ông lão đánh cá và con cá vàng định hướng 6 tập 1

tiết 63: Ông lão đánh con vàng

tiết 63: Ông lão đánh cá và con cá vàng
... ơn cho ông lão. Bởi ông ân nhân vàng Song vàng giúp ông ông người hiền lành tốt bụng H:Vì lần cuối mụ vợ đòi làm Long Vương vàng không đền ơn ? A/Vì vàng khả làm điều B/Vì vàng ... 5: Ông lão lại biển Cảnh biển có thay đổi không ? H: Năm lần ông lão biển, thái độ vàng ông có thay đổi không ? Thái độ vàng không thay đổi mà lúc thể thân thiện đáng yêu Nghe ông lão ... mỏi mệt C/Vì vàng thương ông lão phải lại nhiều lần D/ Vìlam vàng thoả mãn ý muốn kẻ tham quyền lực Thứ ngày 30 tháng 10 năm 2007 Ngữ văn Bài 9: Văn Ông lão đánh vàng (Truyện cổ...
 • 26
 • 1,346
 • 2

Ông lão đánh con vàng

Ông lão đánh cá và con cá vàng
... thảo luận: • Theo em, vàng trừng trò mụ vợ lòng tham hay bội bạc III Ghi nhớ: • SGK/96 IV Luyện tập Câu hỏi 1/97: có người cho truyện nên đặt tên “mụ vợ ông lão đánh vàng Ý kiến em nào? ... Câu hỏi 3: Câu hỏi 1: Câu hỏi 4: Câu hỏi 1: o o Câu hỏi 2: o Câu hỏi 3: o Câu hỏi 4: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG ( Truyện cổ tích A.Puskin) I Đọc – tìm hiểu thích: 1.Tác giả: A-lếch-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích ... gian Nga, Đức II.Đọc – tìm hiểu văn bản: • Ông lão đánh cá: • - Tốt bụng • - Nhu nhược • Mụ vợ: • - Những đòi hỏi: • - Thái độ chồng • Hình tượng vàng: • Tượng trưng: • - Sự đền ơn • - Chân...
 • 25
 • 594
 • 1

Bài 9: Ông lão đánh con vàng

Bài 9: Ông lão đánh cá và con cá vàng
... - HIỂU VĂN BẢN : Tóm tắt việc chính: Mở Bố cục Thân Kết - hai vợ chồng ông lão sống túp lều nát… - ông lão bắt vàng - van xin thả ra, hứa đền ơn… - mụ vợ đòi trả ơn (5 lần) - trở lại sống ... mà nhận họ hàng (Truyện cổ tích A Puskin) I Đọc - hiểu văn - vợ chồng ông lão sống túp lều… - ông lão bắt vàng , van xin thả ra, hứa đền ơn… - mụ vợ đòi hỏi trả ơn… (5 lần) - trở lại sống ... lặp lại, tăng tiến tác giả làm bật tính cách mụ vợ: tham lam vô độ, bội bạc tàn nhẫn (Truyện cổ tích A Puskin) Truyện có nhân vật: ông lão, mụ vợ, vàng, biển… Mỗi nhân vật có tầm quan trọng...
 • 17
 • 2,449
 • 7

Ông lão đánh con vàng

Ông lão đánh cá và con cá vàng
... văn • Nhân vật vàng • Nhân vật ông lão đánh • Nhân vật mụ vợ vật? Nhận xét giọng đọc nhân Trong truyện, lần ông lão biển gọi vàng? Việc kể lại lần ông lão biển gọi vàng biện pháp ... khổ sở lúc đầu nhiều Thảo luận vàng trừng trị mụ vợ tội tham lam hay bội bạc? Hay nêu ý nghĩa tượng trưng hình tượng vàng? Ghi nhớ: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG truyện cổ tích dân gian ... lên) Qua lần lặp lại, tính cách nhân vật ( ông lão, mụ vợ, cá) chủ đề truyện lại tô đậm Mỗi lần ông lão biển gọi vàng, cảnh biển thay đổi nào? Vì sao? Trong truyện ông lão biển lần, lần cảnh biển...
 • 19
 • 1,189
 • 7

Tiết 34, 35: Ông lão đánh con vàng

Tiết 34, 35: Ông lão đánh cá và con cá vàng
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/263/42772//T37%2038.doc) Quay trở http://violet.vn...
 • 2
 • 705
 • 3

ong lao danh ca va con ca vang

ong lao danh ca va con ca vang
... tượng xuất 1.Mụ vợ ông lão đánh cá Lần Mụ vợ Máng lợn Ngôi nhà Nhất phẩm phu nhân Nữ hoàng Long vư ơng 1.Mụ vợ ông lão đánh cá + Tham lam vô độ *Thành ngữ : - Tham thâm - Được đằng chân lân ... Ngôi nhà Mắng: rủa ngu Quát :đồ ngốc Nhất phẩm phu nhân Mắng tát nước Nữ hoàng Nổi trận lôi đình Long vư ơng Nổi thịnh nộ Máng lợn 1.Mụ vợ ông lão đánh cá + Tham lam vô độ + Dữ dằn ,chua ngoa, ... ngốc Nhất phẩm phu nhân Mắng tát nước Nổi sóng dội Nữ hoàng Nổi trận lôi đình Nổi sóng mịt mù Long vư ơng Nổi thịnh nộ Nổi sóng ầm ầm,dông tố Máng lợn Nổi sóng 1.Mụ vợ ông lão đánh cá + Tham...
 • 23
 • 353
 • 0

bÀI 9: ÔNG LÃO ĐÁNH CON VÀNG( BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ)

bÀI 9: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG( BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ)
... KIỂM TRA BÀI CŨ Truyện cổ tích bút thần kể nhân vật nào? Nêu rõ ý nghĩa truyện? Tiết 33: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (hướng dẫn đọc thêm) (Truyện cổ tích A.Puskin) ... thích a Tác giả: A Puskin ‘1799 – 1837’ đại thi hào văn học nước Nga giới Tiết 33 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (hd đọc thêm) (Truyện cổ tích A.Puskin) I Đọc - hiểu thích Đọc Tìm hiểu thích ... năm 1833, xây dựng từ truyện cổ tích Nga quen thuộc… có sáng tạo Puskin - Tiết 33 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG (hd đọc thêm) (Truyện cổ tích A.Puskin) I Đọc - hiểu thích Đọc Tìm hiểu thích...
 • 14
 • 4,613
 • 20

Ông lão đánh con vàng

Ông lão đánh cá và con cá vàng
... mẻ Ông lão thả nhận lời hứa vàng Ông lão biển đánh Kéo đến lần thứ bắt vàng Ông lão thả nhận lời hứa vàng Ông lão nhà kể cho vợ nghe, mụ vợ mắng ông lão Ông lão biển gặp xin ... xin vàng, lần vàng giúp ông đến lần thứ vàng không nói gì, quẫy đuôi lặn Ông lão nhà lại thấy bà vợ ngồi trước máng lợn sứt mẻ Ông lão thả nhận lời hứa vàng 1 Ông lão biển đánh ... đánh Ông lão nhà kể cho vợ nghe, mụ vợ mắng ông lão Kéo đến lần thứ bắt vàng Ông lão biển gặp xin vàng, lần vàng giúp ông đến lần thứ vàng không nói gì, quẫy đuôi lặn Ông lão nhà...
 • 26
 • 325
 • 0

Ong lao danh ca va con ca vang (Thanh)

Ong lao danh ca va con ca vang (Thanh)
... : 1.ThĨ lo¹i : trun cỉ tÝch 2.§äc vµ t×m hiĨu bè cơc : a.§äc : Theo vai Vai ng­êi dÉn trun Vai «ng l·o ®¸nh c¸ Vai c¸ vµng Vai mơ vỵ «ng l·o ®¸nh c¸ TiÕt : 35 I.T×m hiĨu chung : 1.ThĨ lo¹i : ... t¸t “mµy ” nỉi sãng mï mÞt long v­¬ng nỉi c¬n thÞnh né nỉi sãng Çm Çm §­ỵc voi ®ßi tiªn Lßng tham lín ¡n ch¸o ®¸ b¸t Tham qu¸ th× th©m Béi b¹c cµng t¨ng GiËn d÷ cµng cao TiÕt : 35 I.T×m hiĨu chung ... cơc :  Më bµi : Hai vỵ chång «ng l·o sèng tóp lỊu n¸t  Th©n bµi : ¤ng lµo b¾t ®­ỵc c¸ vµng C¸ van xin th¶ ra, høa ®Ịn ¬n Mơ vỵ ®ßi tr¶ ¬n lÇn  KÕt bµi : Trë l¹i cc sèng nghÌo khỉ TiÕt : 35...
 • 41
 • 356
 • 4

Tiết 34 ÔNG LÃO ĐÁNH CON VÀNG

Tiết 34 ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
... - HIỂU VĂN BẢN : Tóm tắt việc chính: Mở Bố cục Thân Kết - hai vợ chồng ông lão sống túp lều nát… - ông lão bắt vàng - van xin thả ra, hứa đền ơn… - mụ vợ đòi trả ơn (5 lần) - trở lại sống ... tàn nhẫn: - không tỏ biết ơn, không tôn trọng chồng, sai phái, cáu bẳn, hoạnh hoẹ, quát nạt, mắng chửi, đánh đuổi, làm nhục Mỗi lần thoả mãn lại bội bạc  vượt giới hạn => người nông dân lại mang ... Tính cách mụ vợ:  Tham lam vô độ: - đòi hỏi từ vật chất (cái máng, nhà) đến danh vọng, quyền hành (Nhất phẩm phu nhân, Nữ hoàng, Long vương) từ thực ảo - lòng tham không ngừng tăng tiến, không...
 • 11
 • 522
 • 3

Van 6- Ong lao danh ca va con ca vang

Van 6- Ong lao danh ca va con ca vang
... nhiều trư ờng ca truyện cổ tích tuyệt diệu Giới thiệu tác phẩm * Sáng tác năm 1833 * Được xây dựng từ truyện cổ tích Nga quen thuộc * Nhưng có sáng tạo Puskin 2 Đọc- kể Theo vai - Vai người dẫn ... thuộc * Nhưng có sáng tạo Puskin 2 Đọc- kể Theo vai - Vai người dẫn truyện - Vai ông lão đánh cá - Vai cá vàng - Vai mụ vợ ông lão đánh cá II Tìm hiểu truyện Tìm hiểu chung ? Em hiểu biết xung ... làm nữ hoàng giận tát mày sóng mù mịt long vương thịnh nộ sóng ầm ầm Được voi đòi tiên Lòng tham vô độ Ăn cháo đá bát Tham thâm Bội bạc tàn nhẫn Giận cao Trao đổi với bạn bè bàn thái độ sống...
 • 34
 • 315
 • 0

Ông lão đánh con vàng .

Ông lão đánh cá và con cá vàng .
.. . Phân tích a Nhân vật ông lão đánh b Nhân vật mụ vợ ông lão đánh Kể tóm tắt truyện Ông lão đánh vàng ? Thói xấu mụ vợ ông lão đánh Khi nghe ông lão kể chuyện vàng, mụ vợ đòi hỏi .. . vật ông lão đánh b Nhân vật mụ vợ ông lão đánh Lần thứ Gợn sóng êm ả Phân tích a Nhân vật ông lão đánh b Nhân vật mụ vợ ông lão đánh Lần thứ ba Biển sóng dội Phân tích a Nhân vật ông .. . diễn cảm việc ông lão đánh bắt vàng ? Nêu nhận xét em nhân vật ông lão qua việc ? - Là người lương thiện, nhận hậu, tốt bụng Tiết 35: Hướng dẫn đọc thêm Văn Ông lão đánh vàng (tiết2)...
 • 23
 • 320
 • 0

ong lao danh ca va con ca vang( cuc hay)

ong lao danh ca va con ca vang( cuc hay)
... học vẽ C Tự học vẽ có nhiều tiến D Sau kho học vẽ xong Mơ ước Mã Lương thời thơ ấu gì? A Mong có bút thần B Mong có bút vẽ C Mong có giấy vẽ D Mong có màu vẽ Vì Mã Lương không vẽ thóc, gạo, ngô, ... bn A Pu-skin (Hng dn c thờm) I/Tip xỳc bn 1- Đọc +K a) Đọc: Theo vai - Vai người dẫn truyện - Vai ông lão đánh cá - Vai cá vàng - Vai mụ vợ ông lão đánh cá b/K * Mở bài: - Hai vợ chồng ông lão ... tát mày sóng mù mịt long vương thịnh nộ sóng ầm ầm Được voi đòi tiên Lòng tham lớn Ăn cháo đá bát Tham thâm Bội bạc tăng Giận cao III/ Hóy so xp li cho phự hp vi ni dung ca truyn? Sp xp s vic...
 • 34
 • 420
 • 1

Trong vai con vàng, hãy kể lại câu chuyện ông lão đánh con vàng pdf

Trong vai con cá vàng, hãy kể lại câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng pdf
... Tôi nói : Lão yên tâm Mụ vợ lão có máng lợn Ngày hôm sau, không hiểu nào, lại nghe ông lão kêu xin Biển sóng, vội bơi lên : vàng ! Mụ vợ ta lại muốn có nhà đẹp Thương ông lão ! Với lại nghĩ ... chồng ông lão nhà đẹp trả hết ơn ông cứu mạng Tôi nói : Lão đừng lo lắng ! Hãy ! Ta làm cho vợ lão nhà đẹp Tưởng mụ vợ lão hài lòng, đâu ngờ ngày sau, lại thấy lão lếch biển Đại dương cuộn sóng, lão ... khơi Hỡi vàng ! Hãy giúp với ! Hãy thương với Mụ vợ quái ác chán làm nữ hoàng, mụ muốn làm Long Vương ngự trị mặt biển để sai khiến Hãy cứu ! Nếu không, trở mụ giết Giọng ông lão thảm thiết...
 • 3
 • 3,693
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi va cau tra loi bai van ban 6 ong lao danh ca va con ca vangtóm tắt bài ông lão đánh cá và con cá vànglởi giải văn bản ông lão đánh cá và con cá vàngdap an bai ong lao danh ca va con ca vangxem bai tom tat truyen ong lao danh ca va con ca vangkể tóm tắt câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàngcách soan bai ong lao danh ca va con ca vangong lao danh ca va con ca vangngữ văn 6 bài ông lão đánh cá và con cá vàngtiết 34 35 ông lão đánh cá và con cá vàngtom tat van ban ong lao danh ca va con ca vangke chuyen ong lao danh ca va con ca vang tren san khauong lao danh ca va con ca vang docong lao danh ca va con ca vang truyen co tichong lao danh ca va con ca vang bai giangchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại