Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và quá trình phục hồi rừng tại huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La (TT)

Luận án nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và quá trình phục hồi rừng tại huyện sông mã, tỉnh sơn la (TT)

Luận án nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và quá trình phục hồi rừng tại huyện sông mã, tỉnh sơn la (TT)
... Những nghiên cứu liên quan đến tái sinh, phục hồi rừng 1.3.1 Những nghiên cứu liên quan đến tái sinh rừng Tái sinh hệ sinh thái rừng diễn ba hình thức: tái sinh hạt, tái sinh chồi tái sinh thân ... tự nhiên khu vực nghiên cứu Từ góp phần bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng đa dạng thực vật huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La Những đóng góp luận án Phân loại chi tiết trạng thảm thực vật huyện Sông ... tự nhiên phục hồi tự nhiên có tác động người (xúc tiến tái sinh) [54] Với giải pháp phục hồi rừng như: trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, phục hồi rừng tự nhiên 1.4 Những nghiên...
 • 24
 • 272
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và quá trình phục hồi rừng tại huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La (TT)

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên và quá trình phục hồi rừng tại huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La (TT)
... Những nghiên cứu liên quan đến tái sinh, phục hồi rừng 1.3.1 Những nghiên cứu liên quan đến tái sinh rừng Tái sinh hệ sinh thái rừng diễn ba hình thức: tái sinh hạt, tái sinh chồi tái sinh thân ... tự nhiên phục hồi tự nhiên có tác động người (xúc tiến tái sinh) [54] Với giải pháp phục hồi rừng như: trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, phục hồi rừng tự nhiên 1.4 Những nghiên ... VSV sinh tổng hợp polysaccharit theo Sunil T Pawar et al, 2013 [124] 9 Chương 3: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 3.1 Điều kiện tự nhiên Huyện Sông Mã cách thành phố Sơn La...
 • 24
 • 240
 • 5

Nghiên cứu dặt điểm nông sinh,khả năng chống chịu bệnh và tham gia tạo hạt lai của một số giống thuốc lá mới

Nghiên cứu dặt điểm nông sinh,khả năng chống chịu bệnh và tham gia tạo hạt lai của một số giống thuốc lá mới
... Nam 15 1.4 u lai trồng 18 1.4.1 Khái niệm u lai 18 1.4.2 Các thuyết u lai 18 1.4.3 Đánh giá u lai 22 1.5 Sự biểu u lai thuốc 23 1.5.1 u lai hình thái 24 1.5.2 u lai suất 25 1.5.3 u lai tính thích ... khả nhận phấn v tạo hạt lai giống tham gia khảo nghiệm lai với C.176 v K.346 59 3.3.1 Động thái nở hoa giống tham gia khảo nghiệm 59 3.3.2 Khả nhận phấn v tạo hạt lai giống lai với dòng mẹ C.176 ... 1.5.4 u lai thời gian sinh trởng 26 1.5.5 u lai hoá sinh 27 1.6 Tình hình nghiên cứu TMV thuốc 28 Chơng 2: Vật liệu, nội dung v phơng pháp nghiên cứu 30 2.1 Vật liệu nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên...
 • 88
 • 374
 • 1

Nghiên cứu đặt điểm nông sinh hoc của một số dòng TGMS tại vùng gia lộc hải dương

Nghiên cứu đặt điểm nông sinh hoc của một số dòng TGMS tại vùng gia lộc hải dương
... [45][55] d) u th lai v th i gian sinh tr ng a s lai F1 cú th i gian sinh tr ng khỏ di v th ng di hn b m sinh tr ng di nh t, th i gian sinh tr ng c a lai ph thu c vo th i gian sinh tr ng c a dũng b ... dừi: + Th i gian qua cỏc giai ủo n sinh tr ng: th i gian t gieo ủ n tr , th i gian tr , th i gian b t ủ u n hoa ủ n k t thỳc n hoa v th i gian sinh tr ng, s lỏ/thõn chớnh + c ủi m nụng sinh h c: ... Dũng m (TGMS) : g m cú cỏc dũng TGH20, 5TGMS- 3, 1 1TGMS- 1, 1 3TGMS -4, 1 5TGMS- 6 (Cỏc dũng 1 1TGMS- 1 v 1 5TGMS- 6 cú ngu n g c t dũng TGH20 ủ c x lý ủ t bi n b ng phúng x t ngu n Co60; cỏc dũng 5TGMS -3...
 • 116
 • 315
 • 0

Nghiên cứu dặt điểm sinh học sinh sản của cá song vằn (EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS, FORSKAL 1775)

Nghiên cứu dặt điểm sinh học sinh sản của cá song vằn (EPINEPHELUS FUSCOGUTTATUS, FORSKAL 1775)
... PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng, ñ a ñi m th i gian nghiên c u 3.1.1 ð i tư ng nghiên c u: Cá Song v n (Epinephelus fuscoguttatus, Forskal 1775) h u b ñang ñư c nuôi t i bè nuôi c a Phòng Nghiên ... quan cá Song v n 29 Hình 4.5 Tuy n sinh d c cá Song v n tu i 4+ 29 Hình 4.6 C u trúc mô h c n sinh d c cá Song v n (ð t - 04/2007) 30 Hình 4.7 C u trúc mô h c n sinh d c cá Song v ... sau: M c tiêu nghiên c u - Tìm hi u m t s ñ c ñi m sinh h c sinh s n c a cá Song v n N i dung nghiên c u - Theo dõi trình thành th c xác ñ nh giai ño n phát tri n c a n sinh d c cá Song v n - Quan...
 • 54
 • 252
 • 0

