đề thi thử vật lí thpt quốc gia năm 2016 có giải chi tiết

ĐỀ THI THỬ vậtTHPT QUỐC GIA SỐ 1 LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ

ĐỀ THI THỬ vật lý THPT QUỐC GIA SỐ 1 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT- THẦY NGHĨA HÀ
... = 600 Chi u sâu nước bể h = 1m Biết chi t suất nước tia đỏ tia tím là: n d = 1, 33 , n t = 1, 34 Độ rộng chùm màu sắc chi u lên đáy bể A 12 ,15 mm B 14 ,15 mm C 11 ,15 mm D 13 ,15 mm Hướng dẫn giải: ... đèn 10 W, phát ánh sáng bước sóng 0,6μm Số photon phát 1s gần giá trị sau nhất? A 1, 2 .10 19 B 4,5 .10 19 C 6 .10 19 D 3 .10 19 Hướng dẫn giải: hc Pλ P = nλ ⇒ nλ = = 3 .10 19 λ hc 10 −4 F , biểu thức điện ... dẫn giải: Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng n – n1 = λ v l = n = n ⇒ nv = l f = 1, 5f 2f 1, 5 ( f − f1 ) n1v = 1, 5f1 ; n v = 1, 5f ⇒ ( n − n1 ) v = 1, 5 ( f − f1 ) ⇒ v = = 75m / s n − n1...
 • 9
 • 270
 • 0

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (1)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (1)
... A g = 9,86 m/s2 0,0 45 m/s2 B g = 9,79 m/s2 0, 057 6 m/s2 C g = 9,76 m/s2 0, 056 m/s2 D g = 9,84 m/s2 0,0 45 m/s2 Câu 50 : M t máy a quân ặt ặt ất Đảo S n c tọa ( 150 29’B, 108012’Đ) phát ... giá trị cực ch c i ch U? B R=100 Ω ; U= 75 V Câu 21: M ch iện xoay chi u c cường L= ắc n i tiếp cu n dây i= C R= 150 Ω ; U=75V cos 100πt + φ A ch y qua D R= 150 Ω ; U=200V t cu n dây c tự H Tính công ... hai khe bằng: A 0,714mm B 1mm C 1 ,52 mm D 2mm CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG: (5 CÂU) Câu 38: Chi u chù sáng gồ b n x n sắc 1 = 300nm, 2 = 600nm, 3 = 450 nm, 4 = 50 0n vào t dung dịch th thấy dung...
 • 4
 • 237
 • 1

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (2)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (2)
... loại giới hạn quang điện o=0,2m: A ánh sáng tần số f=1015Hz B ánh sáng tần số f=1 ,5. 1014Hz C photon lượng =10eV D photon lượng =0 ,5. 10-19J Câu 40: Catốt tế bào quang điện ... xạ 32 15 P lại 2,5g Tính khối lượng ban đầu A.20g B.10g C.5g D.7,5g Câu 46: Cho phản ứng hạt nhân: T + D  He + X +17,6MeV Tính lượng toả từ phản ứng tổng hợp 2g Hêli A 52 ,976.1023 MeV B 5, 2976.1023 ... thời gian để dơi gặp muỗi (kể từ phát sóng) gần với giá trị sau đây? A 1.81 s B 3.12 s C 1.49 s D 3. 65 s ĐÂY LÀ ĐƯỜNG LINK CỦA NHỮNG MÔN MẤY EM THI ĐẠI HỌC! TRONG NÀY CÓ CẢ CHUYÊN ĐỀ + TUYỆT CHI U...
 • 4
 • 322
 • 1

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (3)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (3)
... quan sát m Chi u sáng hai khe ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Trên quan sát thu hình ảnh giao thoa khoảng vân i = 1,2 mm Giá trị λ A 0, 65 μm B 0, 45 μm C 0, 75 μm D 0,60 μm Câu 35: Chi t suất ... sóng 0 ,5 m, số phôtôn đèn phát giây ? Biết h = 6,6 25. 10-34Js, c = 3.108m/s A 2 ,5. 1020 B 2 ,5. 1018 C 2 ,5. 1021 D 2 ,5. 1019 Câu 40: Giới hạn quang điện kim loại 0, 75 μm Biết số Plăng h = 6,6 25. 10-34 ... thí nghiệm bước sóng 0 ,5 μm Vùng giao thoa rộng 26 mm (vân trung tâm giữa) Số vân sáng A 13 B 11 C 17 D 15 Câu 37: Một sóng ánh sáng đơn sắc tần số f1, truyền môi trường chi t suất tuyệt...
 • 4
 • 1,132
 • 2

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (4)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (4)
... khoảng 0 ,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1 ,5 m Hai khe chi u xạ bước sóng 0,6 μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng 5, 4 mm A vân ... vân tối thứ 6,875mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc thí nghiệm A 55 0nm B 480nm C 750 nm D 600nm Câu 34: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát hệ vân giao thoa Nếu thay ... áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp : A 1 25 V B 200 V C 250 V D 300 V Câu 20: Đặt điện áp xoay chi u giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C cường...
 • 4
 • 217
 • 0

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (5)

TỔNG HỢP 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 CÓ GIẢI CHI TIẾT ĐẦY ĐỦ môn vật lý (5)
... bước sóng 0,4 45 μm chi t suất nước ánh sáng 1,33 Nếu chi t suất cac bon sun fua ánh sáng 1,63 bước sóng ánh sáng truyền cac bon sun fua A 0,327 μm B 0 ,54 5 μm C 0,363 μm D 0, 450 μm Câu 35 Chi u ... Mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm độ tự cảm riêng mạch A 5 .1 05 Hz mH tụ điện điện dung nF Tần số dao động   B 2 ,5. 106 Hz C 5 .106 Hz D 2 ,5. 1 05 Hz CHƯƠNG: SÓNG ÁNH SÁNG ( CÂU) Câu ... 82 Pb) Hạt  sinh động K  5, 768 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối Năng lượng mà phân rã toả A 6, 659 MeV B 5, 880 MeV C 4,2 75 MeV D 9, 255 MeV Câu 45: Cho phản ứng hạt...
 • 4
 • 490
 • 2

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 môn lý

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 môn lý
... cm B – 2,5 cm C 2,5 cm D −2,5 cm Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học Luyện giải đề 2016 (Pen-I) – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: ... 0,5128 J C 0,0789 J D 0,3158 J C R = Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016! Khóa học Luyện giải đề 2016 (Pen-I) – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: ...  (V) 4  π  D e = −2sin  100πt +  (V) 4  Tham gia trọn vẹn khóa Pen-C Pen-I môn Vật lí HOCMAI.VN để hướng đến kì thi THPT Quốc gia 2016! ...
 • 4
 • 264
 • 0

Trường Tiên Hưng - Thái Bình đề thi thử vậtthpt quốc gia

Trường Tiên Hưng - Thái Bình đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian ... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian ... - Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình Trường THPT Tiên Hưng -@ &? Đề thi thử Quốc gia môn Vật năm 2015 Thời gian...
 • 46
 • 237
 • 1

sở giáo dục hà nam - đề thi thử vậtthpt quốc gia

sở giáo dục hà nam - đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... H Nam - Su tm: Cõu Lc B Yờu Vt -Cõu 29: Mch dao ng LC lớ tng cú L = 5H v C = 8nF Ti thi im t, t in ang phúng in v in tớch trờn mt bn t l q = 2,4.1 0-8 (C) Ti thi ... khong cỏch gia hai ngun l 2mm Khong cỏch gia võn sỏng bc v võn ti bc hai bờn so vi võn trung tõm l: Trang Ngun t S GD T H Nam - Su tm: Cõu Lc B Yờu Vt -A 0,375mm ... in t cú bc súng = 0,2.1 0-6 m Tớnh lng t ca bc x ú A = 99,375.1 0-2 0J B = 99,375.1 0-1 9J C = 9,9375.1 0-2 0J D = 9,9375.1019 J Cõu 43 Hiu in th cc i gia hai cc ca ng Rn-ghen l 15kV Gi s electrụn...
 • 6
 • 174
 • 1

TRƯỜNG THPT HƯƠNG CẦN đề thi thử vậtthpt quốc gia

TRƯỜNG THPT HƯƠNG CẦN đề thi thử vật lý thpt quốc gia
... điện từ trờng biến thi n, không gian Khi nói quan hệ điện trờng từ trờng điện từ trờng kết luận sau đúng? 2/4 A Véctơ cờng độ điện trờng cảm ứng từ phơng độ lớn B Tại điểm không gian, điện trờng ... từ trờng luôn dao động ngợc pha C Tại điểm không gian, điện trờng từ trờng luôn dao động lệch pha /2 D Điện trờng từ trờng biến thi n theo thời gian với chu kì Câu 24: Một mạch dao động LC gồm ... sáng trắng; C Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe I-âng; D Thí nghiệm ánh sáng đơn sắc Cõu 35: Phát biểu sau sai nói điện từ trờng? A Khi từ trờng biến thi n theo thời gian, sinh điện trờng xoáy...
 • 5
 • 184
 • 0

Đề thi thử vậtTHPT quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT quốc gia môn vật lý
... in in ỏp hiu dng gia hai u cun dõy bng giỏ tr in ỏp hiu dng gia hai bn t in Dũng in tc thi on mch chm pha cụng sut ca on mch l A 0,707 B 0,866 Gv: Trõn Diờu so vi in ỏp tc thi gia hai u cun dõy ... in tr 100 , cm khỏng 100 ni tip vi hp kớn X Ti thi im t1 in ỏp tc thi trờn cun dõy cc i n thi im t2 = t1+ T/4 ( vi T l chu kỡ dũng in) in ỏp tc thi trờn hp kớn cc i Hp kớn X cú th l? A Cun cm ... 6,5.1014 Hz Cõu 36 Trong thi nghiờm Y- õng vờ giao thoa anh sang, nguụn sang phat ụng thi hai bc xa n sc co bc song = 704nm 720nm va = 440nm 450nm Trờn man quan sat, gia hai võn sang gõn nhõt...
 • 5
 • 168
 • 0

