Bài giảng ứng dụng KHCN trong nhà nước

bài giảng ứng dụng etab trong thiết kế nhà cao tầng

bài giảng ứng dụng etab trong thiết kế nhà cao tầng
... NH CAO TNG S DNG ETABS BIấN SON :KS.Lấ VN DUY LI NểI U Ngy hu ht k s kt cu s dng mỏy tớnh thit k cụng trỡnh.Chng trỡnh thit k nh cao tng ni ting nht l Etabs.Ti liu hng dn ny da trờn phiờn bn Etabs ... hỡnh 2.1 BT U MT Mễ HèNH Trong bc ny thit lp kớch thc mt bng v chiu cao tng : 2.1.1 M chng trỡnh 2.1.2 Chn n v gúc phi bờn di ca s Etabs.Khuyn cỏo s dng n v kN-m Cú h n v ETABS : English v Metric.Mt ... sang Safe 93 12.2 Etabs v Sap 97 12.3 Etabs v Word 99 12.4 Etabs v Excel 99 12.5 Etabs v AutoCAD 100 CHNG 13 NHNG CH í QUAN TRNG ...
 • 109
 • 305
 • 4

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG địa CHẤT CÔNG TRÌNH

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG địa CHẤT CÔNG TRÌNH
... Excel BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình Người biên soạn: Phan Tự Hướng KHỞI ĐỘNG EXCEL Nháy kép vào biểu tƣợng Excel hình (hình 1.1), cửa sổ phần mềm Excel (hình 1.2) CỬA SỔ ỨNG DỤNG ... động cuối BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình 30 Người biên soạn: Phan Tự Hướng BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM TRONG EXCEL Excel có nhiều hàm đƣợc định nghĩa trƣớc phục vụ nhiều dạng công việc ... 2.2: Điều chỉnh độ rộng cột BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình Người biên soạn: Phan Tự Hướng c Công thức (Formular) Trong Excel, bạn tự lập công thức sử dụng hàm đƣợc lập sẵn Các hàm...
 • 76
 • 594
 • 7

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG địa CHẤT CÔNG TRÌNH

BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG EXCEL TRONG địa CHẤT CÔNG TRÌNH
... Excel BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình Người biên soạn: Phan Tự Hướng KHỞI ĐỘNG EXCEL Nháy kép vào biểu tƣợng Excel hình (hình 1.1), cửa sổ phần mềm Excel (hình 1.2) CỬA SỔ ỨNG DỤNG ... động cuối BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình 30 Người biên soạn: Phan Tự Hướng BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM TRONG EXCEL Excel có nhiều hàm đƣợc định nghĩa trƣớc phục vụ nhiều dạng công việc ... 2.2: Điều chỉnh độ rộng cột BÀI GIẢNG: Ứng dụng Excel Địa chất công trình Người biên soạn: Phan Tự Hướng c Công thức (Formular) Trong Excel, bạn tự lập công thức sử dụng hàm đƣợc lập sẵn Các hàm...
 • 76
 • 605
 • 19

Bai giang ung dung arcview trong quan ly tai nguyen

Bai giang ung dung arcview trong quan ly tai nguyen
... khoảng cách dung sai cách dê chuột vòng xung quanh view Giá trị bán kính mà hiển thị status trở thành dung sai chung (general) dung sai tương tác (interactive) General Interactive - Con trỏ dung sai ... trình bày dung sai snap bạn tạo nhiều dòng kẻ đa giác chỉnh sửa góc Đây trỏ chuột dung sai snap Nếu general snapping bật lên, vòng tròn trình bày dung sai general snap tolerance Nếu dung sai interactive ... đối tượng dựa mối quan hệ không gian Theme Các mối quan hệ không gian có Theme là: Quan hệ nằm trong; Quan hệ gần kề; Quan hệ giao Ví dụ: Tìm tất sông chảy qua lãnh thổ Trung Quốc - Mở theme...
 • 48
 • 1,521
 • 12

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 1 - nguyễn thanh tùng

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 1 - nguyễn thanh tùng
... cụ trợ giúp việc lập quản dự án  Giới thiệu phần mềm Microsoft Project, công cụ sử dụng phổ biến xây dựng để lập quản tiến độ  Hiểu sử dụng MS Project lập quản tiến độ (schedule), tài ... viên hiểu sử dụng công cụ hỗ trợ để lập tiến độ quản dự án TÀI LIỆU THAM KHẢO Lập kế hoạch quản dự án Microsoft Project 2002 Trịnh Tuấn (2006) Ứng dụng MS Project 2003 quản dự án xây ... so sánh tiến độ thời điểm so sánh với tiến độ sở (baseline)  Kiểm soát tiến trình: so sánh tính toán khác biệt tiến độ thực tế tiến độ sở; báo cáo, bảng biểu  Giúp lưu lại hồ sơ: tiến độ sở,...
 • 24
 • 471
 • 1

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 2a - nguyễn thanh tùng

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 2a - nguyễn thanh tùng
... án: - CO – cao ốc - CC – chung cư - Gói thầu: - 01 – Phần ngầm - 02 – Phần khung - 03 – Điện Nước - 04 – Hoàn thiện - Hạng mục: - 01 – Móng cọc - 02 – Đài cọc - 03 – Tầng lầu - 04 – Điện - 10 ... Technique) Tiến độ tuyến tính (line- of – balance, flow-line, RSM, )  Tiến độ theo vị trí  23 PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Thời gian công tác & tiến độ dự án Các loại tiến độ dự án  Tiến độ ngang: ... công tác dự án khác 22 PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Thời gian công tác & tiến độ dự án Các loại tiến độ dự án  Tiến độ ngang (Gantt)  Tiến độ mạng CPM (AOA, AON)  Tiến độ mạng xác suất PERT...
 • 30
 • 343
 • 0

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 2b - nguyễn thanh tùng

bài giảng ứng dụng msp trong lập và quản lý tiến độ phần 2b - nguyễn thanh tùng
... View -Task Sheet View - Table -Cost ( Task Usage Format - Detail -Cost ) PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN 5.Quan sát chi phí Quan sát chi phí tài nguyên View -Resource Sheet View - Table -Cost ... 13 PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Sao chép kế hoạch sở Tool - Tracking - Save Baseline - Save Interim plan 14 PHẦN II: LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN Xóa kế hoạch sở Tool - Tracking - Clear Baseline 15 PHẦN ... View - Gantt chart - Chọn công tác Window - Split - Chọn tài nguyên nhập tài nguyên Format - Details - Resource Cost Trong cột Units = 0, cột Cost = chi phí gán cho tài nguyên PHẦN II: LẬP...
 • 16
 • 296
 • 0

Bài giảng ứng dụng CNTT trong day học

Bài giảng ứng dụng CNTT trong day học
... bằi giảng sọan công cụ chuyên dụng SketchPad,Cabri… - Các tiết giảng quay video giảng mô Flash + Các giảng mẫu tư liệu tham khảo,GV thu nhặt ,học tập ý tưởng hay áp dụng nâng cao chất lượng giảng ... sử dụng máy tính để tự học giảng mà GV sọan sẵn, xem đọan phim tiết dạy GV, trao đổi trực tuyến với GV qua mạng Internet Phân biệt CBT với E-learning + CBT E-learning hình thức ứng dụng CNTT ... viện giảng điện tử: + Là hệ thống tập hợp nhiều giảng mẫu GV nơi đóng góp + Các giảng xây dựng định dạng phổ biến nay: - M Powerpoint, M Word - Công cụ sọan thảo giảng trực tuyến Violet - Các giảng...
 • 24
 • 383
 • 0

Bài giảng ứng dụng powerpoint trong giảng dạy ngoại ngữ đinh kim oanh

Bài giảng ứng dụng powerpoint trong giảng dạy ngoại ngữ  đinh kim oanh
... sử dụng PPT dạy ngoại ngữ • Giúp cho GV việc giảng dạy  dễ dàng chọn lọc lại tái sử dụng  chia sẻ sản phẩm  tiết kiệm nhiều thời gian việc thiết kế giảng Những khó khăn việc ứng dụng PPT • Trong ... nghệ thông tin (CNTT) xã hội giáo dục • Tình hình thực tế việc ứng dụng PPT giảng dạy ngoại ngữ Thuận lợi việc sử dụng PPT dạy ngoại ngữ • Giúp HS dễ dàng hiểu học  Khi hình ảnh (pictures) văn ... nguồn giảng dạy từ Internet,những tài liệu cập nhật mang tính thực tế (authentic material) làm giảng thú vị đậm nét văn hóa (Nguyen, 2008) Thuận lợi việc sử dụng PPT dạy ngoại ngữ • Làm giảng...
 • 40
 • 93
 • 0

Bài giảng ứng dụng MSP trong lập và quản lý tiến độ phần 3 nguyễn thanh tùng

Bài giảng ứng dụng MSP trong lập và quản lý tiến độ phần 3  nguyễn thanh tùng
... Information - General PHẦN III: THỰC HIỆN & KiỂM SOÁT DỰ ÁN Cập nhật liệu thực tế cho công tác  Khối lượng công lao động theo thời đoạn Task Usage→ Format - Detail - Actual Work PHẦN III: THỰC HIỆN ... Work → Format - Detail - Work / Actual Work 10 PHẦN III: THỰC HIỆN & KiỂM SOÁT DỰ ÁN Theo dõi chi phí dự án  Chi phí thực tế o Tắt chế độ tự động tính toán chi phí thực tế (Tool - Options) ... Detail - Actual Cost 12 PHẦN III: THỰC HIỆN & KiỂM SOÁT DỰ ÁN Theo dõi chi phí dự án  Chi phí thực tế vs kế hoạch sở o View - Gantt chart → View - Table - Cost 13 PHẦN III: THỰC HIỆN & KiỂM...
 • 23
 • 131
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc

Tài liệu BÀI GIẢNG : ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS TRONG THIẾT KẾ NHÀ CAO TẦNG doc
... hỡnh: Options > UnLock Model 19 Thay i chiu cao tng: Edit > Edit Story Data > Edit Story Reset Selected Row > Height: nhp vo 3.6 > Reset Story > Height: nhp vo > OK 21 Thờm tng lng vo mụ hỡnh: ... C Khi ng chng trỡnh: File > New Model Chn n v: kN-m To li mụ hỡnh Lu file: File > Save Khai bỏo c trng vt liu: Define > Material Properties Khai bỏo tit din phn t (dm, ct ): Define > Frame Sections ... Points: Gp cỏc im gn 1.14 Align Points/Lines/Edges: Canh l cho im/thanh/tm 1.15 Move Points/Lines/Areas: Di chuyn im/thanh/tm 1.16 Expand/Shrink Areas: M rng/Thu hp tm 1.17 Merge Areas: Gp cỏc...
 • 58
 • 4,408
 • 392

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p3.ppt

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p3.ppt
... ức chế Ứng dụng chất đối kháng với QS Dựa vào AHL Dựa vào AHL tổng hợp - Sử dụng AHL tổng hợp (5Z)-4-bromo-5(bromomethylene)-2(5H)-furanone - Tăng mức độ mẫn cảm biofilm kháng sinh Ứng dụng chất ... Ứng dụng chất đối kháng với QS Dựa vào AHL Furanone chứa halogen tảo đỏ - Tạo chất gắn lên chất điều hòa đáp ứng  không hoạt hóa gene đích - Đó Furanone tảo đỏ có cấu trúc tương tự AHL Ứng dụng ... autoinducer • Sử dụng chất tương đồng ức chế hoạt động LuxI  không tổng hợp AHL • Chất ức chế sử dụng S-adenosylmethionine  Cần có nghiên cứu sâu vấn đề Một số hướng tiếp cận Ứng dụng chất đối...
 • 13
 • 1,457
 • 6

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p4.ppt

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS p4.ppt
... tiếp hợp, tạo thành khối u • Sự quần tụ bầy đàn, hình thành bào tử • Sự ăn mòn sinh học, sản xuất chất kháng kháng sinh • Sự hình thành biofilm • Sản xuất enzyme thủy phân, siderophore … Phân loại ... phosphoryl hóa Cơ chế hoạt động Chuyển nhóm phosphate QS vi khuẩn gram dương • Sử dụng oligopeptide autoinducer • Sử dụng sensor histidine kinase gắn màng receptor Cơ chế hoạt động ... gram âm • Phát V fischeri • Là tảng khám phá hệ thống quorum sensing vi khuẩn gram âm khác • Sử dụng N-acyl homoserine lactone autoinducer QS vi khuẩn gram âm Cơ chế hoạt động chung QS vi khuẩn...
 • 15
 • 877
 • 5

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 1.ppt

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 1.ppt
... trắng - BWSD: không làm tôm chết WSSV VS BWSD Test: - WSSV: dương tính kiểm tra PCR, miễn dịch sử dụng kháng thể đơn dòng - BWSD: âm tính kiểm tra kỹ thuật WSSV IHHNV 474 bp MBV 389 bp 261 bp ...
 • 10
 • 754
 • 7

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 2.PDF

Tài liệu Bài giảng ứng dụng công nghệ sinh học trong NTTS phần 2.PDF
... động, việc làm • Trình độ công nghiệp hóa – đại hóa Đổi chế đường lối sách nông nghiệp a Đổi sách - Nâng cao vai trò NTTS, giảm áp lực đánh bắt - Góp phần phát triển NTTS bền vững b Đổi cấu - ... calcarifer Phân chia theo môi trường nuôi NTTS nước mặn Là hoạt động kinh tế ương nuôi loài thủy sản mà nơi sinh trưởng cuối chúng biển Nghêu Tôm hùm Cá mú NTTS nước mặn • Trồng rong, sụn Phân chia ... Phân chia theo môi trường nuôi NTTS nước Là hoạt động kinh tế khai thác giống vùng nước tự nhiên sản xuất giống nhân tạo ương nuôi loài thủy sản môi trường nước NTTS nước Nuôi ao hồ nhỏ Nuôi ruộng,...
 • 22
 • 824
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng ứng dụng excel trong địa chất công trìnhbài giảng ứng dụng tin học trong xây dựngbài giảng ứng dụng của tích phân trong hình họcbài giảng ứng dụng tin học trong công nghệ sinh họcbài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng part 1 ppsxbài giảng ứng dụng tin học trong xây dựng part 9 ppsxbài giảng cân đối ngân sách nhà nướcbài giảng ứng dụng emzynebài giảng sử dụng corticoid trong lâm sàngbài tập ứng dụng excel trong kinh tếứng dụng khcn trong nông nghiệpbài giảng môn luật ngân sách nhà nướcbài tập ứng dụng excel trong quản lý tài chínhbài giảng quản lý hành chính nhà nướcbài tập ứng dụng acbit trong thanh toánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm