Dao động điều hòa trong đề thi cao đẳng đại học 20072014

Tài liệu Este trong các đề thi Cao đẳngĐại học pdf

Tài liệu Este trong các đề thi Cao đẳng – Đại học pdf
... Este đề thi Cao đẳng Đại học ứng thu khối lượng xà phòng A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Câu ... Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99 gam hỗn hợp hai este dung dịch NaOH thu 2,05 gam muối axit cacboxylic 0,94 gam hỗn hợp hai ancol đồng đẳng Công thức hai este A HCOOCH3 HCOOC2H5 B C2H5COOCH3 C2H5COOC2H5 ... vô hạn nước C Chất X thuộc loại este no, đơn chức o D Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc 170 C thu anken Câu 19 : (ĐHA-2009)Xà phòng hóa hoàn toàn 66,6 gam hỗn hợp hai este HCOOC 2H5 CH3COOCH3 dung...
 • 2
 • 452
 • 15

Este trong các đề thi cao đẳng, đại học pptx

Este trong các đề thi cao đẳng, đại học pptx
... h n h p este (hi u su t c a ph n ng este hoá ñ u b ng 80%) Giá tr c a m B 6,48 C 8,10 D 16,20 A 10,12 Câu 13: (ðHA-2007) Khi th c hi n ph n ng este hoá mol CH3COOH mol C2H5OH, lư ng este l n ... cacbon X) Phát bi u không ñúng là: http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình Trang - - Este ñ thi Cao ñ ng – ð i h c Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 A ð t cháy ... Este ñ thi Cao ñ ng – ð i h c A 62,50% B 50,00% Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 C 40,00% D 31,25%...
 • 3
 • 228
 • 1

Một số bất đẳng thức đại số và bài toán GTLN và GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot

Một số bất đẳng thức đại số và bài toán GTLN và GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi cao đẳng - đại học pot
... miền giá trị để tìm GTLN & GTNN : -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    103 ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    98 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM ... -Một số Bất Đẳng Thức đại số bài toán GTLN & GTNN của biểu thức đại số trong các đề thi CĐ ­ ĐH                    99 TỔ TOÁN ­ TIN , TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM...
 • 12
 • 230
 • 1

tuyển tập đề thi cao đẳng đại học môn hóa học theo chủ đề qua các năm

tuyển tập đề thi cao đẳng đại học môn hóa học theo chủ đề qua các năm
... Cõn bng chuyn dch theo chiu thun tng nhit B Cõn bng chuyn dch theo chiu nghch gim nng O2 C Cõn bng chuyn dch theo chiu thun gim ỏp sut h phn ng ~ 17 ~ D Cõn bng chuyn dch theo chiu nghch gim ... l A 38,93 gam B 103,85 gam C 25,95 gam D 77,86 gam THI TUYN SINH CAO NG NM 2009 Cõu 1: phõn bit CO2 v SO2 ch cn dựng thuc th l A nc brom B CaO C dung dch Ba(OH)2 D dung dch NaOH Cõu 2: Cht khớ ... PbS ngoi khụng khớ sau mt thi gian, thu c hn hp rn (cú cha mt oxit) nng 0,95m gam Phn trm lng PbS ó b t chỏy l A 95,00% B 25,31% C 74,69% D 64,68% THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2007, Khi B Cõu...
 • 107
 • 164
 • 0

Tài liệu Bộ đề thi Cao đẳng Đại học môn Toán pdf

Tài liệu Bộ đề thi Cao đẳng Đại học môn Toán pdf
... viên muốn tặng sách cho học sinh giỏi, học sinh Hỏi có cách tặng cho tặng xong thể lọai lại  x −1 + y +1 = 2  x +y =m Câu 9: Định m để hệ sau có nhiều nghiệm nhất:  ĐỀ 29 Câu 1: Cho hàm số ... đồng biến khỏang (−∞;1) (2;+∞) 3) Định m để hàm số có cực đại cực tiểu Tìm quỹ tích điểm cực đại cực tiểu (Cm) Tìm điểm mà điểm cực đại (Cm) ứng với giá trị m đồng thời điểm cực tiểu (Cm) ứng ... minh rằng: c2 (a − c) a2 + ≥ c+d a+b−c−d a+b ĐỀ 18 Câu 1: Cho hàm số y = x − 3ax + 4a (a tham số) có đồ thị (Ca) 1) Xác định a để (Ca) có điểm cực đại cực tiểu đối xứng qua đừơng thẳng y=x 2)...
 • 24
 • 420
 • 0

Tài liệu Đề thi cao đẳng, đại học khối A 2007 docx

Tài liệu Đề thi cao đẳng, đại học khối A 2007 docx
... A 6,81 gam B 4,81 gam C 3,81 gam D 5,81 gam Cõu 50: Dóy gm cỏc kim loi c iu ch cụng nghip bng phng phỏp in phõn hp cht núng chy ca chỳng, l: A Na, Ca, Zn B Na, Ca, Al C Fe, Ca, Al D Na, Cu, Al ... (va ), thu c dung dch X (ch cha hai mui sunfat) v khớ nht NO Giỏ tr ca a l A 0,06 B 0,04 C 0,075 D 0,12 Cõu 28: Hirat h a anken ch to thnh ancol (ru) Hai anken ú l A propen v but-2-en (hoc buten-2) ... dch cha a mol AlCl3 vi dung dch cha b mol NaOH thu c kt ta thỡ cn cú t l A a : b > : B a : b = : C a : b = : D a : b < : Cõu 24: Khi tỏch nc t mt cht X cú cụng thc phõn t C4H10O to thnh ba anken...
 • 5
 • 222
 • 0

Tài liệu Đề thi cao đẳng, đại học khối B 2006 doc

Tài liệu Đề thi cao đẳng, đại học khối B 2006 doc
... tạo gọi tên Z1, Z2, Z3, Z4 b) T chất hữu đơn chức, đồng phân Z3 Trình b y phương pháp hoá học < /b> nhận biết chất lỏng Z2, Z3, Z4 T đựng lọ riêng biệt Viết phương trình hoá học < /b> phản ứng xảy để minh ... phương pháp hóa học < /b> nhận biết dung dịch glucozơ, fructozơ glixerol đựng ba lọ riêng biệt Viết phương trình hóa học < /b> phản ứng xảy Cho: H = 1; C = 12; N = 14; Ag = 108; Ba = 137 O = 16; Na = 23; ... phản ứng xảy để minh họa c) Viết phương trình hoá học < /b> phản ứng điều chế Z3, Z4 từ khí metan chất vô cần thi< /b> t Câu V .b Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa sau:...
 • 2
 • 191
 • 0

tổng hợp đề thi cao đẳng đại học

tổng hợp đề thi cao đẳng đại học
... ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na cao su buna-N C Trùng hợp stiren thu poli(phenol-fomanđehit) D Tơ visco tơ tổng hợp VIII TỔNG HỢP HỮU CƠ Câu (CĐ_08): Hai chất hữu X1 X2 có khối ... Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn toàn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lit hỗn hợp khí Z (đo ... chuyển hoá: CH4 → C2H2 → C2H3Cl → PVC Để tổng hợp 250 kg PVC theo sơ đồ cần V m3 khí thi n nhiên (ở đktc) Giá trị V (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thi n nhiên hiệu suất toàn trình 50%) A 358,4...
 • 15
 • 406
 • 6

tuyển tập 245 đề thi cao đẳng - đại học của các trường từ năm 1996 - 2005

tuyển tập 245 đề thi cao đẳng - đại học của các trường từ năm 1996 - 2005
... http://www.toanthpt.net CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT - 2000 Câu I: x - 2x + x-1 Cho (C) : y = Khảo sát vẽ đồ thò (C) Từ (C) vẽ ( C1 ) x2 - x + : y= x -1 Câu II: GPT : ( - tgx ) sin2x = 2tgx GPT : ⎡ 3x - -3 x ⎤ - ⎡ x - ... đường cao CH: −3x + y + = cạnh BC: 5x - y - = Viết PT AB, AC ường cao AH Cho (P): 3x + 6y - z - = ; a) Tìm A = ( d ) ∩ ( P ) ⎧ x + y - 7z - 14 = ⎩ x-y-z-2=0 (d) ⎨ b) VPT mp ( β ) qua B (1;2; -1 ) ... http://www.toanthpt.net CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI TP.HỒ CHÍ MINH - 2000 Câu I: Khảo sát vẽ (C): y = 4x - Tìm m để y = m ( x - ) + tiếp xúc (C) Câu II: GPT: x - = 81x - GBPT: - x - x + > GBPT: - x - x + < x...
 • 224
 • 777
 • 0

tuyển tập đề thi Cao Đẳng - Đại học

tuyển tập đề thi Cao Đẳng - Đại học
... này) - Là tử tù đợi ngày pháp tr-ờng, mà Huấn Cao giữ phong thái ung dung, - ng hoàng ý 4: Huấn Cao ng-ời có thi n l-ơng sáng, cao đẹp - Trong truyện Chữ ng-ời tử tù, khái niệm thi n l-ơng - c ... điểm đề thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2004 Môn: Văn, Khối D I- Nêu nét nghiệp văn học Nguyễn Tuân 2,0 1- Nguyễn Tuân nhà văn lớn văn học Việt Nam Sự nghiệp ông trải hai chặng - ng, tr-ớc ... mẻ Nam Cao truyện ngắn Đời -Hết -Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh Số báo danh Bộ giáo dục Đào tạo Thi tuyển sinh đại học, Cao đẳng năm 2003 Đề thi thức...
 • 48
 • 216
 • 0

de thi cao dang dai hoc 2010 khoi A hd giai nhanh

de thi cao dang dai hoc 2010 khoi A hd giai nhanh
... propyl clorua B anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua C phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua D phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua Đề thi cao đẳng năm 2010 khối A – Đáp án hướng ... anlyl clorua, propyl clorua, phenyl clorua C phenyl clorua, anlyl clorua, propyl clorua D phenyl clorua, propyl clorua, anlyl clorua* Đề thi cao đẳng năm 2010 khối A – Đáp án hướng dẫn giải nhanh ... dòch Đề thi cao đẳng năm 2010 khối A – Đáp án hướng dẫn giải nhanh Từ Xuân Nhò THPT Hường h a –Quảng trò A K+, Ba2+, OH-, Cl- * B Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+ C Na+, K+, OH-, HCO3D Ca2+, Cl-, Na+, CO32Câu...
 • 13
 • 195
 • 0

78 đề thi cao đẳng đại học về phương trình, hệ phương trình

78 đề thi cao đẳng đại học về phương trình, hệ phương trình
... 77 78   x = log 2    y = log   x = x = ,   y =1 y = k > −5 x =  y = 11 V/ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Các hệ phương trình bản: 1.1 Hệ phương trình bậc 1.2 Hệ phương trình bậc 1.3 Hệ đối ... trình bậc 1.3 Hệ đối xứng loại I 1.4 Hệ đối xứng loại II 1.5 Hệ đẳng cấp Dùng ẩn phụ Đưa phương trình dạng tích Dùng hàm số hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến Phương pháp đánh giá Give a man a ...  +2 III/ ĐỀ THI DỰ BỊ TỪ 2002-2008  x + x − x + 2= y −1 +  62 (A1.07)  x −1  y + y − y + 2= +   x − x3 y + x y = 63 (A2.07)   x y − x + xy = 64 (B1.07) Chứng minh hệ phương trình sau...
 • 11
 • 170
 • 0

ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC – TỔNG HỢP ĐỀ THI CAO ĐẲNGĐẠI HỌC

ANĐEHIT – AXIT CACBOXYLIC – TỔNG HỢP ĐỀ THI CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC
... hỗn hợp gồm axit fomic axit đơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M Nếu cho 8,2 gam hỗn hợp tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, đung nóng thu 21,6 gam Ag Tên gọi X A Axit acrylic B Axit ... gọi X A Axit acrylic B Axit propanoic C Axit etanoic D Axit metacrylic Câu 16 (CĐ_09): Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm hai anđehit no, đơn chức, mạch hở, dãy đồng đẳng tác dụng với lượng dư dung dịch ... hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch không phân nhánh Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp X, thu 11,2 lít khí CO2 (ở đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol X cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M Hai axit...
 • 7
 • 439
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: những điều cần biết luyện thi cao đẳng đại học vật lýtham khảo một số đề thi cao dang đại học mon tieng anh chuyen nganh điện công nghiệpdao dong dieu hoa trong mach dienứng dụng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa trong việc giải một số bài toán dao động và sónggiải bài tập dao động điều hòa trong vật lí đại cươngtruyền nhiệt dao động điều hòa trong mùa nóngtraps thường gặp trong đề thi tú tài đại họchoạt động dạy học trong nhà trường cao đẳng đại họcluyện thi cao đẳng đại học 2013tài liệu ôn thi môn lịch sử tham khảo dành cho học sinh thi cao đẳng đại học và ôn thi tốt nghiệp thpt tham khảo ôn tập củng cố kiến thứctrắc nghiệm ôn thi cao đẳng đại họctài liệu ôn thi cao đẩng đại họchướng dẫn ôn thi cao đẩng đại họcphương pháp ôn thi cao đẩng đại họccẩm nang ôn thi cao đẩng đại họcTTr002 Sua doi dieu le Cong tyCâu hỏi trắc nghiệm quan hệ kinh tế quốc tếTTr004 Lua chon kiem toan 2014Mau giay xac nhan du DH 2014Lịch dạy của tháng 420170608 20170607 dxg tb giao dich cp thay doi niem yetnq so 15 tq bo nhiem ptgd do thi thai170816 GMD thoaivonHS GMD vnnq so 22 tq ngay dang ky cuoi cung chot danh sach tra co tuc nam 2016bckq giao dich mua lai cpnq so 19 tq bo nhiem kttnq so 19 tq bo nhiem ktt10. TTr Bo sung nganh nghe KD_SHA 201311. DuThaoNghiQuyet 2013 SHA14. Quy che dai hoi 2013_SHAđề tài khám phá khoa học mưa có từ đâu04. Bao cao HDQT SHA_r05. Bao cao KQ HDKD Ban TGD SHA_r02. Chuongtrinhdaihoi2013_SHA03. Bao cao BKS SHA 2012