TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xin Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 của xã Khánh Hoà

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pps

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pps
... : Việc đầu xây dựng công trình cần thiết cấp bách Vậy Chủ Đầu kính đề nghị UNND tỉnh Vĩnh Phúc - Sở Kế hoạch đầu Vĩnh Phúc quan tâm xem xét phê duyệt báo cáo đầu xây dựng công trình ... V Tổng vốn đầu theo khái toán : Xây lắp : Thiết bị : Kiến thiết khác : VI Phân công trách nhiệm - tiến độ thực : Phân công trách nhiệm : - Chủ Đầu : - Lập báo cáo đầu xây dựng + Khảo ... đầu xây dựng công trình , tạo điều kiện để công trình sớm khởi công xây dựng đưa vào sử dụng đạt hiệu qủa cao CHỦ ĐẦU TƯ Nơi nhận : - Như - Lưu ...
 • 2
 • 2,674
 • 6

Tài liệu Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng doc

Tài liệu Mẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng doc
... kính trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn xét khen thưởng cho tập thể cá nhân (hình thức khen thưởng) (danh hiệu thi đua) sau: Hình thức khen thưởng, tên đơn vị đề nghị khen thưởng ... Thực xếp theo trình tự: mức khen thưởng cao trước, thấp sau xếp theo thứ tự tập thể trước, cá nhân sau - Số lượng đề nghị khen thưởng nhiều, ghi thành danh sách riêng đề nghị khen thưởng kèm theo ... vị đề nghị khen thưởng Danh hiệu thi đua, tên đơn vị đề nghị khen thưởng ……………………… Xin gửi kèm Biên họp Hội đồng Thi đua khen thưởng (tên đơn vị), Báo cáo thành tích tập thể cá nhân, Báo...
 • 2
 • 1,812
 • 1

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông doc

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm – Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông doc
... phiếu/ phiếu ( %) (Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo) Trường, trung tâm đề nghị [tên quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………… xem xét, định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu ... kiện bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc kết thực quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng trường/giám đốc trung tâm đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc]………… ………… xem xét, bổ nhiệm ... tiếp trường/trung tâm (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc (3) Chức danh người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc ...
 • 4
 • 3,610
 • 5

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc; pot

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc; pot
... xã hội, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị [tên quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng /giám đốc]………… xem xét, định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng /giám đốc………./ Nơi nhận: - Như trên; ... cấp uỷ quan việc bổ nhiệm hiệu trưởng /giám đốc: (Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo) Cơ quan tổ chức cán thuộc Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan Trung ương Tổ chức trị - xã hội, ... yếu hiệu trưởng /giám đốc đề nghị bổ nhiệm: + Phẩm chất trị, đạo đức, tác phong, lối sống: + Năng lực công tác: + Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu: - Kết lấy ý kiến cấp uỷ quan việc...
 • 2
 • 8,266
 • 17

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc ppsx

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng / giám đốc ppsx
... phiếu/ phiếu ( %) (Hồ sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại kèm theo) Trường/trung tâm đề nghị [người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/ giám đốc] ………… xem xét, định bổ nhiệm lại ông/bà ……………… giữ chức ... nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu hiệu trưởng/ giám đốc đề nghị bổ nhiệm lại (tập trung thời gian giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc, vào đánh giá, phân loại cán hàng năm phân tích ... (2) Tên trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/ giám đốc (3) Người đại diện lãnh đạo trường/trung tâm đề nghị bổ nhiệm lại hiệu trưởng/ giám đốc ...
 • 4
 • 2,791
 • 6

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/giám đốc pptx

Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/giám đốc pptx
... …./…… TỜ TRÌNH V/v đề nghị bổ nhiệm đ/c ………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] I Nêu nhu cầu bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc; tóm tắt việc ... …./…… TỜ TRÌNH V/v đề nghị bổ nhiệm lại đ/c … giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc …… Kính gửi: [tên người có thẩm quyền bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc] I Nêu lý bổ nhiệm lại hiệu trưởng/giám đốc; ... sơ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kèm theo) Trường, trung tâm đề nghị [tên quan có thẩm quyền bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc] ………… xem xét, định bổ nhiệm ông/bà ……………… giữ chức hiệu trưởng/giám đốc …… /...
 • 34
 • 2,338
 • 2

MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” potx

MẪU TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về Tôn giáo” potx
... giáo (Có tổng hợp danh sách trích ngang kèm theo) Kính đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì nghiệp Quản nhà nước Tôn giáo” cho … cá nhân THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên, đóng dấu ... viên chức công tác ngành Tôn giáo … người - Cán công chức, viên chức nghỉ hưu … người - Cán công chức, viên chức chuyển công tác sang ngành khác … người - Cán ngành Tôn giáo (Có tổng hợp danh...
 • 2
 • 683
 • 0

Tài liệu Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã. potx

Tài liệu Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xã. potx
... thực đồ án quy hoạch xây dựng Nội dung phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng hoc ci to chnh trang trung tõm xó a) Vị trí quy quy hoạch: Yêu cầu nghiên cứu vị trí, ranh giới, quy mô diện ... trớ v quy mụ quy hoch gm quy mụ t, quy mụ xõy dng Ni dung, yờu cu ca ỏn - Phm vi, Quy mụ khu quy hoch - Quy mụ s dng t, quy mụ xõy dng ca tng cụng trỡnh cụng cng cp xó - nh hng v gii phỏp quy ... ca quy hoch c duyt Ngi cú thm quyn phờ duyt quy hoch xõy dng quyt nh vic iu chnh quy hoch xó nụng thụn mi Khi iu chnh quy hoch cn trung vo nhng ni dung thay i so vi quy hoch ó c phờ duyt d) Quy...
 • 17
 • 519
 • 5

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf
... Căn Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2011 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất địa bàn ... 448/QĐUBND ngày 20 tháng năm 2012 UBND tỉnh đơn giá trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thừa ... Thừa Thiên Huế; Căn Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2012 UBND tỉnh ban hành việc phê duyệt giá đất trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp khu dân bị thu hồi địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
 • 2
 • 2,425
 • 15

MẪU TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo potx

MẪU TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo potx
... hệ công tác; mối quan hệ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân Việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo dự kiến bổ nhiệm 4.4 Chiều hướng triển vọng phát triển Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt ... đạo đức lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác; c) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình phê ... nhiệm 4.4 Chiều hướng triển vọng phát triển Đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để triển khai quy trình bổ nhiệm. / THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nơi nhận: (ký tên, đóng dấu - có) ...
 • 2
 • 5,115
 • 4

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc ppsx

Mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm về việc đề nghị công nhận hiệu trưởng/giám đốc ppsx
... - Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận: ……phiếu/… phiếu ( %) (Có biên kiểm phiếu kèm theo) Biên lập thành 02 thành viên tham dự Hội nghị trí thông qua Hội nghị kết thúc vào … giờ… ngày ... giờ… ngày … tháng … năm… / THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) (1) Tên trường /trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm ...
 • 2
 • 4,823
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu mẫu tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư việt nam potmẫu tờ trình về việc đề nghị khen thưởng tap the lop va nhung sinh vien da co thanh tich xuat sac cua lopto trinh ve viec de xuat viec to chuc giai bong da nu lan thu nhatmẫu tờ trình về việc đề xuất việc tổ chức giải bóng đá nữ lần thứ nhất cho đơn vịtài liệu mẫu tờ trình về việc thẩm định phê duyệt phuơng án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng pdftờ trình về việc xin hỗ trợ kinh phítờ trình về việc xin chủ trương đầu tưmẫu báo cáo về việc đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tútờ trình xin phê duyệt quy chếmẫu tờ trình về việc cử cán bộ đi họcmẫu tờ trình về việc miễn nhiệm cán bộtờ trình về việc thuyên chuyểntờ trình về việc miễn nhiệm cán bộtờ trình về việc thành lập đoàn kiểm tramau to trinh ve viec bo nhiem lai can boPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả