Luận văn nghiên cứu cách sử dụng của các trợ từ kết cấu DE,DI,DE trong tiếng hán hiện đại

Luận văn nghiên cứusử dụng nấm bạch cương (beauveria bassiana) phòng trừ sâu hại lạc tại nghi đức thành phố vinh nghệ an

Luận văn nghiên cứu và sử dụng nấm bạch cương (beauveria bassiana) phòng trừ sâu hại lạc tại nghi đức  thành phố vinh  nghệ an
... Nghi n cứu sử dụng nấm Bạch cương (Beauveria bassiana) phòng trừ sâu hại lạc Nghi Đức Thành phố Vinh - Nghệ An ’ Mục tiêu đề tài Do thấy vai trò nấm Bạch cương (Beauveria bassiana) diệt sâu ... công trình nghi n cứu sử dụng nấm nấm Bạch cương (Beauveria bassiana) để phòng trừ sâu hại lạc Với ý nghĩa mong muốn tìm hiểu thêm nấm Bạch cương (Beauveria bassiana) khả diệt sâu hại lạc, thực ... trùng phòng trừ sâu hại trồng Ở Việt Nam, có nghi n cứu sử dụng nấm Beauveria bassiana làm chế phẩm sinh học công tác phòng trừ sâu hại Năm 1960, Viện nghi n cứu lâm nghi p nghi n cứu ứng dụng nấm...
 • 57
 • 2,198
 • 4

Đề cương luận văn nghiên cứu tái sử dụng bêtông asphalt phế liệu để làm đường bêttông asphalt

Đề cương luận văn nghiên cứu tái sử dụng bêtông asphalt phế liệu để làm đường bêttông asphalt
... thiết việc nghiên cứu đề tài tái sử dụng bêtơng asphalt phế liệu để làm mặt đường bêtơng asphalt 1.1 Ý nghĩa, tầm quan trọng việc tái sử dụng bêtơng asphalt phế liệu 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 ... việc nghiên cứu tái sử dụng bêtơng asphalt phế liệu Chương 3: Cơ sở khoa học việc tái sử dụng bêtơng asphalt phế liệu Chương 4: Nghiên cứu thực tế đánh giá cải thiện tiêu lý bêtơng asphalt phế liệu ... vấn đề đặt phần mặt đường cũ cào bỏ xử lý nào? PHẦN A : NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Chương 1: Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài tái sử dụng bêtơng asphalt phế liệu để làm mặt đường bêtơng asphalt...
 • 7
 • 471
 • 4

Luận văn nghiên cứu tài sử dụng bê tông asphalt phế liệu dùng làm đường bê tông asphalt

Luận văn nghiên cứu tài sử dụng bê tông asphalt phế liệu dùng làm đường bê tông asphalt
... bờtụng asphalt tỏi ch Giỏ thnh xõy dng bng bờtụng asphalt tỏi ch so vi bờtụng nha mi gim c n 45% M, t nm 1915 ó tin hnh ỏp dng cụng ngh tỏi ch bờtụng asphalt c n nm 1980, M ó s dng bờtụng asphalt ... 1992) ó ch rng lng bờtụng asphalt tỏi ch ó tng ng vi bờtụng asphalt mi V hin ti theo c tớnh hng nm ti M lng bờtụng asphalt tỏi ch c s dng khong 45 triu tn Italia, bờtụng asphalt tỏi ch s dng t ... ca bờtụng asphalt tỏi ch, tin hnh la chn hai nhúm vt liu thớ nghim: Nhúm 1: Hn hp bờtụng asphalt tỏi ch: gm vt liu bờtụng asphalt ph liu, ct liu mi v nha mi Nhúm 2: Hn hp bờtụng tụng asphalt mi...
 • 68
 • 597
 • 2

Luận văn nghiên cứu và xây dựng siêu thị điện tử qua mạng

Luận văn nghiên cứu và xây dựng siêu thị điện tử qua mạng
... ngôn ngữ lập trình mạng PHP để từ xây dựng trang Web bán hàng mạng III Nội dung nghiên cứu Phần II Nghiên cứu ngôn ngữ PHP Phần III Xây dựng ứng dựng mạng bán hàng mạng PHP Luận văn tốt nghiệp năm ... với máy tính nối mạng ngồi nhà mà mua đợc hàng Chính em chọn đề tài "Nghiên cứu xây dựng siêu thị điện tử" Khách hàng đến với siêu thị thật cảm thấy nh đợc dạo quanh mua hàng siêu thị thực Sản phẩm ... điện thoại di động song song với việc bán mua điện thoại sôi động thị trờng Do chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng siêu thị điện tử làm công trình nghiên cứu Các kết đạt đợc a Phần giành cho khách...
 • 43
 • 284
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf

Luận văn:Nghiên cứu và xây dựng hệ thống dịch tự động Jrai - Việt và Việt - Jrai pdf
... N KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ H TH NG D CH MÁY TH NG KÊ 3.1 XÂY D NG KHO NG VI T – JRAI 3.1.1 Ngu i Jrai 3.1.2 Ti ng Jrai LI U JRAI – VI T VÀ Ti ng Jrai ngôn ng ñư c s d ng b i ngư i Jrai Ch vi t Jrai ñư ... p(Tôi | ) * p(ñang | Tôi) * p(làm | ñang) * p(toán | ñanglàm) 2.3.1.2 Công th c tính xác su t thô G i C(wi-n+1 wi-1wi) t n s xu t hi n c a c m wi-n+1 wi1wi ... ti ng Jrai 3.1.5 Thu th p ti ng Jrai Hi n nay, d li u ti ng Jrai ñư c t ng h p g m có: - Cu n t ñi n Vi t -Jrai, Nhà xu t b n Khoa h c xã h i, Hà N i 1977 19 - T ñi n ñi n t phương ng Jrai- Vi t...
 • 26
 • 286
 • 0

LUẬN VĂN:PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÂU CHỮ “了” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI pdf

LUẬN VĂN:PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA HỌC SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG CÂU CHỮ “了” TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI pdf
... “Phân tích lỗi sai học sinh Việt Nam trình sử dụng câu chữ ‘了’ tiếng Hán đại Mục đích nghiên cứu Đề tài mong muốn thông qua việc thu thập phân tích lỗi sai học sinh Việt Nam trình sử dụng câu chữ ... hình lỗi sai, chủ yếu thu thập bốn loại hình lỗi sai, lỗi sai thiếu chữ “了”, lỗi sai thừa chữ “了”, lỗi sai dùng nhầm từ, lỗi sai vị trí “了” Trong tỉ lệ lỗi sai thiếu chữ “了” cao cả, sau lỗi sai ... câu chữ “了” tiếng Hán đại Trên sở thu thập gần 2000 câu học sinh Việt Nam liên quan đến câu chữ “了” tiếng Hán đại, đề tài tập trung nghiên cứu loại hình câu sai học sinh thể 28 cấu trúc câu chữ...
 • 70
 • 292
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại so sánh với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 10 pdf

Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ và nội hàm văn hóa của tục ngữ lao động sản xuất trong tiếng hán hiện đại  so sánh với tiếng việt luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 10 pdf
... 月于河内 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KHOA SAU ĐẠI HỌC  VŨ THANH THU 现代汉语有关生产劳动的俗语的语言特点及文化内涵研究 —与越南语对比 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ VÀ NỘI HÀM VĂN HÓA CỦA TỤC NGỮ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT ... ĐỘNG SẢN XUẤT TRONG TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI – SO SÁNH VỚI TIẾNG VIỆT LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hán Mã số chuyên ngành : 60. 22. 10 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội, 2014 声明 ... 99 3.2 汉、越有关生产劳动的俗语文化内涵之异同 101 3.2.1 相同之处 102 3.2.1.1 聪明敏锐,富有创造性 102 3.2.1.2 衣食简朴 106 3.2.1.3 勤勉努力,热爱劳动 .107 3.2.1.4 重视关系 111 3.2.2...
 • 229
 • 462
 • 1

Luận văn: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy trên động cơ ô tô hiện đại potx

Luận văn: Nghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy trên động cơ ô tô hiện đại potx
... diesel đại Khách thể nghiên cứu: - Nghiên cứu trình hình thành hỗn hợp cháy động đại iv Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu phân tích trình hình thành hỗn hợp cháy động ô đại -Tổng hợp tài ... trình hình thành hỗn hợp cháy động iii Đối tượng khách thể nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - Ngiên cứu trình hình thành hỗn hợp cháy động xăng đại - Ngiên cứu trình hình thành hỗn hợp cháy động ... TÍCH QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỖN HỢP VÀ CHÁY 14 1.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HÌNH THÀNH HỖN HỢP VÀ CHÁY 14 Chương II: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH HỖN HỢP VÀ CHÁY TRÊN ĐỘNG CƠ ...
 • 100
 • 762
 • 13

PHÂN TÍCH lỗi SAI của học SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH sử DỤNG câu CHỮ “了” TRONG TIẾNG hán HIỆN đại

PHÂN TÍCH lỗi SAI của học SINH VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH sử DỤNG câu CHỮ “了” TRONG TIẾNG hán HIỆN đại
... Phân tích lỗi sai học sinh Việt Nam trình sử dụng câu chữ ‘了’ tiếng Hán đại Mục đích nghiên cứu Đề tài mong muốn thông qua việc thu thập phân tích lỗi sai học sinh Việt Nam trình sử dụng câu ... hình lỗi sai, chủ yếu thu thập bốn loại hình lỗi sai, lỗi sai thiếu chữ “了”, lỗi sai thừa chữ “了”, lỗi sai dùng nhầm từ, lỗi sai vị trí “了” Trong tỉ lệ lỗi sai thiếu chữ “了” cao cả, sau lỗi sai ... sát phân loại lỗi sai câu chữ “了” Chương 3: Phân tích lỗi sai mẫu câu chữ “了” việc dạy học câu chữ “了” vài kiến nghị CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN 1.1 Giới thiệu trợ từ “了” câu chữ “了”...
 • 76
 • 643
 • 1

Bàn về sự qui loại từ loại của động từ chỉ tâm lý trong tiêng hán hiên đai

Bàn về sự qui loại từ loại của động từ chỉ tâm lý trong tiêng hán hiên đai
... giảng dạy nghiên cứu khoa học hoạt động phát triển lực chuyên môn giảng viên, nội dung đánh giá cần bao gồm nội dung: - Hoạt động giảng dạy - Hoạt động bồi dưỡng chuyên môn - Hoạt động nghiên cứu ... khoa/ môn đánh giá Các nội dung đánh giá: Hoạt động giảng dạy môi trường đại học hoạt động tách rời hoạt động nghiên cứu khoa học, quy trình hoạt động tương tác có ảnh hưởng chặt chẽ đến nhau, ... xét thi đua, khen thưởng, hoạt động dự tổ chức hoạt động sinh viên đánh giá có tác động tích cực định tới việc hoàn thiện thân giảng viên hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học bồi dưỡng chuyên...
 • 5
 • 436
 • 0

Đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa và hàm ý văn hoá của từ chỉ mùi vị trong tiếng Hán hiện đại

Đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa và hàm ý văn hoá của từ chỉ mùi vị trong tiếng Hán hiện đại
... tổng hợp từ loại mùi vị vừa nêu, ví dụ : vị chua ngọt, vị chua cay, vị mặn Trong phạm vi viết này, tiến hành phân tích đặc điểm ý nghĩa cấu trúc từ mùi vị tiếng Hán, để từ tìm hàm ý văn hóa liên ... tư cách ngữ tố cấu tạo từ, yếu tố mùi vị tạo thành từ ghép với phương thức cấu tạo từ khác Chúng thống kê số lượng phương thức cấu tạo từ từ ghép có yếu tố mùi vị Từ điển tiếng Hán đại (NXB ... liên quan Từ mùi vị góc độ kết cấu 辣苦甜酸, mà vị ẩm thực Trung Hoa chất chứa nội hàm văn hóa sâu sắc Điều thể từ ngữ mùi vị tiếng Hán Phần lớn từ mùi vị kết hợp với yếu tố khác có nghĩa mở rộng...
 • 10
 • 203
 • 0

Báo cáo " Đặc điểm cấu trúc của biểu thức so sánh ngang bằng trong tiếng Hán hiện đại " docx