Đề thi thử vậtTHPT Quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT Quốc gia môn vật lý
... đấy!!! Bùi Anh Tuấn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 20122013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Thời gian làm :90 phút; ... 15 D np =3.10 phôtôn/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa Câu khẳng định đúng? A Khi qua vị trí cân (VTCB) có vận tốc 0, gia tốc B Khi qua VTCB ... với vật A vật vật thật B vật vật ảo C vật ảo khoảng tiêu cự OF D biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) Câu 36: Tìm phát biểu sai máy ảnh: A Máy ảnh dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ vật) vật...
 • 55
 • 228
 • 0

Đề thi thử vậtTHPT Quốc gia môn vật

Đề thi thử vật lý THPT Quốc gia môn vật lý
... đấy!!! Bùi Anh Tuấn ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I - NĂM HỌC 20122013 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ Thời gian làm :90 phút; ... 15 D np =3.10 phôtôn/s ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012-2013 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Câu 1: Một vật dao động điều hòa Câu khẳng định đúng? A Khi qua vị trí cân (VTCB) có vận tốc 0, gia tốc B Khi qua VTCB ... với vật A vật vật thật B vật vật ảo C vật ảo khoảng tiêu cự OF D biết cụ thể vị trí vật (ta khẳng định được) Câu 36: Tìm phát biểu sai máy ảnh: A Máy ảnh dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ vật) vật...
 • 55
 • 166
 • 0

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 3

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 3
... 11B 21B 31 A 41D 2A 12A 22B 32 C 42A 3A 13A 23A 33 C 43D 4B 14D 24B 34 D 44D 5B 15C 25A 35 C 45C 6C 16B 26B 36 A 46D − Trang − 7C 17A 27A 37 C 47C 8B 18A 28A 38 A 48D 9A 19D 29A 39 D 49B 10B 20B 30 A 40D ... Cho dãy chất sau: Al, Al2O3, AlCl3, Al(OH )3, AlBr3, AlI3, AlF3 Số chất lưỡng tính có dãy là: A B C D − Cl − NO3 M n+ K+ Câu 7: Một dung dịch X gồm 0,10 mol ; 0 ,30 mol ; 0 ,35 mol 0,25 mol Cô M n+ ... AgNO3 NH3 đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 0,04 mol Ag Số đồng phân andehit tương ứng X là: A B C D Câu 28: Dãy kim loại sau tác dụng với nước nhiệt độ thường? − Trang − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015...
 • 8
 • 841
 • 4

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 4

ĐỀ THI THỬ tốt NGHIỆP THPT QUỐC GIA năm 2015 đề số 4
... − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 A 23, 64 B 15,76 C 21,92 − Trang 11 − D 39 ,40 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 27: Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành phần − Trang 12 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 ... 1, 344 lít H2 − Trang 13 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 - Phần nung không khí đến khối lượng không đổi thu 3, 04 gam chất rắn − Trang 14 − ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Giá trị m − Trang 15 − ÔN THI THPT ... hoàn toàn khí Z thu 2, 24 lít khí trị V − Trang 19 − CO2 (ở đktc) 4, 5 gam H 2O Giá ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 A 8,96 B 11,2 C 13 ,44 − Trang 20 − D 5,60 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2015 Câu 30: Cho hình...
 • 25
 • 756
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu mon van thpt quoc gia 201570 đề thi thư môn toán thpt quốc gia trong tháng 5 năm 20015 của các tỉnhđề thi thử tieng anh thpt quốc gia 2015 có đáp án chi tiếtde thi thu dai hoc cua cac truong chuyen va loi giai chi tietđề thi thử vật lí40 đề thi thử vật lí 2013 gstt phần 2đề thi thử của đại học quốc gia hà nộiđề thi thử học sinh giỏi quốc gia môn hóađề thi thử trường đại học quốc gia hà nộiđề thi thử của đại học quốc gia hà nội 2015đề thi thử vật lí 2016bộ đề thi thử vật lí 2014giai chi tiet de thi thu vat li lan 3 truong chuyen dai hoc su pham ha noi nam 2013giải chi tiết đề thi thử vật lí lần 2 trường chuyên đại học sư phạm hà nội năm 2013 potxthi thu mon hoa thpt quoc gia 2015PDF Discover Magazine October 2016 | Science of Aging PDF DownloadPDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)Manual of Middle Ear Surgery: Volume 2: Mastoid Surgery and Reconstructive Procedures: Mastoid Surgery and Reconstructuve Procedures v. 2 by Mirko TosANH XA VA GIAI TICH TO HOPCục Quản lý cạnh tranh2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)Sáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)Phương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tínhBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘIĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN THỐNG KÊ NÔNG NGHIỆPÂm chuẩn, tiết tấu trong đào tạo Violon ở Việt NamBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 8. Nước MĩBài 13. Di truyền liên kếtBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng