiếng Anh sang tiếng Việt, thể qua tác phẩm cụ thể, vậy, chọn đề tài: Nghiên cứu từ, ngữ xưng qua lời thoại nhân vật tác phẩm Gone with the wind dịch Cuốn theo chiều gió để sâu nghiên cứu ... liệu nghiên cứu Các từ ngữ xưng qua lời thoại nhân vật tác phẩm Gone with the wind tác giả Margaret Mitchell dịch Cuốn theo chiều gió dịch giả Vũ Kim Thư thống kê làm tư liệu nghiên cứu Ngoài...
 • 27
 • 137
 • 0

ADDRESS TERMS IN THE NOVEL GONE WITH THE WIND AND THEIR EQUIVALENTS IN VIETNAMESE TRANSLATION CUON THEO CHIEU GIO

ADDRESS TERMS IN THE NOVEL GONE WITH THE WIND AND THEIR EQUIVALENTS IN VIETNAMESE TRANSLATION CUON THEO CHIEU GIO
... characters in the orginal novel Gone with the wind and equivalent translation in Cuon theo chieu gio Chapter 3: Nouns of address were used by characters in the orginal novel Gone with the wind and equivalent ... Mitchell and the translation Cuon theo chieu gio of Vu Kim Thu translator b Compare, collect address terms in novel Gone with the wind (English) and the translation Cuon theo chieu gio (Vietnamese) , ... and culture of each terms (whether to use personal pronoun or noun to address) Therefore, Address terms in the novel Gone with the wind and their equivalents in Vietnamese translation Cuon theo...
 • 28
 • 90
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của m mitchell

Khoá luận tốt nghiệp thế giới nhân vật trong tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của m mitchell
... t m hiểu Thế giới nhân vật tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió M. Mitchell Lịch sử vấn đề Đối với tác ph m mang t m vóc toàn cầu Cuốn theo chiều gió , số lượng nghiên cứu phong phú Nhất từ tiểu thuyết ... nghĩa M. MỈtchell tiếu thuyết Cuốn theo chiều gió , Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư ph m TPHCM Phương Di m Hương (2007), “Chiến tranh Nam Bắc M tiếu thuyết Cuốn theo chiều gió M. MỈtchell, Luận ... thống nhân vật khái ni m có nội h m rộng, thể tương đối kiểu loại nhân vật thường gặp 1.2 1.2.1 Tác giả M. Mitchell tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió Tác giả M. Mitchell Margaret Munnerlyn Mitchell...
 • 50
 • 324
 • 1

Nghệ thuật tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell

Nghệ thuật tiểu thuyết cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell
... đề tài Nghệ thuật tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió Margaret Mitchell , trực tiếp vào việc tìm hiểu đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết bình diện: - Nghệ thuật xây dựng cốt truyện - Nghệ thuật xây ... nghĩa Margaret Mitchell tác phẩm Cuốn theo chiều gió , Luận văn Thạc sĩ, Đại học sư phạm TPHCM [28] Phương Diễm Hương (2007), Chiến tranh Nam Bắc Mỹ tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió Margaret Mitchell, ... hưởng từ thời đại đời Margaret Mitchell làm nên Cuốn theo chiều gió đậm chất thực Phần luận văn lý giải yếu tố làm nên khuynh hướng thực Cuốn theo chiều gió , bao gồm: nghệ thuật xây dựng cốt...
 • 135
 • 961
 • 5

NGHỆTHUẬT TIỂU THUYẾT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ CỦA MARGARET MITCHELL

NGHỆTHUẬT TIỂU THUYẾT CUỐN THEO CHIỀU GIÓ CỦA MARGARET MITCHELL
... nghĩa Margaret Mitchell tác phẩm Cuốn theo chiều gió , Luận văn Thạc sĩ, Đại học sư phạm TPHCM [28] Phương Diễm Hương (2007), Chiến tranh Nam Bắc Mỹ tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió Margaret Mitchell, ... trái chiều Những nhà phê bình miền Bắc lẫn miền Nam phù hợp với hứng thú cộng đồng Cuốn theo chiều gió J Donald Adams viết New York Times Book Review ngày 5/7/1936 “ Cuốn theo chiều gió tiểu thuyết ... nghiên cứu Cuốn theo chiều gió e việc không tưởng Do vậy, tác phẩm tiếng Anh đề cập phần nhỏ nguồn tư liệu Cuốn theo chiều gió mà có được, đồng thời giúp ích việc tiếp cận tiểu thuyết lừng...
 • 135
 • 446
 • 3

Cuốn theo chiều gió

Cuốn theo chiều gió
... vợ ngoại tình Cốt truyện: Cuốn theo chiều gió chia làm phần: Phần Tác phẩm lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ trước nội chiến, giới với đồn điền vải sang trải dài bất tận theo mộng mơ xã hội thượng ... cưa ngăn chàng lên miền bắc kiếm việc làm Ashley lưỡng lự Melanie kiên đồng ý nên Ashley đành chiều theo ý vợ Sau sinh con, Scarlett thường xuyên lái xe ngựa đến xưởng cưa nhiều lần cảnh báo nguy ... bé đặt tên Eugenia Victoria (theo tên nữ hoàng Victoria hoàng hậu Pháp Eugenie) Cô bé vô xinh đẹp với đôi mắt xanh dương nên đặt thêm biệt danh Bonnie Blue Butler, theo tên cờ Hợp bang - Bonnie...
 • 8
 • 223
 • 1

A study on some english negative structures and their vietnamese equivelents in gone with the wind

A study on some english negative structures and their vietnamese equivelents in gone with the wind
... aims at pointing out the syntactic differences and the similarities between negation in Vietnamese and English and analyzing some negative structures from the novel Gone with the Wind by Margaret ... Mitchell and its equivalents in the translated version by Duong Tuong in an attempt to clarify the negative structures in English and Vietnamese equivalents PART A: INTRODUCTION TO THE STUDY Rationale ... Making a comparison of English negation with Vietnamese one Carrying out an investigation into the structures of expressing negation in the novel Gone with the Wind by American writer Margaret...
 • 78
 • 407
 • 0

A study of hedging devices in conversations in Gone with the wind by Margaret Mitchell

A study of hedging devices in conversations in Gone with the wind by Margaret Mitchell
... general information on Gone with the Wind Chapter 2: Findings and Discussions, describing major hedging devices, their linguistic realization and pragmatic functions in Gone with the Wind Part ... concept of hedging: Origins, approaches and definitions In R Markkanen & H Schroder (Eds.), Hedging and discourse: approaches to the analysis of a pragmatic phenomenon in academic texts Berlin; New ... A study in meaning criteria and the logic of fuzzy concepts Chicago Linguistic Society Papers, 8, 183-228 Reprinted as in Lakoff (1973) Lakoff, G (1973) Hedges: A study in meaning criteria and...
 • 6
 • 198
 • 0

A study on connotative equivalence between Gone with the wind and its translation in Vietnamese by Duong Tuong

A study on connotative equivalence between Gone with the wind and its translation in Vietnamese by Duong Tuong
... of connotative equivalence achieved between the novel "Gone with the wind" and its translation by Duong Tuong? What strategies adopted by the translator to achieve such types of connotative equivalence? ... The novel was first translated into Vietnamese more than 20 years ago Among several versions of the translation, the one translated by Duong Tuong is most praised by readers With the aim of investigating ... All the above made the researcher decide to carry out the study on equivalence in literary translation Specifically, the study investigates connotation equivalence achieved in the translation...
 • 3
 • 189
 • 1

Xem thêm