Nghiên cứu đặt điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1, tổ hợp bắc ưu 51

Nghiên cứu đặt điểm của hai dòng bố mẹ, tỷ lệ dòng bố mẹ và phun ga3 trong sản xuất hạt f1, tổ hợp bắc ưu 51
... A1:150g GA3, lần thứ sử dụng 20g GA3, lần thứ hai sử dụng = 37 = 110g GA3, lần thứ ba sử dụng 20g GA3 + A2: 180g GA3, lần thứ sử dụng 30g GA3, lần thứ hai sử dụng 120g GA3, lần thứ ba sử dụng 30g GA3 ... 5% + L ợng n ớc dùng để hoà GA3 phun: 700 lít + Cách phun: lần thứ phun bố mẹ; lần thứ hai phun cho bố = 35 = mẹ phun lại cho bố lần nữa; lần thứ ba phun bố mẹ, sau phun lại cho bố lần Chỉ tiêu ... nhắc lại, không phun GA3 làm đối chứng, diện tích ô 20 m2 b/ Cách phun thuốc GA3 Sơ đồ bố trí: Dụng l ợng GA3 Thời kỳ phun GA3 B1 B2 B3 B1 B2 B3 B1 B2 A1 A2 A3 B3 - Liều l ợng GA3 phun thành lần...
 • 88
 • 392
 • 0

Công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la

Công tác tham gia xây dựng đảng của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la
... THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ MƯỜNG HUNG HUYỆN SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA 18 2.2 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG ... Công tác tham gia xây dựng Đảng của Đoàn niên cộng Hồ Chí Minh xã Mường Hung Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La " giúp nhận thức sâu sắc tầm quan trọng tổ chức Đoàn niên với công tác tham gia ... phòng mà Nghị Đại hội Đảng xã đề 2.2 HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ MƯỜNG HUNG HUYỆN SÔNG MÃ TỈNH SƠN LA 2.2.1 Công tác giáo dục trị tư...
 • 45
 • 389
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa mới tại đăk lăk

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa mới tại đăk lăk
... ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ………………………10 2.3 Nh ng nghiên c u v ñ c ñi m nông sinh h c k thu t canh tác lúa 2.3.1 Nghiên c u v ñ c ñi m nông sinh h c c ... 33 3.3 N i dung nghiên c u 34 3.4 Phương pháp nghiên c u 34 K T QU VÀ TH O LU N 38 4.1 ði u ki n khí h u th i ti t t i khu v c nghiên c u 38 4.2 K t qu nghiên c u ñ c ñi m nông sinh h c c a gi ... ng lúa làm giai ño n giai ño n sinh trư ng dinh dư ng sinh trư ng sinh th c Tuy nhiên, có th chia thành giai ño n sinh trư ng dinh dư ng, sinh th c chín Th i gian sinh trư ng c a lúa thư ng chi...
 • 101
 • 2,619
 • 20

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học phân tử(AND ti thể ) của cascoong nội phân bổ ở việt nam đề xuất hướng nguồn gen trên váo công tác chọn tạo giống ong mật nước ta

Nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh học phân tử(AND ti thể ) của cascoong nội phân bổ ở việt nam đề xuất hướng nguồn gen trên váo công tác chọn tạo giống ong mật nước ta
... ong mật nớc ta Mục đích v Yêu cầu đề ti 2.1 Mục đích Trên sở hiểu biết tình hình phân bố quần thể ong nội A cerana F Việt Nam, phân tích đặc điểm hình thái, sinh học phân tử (ADN ty th ) để phân ... phân tử (ADN ty th ) áp dụng phơng pháp ti n ti n (phân tích đa biến với 41 ti u hình thái) nghiên cứu quần thể ong nội phân bố Việt Nam - Quần thể ong nội A cerana F Việt nam đa dạng di truyền ... phân tích sinh học phân tử so sánh hình thái với mẫu chuẩn 18 1.2.2 Nghiên cứu sinh học phân tử ong nội 1.2.1.1 Sơ lợc sinh học phân tử ứng dụng a Sơ lợc chung công nghệ sinh học Những bớc ti n...
 • 199
 • 447
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể, phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào cai

