CHƯƠNG II va III luận văn ĐỊA DANH TRONG THƠ TỐ HỮU

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 4,031
 • 7

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf

Khảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ Tố Hữu.pdf
... 30 2.2.2 Từ ngữ địa phương tập thơ Căn vào số liệu thống kê việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu ta đƣa nhận xét theo tập, giai đoạn thơ ông Ở tập thơ Từ Tố Hữu sử dụng số lƣợng từ địa phƣơng ... ngôn ngữ thơ sinh động, sáng tạo Một yếu tố làm nên nét riêng thơ Tố Hữu nhà thơ đƣa lớp từ ngữ địa phƣơng vào thơ sử dụng chúng có hiệu cao Có thể nói từ ngữ địa phƣơng thơ Tố Hữu đƣợc sử dụng ... xét, đánh giá hiệu việc sử dụng từ địa phƣơng thơ Tố Hữu - Ngƣời viết bƣớc đầu tìm hiểu quan điểm nghệ thuật Tố Hữu việc sử dụng ngôn ngữ nói chung việc sử dụng từ ngữ địa phƣơng cụ thể ông nói...
 • 124
 • 1,711
 • 1

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu

Khảo sát cách sử dụng từ địa phương trong thơ tố hữu
... đóng góp Tố Hữu thơ ca Việt Nam đại, có việc sử dụng từ địa phơng Đối tợng Đề tài, đối tợng để khảo sát từ địa phơng xuất thơ Tố Hữu in Tố Hữu thơ (NXB Giáo dục, 1995) gồm tập thơ sau: - Từ (1937 ... ngữ nhà thơ Tố Hữu nh : + Nghệ thuật sử dụng ngôn từ thơ Tố Hữu + Địa danh thơ Tố Hữu Trong viết Xuân Nguyên, tạp chí Sông Hơng số 10 - 1991 có đề cập đến "Từ địa phơng miền Trung thơ Tố Hữu" liệt ... tạo từ địa phơng thơ Tố Hữu 13 Qua khảo sát thống kê từ địa phơng thơ Tố Hữu ta thấy lớp từ địa phơng có cấu tạo tơng đối chặt chẽ linh hoạt, hoàn chỉnh thống Từ đơn tiết đa tiết đợc Tố Hữu sử dụng...
 • 49
 • 1,122
 • 5

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II III

Bài tập nâng cao Hình học 7 chương II và III
... AOB cân Bài 7: Cho ∆ABC cân A,  = 80 Trên cạnh BC lấy điểm I cho góc BAI = 500; cạnh AC lấy điểm K cho góc ABK = 30 Hai đoạn thẳng AI BK cắt H Chứng minh ∆ HIK cân III Ôn tập chương II Bài 1: ... AB − AC ; BE = 2 b/ AE = c/ ˆ BME = ˆ ˆ ACB −B Chương III: Quan hệ yếu tố tam giác đường đồng quy tam giác • Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác Bài 1: Cho tam giác ABC, Â≥ 900 Trên cạnh AB, AC ... đường xiên hình chiếu Bài 1: Cho O điểm nằm ∆ ABC Biết AO = AC, chứng minh ∆ ABC cân A Bài 2: Cho xOy = 450 Trên tia Oy lấy hai điểm Á, B cho độ dài hình chiếu đoạn thẳng AB Ox AB = Tính Bài 3:...
 • 7
 • 26,249
 • 878

ON TAP CHUONG II va III

ON TAP CHUONG II va III
... ng) H (S THNG LONG g S un b Diễn biến X XX X 11 Tiết 32 I- Cỏc cuc khỏng chin chng ngoi xõm thi Lý Trn: Din bin cỏc cuc II- Nguyờn thi Trn: khỏng chin chng Tng thi Lý, chng Mụng III- Nguyờn nhõn ... Như Nguyệt CH GII ng Th S Quõn nh Lý phũng ng Quõn nh Lý chn ỏnh Quõn nh Lý tin cụng Phũng tuyn sụng Nh Nguyt (sụng Cu) Trn tuyn ca quõn Tng Quõn Tng tn cụng Quõn Tng rỳt lui Yờn Phong S N h Ng ... 980-1009 Lê Hoàn lên Vua Năm 1400 Vai hinh anh vờ di tich chiờn thng BCH NG ? Hãy nhớ lại câu nói hành ng tiếng nhân vật tiêu biểu thời Lý , Trần Trn Th Trn Quc Ton Trn Quc Tun Lý Thng Kit Đầu...
 • 24
 • 195
 • 0

Luận văn: ĐỊA DANH HUYỆN ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN docx

Luận văn: ĐỊA DANH HUYỆN ĐỊNH HOÁ TỈNH THÁI NGUYÊN docx
... quát địa danh huyện Định Hoá - Chương 2: Đặc điểm địa danh huyện Định Hoá Trong chương trình bày đặc điểm địa danh huyện Định Hoá mặt cấu tạo, ý nghĩa Ngoài ra, so sánh địa danh đơn vị dân cư huyện ... loại - Địa danh địa hình tự nhiên - Địa danh công trình xây dựng - Địa danh hành - Địa danh vùng 2, Căn vào ngữ nguyên địa danh gồm có loại: - Địa danh Việt - Địa danh Hán Việt - Địa danh gốc ... chuyển hoá Danh mục mô hình, sơ đồ Mô hình 2.1 Cấu trúc phức thể địa danh huyện Định hoá Sơ đồ 1.1 Phân loại địa danh huyện Định Hoá theo đối tượng Sơ đồ 1.2 Phân loại địa danh huyện Định Hoá theo...
 • 181
 • 168
 • 0

Dai so va giai tich 11(C B) chuong II va III

Dai so va giai tich 11(C B) chuong II va III
... 0, n (B) = C10C4 = 40 => P ( B) = n(Ω) 100 n(A ∩ B) 24 1 = = 0, 24 n(A ∩ B) = C6C4 = 24 => P (A ∩ B) = n ( Ω) 100 Xét : P(A).P (B) = 0,6.0,4= 0,24 P (A ∩ B) = 0,24 =>: P (A ∩ B) = P(A).P (B) Vậy: ... 0, n (B) = C10C4 = 40 => P ( B) = n(Ω) 100 n(A ∩ B) 24 1 = = 0, 24 n(A ∩ B) = C6C4 = 24 => P (A ∩ B) = n ( Ω) 100 Xét : P(A).P (B) = 0,6.0,4= 0,24 P (A ∩ B) = 0,24 =>: P (A ∩ B) = P(A).P (B) Vậy: ... (a -b)2 ;(a -b)3 Hs:Vận dụng kiến thức học để kluận: ( a − b ) = C20 a − C2 ab + C22b ( a − b) = C30 a − C3 a 2b + C32 ab − C33b n Gv:(a -b) ? Hs: :(a-b)n=[a+( -b)] n= n k =0 k =0 Chú ý :Hs kt (a-b)n=(-b+a)n...
 • 64
 • 170
 • 0

Tiết 32_bài ôn tập chương II III

Tiết 32_bài ôn tập chương II và III
... cđa toµn d©n tham gia kh¸ng chiÕn TrÇn Qc Tn Các k/chiến Chống Tống Mơng Cổ lần I MơngNgun II Mơng Ngun III Triều đại Lý Trần Trần Trần Thời gian 10/1075-3/1077 1/1258-29/1/1258 1/1285-6/1285 12/1287-4/1288 ... Mơng I- Các kháng chiến chống ngoại xâm thời Lý Trần: Diễn biến  II- Ngun thời Trần: kháng chiến chống Tống thời Lý, chống Mơng  III- Ngun nhân thắng lợi ý nghĩa lịc sử kháng chiến thời Lý, Trần: ... LỖ THĂNG LONG THIÊN MẠC ĐÔNG BỘ ĐẦU THĂNG LONG THIÊN TRƯỜNG VẠN KIẾP CHƯƠNG DƯƠNG HÀM TỬ TÂY KẾT Lược đồ kháng chiến chống qn xâm lược MơngNgun lần thứ ba 1287-1288 Vài hình ảnh di tích chiến...
 • 29
 • 105
 • 0

Ôn tập chương II III lớp 7 Hình học

Ôn tập chương II và III lớp 7 Hình học
... số(n) 15 10 25 17 18 20 28 120 30 31 32 x N = 370 Bài 20 [SGK tr 23] BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM NHANH Điểm kiểm tra tiết mơn (7 phút)7A bạn lớp trưởng ghi lại bảng sau Tốn lớp 7 8 8 7 10 5 9 9 5 8 5 ... 45 Câu 3: Tần số học sinh có điểm là: A B 10 C 11 Câu 4: Mốt dấu hiệu là: A 10 B C Hướng dẫn tự học nhà • - Về nhà học thuộc ghi nhớ xem lại tập giải lớp • - Giải tập :14,15-SBT /7 • - Chuẩn bò ... ệu (6 (5 ữ ữ cái) Hình v bên gọ d hi ? ? ch chcái) U Số 38 bảng ”tần số” sau gọi s g Tronghayng “tu n?s (3 câu cái)ố c a ả hiệ ch 2.5.Khi ủđề dibđiềhiệnầthu ố”ậmàốngườiề v 370 ề ọi Vấnngườ ấu...
 • 7
 • 240
 • 0

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài học, nhằm nâng cao chất lượng dạy học các bài trong chương II III SGK sinh học 12 ban cơ

Phân tích nội dung, xây dựng tư liệu, thiết kế bài học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học các bài trong chương II và III SGK sinh học 12  ban cơ
... Mục tiêu Phân tích nội dung, xây dựng liệu phuc vụ cho thiết kế học theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh dạy học hai chương II III phần sinh thái học - SGK sinh học 12 ban Tập ... dung, xây dựng liệu, thiết kế học nhằm nâng cao chất lương dạy học chương II, III phần sinh thái học - SGK sinh học 12 ban bản.” Khãa luËn tèt nghiÖp Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn 2.MỤC TIÊU VÀ NHIỆM ... việc thực kế hoạch dạy học Thiết kế học theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh chương II III phần sinh thái học - SGK sinh học 12 ban Những đóng góp đề tài - Làm sáng tỏ nội dung, logic...
 • 95
 • 198
 • 0

on tap chuong II va III

on tap chuong II va III
... ỡn H (S THNG LONG n S u b Diễn biến X XX X 11 Tiết 32 I- Cỏc cuc khỏng chin chng ngoi xõm thi Lý Trn: Din bin cỏc cuc khỏng chin chng Tng thi Lý, chng Mụng II- Nguyờn thi Trn: III- Nguyờn nhõn ... Như Nguyệt CH GII S ng Th Quõn nh Lý phũng ng Quõn nh Lý chn ỏnh Quõn nh Lý tin cụng Phũng tuyn sụng Nh Nguyt (sụng Cu) Trn tuyn ca quõn Tng Quõn Tng tn cụng Quõn Tng rỳt lui Yờn Phong c h Ng uy ... 980-1009 Lê Hoàn lên Vua Năm 1400 Vai hinh anh vờ di tich chiờn thng BCH NG ? Hãy nhớ lại câu nói hành ng tiếng nhân vật tiêu biểu thời Lý , Trần Trn Th Trn Quc Ton Trn Quc Tun Lý Thng Kit Đầu...
 • 24
 • 272
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dia danh trong tho to huukhảo sát việc sử dụng từ ngữ địa phương trong thơ tố hữubai tap nang cao hinh hoc 7 chuong ii va iiiluận văn thiên nhiên trong thơ mớinghị luận văn học về bài thơ tỏ lòngvài nét về cuộc đời sự nghiệp tố hữu và vấn đề nghiên cứu nghệ thuật đối trong thơ tố hữuđịa danh trong thơtieu luan ve cai toi tru tinh trong tho to huuhình ảnh bác hồ trong thơ tố hữu và chế lan viênsự nghiệp văn học của nhà thơ tố hữuvấn đề nghiên cứu nghệ thuật đối trong thơ tố hữuđặc điểm cấu tạo và chức năng ngữ pháp của đối trong thơ tố hữugiáo án lịch sử lớp 7 tên bài dạy ôn tập chương ii và chương iii ppsbài 17 ôn tập chương ii và chương iiilịch sử lớp 7 ôn tập chương ii và chương iii docchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học