AN LOAI BT (co tom tat LT) chuong mach LC

TÓM TẮT LT CHƯƠNG 1 LỚP 10 NC

TÓM TẮT LT CHƯƠNG 1 LỚP 10 NC
... Bớc : vào phơng trình a1 (t- t 01) (m,cm,mm) a x2 = x02 + v02 + (t - t02)2 (m,cm,mm) x1 = x 01 + v01t + Bớc 3: Tìm thời điểm chất điểm gặp x1 = x2 t III Sự rơi tự do: * Sự rơI tự ... chuyển động tròn đều: T= 2r = f v - Tốc độ góc ( = t ; T: chu kì (s) ; f : tần số (hz) ; 1hz = 1vòng/s = = s -1 s rad ) s : góc quét (rad) -Công thức liên hệ tốc với tốc độ dài :v = r = 2r T - Công ... nhanh dần - Gia tốc rơi tự a = g (Phơng thẳng đứng, chiều hớng xuống, độ lớn g = 9,8m/s2 m g =10 s ** Các công thức chuyển động rơi tự do: gt s= v = gt v2 = 2gs IV Chuyển động tròn Chuyển động...
 • 2
 • 324
 • 1

TÓM TẮT LT và BT TRẮC NGHIỆM TOÀN BỘ PHẦN HỮU CƠ LỚP 11 NC

TÓM TẮT LT và BT TRẮC NGHIỆM TOÀN BỘ PHẦN HỮU CƠ LỚP 11 NC
... 3n + CnH2n+1OH + O2 → nCO2 + (n+1) H2O Nhận xét: nCn H n+1OH = nH 2O − nCO2 b Oxi hóa CuO, t0: + CuO → Ancol bậc I  Anđehit t0 + CuO → Ancol bậc II  Xeton t0 + CuO → Ancol bậc III  không ... CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O t , xt → CH3[CH2]4CH3  + H2 Phản ứng cháy: 3n CnH2n + O2 → nCO2 + nH2O Nhận xét: + nH 2O > nCO2 + nankan = nH 2O − nCO2 Nhận xét: + nH 2O = nCO2 ĐIỀU CHẾ: ... Anhiđrit phtalic Thủy phân anhiđrit phtalic ta axit phtalic TÓM TẮT LÝ THUYẾT CHƯƠNG VIII: DẪN XUẤT HALOGEN-ANCOL-PHENOL DẪN XUẤT HALOGEN PHENOL ANCOL CT Chung: R-X; RX2, RX3, … Chất đơn giản: C6H5OH...
 • 8
 • 1,012
 • 100

tom tat LT hoa Vo co

tom tat LT hoa Vo co
... axit: CO2 +2 NaOH -> Na 2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH -> NaHCO3 (2) Lập tỉ lệ : f = n NaOH nCO2 * f ≤ : NaHCO3 * 1〈 f 〈 : NaHCO3 & Na 2CO3 * ≤ f : Na 2CO3 * NaOH (dư) + CO2  Na 2CO3 + H2O * NaOH + CO2 ... → CaCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O + Đun sôi , lọc bỏ kết tủa Ca(HCO3)2  + Dùng Ca(OH)2 , lọc bỏ kết tủa: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 -> 2CaCO3↓ + 2H2O + Dùng Na 2CO3 ( Na3PO4): Ca(HCO3)2 + Na 2CO3 -> CaCO3 ↓ ... Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3↓ + H2O (nhận biết khí CO2 ) + Tác dụng với dung dịch muối: Ca(OH)2 + Na 2CO3 -> CaCO3 ↓ + 2NaOH II./ Canxi cacbonat – CaCO3: to → CaO + CO2 + Phản ứng phân hủy: CaCO3  +...
 • 8
 • 104
 • 0

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)

nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó trên người và hiệu quả điều trị bằng albendazole tại 2 xã thuộc huyện an nhơn, bình định (tom tat)
... giun đũa chó người Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG NHIỄM ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ TRÊN NGƯỜI TẠI XÃ NHƠN HƯNG VÀ NHƠN PHONG, HUYỆN AN NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Một số đặc điểm đối tƣợng nghiên ... thực hành người dân bệnh nhiễm AT giun đũa chó điểm nghiên cứu 2. 2.3 N i dung nghiên cứu: Trong nghiên cứu chọn 126 người nhiễm đủ tiêu chuẩn nghiên cứu để đưa vào nghiên cứu can thiệp điều trị ... trứng giun đũa chó tỷ lệ người nhiễm ấu trùng giun đũa chó (p...
 • 24
 • 234
 • 0

Bài tập dãy số(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)

Bài tập dãy số(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)
... Trường THPT Ba Gia BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 =  a)  U n +1 = − U n  , ∀n ∈ Ν ∗ U1 = b)  , ∀n ∈ Ν ∗ U n +1 = U n −  Tìm số hạng tổng quát dãy số BÀI :Xét tính bị chặn dãy số (Un) xác ... U2 ; U4 ; U6 b) Cmr : Un = 2.5n-1 , ∀n ∈ Ν ∗ BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = 3Un +10 , ∀n ∈ Ν ∗ , ∀n ∈ Ν ∗ Cmr : Un = 2.3n – BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = 3Un +2n-1 ... Un = 3n 2n+1 k) Un = 2n n +1 − n n BÀI :Cho dãy số (Un) xác định : U1 = Un+1 = Un +7 , ∀n ∈ Ν ∗ a) Tính U2 ; U4 ; U6 , ∀n ∈ Ν ∗ b) Cmr : Un = 7n - BÀI : Cho dãy số (Un) xác định : U2 = Un+1 =...
 • 3
 • 1,763
 • 30

Bài tập phương pháp chứng minh quy nạp(có tóm tắt lý thuyết dầy đủ)

Bài tập phương pháp chứng minh quy nạp(có tóm tắt lý thuyết dầy đủ)
... 9.13 + + (4n − 3)(4n + 1) a) Tính s1 , s2 , s3 , s4 ; b) Dự đoán công thức tính Sn chứng minh phương pháp quy nạp ... (n + 1) d) 1.2+2.5+………… +n(3n-1) =n2(n+1) ; Bài : Cmr với n ∈ Ν ∗ ,ta có : a) 2n3 − 3n + n chia hết cho ; b) 11n +1 + 122 n−1 chia hết cho 133 ; Bài : Cho tổng : 1 1 Sn = 1.5 + 5.9 + 9.13 +...
 • 2
 • 12,581
 • 236

Bài tập cấp số nhân(có tóm tắt lý thuyết đầy dủ)

Bài tập cấp số nhân(có tóm tắt lý thuyết đầy dủ)
... Tìm số Bài1 0 : Viết số xen số 160 để cấp số nhân Bài 11 : Ba số khác có tổng 114 coi ba số hạng liên tiếp cấp số nhân ,hoặc coi số hạng thứ , thứ tư thứ 25 cấp số cộng Tìm số Bài 11 : Ba số ... coi số hạng liên tiếp cấp số nhân ,hoặc số hạng thứ ,thứ thứ 44 cấp số cộng Hỏi phải lấy số hạng đầu cấp số cộng để tổng chúng 820 ? Bài 12 : Một cấp số cộng cấp số nhân có số hạng thứ ,số hạng ... hai cấp số cộng lớn số hạng thứ hai cấp số nhân 10 ,còn số hạng thứ Tìm cấp số Bài 13 : Trong dãy số sau ,dãy số cấp số nhân ? Hãy xác định công bội cấp số nhân Trường THPT Ba Gia a) Dãy số...
 • 4
 • 14,329
 • 173

Bài tập cấp số cộng(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)

Bài tập cấp số cộng(có tóm tắt lý thuyết đầy đủ)
... 15 số hạng đầu cấp số Bài 11 :cho (Un) CSC có U4 + U11 = 20 Tìm tổng S14của 1 4số hạng đầu cấp số Bài 12: viết số xen số 24 để CSC có số hạng Tính tổng số hạng cấp số Bài 13 : viết số hạng xen số ... cm tính số cạnh đa giác Bài 16 : cho CSC có số hạng biết số hạng thứ số hạng thư tìm số hạng lại CSC Bài 17 : CSC có 7số hạng mà tổng số hạng thứ số hạng thứ 28 , tổng số hạng thứ số hạng cuối ... đầu 102 ,số hạng thứ hai 105 số hạng cuối 999 b) tổng tất số hạng CSC có số hạng đầu −1 ,số hạng thứ hai số hạng cuối -2007 Bài 22 : CSC (Un) có U5+U19=90 Hãy tính tổng 23 số hạng (Un) Bài 23...
 • 4
 • 20,612
 • 315

LTDH (tóm tắt LT và 10 đề thi 500 câu)

LTDH (tóm tắt LT và 10 đề thi 500 câu)
... hạt (phân tử ion) axit fomic HCOOH có 10 ml dung dòch axit 0,3M (nếu biết độ điện li α axit dung dòch 2%) A 6,02 .102 3 B 18,42 .102 0 C 18,42 .102 3 D 18,06 .102 0 Câu 29: Hợp chất hữu đồng phân cis-trans ... tăng 12,16 gam C giảm 12,16 gam D giảm 28,16 gam ĐỀ TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC – LUYỆN THI ĐẠI HỌC- Đề 10 - - Trang 49- Trường THPT Hồng Ngự I-Luyện thi Đại học-NVP Câu 1: Đốt cháy 2,24 lít (đktc) ... chế từ khí thi n nhiên theo sơ đồ sau: CH4 → C2H2 → ClCH=CH2 → PVC Nếu hiệu suất toàn trình điều chế 20% thể tích khí thi n nhiên đktc cần để điều chế PVC (xem khí thi n nhiên chứa 100 % metan...
 • 54
 • 210
 • 4

Gián án ĐÈ VÀ HD TÓM TẮT LG ĐỀ THI HSG TỈNH NGHỆ AN 2010-2011

Gián án ĐÈ VÀ HD TÓM TẮT LG ĐỀ THI HSG TỈNH NGHỆ AN 2010-2011
... x2+y2-2x+4y+4=0 (C1) có tâm K(1;-2), bán kính R1=1 +) Theo GT ta có phép vị tự tâm H, tỉ số biến đường tròn (C1) thành đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC suy (C) có bán kính R=2 Gọi I tâm (C) ta có...
 • 4
 • 186
 • 0

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 2 năm 2008 docx

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 2 năm 2008 docx
... thành tài sản cố định VI 431 433 - - 318 .20 1.395.906 - 21 6. 621 .600 .23 5 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý II năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 20 08 Báo cáo tài tóm lược ... Thặng dư vốn cổ phần 4 12 - - Vốn khác chủ sở hữu 413 - - Cổ phiếu quỹ 414 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 2. 7 12. 830 .25 7 2. 7 12. 830 .25 7 Các quỹ Lợi nhuận ... 6.534.794.640 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 2. 390.690. 922 2. 3 42. 664.548 5.457.066.169 4 .29 1.953 .22 2 Chi phí bán hàng 24 11.961.907.597 20 . 824 .415 .20 0 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 4.619.707.790...
 • 3
 • 217
 • 0

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 3 năm 2008 doc

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 3 năm 2008 doc
... thành tài sản cố định VI 431 433 - - 37 2.609.859.279 - 216.621.600. 235 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý III năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 Báo cáo tài tóm lược ... 10.5 83. 378. 730 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 7. 233 .989.7 03 6.597.8 83. 7 83 12.861.775.894 11.087.199.7 83 Chi phí bán hàng 24 11 .34 3.160 .33 3 32 .167.575. 533 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 3. 3 23. 270.7 03 ... 52.519 .34 5.948 36 .39 6.482 .35 1 Nguồn vốn đầu tư xây dựng 420 421 - - 1. 139 . 938 .7 93 1. 937 . 735 .897 Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi 1. 139 . 938 .7 93 1. 937 . 735 .897 Nguồn kinh phí 432 - -...
 • 3
 • 182
 • 0

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 4 năm 2008 ppt

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 4 năm 2008 ppt
... 90.000.000.000 Thặng dư vốn cổ phần 41 2 - - Vốn khác chủ sở hữu 41 3 - - Cổ phiếu quỹ 41 4 - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 41 5 - - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 41 6 - - 8.835. 143 .638 2.712.830.257 Các quỹ ... 43 2 - - Nguồn kinh phí hình thành tài sản cố định VI 43 1 43 3 - - 373 .45 7.960 .47 0 - 216.621.600.235 - TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý IV năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm ... 133 .43 0.209.388 Doanh thu hoạt động tài 21 4. 945 .129. 745 15.5 14. 008.675 Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay 22 23 6. 940 .073. 546 6. 846 .052 .45 7 19.796 .45 5.8 04 17.933.252. 240 Chi phí bán hàng 24...
 • 3
 • 170
 • 0

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 1 năm 2008 pptx

Tài liệu CTy Thủy Sản An Giang - Báo cáo tóm tắt quý 1 năm 2008 pptx
... với báo cáo tài Số năm – 20 – 10 10 10 11 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm ... KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bản thuyết minh báo cáo tài ... với báo cáo tài 12 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng...
 • 5
 • 188
 • 0

Xem thêm