Chủ đề trí thức trong truyện ngắn của Sêkhốp

Hình tượng nhân vật trí thức trong truyện ngắn của lỗ tấn

Hình tượng nhân vật trí thức trong truyện ngắn của lỗ tấn
... khắc họa hình tượng nhân vật trí thức truyện ngắn Lỗ Tấn NỘI DUNG Chương ĐẶC ĐIỂM CỦA HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA LỖ TẤN 1.1 Khái niệm hình tượng nhân vật 1.1.1 Hình tượng ... Bạch) Đến Lỗ Tấn, hình tượng nhân vật nằm ngòi bút bút tìm tòi, khám phá vấn đề thời nóng bỏng xã hội Nó trở thành hai đề tài lớn truyện ngắn Lỗ Tấn Hình tượng nhân vật trí thức truyện Lỗ Tấn lên ... loại trí thức tiêu biểu: - Hình tượng người trí thức cũ (những trí thức thời phong kiến) - Hình tượng người trí thức (những trí thức xuất từ sau Cách mạng Tân Hợi) 1.2.2.1 Hình tượng người trí thức...
 • 63
 • 349
 • 0

Hình tượng người trí thức trong truyện ngắn thời kỳ đầu của lỗ tấn

Hình tượng người trí thức trong truyện ngắn thời kỳ đầu của lỗ tấn
... ngắn thời kỳ đầu Lỗ Tấn Chơng 3: ý nghĩa việc xây dựng hình tợng ngời trí thức truyện ngắn thời kỳ đầu Lỗ Tấn Phần nội dung Chơng Hình tợng ngời trí thức truyện ngắn thời kỳ đầu Lỗ Tấn Lỗ Tấn ... cho trí thức Trong truyện ngắn thời kỳ đầu Lỗ Tấn, hình tợng ngời trí thức đợc biểu nhiều loại khác loại trí thức tiêu biểu cho phận Cụ thể có loại trí thức: - Hình tợng ngời trí thức nho sĩ thời ... Hình tợng ngời trí thức truyện ngắn thời kỳ đầu Lỗ Tấn 3- nhiệm vụ khoa học: Đề tài tập trung giải vấn đề sau: - Nghiên cứu t tởng, quan điểm Lỗ Tấn hình tợng ngời trí thức truyện ngắn thời kỳ...
 • 52
 • 1,019
 • 2

Bi kịch tinh thần của người tri thức trong truyện ngắn đời thừa” của nam cao

Bi kịch tinh thần của người tri thức trong truyện ngắn đời thừa” của nam cao
... trẻo, cao khiết Bi lặch Đời thừa, Hộ người trí thức bi kịch Hộ bị giết chết ước mơ đẹp nhất, bị huỷ diệt dần tâm tính tốt Bi kịch xảy với Hộ vậy, không đơn bi kịch nhà văn mà cao bi kịch người, bi ... phẩm Nam Cao giá trị ý nghĩa hôm Tuy nhiên, dừng lại bút lực Nam Cao chưa có đáng bàn bi kịch nghề văn cúa người trí thức điều đà quen Cái độc đáo khác bi t Nam Cao viết bi kịch tinh thần người ... Ngựời trí thức – nhà văn – người khóc nhận thảm hại đời Nam Cao Từ nói với chồng: Không!… Anh chí người khổ sở Đó lời bào chữa Nam Cao khổ sở bi n người thành khốn nạn Nam Cao kết thúc thiên truyện...
 • 4
 • 373
 • 0

Bi kịch tinh thần của người tri thức trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao.

Bi kịch tinh thần của người tri thức trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao.
... http://loigiaihay.com/doi-thua -nam- cao-e189.html Tuy nhiên, dừng lại bút lực Nam Cao chưa có đáng bàn bi kịch nghề văn người trí thức điều quen Cái độc đáo khác bi t Nam Cao viết bi kịch tinh thần người trí thức chỗ ... rứt Hộ không rơi vào bi kịch Người ta sa vào bi kịch ý thức bi kịch Và Hộ nhà văn chân chính, nhà văn trẻ tuổi có lí tưởng không ăn năn, không rơi vào bi kịch thân tác phẩm Nam Cao giá trị ý nghĩa ... thừa Đó người, đời thừa, tâm hồn bị giày xéo bi kịch không tìm lối http://loigiaihay.com/doi-thua -nam- cao-e189.html Viết người trí thức có lẽ đương thời không viết thành công Nam Cao Người đời dành...
 • 3
 • 87
 • 0

Đối chiếu các phương tiện dùng để xưng hô trong truyện ngắn của nguyễn huy thiệp và truyện ngắn của nguyễn ngọc tư

Đối chiếu các phương tiện dùng để xưng hô trong truyện ngắn của nguyễn huy thiệp và truyện ngắn của nguyễn ngọc tư
... 2: Các phương tiện dùng để xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc - Chương 3: Sự đồng khác biệt phương tiện dùng để xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn ... hoá” xưng xã hội truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc .71 3.4 Những đặc sắc sử dụng phương tiện xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc 74 3.4.1 Các ... phương tiện dùng để xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc 3.2 Phạm vi nghiên cứu Do yêu cầu đề tài, tìm hiểu phương tiện dùng để xưng 15 truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp: ...
 • 128
 • 1,074
 • 2

NHÂN vật TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1986

NHÂN vật TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN VIỆT NAM SAU 1986
... cỏch tõn, i mi ca truyn ngn t sau 1986 n l mt vic lm cp thit v cú ý ngha giỳp chỳng ta cú th phn no nhn din thnh tu truyn ngn Vit Nam sau 1986 Trong xuụi Vit Nam sau i mi, s xut hin ngy cng nhiu ... loi hỡnh nhõn vt ny qua cỏc truyn ngn sau 1975 Nhng lớ trờn khin chỳng tụi la chn ti Nhõn vt trớ thc truyn ngn Vit Nam sau 1986 2 Lch s Trong xuụi Vit Nam sau i mi, vic xut hin ngy cng ph bin ... 1.3.4 Nhõn vt trớ thc cỏc truyn ngn t 1986 n 30 Chng 2: Loi hỡnh nhõn vt trớ thc truyn ngn Vit Nam sau 1986 35 2.1 S a dng ca nhõn vt trớ thc truyn ngn VN sau 1986 35 2.1.1 Nhõn vt trớ thc l nh...
 • 163
 • 577
 • 3

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới

Vấn đề gia đình trong truyện ngắn của một số nhà văn nữ thời kì đổi mới
... đổi văn xuôi thời đổi 12 Chương GIA ĐÌNH - MỐI QUAN TÂM CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 1.1 Vấn đề gia đình văn học trước sau thời kỳ đổi 1.1.1 Vấn đề gia đình văn học trước thời kỳ đổi ... biệt truyện ngắn bút nữ Trên lý khiến chọn đề tài Vấn đề gia đình truyện ngắn số nhà văn nữ thời kỳ đổi mới Lịch sử vấn đề 2.1 Nghiên cứu chung truyện ngắn sau 1975 Trước tìm hiểu vấn đề gia đình ... BẢN CỦA VẤN ĐỀ GIA ĐÌNH TRONG TRUYỆN NGẮN CÁC NHÀ VĂN NỮ THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.1 Bi kịch hôn nhân - gia đình Từ sau thời đổi 1986, văn học mở rộng tầm nhìn, với “cởi trói” cho nhà văn vấn đề liên...
 • 118
 • 729
 • 7

bút pháp xây dựng nhân vật trí thức trong truyện ngắn nam cao và lỗ tấn

bút pháp xây dựng nhân vật trí thức trong truyện ngắn nam cao và lỗ tấn
... ước cao đẹp họ Luận án Thạc sĩ 34 BÚT PHÁP XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO VÀ LỖ TẤN CHƯƠNG 2: BÚT PHÁP XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO VÀ LỖ TẤN 2.1 Bút ... trưng nhân vật nói Luận án Thạc sĩ 38 BÚT PHÁP XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO VÀ LỖ TẤN 2.3 Bút pháp xây dựng nhân vật trí thức truyện ngắn Nam Cao Lỗ Tấn: 2.3.1 Nhân vật ... PHÁP XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRÍ THỨC TRONG TRUYỆN NGẮN NAM CAO VÀ LỖ TẤN 2.3.1 Nhân vật loại hình 2.3.2 Nhân vật tính cách 2.3.3 Nhân vật tư tưởng 2.4 ĐIỂM "GẬP GỠ" TRONG BÚT PHÁP NGHỆ THUẬT NAM CAO...
 • 69
 • 540
 • 4

Luận văn: ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ppt

Luận văn: ĐỐI CHIẾU CÁC PHƯƠNG TIỆN DÙNG ĐỂ XƯNG HÔ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ ppt
... lí luận - Chương 2: Các phương tiện dùng để xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc - Chương 3: Sự đồng khác biệt phương tiện dùng để xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ... hoá” xưng xã hội truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc .71 3.4 Những đặc sắc sử dụng phương tiện xưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp truyện ngắn Nguyễn Ngọc 74 3.4.1 Các ... 1.3.2 Các phương tiện dùng để xưng 21 1.4 Tiểu kết chương 26 Chƣơng 2: CÁC PHƢƠNG TIỆN DÙNG ĐỂ XƢNG HÔ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN HUY THIỆP VÀ TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN NGỌC...
 • 128
 • 337
 • 0

Chủ đề gia đình trong truyện ngắn xuân quỳnh viết cho thiếu nhi

Chủ đề gia đình trong truyện ngắn xuân quỳnh viết cho thiếu nhi
... thống Xuân Quỳnh gửi vào câu chuyện Dẫu đâu, đâu, muôn nẻo nhân gian gia đình, quê hương chốn để quay TÀI LIỆU THAM KHẢO Xuân Quỳnh, Bầu trời trứng (phần truyện) , Nxb Kim Đồng, H., 2007 Xuân Quỳnh, ... mái ấm, người thân chăm sóc… Truyện ngắn Xuân Quỳnh quà đẹp tặng cho trẻ thơ Nhà văn mong ước trẻ thơ hạnh phúc Nhà văn nhắc nhở bậc sinh thành biết chăm chút cho gia đình bé nhỏ mình, xây dựng ... muốn điều tốt cho con, chờ mong có gia đình hạnh phúc Có thứ tình cảm dù sâu sắc thể bên để người nhận thấy, tình cảm bố - Tuy nhi n, ngòi bút Xuân Quỳnh dường tình cảm thể rõ truyện ngắn Tìm bố...
 • 6
 • 560
 • 4

bút pháp hiện thực trong truyện ngắn của nguyễn công hoan và nam cao những tương đồng và dị biệt

bút pháp hiện thực trong truyện ngắn của nguyễn công hoan và nam cao những tương đồng và dị biệt
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Thảo BÚT PHÁP HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN NAM CAO- NHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT Chuyên ngành: ... giới nhân vật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Nam Cao Chương III: Ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Nam Cao CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ NGUYỄN CÔNG HOAN NAM CAO TRONG DÒNG RUYỆN NGẮN 1930 - ... pháp thực Nam Cao nhận định: “Nói bút pháp Nam Cao nói bút pháp thực nghiêm ngặt Một bút pháp chủ trương lách vào tận đáy sâu thật”, “một chủ nghĩa thực, bút pháp thực Nam Cao, giọng điệu Nam Cao...
 • 126
 • 291
 • 1

bút pháp hiện thực trong truyện ngắn của nguyễn công hoan và nam caonhững tương đồng và dị biệt

bút pháp hiện thực trong truyện ngắn của nguyễn công hoan và nam caonhững tương đồng và dị biệt
... NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN NAM CAO – HỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT 85 3.1 Ngôn ngữ truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Nam Cao – tương đồng dị biệt 85 3.1.1 ... vật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Nam Cao Chương III Ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Nguyễn Công Hoan Nam Cao Chương I: VỊ TRÍ TRUYỆN NGĂN CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN NAM CAO TRONG DÒNG TRUYỆN NGẮN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Thảo BÚT PHÁP HIỆN THỰC TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN CÔNG HOAN NAM CAONHỮNG TƯƠNG ĐỒNG VÀ DỊ BIỆT Chuyên ngành:...
 • 150
 • 256
 • 0

Nhân vật trí thức trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

Nhân vật trí thức trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... Chơng Nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2.1 Vị trí nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 10 Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nguyễn ... biểu nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 24 2.1 Vị trí nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 24 2.2 Nhân vật trí thức có biểu băng họa đạo đức, tha hoá phẩm chất 26 2.3 Nhân vật ... truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 20 Khoá luận tốt nghiệp Đại học Nguyễn Thị Hoa Chơng Những biểu Nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2.1 Vị trí nhân vật trí thức truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp...
 • 45
 • 220
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chu de trong truyen ngan cua sekhopnhân vật trí thức trong truyện ngắn sau 1986chu nghia cuc han trong truyen ngan cua raymond cavernghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn của sekhop và nguyễn công hoangiá trị hiện thực trong truyện kiều của nguyễn dugiá trị hiện thực trong truyện ngắn vợ nhặtgiá trị hiện thực trong truyện ngắn chí phèochủ nghĩa nhân đạo trong truyện ngắn món quà của các đạo sĩ buồng tầng thượng chiếc lá cuối cùng của o henryphân tích giạ trị hiện thực trong truyện ngắn vợ nhặtniên luận về vấn đề sex trong truyen ngan cua y banđiểm nhìn của chủ thể trần thuật trong truyện ngắn nam cao trước năm 1945 pptxchủ nghĩa hiện thực trong truyện kiềudấu ấn văn hóa nam bộ trong truyện ngắn của sơn namso sánh nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn của nam cao việt namvà ruinôxkê akutagawa nhật bảnnhan vat trong truyen ngan cua ohenryđầu tư chứng khoán trên sàn giao dịch tp hcm (hose) với 10 triệu đồngtìm hiểu về hệ thống bôi trơnkết cấu xe corolla atis 1 8 (năm 2008)QĐ BTC HỘI GIẢNG GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018QĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSbáo cáo thực tập công ty cổ phần giải pháp công nghiệp ( industry solution cophương pháp nghiên cứu khoa họckiểm tra hóa chương 2 lớp 11đề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương II. §2. Tính chất cơ bản của phân thứcứng dụng sản xuất biogas từ chất thải rắn hữu cơ có thể phân hủy sinh học và phân gia súcchuyên đề kết cấu liên hợp thép bê tôngChương I. §7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcnhà nhịp lớn – nhà không gianchuyên đề nhà nhịp lớn – nhà không gianbáo cáo thực tập tại công ty cổ phần xi măng hà tiênbáo cáo thực tập tại công ty TNHH SX TM NAM BÌNHTuần 10. Chữ hoa: HLuyện tập chung Trang 42lớp 3- bài 1 những chữ cái đáng yêu - Đan Mạch