Báo cáo
... 31.34%; biểu thức IV sử dụng 258 lần, chiếm 10.78% Có thể tổng kết đặc điểm cấu trúc biểu thức so sánh ngang tần số sử dụng chúng sau: Tần số sử dụng đặc điểm cấu trúc biểu thức so sánh ngang Dạng thức ... người dựa vào tôi.) Có thể nói biểu đạt so sánh ngang tiếng Hán đại đa dạng quy bốn biểu thức Trong đó, biểu thức I với hàng loạt cấu trúc biến thể phái sinh từ cấu trúc dùng phổ biến Theo thống ... nói, biểu thức so sánh I (bao gồm cấu trúc cấu trúc biến thể) vô phong phú Điểm chung chúng ngữ nghĩa tổng thể chúng biểu thị so sánh ngang Đó cần thiết để thực chuyển đổi cấu trúc Tuy nhiên, cấu...
 • 14
 • 557
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định dung lượng mẫu thích hợp cho một số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng và phát triển của cây vừng (sesamum indicum l ) trong vụ hè thu 2008

Luận văn nghiên cứu xác định dung lượng mẫu thích hợp cho một số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng và phát triển của cây vừng (sesamum indicum l ) trong vụ hè thu 2008
... nhanh chóng , xác tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu xác định dung l ợng mẫu thích hợp cho số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng phát triển vừng (Sesamum indicum L. ) vụ Thu 2008 4 Mục ... Xác định dung l ợng mẫu thích hợp cho số tính trạng nông sinh học, sinh trưởng, phát triển yếu tố cấu thành suất suất giống vừng Từ l m sở cho việc l y mẫu nghiên cứu vừng Đồng thời, l m sở cho ... số mẫu nên l y mẫu, r = 4, r = l n l p dung l ợng mẫu l y mẫu hợp l 48 * Tính trạng số mắt thân Nếu chấp nhận sai số < 5%, với r = l n l p l i dung l ợng mẫu cần l y 35 đến 40 mẫu, r = dung l ợng...
 • 50
 • 529
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các website sử dụng công cụ loadrunner pot

Luận văn:Nghiên cứu và ứng dụng kiểm thử tải các website sử dụng công cụ loadrunner pot
... a công c khác so v i LoadRunner ñ có m t nhìn khách website s d ng công c LoadRunner, ñ tài ñã ñ t ñư c m t s k t quan rõ ràng v công c ki m th , ñ có nh n xét qu sau: xác, ñúng ñ n v công c LoadRunner ... th t i áp d ng vào vi c ki m th t i cho website ě Tìm hi u công c ki m th t i LoadRunner áp d ng cho vi c ki m th t i ě Tìm hi u công c Log4net t o file log th ě S d ng công c LoadRunner áp d ... 3: Tri n khai ki m th t i s d ng công c LoadRunner: Tìm hi u v cách th c hi n ki m th t i cho ng d ng Web s d ng công c LoadRunner, xây d ng ng d ng Web, s d ng công c 1.1 Ki m th ph n m m Ki m...
 • 14
 • 325
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu lịch sử báo chí thế giớiluận văn nghiên cứu lòng trung thành của nhân viênbai luan van nghien cuu ve loi it cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh tebai luan van nghien cuu ve loi ịch cua nguoi nong dan viet nam trong qua trinh tang truong kinh tecách sử dụng của các thì trong tiếng anhcách sử dụng của các đại từ quan hệ2 chức năng cách sử dụng cảu ba liên từ trong tiếng hán hiện đạinghiên cứu định ngữ trong tiếng hán hiện đạisự phát triển của liên từ trong tiếng hán hiện đạiđặc điểm kết hợp và sử dụng 3 liên từ trong tiếng hán hiện đạichức năng ngữ pháp của liên từ trong tiếng hán hiện đạisự khác nhau giữa liên từ với phó từ và giới từ trong tiếng hán hiện đạiluận văn nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ cho vay trả góp trên địa bàn thành phố hồ chí minhluận văn nghiên cứu áp dụng 5s tạo môi trường làm việc hiệu quả tại các phòng ban chức năng của công ty cổ phần dịch vụ du lịch đường sắt hà nộluận văn nghiên cứu sự hài lòng của nhân viênCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn