Quy hoạch nông thôn mới xã Phúc Lộc TP Yên Bái đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

quy hoạch nông thôn mới Phúc Hà, Tp Thái Nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Phúc Hà, Tp Thái Nguyên
... hướng dẫn quy hoạch nông thôn Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Phúc Hà – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 34 / 53 - Quy chuẩn ... dựng Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Phúc Hà – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 32 / 53 - Tổng diện tích sau quy hoạch: 8.776 m2 * Trường mầm non: - Vị trí: Quy hoạch ... Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Phúc Hà – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 23 / 53 CHƯƠNG III QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN 2020 Quan điểm chọn đất phát...
 • 53
 • 954
 • 0

quy hoạch nông thôn mới Phúc Xuân, TP Thái Nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên
... cấp xã; - Quy t định số 2412/SNN- KHTC ngày 09/8/2011 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Thái Nguyên V/v: Quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn tỉnh Thái Nguyên ... năm 2020 Cơ sở lập quy hoạch a Các văn quy hoạch xây dựng nông thôn mới: - Nghị 26/NQ-TW ngày 5/8/2008 Ban chấp hành Trung ơng Đảng (khóa X) nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quy t định số 193/QĐ-TTg ... dẫn tổ chức lập quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Quy t định số 1114/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2011 Sở Giao Thông vận tải Thái Nguyên V/v: Ban hành hớng dẫn quy hoạch, hoàn thiện...
 • 58
 • 1,203
 • 2

quy hoạch nông thôn mới Cao Ngạn, TP Thái NGuyên

quy hoạch nông thôn mới xã Cao Ngạn, TP Thái NGuyên
... vườn, nhà vườn Quy hoạch sử dụng đất * Quy hoạch sử dụng đất đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn lồng ghép “3 1” quy hoạch xây dựng, quy hoạch hạ tầng, quy hoạch điểm dân cư, quy hoạch phát ... 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Cao Ngạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 44 / 52 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Cao Ngạn cụ thể hóa định ... 2020; - Quy hoạch sử dụng đất Cao Ngạn năm 2010; Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Cao Ngạn – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang...
 • 52
 • 2,692
 • 4

quy hoạch nông thôn mới Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên
... 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Quy t Thắng – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 47 / 55 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Quy t Thắng cụ thể hóa ... - Quy hoạch sử dụng đất Quy t Thắng năm 2010; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Quy t Thắng – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên ... cấp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Thái Nguyên Năm 2012 Thuyết minh QHC XD nông thôn mới: Quy t Thắng – TP Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên Trang 23 / 55 CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH...
 • 55
 • 1,958
 • 7

quy hoạch nông thôn mới Đồng Bẩm, Tp Thái Nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Đồng Bẩm, Tp Thái Nguyên
... dc, thuc a phn xúm Tõn Hng Quy hoch s dng t * Quy hoch s dng t ỏn quy hoch chung xõy dng nụng thụn mi c lng ghộp c quy hoch xõy dng, quy hoch h tng, quy hoch im dõn c, quy hoch phỏt trin sn xut ... 4513-1988 - Quy chun h thng cp thoỏt nc nh v cụng trỡnh ban hnh theo quyt nh s 47/1999/Q-BXD ngy 21 thỏng 12 nm 1999 - S tay hng dn quy hoch nụng thụn mi - Quy chun k thut quc gia quy hoch xõy ... tiờu chun Xõy dng Vit Nam -Tp VI - Quy chun h thng cp thoỏt nc nh v cụng trỡnh ban hnh theo quyt nh s 47/1999/Q-BXD ngy 21 thỏng 12 nm 1999 - Quy chun k thut quc gia quy hoch xõy dng nụng thụn...
 • 52
 • 2,383
 • 5

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mới trường thọ, huyện an lão, thành phố hải phòng

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mới xã trường thọ, huyện an lão, thành phố hải phòng
... Tr-ờng Thọ nằm phía Bắc huyện An Lão, cách trung tâm thị trấn An Lão khoảng km phía Đông Nam, có nhiều tiềm để phát triển kinh tế, hội, giao thông thủy t-ơng đối ... MI X TRNG TH KHOA 3.1 Quan im nghiờn cu xỏc lp c s khoa hc HC PHC V XY DNG Xõy dng v quy hoch nụng thụn mi l mt quỏ trỡnh mang tớnh tng hp vi s tham gia ca nhiu i tng v ũi hi thi gian di hon ... phỏt trin xó Trng Th theo B tiờu Quc gia v nụng thụn mi * Quan im nghiờn cu - Quan im h thng - Quan im tng hp - Quan im lch s - Quan im phỏt trin bn vng * Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp iu tra...
 • 11
 • 419
 • 2

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mới Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mới xã Trường Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
... khoa hc cho vic quy hoch nụng thụn mi phi i trc, t ú cỏc ngnh, cp mi trin khai ng b, hiu qu Tr-ờng Thọ nằm phía Bắc huyện An Lão, cách trung tâm thị trấn An Lão khoảng km phía Đông Nam, ... (Raanan Weitz, 995) - Khỏi nim phỏt trin nụng thụn: Phát triển nông thôn có vai trò quan trọng, đặc biệt n-ớc phát triển kinh tế phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp Khái niệm phát triển nông thôn ... sỏch quy nh Do xó hi quy nh Nhng vớ d thnh cụng ( theo quan im ca cỏc nh hoch nh chớnh sỏch) i Loan, Nht Pakistan, Punjab, Mt s vựng ca Brazil Punjab thuc n , Hn Quc Trung Quc, Mt s vựng ca Tanzania...
 • 94
 • 187
 • 0

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch nông thôn mới Chính Công, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch nông thôn mới xã Chính Công, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
... thôn Chính Công huyện Hạ Hòa – tỉnh Phú Thọ ’ 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xây dựng sở liệu phục vụ công tác quy hoạch nông thôn Chính Công ... - hội 4.2 Xây dựng sở liệu phục vụ quy hoạch nông thôn Chính Công 4.2.1 Các bước xây dựng sở liệu Các bước xây dựng sở liệu thể qua sơ đồ sau: 48 Điều tra thu thập số liệu Nhập liệu Dữ ... thuộc tính sở liệu không gian CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Phục vụ quy hoạch nông thôn Sơ đồ 3: Xây dựng sở liệu đất đai phục vụ quy hoạch nông thôn 49 4.2.2 Điều tra thu thập số liệu Các số liệu thu...
 • 86
 • 175
 • 4

Tài liệu MẪU ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH - DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ… , HUYỆN…. potx

Tài liệu MẪU ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH - DỰ TOÁN KINH PHÍ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ… , HUYỆN…. potx
... 28/10/2011 Bộ xây dựng - Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới, Kinh phí quy hoạch Ngân sách ... 6,0 5,0 Thẩm định đồ án quy hoạch (tỷ lệ%) Quản lý nghiệp vụ lập quy hoạch (tỷ lệ%) 7,0 6,0 5,5 5,0 4,5 4,5 Chi phí công bố quy hoạch Tính 5% chi phí lập quy hoạch * Các điểm lưu ý áp dụng : - ... Stt Loại quy hoạch KV miền núi Hệ số K xác KV đồng (K= 1,2 ) định cho QHXD Quy hoạch xây dựng 12 3,5 13 6,7 Quy hoạch sử dụng đất 4 2,9 3 6,5 Quy hoạch sản xuất 5 1,3 5 1,3 TỔNG 21 7,7 0 22 4,5 0 - Trường...
 • 22
 • 3,238
 • 29

Tài liệu MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ… , HUYỆN…. ppt

Tài liệu MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI XÃ… , HUYỆN…. ppt
... ý: Quy hoạch sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch v , gắn với quy hoạch tổ chức không gian, quy hoạch xây dựng; Cụ thể nội dung quy hoạch tổ chức không gian, quy hoạch ... chi tiết thôn: quy mô dân s , công trình HT xã hội thôn Như nhà VH thôn, nhà mẫu giáo, mần non, sân tập TDTT, không gian sinh hoạt cộng đồng,… (tùy thuộc vào điều kiện thôn, chủ yếu quy m , nhằm ... giống, bãi tập kết nông sản, lâm sản…) Quy hoạch xây dựng 4.1 Đối với thôn điểm dân cư mới: - Khái quát thôn: tên, sở hành thành, gắn kết thôn, với khu trung tâm x , không gian , sản xuất - Mô...
 • 50
 • 875
 • 10

quy hoạch nông thôn mới Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh thái nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Trung Hội huyện Định Hóa tỉnh thái nguyên
... duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn Trung Hội, Huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên với nội dung sau: Tên đồ án: Quy hoạch xây dựng nông thôn Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên Phạm ... Tổ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng NTM tờ trình số /TTr- TTĐ ngày tháng năm 2012 việc phê duyệt đồ án quy hoạch nông thôn mới, Trung Hội huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, QUY T ĐỊNH: Điều ... Thái Nguyên Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch: 2.1 Vị trí quy quy hoạch: - Ranh giới, quy mô diện tích Toàn địa giới hành Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên có diện tích tự nhiên 1.255,58...
 • 19
 • 623
 • 0

quy hoạch nông thôn mới Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

quy hoạch nông thôn mới xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
... QH xây dựng nông thôn Xuân Phương - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên CHƯƠNG III QUY HOẠCH XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN 2020 3.1 Quy hoạch tổ chức hệ thống khu dân cư 3.1.1 Quy hoạch tổ chức ... - Quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 - Quy hoạch phát triển làng nghề nông thôn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạng 2009-2020 - Quy hoạch ... minh QH xây dựng nông thôn Xuân Phương - Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên TT Lĩnh vực I QUY HOẠCH Quy hoạch rà soát quy hoạch Nội dung 1.2 2.Thủy lợi 2.2 3,2 2014 0,20 Quy hoạch chi tiết...
 • 64
 • 1,204
 • 10

Quy hoạch nông thôn mới Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... gia cỏc hot ng kinh t Tng s Xóm Tam Thái Xóm Tân Thái Xóm ấp Thái Xóm Hng Thái Xóm An Thái Xóm Đồng Thái Xóm Đồng Thịnh Xóm Vải Xóm Luông Xóm Sơn Cầu Xóm Sơn Thái Xóm Văn Hữu Xóm Tớng Quân Xóm ... 12 13 14 15 16 17 Cp xó Xúm Xóm Tam Thái Xóm Tân Thái Xóm ấp Thái Xóm Hng Thái Xóm An Thái Xóm Đồng Thái Xóm Đồng Thịnh Xóm Vải Xóm Luông Xóm Sơn Cầu Xóm Sơn Thái Xóm Văn Hữu Xóm Tớng Quân Xóm ... Tờn xúm Tng s H Dõn s Trong ú chia theo dõn t Tng s Xóm Tam Thái Xóm Tân Thái Xóm ấp Thái Xóm Hng Thái Xóm An Thái Xóm Đồng Thái Xóm Đồng Thịnh Xóm Vải 3.034 181 274 117 313 210 237 224 181 Khu...
 • 73
 • 4,140
 • 5

Quy hoạch nông thôn mới Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... chung xây dựng nông thôn Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên BIỂU 07: ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN XÃ HUỐNG THƯỢNG Quy hoạch phát triển theo quy hoạch Giao thông 1.1 Quy hoạch sử dụng ... TRUNG ĐÔ 36 Quy hoạch chung xây dựng nông thôn Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 4.2.2.5 Quy hoạch sử dụng đất phát triển hạ tầng 4.2.2.5.1 Quy hoạch sử dụng đất giao thông Huống Thượng ... Quy hoạch chung xây dựng nông thôn Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 4.3 Quy hoạch sản xuất 39 4.4 Quy hoạch xây dựng 45 4.3.3 Quy hoạch hệ thống...
 • 69
 • 1,872
 • 9

Quy hoạch nông thôn mới Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
... B Xõy Dng v vic ban hnh tiờu chun quy hoch xõy dng nụng thụn - Quy chun k thut Quc gia v quy hoch xõy dng (QCXDVN 01 : 2008/BXD) - Quy chun k thut quc gia v quy hoch xõy dng nụng thụn (ACVN 14: ... dn lp nhim v, ỏn quy hoch v qun lý quy hoch xõy dng nụng thụn mi; - Thụng t s 17/2010/TT-BXD ngy 30/9/2010 ca B Xõy dng v Hng dn xỏc nh v qun lý chi phớ quy hoch xõy dng v quy hoch ụ th; Ch ... v n nh 1.5 ỏnh giỏ quy hoch, chng trỡnh d ỏn ó cú trờn a bn xó Trờn a bn xó ó cú nhng quy hoch sau: Quy hoch s dng t giai on 2010 2020 v k hoch s dng t nm k u 2010 2015 Quy hoch phỏt trin sn...
 • 80
 • 1,295
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy hoach nong thon moi xa nhi binhquy hoạch nông thôn mới xã tân hương huyện phổ yên tỉnh thái nguyênquy hoạch nông thôn mới xã nam hòa huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênquy hoạch nông thôn mới xã vĩnh lâm huyện vĩnh linh tỉnh quảng trịquy hoạch nông thôn mới xã đồng tiến huyện phổ yên tỉnh thái nguyêntài liệu mẫu đề cương quy hoạch nông thôn mới xã… huyện… pptquy hoạch nông thôn mới xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênbản đồ quy hoạch nông thôn mới xã tân thịnh huyện định hóaquy hoạch nông thôn mới xã bảo cườngquy hoạch nông thôn mới xã quang sơn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênphê duyệt quy hoạch nông thôn mới trên địa bàn xãquy hoach nong thon moi cap xathuyết minh quy hoạch nông thôn mới cấp xãđề cương quy hoạch nông thôn mới cấp xãđánh giá tình hình thực hiện quy hoạch nông thôn mới tại xã giao thanhTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014nq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013Du thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013TTr001 Phat hanh co phieu thuong 3-1Phieu dong gop y kien 2014A Chuong trinh - the le bieu quyetBC002 Bao cao cua BKS 2014TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015NGAU HUNG LY QUA CAUPhu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoiBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèDu thao Nghi quyet DHCD 2017tài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí chuong 4tài liệu miễn phí muc lucTai lieu DHDCD thuong nien 2014