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể, phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào cai
... địa lan trồng chậu Sapa L o Cai 4.3 47 Sự hoa v sinh trởng phát triển hoa số giống địa lan trồng chậu Sapa - L o cai 4.5b 45 Động thái tăng trởng đờng kính thân số giống địa lan trồng chậu Sapa ... Sapa - L o Cai 4.5 a 44 Đặc điểm hình thái v mầu sắc lá, thân, hoa số giống địa lan trồng chậu Sapa - L o Cai 4.4 42 48 Sự hoa v chất lợng hoa số giống địa lan trồng chậu Sapa - L o Cai 51 4.6 ... a lan mang l i hi u qu kinh t cao tr ng t i Sapa - Lo Cai 1.2.2 Yờu c u + ỏnh giỏ ủ c ủi m sinh tr ng, hoa c a m t s gi ng hoa ủ a lan tr ng ch u t i Sapa - Lo Cai + Xỏc ủ nh lo i phõn bún qua...
 • 122
 • 476
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái,sinh vật học của các tôt hợp lai f1, giống ong ngoại (apis mellifera linnaeus) tại miền bắc việt nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái,sinh vật học của các tôt hợp lai f1, giống ong ngoại (apis mellifera linnaeus) tại miền bắc việt nam
... lai F1 giống ong ngoại (Apis mellifera Linnaeus) miền Bắc Việt Nam 1.2 Mục đích nghiên cứu đề t i Lai tạo giống ong Apis mellifera nớc với giống ong Apis mellifera nhập nội nhằm chọn tổ hợp lai ... Phơng pháp nghiên cứu 3.3.1 Vật liệu nghiên cứu Các đ n ong Apis mellifera nhập nội (ong Niu Dilân, ong Đức, ong áo) v ong ý Việt Nam Trung tâm Nghiên cứu v Phát triển Ong Giống ong ý Việt Nam Carniolan ... giống ong A mellifera Việt Nam với ong A mellifera Niu Dilân, Đức v áo lai xuôi v lai ngợc thụ tinh nhân tạo - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc tính sinh vật học v suất giống ong v tổ hợp lai...
 • 129
 • 487
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và đặc điểm sinh học của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và đặc điểm sinh học của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ đông và vụ xuân tại huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
... [21] Huy n Tam Dương, t năm 2005-2007 di n tích tr ng ñ u tương liên t c gi m So v i huy n khác, su t ñ u tương c a Tam Dương cao (năm 2007) s n lư ng th p Tam Dương có 12 xã 01 th tr n, Tam ð o ... t nghiên c u ñ u tương th gi i Vi t Nam 2.1.1 Tình hình s n xu t nghiên c u ñ u tương th gi i 2.1.2 Tình hình s n xu t nghiên c u ñ u tương Vi t Nam 13 2.2 Yêu c u sinh thái c a ñ u tương ... tra th c tr ng s n xu t ñ u tương t i Tam Dương - Nghiên c u ñ c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a gi ng ñ u tương - Nghiên c u m c ñ nhi m sâu b nh c a gi ng ñ u tương - ðánh giá y u t c u thành...
 • 117
 • 372
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội

nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng hoa cát tường (eustoma grandiflorum) nhập nội tại hà nội
... “Nghiờn cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng hoa Cát Tường (Eustoma grandiflorum) nhập nội tại Hà Nụ̣i” Mục đích yêu ... Nguyễn Thị Bích Hoa (2009)[5] đã nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng hoa Cát tường ở Hà Nội Kết quả ... trồng hoa Hà Nội 3 - Xác định được ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến suất, chất lượng của các giống hoa Cát tường được tuyển chọn Ý nghĩa khoa học và ý...
 • 118
 • 589
 • 4

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của chảy máu thùy não ở bệnh nhân trẻ tuổi tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của chảy máu thùy não ở bệnh nhân trẻ tuổi tại khoa thần kinh bệnh viện bạch mai
... hành: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh học của chảy máu thùy não ở bệnh nhân trẻ tuổi tại khoa Thần kinh bệnh viện Bạch Mai với mục tiêu sau: Nhận xét đặc điểm lâm ... và hình ảnh học của chảy máu thùy não ở người trẻ tuổi Tìm hiểu một số nguyên nhân thường gặp của chảy máu thùy não ở người trẻ tuổi 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình hình nghiên ... nhân theo tuổi 4.1.8 Thời gian xảy chảy máu thùy đến vào viện 4.2 Đặc điểm lâm sàng của chảy máu thựy nóo 4.2.1 Cách thức khởi phát 4.2.2 Triệu chứng lâm sàng của chảy máu thựy...
 • 41
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn anghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắtnghiên cứu các phương pháp chế biến bột bèo dâu kiểm tranhững công trình nghiên cứu khác về tác dụng của lignan trong hạt mè đến trao đổi chất béocác tác giả tham gia nghiên cứu các chất hóa học thực vật trong phòng chống bệnh tậtnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp tiêu nước hố móngđiểm du lịch tự nhiên sinh tháilịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần nước khoáng vĩnh hảonấu và quá trình oxy hóa tẩy trắng bột giấyvà quá trình cph các dnnn ở việt namđặc điểm nghiên cứu của triết họcđặc điểm cơ bản của địa bàn nghiên cứuđặc điểm của đối tượng nghiên cứuluận văn thạc sỹ địa kỹ thuật nghiên cứu tương quan giữa kết quả xuyên tĩnh và các đặc trưng cơ lý của đất theo điều kiện địa chất khu vựcnghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quáchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