Tuyển choṇ các chủng vi sinh vâṭ taọ chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản
... chủng vi sinh vật tạo chế phẩ m nh m xử nước thải nuôi trồng thủy sản Mục đić h của đề tài : tạo được chế phâ m có chứa m ̣t số chủng vi sinh vâ ̣t hữu ích nh m xử lý nước nuôi ... nghiê m chế ph m xử nước nuôi trồng thủy sản Thí nghiê m sử dụng chế phâ m để la m n ước nuôi trồng thủy sản bị ô ̃ đươ ̣c tiến hành bình dung tích 1000ml Cho vào m ̃i bình 500ml nhi m ... ức chế các vi sinh vật gây bệnh cho t m cá Với mong muốn ti m những chủng vi sinh vật có khả la m s ạch m i trường nước nuôi t m, đã tiến hành thực hiện đề tài Tuyển chọn chủng...
 • 89
 • 154
 • 0

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TIỂU LUẬN: ĐI TÌM LỜI GIẢI THANH TOÁN TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TIỂU LUẬN: ĐI TÌM LỜI GIẢI THANH TOÁN TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI
... lý đồng cho công tác huy động vốn Công tác tổ chức quản lý huy động vốn đợc cải tiến, đa công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ vào nề nếp Tuy nhiên, trớc yêu cầu công đổi ... trái phiếu giao thông, thủy lợi chủ trơng đắn Đảng Nhà nớc nhằm phát huy nội lực, huy động đóng góp toàn dân cho công xây dựng phát triển đất nớc Về chủ trơng không toán trái phiếu giao thông ... số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng đất nớc, từ năm 2003 đến năm 2010, hệ thống Kho bạc Nhà nớc đợc giao nhiệm vụ phát hành 110.000 tỷ đồng trái phiếu, huy động vốn để đầu t số công...
 • 17
 • 204
 • 0

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản

Tuyển chọn các chủng vi sinh vật tạo chế phẩm nhằm xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản
... NHIÊN - Nguyễn Thị Quỳnh Trang TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT TẠO CHẾ PHẨM NHẰM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Chuyên ngành: Vi sinh vật học Mã số: 60.42.40 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... chế vi sinh vật gây bệnh cho tôm cá Với mong muố n tìm chủng vi sinh vật có khả làm môi trường nước nuôi tôm, đã tiến hành thực hiện đề tài Tuyển chọn chủng vi sinh vật tạo chế phẩm ... vật tạo chế phẩm nhằm xử nước thải nuôi trồng thủy sản Mục đich của đề tài : tạo được chế phẩm có chứa một số chủng vi sinh vâ ̣t ́ hữu ích nhằm xử lý nước nuôi tôm và bước...
 • 90
 • 450
 • 0

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT TẠO CHẾ PHẨM NHẰM XỬ LÍ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI SINH VẬT TẠO CHẾ PHẨM NHẰM XỬ LÍ NƯỚC THẢI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
... chế vi sinh vật gây bệnh cho tôm cá Với mong muố n tìm chủng vi sinh vật có khả làm môi trường nước nuôi tôm, đã tiến hành thực hiện đề tài Tuyển chọn chủng vi sinh vật tạo chế phẩm ... vật tạo chế phẩm nhằm xử nước thải nuôi trồng thủy sản Mục đić h của đề tài : tạo được chế phẩm có chứa một số chủng vi sinh vâ ̣t hữu ích nhằm xử lý nước nuôi tôm và bước ... [43] Cơ chế hoạt động phân giải chất hữu ở vi sinh vật hữu ích là chế của trình trao đổi chất và trao đổi lượng thể chúng Nấm, động vật nguyên sinh và đa số vi khuẩn vi sinh vật dị...
 • 89
 • 91
 • 0

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường

Chương 1: Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... phẩm vi sinh vật sản xuất nông nghiệp - Chế phẩm vi sinh vật không gây hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng Không gây ô nhiễm môi trờng sinh thái - Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng cân hệ vi sinh ... bón cho trồng + Bảo vệ môi trờng: Công nghệ vi sinh tham gia tích cực vấn đề xử phế thải công nông nghiệp, rác thải sinh hoạt, nớc thải làm môi trờng công nghệ vi sinh vật hảo khí, bán hảo khí...
 • 8
 • 898
 • 12

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường PGS TS nguyễn xuân thành

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường  PGS TS nguyễn xuân thành
... Chơng TS Lê Văn Hng, PGS. TS Nguyễn Xuân Thành Lĩnh vực Công nghệ vi sinh vật rộng đa dạng, đề cập đợc phần công nghệ vi sinh vật thâm canh trồng, bảo vệ thực vật xử ô nhiễm môi trờng Trong trình ... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... lịch sử triển vọng Công nghệ sinh học công nghệ vi sinh vật nông nghiệp I Khái niệm chung Thuật ngữ * Công nghệ sinh học trình sản xuất quy mô công nghiệp có tham gia tác nhân sinh học (ở mức độ...
 • 105
 • 1,007
 • 26

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 7 ppt

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 7 ppt
... sông Sân phơi bùn Vi sinh vật hữu hiệu Bùn khô Làm phân bón Hình 30 Sơ đồ xử nớc thải sinh hoạt công nông nghiệp công nghệ vi sinh vật Tài liệu tham khảo Kiều Hữu ánh Ngô tự Thành Vi sinh vật ... thải sinh hoạt công nông nghiệp công nghệ vi sinh vật Ngăn tiếp nhận Vi sinh vật kỵ khí xử nớc thải Song chắn rác Máy nghiền rác Bể lắng cát ngang Sân phơi rác Bể làm thoáng Vi sinh vật xử ... I Xử rác thải sinh hoạt, rác thải ô thị công nghệ vi sinh vậtError! Bookmark not defined II Xử chất thải rắn công nghệ sinh học Error! Bookmark not defined C Chế phẩm vi sinh vật xử lý...
 • 35
 • 323
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 6 pot

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 6 pot
... chủ chúng Do công nghệ sản xuất chế phẩm virus trừ sâu bao gồm khâu quan trọng là: công nghệ sản xuất hàng loạt sâu vật chủ trình tạo sinh khối virus Để sản xuất số lợng lớn sâu vật chủ ngời ... ăn cho sâu vật chủ Trên sở nghiên cứu môi trờng thức ăn nuôi sâu bán tổng hợp nhà khoa học Vi t Nam xây dựng thành công quy trình công nghệ sản xuất hàng loạt sâu vật chủ tạo chế phẩm virus phòng ... năm 1970 Vi t Nam bắt đầu nghiên cứu sản xuất Bt Vi n Công nghiệp thực phẩm, Vi n bảo vệ thực vật, Đại học khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Trung tâm vi sinh, Tổng công ty hoá chất sản xuất loại...
 • 23
 • 262
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 5 doc
... nucleic Axit amin 4C5H10O5 C6H5O5 C5H5O5O C5H5O5O2 C4H5O5O NH3 4H3PO4 CO2 H2O H2S Chất khác II phân vi sinh vật phân giải phosphat khó tan (phân lân vi sinh) Định nghĩa Phân vi sinh vật phân giải phosphat ... Nhân sinh khối, xử sinh khối, tạo sản phẩm Từ chủng giống vi sinh đợc lựa chọn (chủng gốc) ngời ta tiến hành nhân sinh khối vi sinh vật, xử sinh khối vi sinh vật tạo sản phẩm phân lân vi sinh ... lân vi sinh Các công đoạn sản xuất phân lân vi sinh đợc tiến hành tơng tự nh quy trình sản xuất phân bón vi sinh vật cố định nitơ Thông thờng để sản xuất phân lân vi sinh từ vi khuẩn ngời ta...
 • 21
 • 265
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 4 docx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 4 docx
... trớc nhiễm sinh khối vi sinh vật để tạo chế phẩm vi sinh vật chất mang khử trùng tạo chế phẩm chất mang không khử trùng cách phối trộn sinh khối vi sinh vật chất mang sau xử mà không qua công ... hại đợc nhiễm trực tiếp vào hạt thông qua trình xử hạt giống quy mô công nghiệp Nghĩa sau xử hạt giống, ngời ta bọc lớp chế phẩm VSV bên hạt Công vi c đợc thực nhà máy, xí nghiệp xử hạt ... trình sản xuất - Cần có kỹ thuật ngời có kinh nghiệm sản xuất - Thuận lợi cho cho vi c sử dụng - Sử dụng cho quy mô sản xuất trung bình lớn - Kỹ thuật phối trộn đơn giản Không khử trùng - Có thể...
 • 5
 • 252
 • 2

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 3 pptx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 3 pptx
... 3, 6 < 0,4 D.đậu tơng 2 5 -3 6 5 2-6 5 6-8 3- 5 0, 4-1 0 Dầu 3 0 -3 5 4 0-4 5 2 0-2 2 2,0 0, 1-0 ,6 Dầu lanh 1 3- 2 9 1 5 -3 0 9-1 1 6-7 - 1.5 Hydrocarbon Ngời ta biết có nhiều vi sinh vật có khả sống đợc mỏ dầu, mỏ khí ... dỡng vi sinh vật nguyên liệu nuôi cấy vi sinh vật công nghiệp Nuôi cấy vi sinh vật quy mô (phòng thí nghiệm, nhân giống cấp 1, 2, hay nồi lên men) phải đảm bảo đầy đủ nguyên tố dinh dỡng cho vi sinh ... cho vi sinh vật hoạt động nhân sinh khối tạo sản phẩm Nguyên tố dinh dỡng vi sinh vật là: nguyên tố đa lợng, vi lợng vitamin (xem Giáo trình vi sinh vật đại cơng) Tuy lên men công nghiệp có chỗ...
 • 10
 • 190
 • 0

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 1 ppsx

Giáo trình công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường - Chương 1 ppsx
... phẩm vi sinh vật sản xuất nông nghiệp - Chế phẩm vi sinh vật không gây hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng Không gây ô nhiễm môi trờng sinh thái - Chế phẩm vi sinh vật có tác dụng cân hệ vi sinh ... nguyên công nghệ vi sinh vật, chất loại chế phẩm vi sinh vật, quy trình công nghệ, hiệu tác dụng cách sử dụng loại chế phẩm dùng lĩnh vực nông nghiệp xử phế thải nông, công nghiệp chống ô nhiễm ... phục vụ nông nghiệp giai đoạn 19 8 2 -1 990, Chơng trình "Công nghệ sinh học" KC.08 giai đoạn 19 9 1- 1 995, Chơng trình "Công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trờng...
 • 8
 • 300
 • 0

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hữu dạng bột phục vụ xử lý môi trường chăn nuôi

Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật hữu hữu dạng bột phục vụ xử lý môi trường chăn nuôi
... 2.1 Ô nhi m môi trư ng chăn nuôi bi n pháp x 2.1.1 Ô nhi m môi trư ng chăn nuôi 2.1.2 Các bi n pháp x ch t th i chăn nuôi 2.2 Vi sinh v t h u hi u tình hình nghiên c u, ng ... kh sinh s n - Tăng s n lư ng ch t lư ng chăn nuôi - Tiêu di t vi sinh v t có h i, h n ch s ô nhi m chu ng tr i chăn nuôi Trong b o v môi trư ng: Do tác d ng tiêu di t vi sinh v t gây th i (sinh ... gia c m Vi t Nam kho ng 73 - 76 tri u t n Ph n l n ch t th i chăn nuôi ñư c s d ng làm phân bón Tuy nhiên trư c ñưa vào s d ng, vi c x ch t th i chăn nuôi có s khác theo quy mô chăn nuôi V...
 • 69
 • 597
 • 2

nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý nước bị ô nhiễm dầu

nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý nước bị ô nhiễm dầu
... loại vi sinh vật vừa tạo biofilm vừa phân huỷ chuyển hoá hydrocarbon mẫu đất nước bị ô nhiễm dầu Vi t Nam [6] Do đó, đề xuất đề tài: Nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định ... hệ vi sinh vật tương đối đa dạng Chúng ta có nhiều nghiên cứu chủng vi sinh vật hữu ích có ý nghĩa ứng dụng lớn vi c xử ô nhiễm môi trường [15, 24, 25] Do đó, Nghiên cứu tạo màng sinh học (biofilm) ... tạo màng sinh học (biofilm) từ vi sinh vật nhằm định hướng ứng dụng xử nước bị ô nhiễm dầu quan trọng cần thiết 1.2.4 Phạm vi nghiên cứu Một số địa điểm bị ô nhiễm dầu Hải Phòng, Quảng Ninh,...
 • 124
 • 1,119
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ sản xuất vi tảo cho chế biến thực phẩm dược phẩm xử lý môi trường đầy tiềm năng và triển vọng trong tương laitảo trong công nghệ sản xuất thực phẩm dược phẩm xử lý co2 và sản xuất năng lượngứng dụng lên men vi sinh vật trong chế biến ca caocông nghệ sinh học xử lý chất thải rắnvi sinh vật trong chế biến và bảo quản cá tôm mực nhuyễn thểcác bài vẽ mẫu trang trí hình vuôngứng dụng vi sinh vật trong chế biến thực phẩmvi sinh vật tạo sinh khốivi sinh vật tạo enzymexử lý chất thải rắnquản lý xử lý chất thảivi sinh vật trong chế biến thủy sảnứng ụng của vi sinh vật trong chế biến và bảo quản rau quảvi phạm xử lý hành chính3 10 kết quả kiểm tra các chỉ tiêu vi sinh vật của chế phẩm chlorophyllchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả