Tiểu luận địa vị pháp lý của cơ quan hành chính trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và QPPL sửa đổi, bổ sung 2002

Báo cáo " Những bất cập trong chế định "quyền nghĩa vụ bản của công dân" của Hiến pháp Việt Nam năm 1992 hướng sửa đổi, bổ sung " pdf

Báo cáo
... dõn cựng iu lut, lm 11 nghiên cứu - trao đổi cho cỏc quyn ny cũn mang tớnh "tuyờn ngụn", tớnh "tuyờn b", tớnh "hỡnh thc", cha cú tớnh hin thc Vớ d: iu 53 v quyn tham gia qun lớ nh nc v xó hi, tham ... 2) B cỏch quy nh tạp chí luật học số 11/2011 theo dng "quan nim", "nh ngha" s vt hay hin tng no ú (nh l "hc va l quyn va l ngha v ca cụng dõn" nh ó nhn xột trờn), cng nh cỏch quy nh quyn mt cỏch ... sa i, b sung Hin phỏp nm 1992, chỳng tụi a phng ỏn i mi, sa i, b sung ch nh "Quyn v ngha v c bn ca cụng dõn" nh sau: - Phng ỏn th nht: Phng ỏn ny ng chm ti ton b kt cu ca c Hin phỏp nm 1992, ngha...
 • 6
 • 363
 • 0

Tài liệu Tiểu luận “Địa vị pháp của các quan trong bộ máy hành chính Nhà nước” pptx

Tài liệu Tiểu luận “Địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy hành chính Nhà nước” pptx
... VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Khái niệm: Bộ máy quản Nhà nước theo hiến pháp 1980 hiến pháp 1992 bốn hệ thống quan Nhà nước Như vậy, đứng mặt hệ thống, quan máy ... động hành pháp) Vì vậy, chúng chủ thể luật hành Đặc điểm địa vị pháp quan quản nhà nước Các quan hành Nhà nước quan chủ thể chủ yếu quan hệ pháp luật hành Là phận hợp thành máy Nhà nước, quan ... thống, quan máy nhà nước ta gồm: - quan quyền lực - quan quản - quan kiểm sát - quan xét xử Trong đó, quan quản Nhà nước quan chấp hành quan quyền lực, tổ chức thành hệ thống...
 • 13
 • 875
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN "ĐỊA VỊ PHÁP CỦA CÁC QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" pdf

Tài liệu TIỂU LUẬN
... LỤC TIỂU LUẬN "ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC" .1 MỤC LỤC I KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY ... động hành pháp) Vì vậy, chúng chủ thể luật hành Đặc điểm địa vị pháp quan quản nhà nước Các quan hành Nhà nước quan chủ thể chủ yếu quan hệ pháp luật hành Là phận hợp thành máy Nhà nước, quan ... TRONG BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Khái niệm: Bộ máy quản Nhà nước theo hiến pháp 1980 hiến pháp 1992 bốn hệ thống quan Nhà nước Như vậy, đứng mặt hệ thống, quan máy nhà nước ta gồm: - quan...
 • 14
 • 510
 • 0

TIỂU LUẬN: Địa vị pháp của các quan ppt

TIỂU LUẬN: Địa vị pháp lý của các cơ quan ppt
... pháp 1980 hiến pháp 1992 bốn hệ thống quan Nhà nước Như vậy, đứng mặt hệ thống, quan máy nhà nước ta gồm: - quan quyền lực - quan quản - quan kiểm sát - quan xét xử Trong đó, quan ... lối đạo hợp Nhà nước vai trò tích cực quan quản Nhà nước Chính vậy, quyền nghĩa vụ địa vị pháp quan quản Nhà nước Mặt khác, địa vị pháp quan đề cao tăng cường kiểm tra giám sát ... đặc điểm riêng mà phân biệt rõ quan quản Nhà nước với quan Nhà nước khác (cơ quan quyền lực, viện kiểm sát, án) Các đặc điểm riêng địa vị pháp quan quản Nhà nước là: Nhìn tổng thể, máy...
 • 12
 • 347
 • 0

Địa vị pháp của quan hành chính nhà nước

Địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nước
... quan hành Nhà nớc: I- Khái niệm đặc điểm quan hành nhà nớc: a) Khái niệm quan hành nhà nớc: quan hành Nhà nớc chủ thể chủ yếu quan hệ pháp luật hành chính, bao gồm quan quản hành nhà nớc ... pháp việc thành lập quan hành nhà nớc bao gồm: a) quan hành nhà nớc đợc thành lập theo hiến pháp, hay gọi quan Hiến định Gồm quan nh sau: + Chính phủ: quan hành cao + Các bộ, quan ngang quan ... hành nhà nớc 2- Phân loại văn hành III Văn quy phạm pháp luật 1- Khái niệm 2- Hệ thống 3- Nguyên tắc ban hành B Địa vị pháp quan hành chính, địa vị pháp quan hành đợc thể nh luật ban hành...
 • 14
 • 1,444
 • 2

TIỂU LUẬN: ĐỊA VỊ PHÁPCỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM ppt

TIỂU LUẬN: ĐỊA VỊ PHÁP LÍ CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM ppt
... VỊ PHÁP LÍ CỦA CÔNG TY CTTC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 3.1 Trình tự thành lập chấm dứt hoạt động công ty CTTC: 3.1.1 Điều kiện thành lập công ty cho thuê tài chính: a) Về vốn pháp định: vốn cho ... loại công ty cho thuê tài chính: Theo qui định Khoản Điều NĐ 95/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều NĐ 65/2005/NĐ-CP Việt Nam công ty cho thuê tài thành lập hoạt động hình thức: - Công ty cho thuê tài ... pháp luật Công ty cho thuê tài chính, nội dung mục đích tiểu luận I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH Mặc dù khái niệm cho thuê tài xuất vào kỉ 20 Việt Nam thuật ngữ...
 • 32
 • 294
 • 0

thông tin luận án tiếng anh đổi mới tổ chức hoạt động của quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay

thông tin luận án tiếng anh đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở việt nam hiện nay
... duties and power - Cùng với việc đổi quyền địa phương theo Hiến pháp sửa đổi năm 2013, cấu tổ chức CQCM phải kiện toàn theo hướng tinh giảm đầu mối bảo đảm tính khách quan, khoa học hợp lý - The manner ... Dumont, University Professor of Law and Economics Limoges, Dao Nguyet Anh , Vietnam Nguyen Thi Ha , Tran Quang Hieu , Doan Thanh Loan and Ho Thu Phuong Loan translated, Nguyen Van Binh, proofread, ... mentioning the building and improving the rule of law in Vietnam, namely: "to continue building and gradual improving the rule of law in Vietnam This is the State of the people, by the people, managing...
 • 14
 • 281
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Đổi mới tổ chức hoạt động của quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luật học: Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân ở Việt Nam hiện nay
... Vn ng CáC CÔNG TRìNH KHOA HọC CủA TáC GIả Đã CÔNG Bố LIÊN QUAN ĐếN Đề TàI LUậN áN T Quang Ngc (2013), "Mi quan h gia c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn vi cỏc c quan nh nc khỏc v vi cỏc t chc ... 1: T Quang Ngc (2013), "i mi v hon thin t chc cỏc c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp huyn nc ta hin Phn bin 2: nay" , Ngh lut, (2), tr 35-40 T Quang Ngc (2013), "V trớ, tớnh cht ca c quan ... QLHCNN, cỏc c quan ny l: "C quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn cp tnh, cp huyn khụng phi l c quan hnh chớnh nh nc m ch l cỏc c quan thc hin hot ng chp hnh - iu hnh giỳp thut ca c quan chuyờn...
 • 14
 • 477
 • 2

Báo cáo " Quyền lực nhà nước việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 " potx

Báo cáo
... ý sửa đổi, bổ sung hiến pháp không phục tùng Trong chiều quan hệ ngợc lại n y, nhân dân lại l chủ thể quyền lực, nh nớc lại trở th nh đối tợng quyền lực Quyền lực n y l quyền lực nh nớc m l quyền ... hiểu quyền lực nh nớc, quyền lực nhân dân, thấy Điều Hiến pháp năm 1992 quy định: Tất quyền lực nh nớc thuộc nhân dân hiểu cách trực tiếp cha xác m phải gắn với chế uỷ quyền nhân dân Một số tác ... phận quyền lực x hội quyền lực nhân dân Tuy nhiên, quyền lực nhân dân luôn l tối cao, biểu chỗ nhân dân l ngời định cao vấn đề đất nớc Chính vậy, Điều Hiến pháp năm 1992 nên đợc sửa lại l : Quyền...
 • 8
 • 324
 • 2

Pháp luật về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh hướng sửa đổi, bổ sung

Pháp luật về biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và hướng sửa đổi, bổ sung
... thiện quy định biện pháp bảo lĩnh BL TTHS năm 2003 (sửa đổi) Như đề cập, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bên cạnh biện pháp cưỡng chế TTHS biện pháp ngăn chặn khác, bảo lĩnh có vai trò ... “Điều 92 Bảo lĩnh Bảo lĩnh biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát Tòa án áp dụng bị can, bị cáo có đủ điều kiện pháp luật quy định, để thay biện pháp tạm giam nhằm bảo đảm ... việc áp dụng bảo lĩnh cá nhân với tư cách biện pháp ngăn chặn chấp nhận theo đề nghị văn người nhận bảo lĩnh phải người nhận bảo lĩnh đồng ý Cho nên, nên ghi nhận cá nhân nhận bảo lĩnh người tùy...
 • 6
 • 983
 • 10

Thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền

Thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền
... sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền Nghĩa trường hợp này, C có nghĩa vụ báo cho B thời hạn, phạm vi ủy quyền – hai nội dung có hợp đồng ủy quyền A C Mặt khác, giả sử rằng, tình trên, C lại thực ... A thực nghĩa vụ trả nợ cho B, nên C có nghĩa vụ định với B Chẳng hạn: theo qui định khoản Điều 584 bên ủy quyền: “Báo cho người thứ ba quan hệ thực ủy quyền thời hạn, phạm vi ủy quyền vi c sửa ... buộc vi c thực hiên nghĩa vụ theo hợp đồng ủy quyền, giao số tiền 10.120.000 đ cho B thay A Tuy nhiên, mặt pháp lí C thực hợp đồng ủy quyền với A, thực nghĩa vụ trả nợ thay A phải thực hiện, ...
 • 3
 • 291
 • 0

LUẬN VĂN: Những bất cập hướng sửa đổi, bổ sung bộ luật dân sự hiện nay ppt

LUẬN VĂN: Những bất cập và hướng sửa đổi, bổ sung bộ luật dân sự hiện nay ppt
... Luật thương mại Pháp lệnh hợp đồng kinh tế Bộ luật tố tụng dân Mục lục Trang Phần thứ nhất: Những bất cập cần thiết sửa đổi Bộ luật dân Phần thứ hai: Những đóng góp học viên dự thảo Bộ luật dân ... điều kiện nay, không phù hợp Do đó, không bổ sung quy định vào dự thảo Bộ luật dân Về hình thức sở hữu Tôi trí với dự thảo Bộ luật hình thức sở hữu So với Bộ luật dân hành, dự thảo Bộ luật có điểm ... đề cụ thể dự thảo luật Hiệu lực Bộ luật dân (Điều 2) Đề nghị sửa lại khoản Điều sau: " Bộ luật dân áp dụng quan hệ dân xác lập kể từ ngày Bộ luật có hiệu lực, trừ trường hợp Bộ luật nghị Quốc hội...
 • 17
 • 282
 • 0

Địa vị pháp của quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay

Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm toán Nhà nước Việt nam hiện nay
... công tác kiểm toán, đối chiếu với địa vị pháp quan kiểm toán Nhà nước giới thấy : KTNN coi công cụ quản tài quan trọng quan quyền lực Nhà nước đến KTNN chưa có vai trò địa vị pháp tương ... nghiệp vụ khối văn phòng Những bước tiến việc xác lập địa vị pháp cho quan kiểm toán Nhà nước Việt nam Chúng ta biết quan kiểm toán Nhà nước Việt nam thành lập theo Nghị định số 70/CP ngày 11/7/1994 ... được hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tận tình giúp đỡ em hoàn thành viết CHƯƠNG I ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY Về mô hình tổ chức quan hệ trách...
 • 21
 • 381
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân tích địa vị pháp lý của cơ quan hành chính nhà nướcvị trí pháp lý cua co quan hanh chinhức năng quản lý hành chí nh nhà nước và chức năng hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nướchiến pháp năm 1992 đã được sửa đổi bổ sungpháp lệnh điều tra hình sự sửa đổi bổ sunggiải pháp sửa đổi bổ sung để hoàn thiện các quy định trong luật doanh nghiệp năm 2005 về địa vị pháp lý của tổng giám đốc trong công ty cổ phầnđặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan quản lý nhà nướckhái niệm đặc điểm địa vị pháp lý của cơ quan tiến hành tố tụng và ngƣời có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụngtiểu luận hệ vi xử lýthực trạng đảm bảo pháp lý về quyền con người qua hoạt động của cơ quan hành chính nhà nướcnhóm các giải pháp về tổ chức hoạt động và áp dụng pháp luật về trách nhiệm pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyềncác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp tỉnhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước cấp tỉnhcác đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của bộ tài chínhchức năng của cơ quan hành phápchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học