kĩ năng viết mở bài

SKKN RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH THPT

SKKN RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH THPT
... lý thuyết viết mở Trong trình học, kiến thức viết mở cho văn nghị luận hội không tách riêng học cụ thể Trong chương trình Ngữ văn THCS, học lý thuyết Viết mở kết cho văn nghị luận Trong chương ... thuyết, ý rèn luyện kỹ thực hành Vì vậy, tiết học lớp, học sinh hội rèn luyện kỹ viết mở III Một số cách viết mở cho đề văn nghị luận hội Một văn nghị luận hội hay cần nhiều kỹ song mở kỹ ... hạn chế viết phần mở Thực trạng viết mở văn nghị luận hội Đề văn nghị luận hội đem đến thay đổi lớn cách nhìn nhận, trình đổi dạy học Ngữ văn Những làm văn nghị luận hội hay học sinh góp...
 • 21
 • 2,961
 • 31

SKKN một vài biện pháp rèn luyện năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10

SKKN một vài biện pháp rèn luyện kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10
... vào việc rèn luyện kĩ viết mở bài cho học sinh Giúp học sinh thêm yêu thích môn Ngữ văn, góp phần hoàn thiện nhân cách cho học sinh Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 10A10 trường ... phải hết sức nhiệt tình truyền đạt cho các em cái hay cái đẹp của văn chương Rèn viết phần mở bài cho học sinh Rèn kĩ dùng từ cho học sinh: Đây là một kĩ khó đòi hỏi ... bài tập viết đoạn mở bài cho học sinh Sau đó chấm và sửa lỗi cho các em Dành thời gian rèn viết mở bài cho học sinh Bộ môn Ngữ văn của lớp 10A10 trường THPT số Bảo Yên...
 • 21
 • 149
 • 0

SKKN một vài biện pháp rèn năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10 trường THPT số 1 bảo yên

SKKN một vài biện pháp rèn kĩ năng viết mở bài cho học sinh lớp 10a10 trường THPT số 1 bảo yên
... cách cho học sinh Đối tượng nghiên cứu Học sinh lớp 10 A10 trường THPT số Bảo Yên Những làm văn học sinh lớp 10 A10 trường THPT số Bảo Yên Phương pháp nghiên cứu Người viết sử dụng số biện pháp ... chúng cho n đề tài: Một vài biện pháp rèn viết mở cho học sinh lớp 10 A10 trường THPT số Bảo Yên Mục đích của đề tài Đề tài xin dừng việc đưa vài giải pháp để nâng cao khả viết mở cho ... nghị luận cho học sinh lớp 10 A10 Từ đó, bồi dưỡng cho em yêu thích môn học rèn viết văn Ý nghĩa đề tài Đề tài góp vài giải pháp vào việc rèn luyện viết mở cho học sinh Giúp học sinh thêm...
 • 21
 • 265
 • 0

BÁO cáo CHUYÊN đề văn học kỹ NĂNG VIẾT mở bài, THÂN bài, kết bài TRONG NGHỊ LUẬN văn học

BÁO cáo CHUYÊN đề văn học kỹ NĂNG VIẾT mở bài, THÂN bài, kết bài TRONG NGHỊ LUẬN văn học
... vấn đề đặt đời sống Đoạn văn nghị luận văn học đoạn văn trực tiếp bày tỏ tư tưởng, quan điểm người viết vấn đề thuộc phạm vi văn học Đoạn văn nghị luận văn học hệ thống lập luận hàm chứa luận ... III Kết sau thực chuyên đề -Học sinh biết viết mở 85% -Học sinh biết viết thân đảm bảo yêu cầu kiến thức, kĩ 70% -Học sinh biết viết kết 85 % Trong đó: -Bài viết hay chiếm 15 % -Bài viết 30% C.KẾT ... trúc chuyên đề: Gồm ba phần A - đặt vấn đề, B - nội dung C - kết luận Ngoài có phần tài liệu tham khảo cuối chuyên đề B NỘI DUNG I Khái quát văn nghị luận: Khái niệm văn nghị luận đoạn văn nghị luận...
 • 15
 • 473
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Rèn luyện năng viết phần mở bài, kết bài trong văn nghị luận cho học sinh lớp 12 - trường THPT Hiệp Hòa Số 2, Bắc Giang

Khóa luận tốt nghiệp văn học: Rèn luyện kĩ năng viết phần mở bài, kết bài trong văn nghị luận cho học sinh lớp 12 - trường THPT Hiệp Hòa Số 2, Bắc Giang
... cứu việc rèn luyện viết phần mở bài, kết văn nghị luận Vì vậy, thực khóa luận Rèn luyện viết phần mở bài, kết văn nghị luận cho học sinh lớp 1 2- trường THPT Hiệp Hòa số 2, Bắc Giang mong ... RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT PHẦN MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH LỚP 12 - TRƯỜNG THPT HIỆP HÒA SỐ 2- BẮC GIANG 27 2.1 Rèn luyện viết phần mở văn nghị luận( hay phần đặt vấn ... pháp rèn luyện viết phần mở bài, kết văn nghị luận cho học sinh lớp 1 2- trường THPT Hiệp Hòa Số Đưa giải pháp rèn luyện viết phần mở bài, kết văn nghị luận: xác định đặc trưng, chức năng, ...
 • 68
 • 1,003
 • 1

rèn năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... để dạy học sinh viết đoạn mở đạt yêu cầu hay 23 CHƯƠNG II RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĂN NGHỊ LUẬN Văn nghị luận loại văn người viết (người ... pháp (kĩ năng) dẫn dắt vấn đề RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Trong luận văn đề xuất số phương pháp dạy phần mở với mong muốn đưa tiền đề lí luận ... vấn đáp, tương đương… Luyện viết đoạn văn nghị luận yêu cầu cao luyện viết tất loại đoạn nói ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 2.1 Đặc trưng đoạn mở Đoạn mở văn nghị luận có đặc trưng thống với...
 • 111
 • 563
 • 1

rèn năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... để dạy học sinh viết đoạn mở đạt yêu cầu hay 23 CHƯƠNG II RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VĂN NGHỊ LUẬN Văn nghị luận loại văn người viết (người ... pháp (kĩ năng) dẫn dắt vấn đề RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Trong luận văn đề xuất số phương pháp dạy phần mở với mong muốn đưa tiền đề lí luận ... vấn đáp, tương đương… Luyện viết đoạn văn nghị luận yêu cầu cao luyện viết tất loại đoạn nói ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN 2.1 Đặc trưng đoạn mở Đoạn mở văn nghị luận có đặc trưng thống với...
 • 110
 • 341
 • 0

rèn năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... RẩN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THễNG 23 VĂN NGHỊ LUẬN 23 1.1 Đặc trưng văn nghị luận 23 1.2 Loại, kiểu văn nghị luận 25 Căn vào nội dung nghị luận ... làgiúp em học sinh Trung học phổ thông viết phần mở bài văn nghị luận thành thục, đạt yêu cầu, hay hấp dẫn GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu việc luyện cho học sinh cách viết đoạn mở văn nghị luận tiến ... thuyết cho học sinh cách logic ngắn gọn, dễ hiểu 18 2.3 Tình hình dạy học môn Làm văn trường Trung học phổ thông 18 2.4.Nguyên nhân thực trạngviết đoạn mở văn nghị luận học sinh Trung học phổ thông...
 • 42
 • 333
 • 0

Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm phát triển năng viết đoạn mở bài trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4

Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm phát triển kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4
... Phát triển viết đoạn mở bài tập làm văn học sinh lớp 4 Cơ sở việc dạy tập làm văn tiểu học 2.1 Cơ sở tâm lí học Tập làm văn phân môn mang tính tổng hợp việc dạy tập làm Bài tập nghiên cứu ... khác Vì nghiên cứu rèn luyện kó viết đoạn mở thể văn thời gian Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ phạm Trang có hạn Ở sâu nghiên cứu viết đoạn văn mở văn miêu tả học sinh lớp Ngữ liệu dùng nghiên ... họ viết đoạn mở học sinh tiểu học - Phương pháp nghiên cứu hoạt động đối tượng: Nghiên cứu phân tích mở văn miêu tả học sinh để tìm biện pháp khắc phục PH Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ phạm...
 • 23
 • 456
 • 3

sáng kiến kinh nghiệm RÈN NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MỞ BÀI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH LỚP 9

sáng kiến kinh nghiệm RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN MỞ BÀI NGHỊ LUẬN VĂN HỌC CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH LỚP 9
... tạo phần mở bài: Mở đoạn văn hoàn chỉnh (đoạn mở bài) thường có cấu tạo phần Thông thường học sinh viết từ -> câu văn Đoạn văn có ba phần: mở đầu đoạn, phần đoạn phần kết đoạn a - Phần mở đoạn (dẫn ... giả, tác phẩm Nêu vấn đề nghị luận 2- Cung cấp hệ thống tập để rèn luyện kỹ viết đoạn mở nghị luận văn học: Như trình bày trên, phải viết nghị luận văn học học sinh lớp (đối tượng trung bình - yếu) ... phiếu học tập phát cho học sinh Về phía học sinh cần phải nắm vai trò cấu tạo đoạn văn mở Khi nhận phiếu học tập, học sinh giải nhanh tập nhận diện đoạn văn mở Bài tập:Trong đoạn văn sau đây, đoạn...
 • 14
 • 546
 • 0

Rèn luyện năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

Rèn luyện kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Ngữ văn TRNG I HC S PHM H NI KHOA NG VN O TH PHNG THY RẩN LUYN K NNG VIT ON M BI TRONG BI VN NGH LUN CHO HC SINH TRUNG HC PH THễNG KHểA LUN ... luyn k nng vit on m bi bi ngh lun cho hc sinh Trung hc ph thụng Chng 3: Thc nghim s phm Đào Thị Ph-ơng Thúy -6- K36A Ngữ văn Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Ngữ văn NI DUNG CHNG C S L LUN V THC ... nờu Trong mt bi ngh lun khụng phi bao gi cng y cỏc loi on k trờn Trong b cc c bn gm ba phn ca mt bi ngh lun, Đào Thị Ph-ơng Thúy - 15 - K36A Ngữ văn Khóa luận tốt nghiệp Đại học Khoa Ngữ văn...
 • 68
 • 222
 • 0

SKKN rèn năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

SKKN rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... viết chọn đề tài: “ Rèn viết đoạn mở văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông ” nhằm giúp em học sinh có tâm vững vàng trước kiểm tra, thi học kì thi trung học phổ thông quốc gia Đóng ... đoạn mở văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông tức người viết muốn hướng tới việc rèn luyện đặt vấn đề giao tiếp văn (cả văn nói văn viết) cho học sinh Trung học phổ thông Cơ sở thực ... đề nó, có phương pháp (kĩ năng) dẫn dắt vấn đề CHƯƠNG : GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Trong sáng kiến người viết đề xuất số phương...
 • 58
 • 373
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm rèn năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông

sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài văn nghị luận cho học sinh trung học phổ thông
... “ Rèn viết đoạn mở văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông ” nhằm giúp em học sinh có tâm vững vàng trước kiểm tra, thi học kì thi trung học phổ thông quốc gia Đóng góp sáng kiến kinh ... đề nó, có phương pháp (kĩ năng) dẫn dắt vấn đề CHƯƠNG : GIẢI PHÁP RÈN KĨ NĂNG VIẾT ĐOẠN MỞ BÀI TRONG VĂN NGHỊ LUẬN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Trong sáng kiến người viết đề xuất số phương ... đoạn mở văn nghị luận cho học sinh Trung học phổ thông tức người viết muốn hướng tới việc rèn luyện đặt vấn đề giao tiếp văn (cả văn nói văn viết) cho học sinh Trung học phổ thông Cơ sở thực...
 • 63
 • 296
 • 1

RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9.

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9.
... pháp khoa học RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN TÁC PHẨM VĂN HỌC CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: Trần Thò Kim Sa 23 GPKH: Rèn luyện viết nghò luận tác phẩm văn học cho học sinh lớp Người ... Người thực hiện: Trần Thò Kim Sa 16 GPKH: Rèn luyện viết nghò luận tác phẩm văn học cho học sinh lớp học cho học sinh lớp 9, chất lượng viết học sinh lớp tơi trực tiếp giảng dạy nâng lên rõ ... cần cho học sinh ơn lại văn nghị luận, kiểu nghị luận khẳng định điều quan trọng văn nghị luận luận điểm, luận lập luận Giáo viên rèn hình thành luận điểm, xếp luận làm rõ luận điểm, lập luận...
 • 24
 • 4,857
 • 4

RÈN LUYỆN NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT BÀI VĂN TỰ SỰ CHO HỌC SINH LỚP 9
... GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp phương pháp làm bài, quan tâm đổi phương pháp dạy học mơn Ngữ văn ý rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp 9, tơi nhận thấy chất lượng viết học sinh ... đoạn, rèn luyện cách viết tả… góp phần rèn luyện diễn đạt cho học sinh làm văn nói chung viết văn tự nói riêng đạt hiệu tốt b.2 Đối với học sinh: - Để đạt kết tốt việc rèn luyện làm văn tự cho ... Thò Kim Sa 22 GPKH: Rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp a Đặt vấn đề………………………………………………………………………… ……… trang b Một số giải pháp rèn luyện viết văn tự cho học sinh lớp 9 ……………………………………………………trang...
 • 26
 • 6,967
 • 24

Xem thêm