Giao trinh project đại học công nghệ sài gòn STU

phương pháp tính - nguyễn cảnh hoàng ( đại học công nghệ, đhqghn)

phương pháp tính - nguyễn cảnh hoàng ( đại học công nghệ, đhqghn)
... 𝐹 ( +1) ( ) = có nghiệm ξ Mà 𝐹 ( +1) ( ) = [ ( ) − ( ) − 𝐾 ( ) ]( +1) bậc n bậc 𝑛 + ( +1) ⇒ 𝐾= ( ) 𝑓 ( + 1)! ( ) = 𝑓 ( +1) ( ) ( ) ( + 1)! Gọi 𝑀= sup |𝑓 ( +1) ( )| 𝑥∈[𝑥0 ,𝑥 𝑛 ] 𝑀 | ( )| (3 .5) ... 2 )( 3( + 1) + + 19 (0 − 2 )(0 − 3 )(0 + 1) (2 − 0 )(2 − 3 )(2 + 1) (3 − 0 )(3 − 2 )(3 + 1) ( − 0 )( − 2 )( − 3) + ( 1) ( 1 − 0 )( 1 − 2 )( 1 − 3) = 𝑥3 − 𝑥2 + Lúc chẳng hạn ta có (1 ) = 1; (4 ) ... ( 0 + 𝑖ℎ) = ( − 𝑖)ℎ ℎ đó: ( ) = ( + 𝑡ℎ) = ℎ 𝑛+1 ( − 1 )( − 2) … ( − 𝑛) Công thức Lagrange có dạng ℎ 𝑛+1 ( − 1 )( − 2) … ( − 𝑛) ( − 𝑖)ℎ 𝑛+1 𝑖! ( − 𝑖) ( − 𝑖)! ( 1) 𝑛−1 𝑛! ( − 1 )( ...
 • 59
 • 2,005
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN ĐIỆN TỬ)
... máy lạnh thông dụng: Máy lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ, máy lạnh nén khí, máy lạnh ejectơ, máy lạnh nhiệt điện B) NỘI DUNG: 1.1 Lịch sử phát triển Kĩ thuật lạnh hiện đại ... 1.2.5 Máy lạnh nhiệt điện a) Định nghĩa Máy lạnh nhiệt điện máy lạnh sử dụng cặp nhiệt điện tạo lạnh theo hiệu ứng nhiệt điện hay hiệu ứng Peltier Hiệu ứng nhiệt điện Peltier ... Chất tải lạnh Định nghĩa: Chất tải lạnh chất trung gian nhận nhiệt của đối tượng cần làm lạnh chuyển tới thiết bị bay cấp cho môi chất lạnh sôi Hệ thống lạnh dùng chất tải lạnh...
 • 54
 • 220
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VI XỬ LÝ – VI ĐIỀU KHIỂN (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN  ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ)
... bị ngoại vi cùng với vi xử lý tạo thành một IC gọi là vi điều khiển Khi vi điều khiển đời đã mang lại sự tiện lợi là dễ dàng sử dụng điều khiển công nghiệp, vi ̣c sử ... thiệu chung vi xử lý vi điều khiển 1.1.1 Tổng quan Vi xử lý là một vi mạch cỡ lớn hoặc cực lớn với chức chính là: xử lý dữ liệu Để làm được điều này vi xử lý phải có ... tìm hiểu một bộ vi xử lý cụ thể và điển hình là bộ vi xử lý 80x86 của Intel Bộ vi xử lý này được sử dụng nhiều lĩnh vực khác Các chương trình vi ́t cho 80x86 vẫn có...
 • 76
 • 314
 • 0

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG VẼ KỸ THUẬT (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ)
... một bản vẽ kỹ thuật? Cách vẽ nối tiếp một số đối tượng hình học? Cho hai vòng tròn: O1, O2 hình 5.9 Hãy vẽ nối tiếp chúng cung tròn (O, R)? Ø15 Ø9 o1 o2 16 Hình 5.9 Dùng thước, ... bởi kích thước mép ngoài của bản vẽ - TCVN 2-74 quy định khổ giấy cho các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật khác của tất cả các ngành công nghiệp và xây dựng Mỗi vẽ phải ... tất đường sinh nón + Là hai đường sinh mặt phẳng α qua đỉnh nón chứa đường sinh nón + Là parabol mặt phẳng α song song với đường sinh nón + Là hypebol mặt phẳng α song song với đường sinh nón...
 • 80
 • 212
 • 0

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)

Luận văn thạc sĩ Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng (full)
... khoa học - công nghệ - “Vai trò khoa học - công nghệ phát triển lực lượng sản xuất thành phố Đà Nẵng nay” (Trương Thị Lan, năm 2014), nội dung luận văn, tác giả trình bày vai trò khoa học - công ... động khoa học - công nghệ phát triển xã hội Khoa học - công nghệ động lực phát triển kinh tế - xã hội đánh giá hai tiêu chí bản: Sự đóng góp khoa học - công nghệ phát triển đất nước; hoạt động khoa ... trò yếu tố khoa học lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ phạm vi thành phố Đà Nẵng 6 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Luận văn thực sở lý luận chủ nghĩa...
 • 114
 • 161
 • 0

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng

Yếu tố khoa học trong lực lượng sản xuất với việc phát triển khoa học - công nghệ ở Thành Phố Đà Nẵng
... 1.2 VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.2.1 Khoa học - công nghệ phát triển xã hội loài người * Cách mạng khoa học - công nghệ Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ lần (thế ... triển khoa học, công nghệ thời kỳ với quan điểm đây: - Khoa học - công nghệ giữ vai trò then chốt việc phát triển lực lượng sản xuất đại - Phát triển khoa học - công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công ... động khoa học - công nghệ, xem khâu đột phá để thúc đẩy phát triển nângcao hiệu khoa học, công nghệ - Thứ ba: Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng; phát triển đồng khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, khoa...
 • 26
 • 148
 • 0

Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Tỉnh Phú Yên

Nguồn lực con người với vấn đề phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Tỉnh Phú Yên
... HUY NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở TỈNH PHÚ YÊN TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT HUY NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ... triển nhân lực ngành khoa học công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 Bộ Khoa học Công nghệ… b Quan điểm định hướng cụ thể việc phát huy nguồn nhân lực khoa học công nghệ tỉnh Phú Yên - Phát triển nhân ... đối cấu: công nhân kỹ thuật, cán kỹ thuật nghiệp vụ chuyên gia 2.2.2 Thực trạng nguồn nhân lực khoa học công nghệ a Nguồn nhân lực KH&CN phân chia theo nhóm Nguồn lao động có trình độ chuyên môn...
 • 26
 • 138
 • 0

Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố đà nẵng hiện nay

Vai trò của khoa học  công nghệ đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất ở thành phố đà nẵng hiện nay
... đến đề tài, có công trình sau: Khoa học công nghệ giới – thách thức vận hội ” (Bộ khoa học công nghệ, Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, năm 2005),“Để khoa học công nghệ thực tảng ... động khoa học công nghệ, coi khâu đột phá để phát triển khoa học công nghệ năm tới, cụ thể là: Đổi chế quản lý khoa học công nghệ Đổi hệ thống quản lý nhà nước khoa học công nghệ tổ chức khoa ... KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 1.1.1 Các khái niệm khoa học, công nghệ * Khái niệm khoa...
 • 26
 • 228
 • 0

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghệ thông tin gia định

Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường đại học công nghệ thông tin gia định
... nhằm gia tăng hài lòng sinh viên nhiệm vụ sống định tồn trường đại học trường đại học Công Nghệ Thông tin Gia Định trường hợp ngoại lệ Trên thực tế, năm qua trường đại học Công Nghệ Thông tin Gia ... cứu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường đại học Công Nghệ Thông tin Gia Định nhằm tìm nguyên nhân tác động đến hài lòng sinh viên, từ Ban lãnh đạo nhà trường có biện pháp khắc phục nhân ... đủ giúp sinh viên có điều kiện học tập tốt, cọ sát với thực tế Đồng thời, khoa học kỹ thuật ngày phát triển, đặc biệt công nghệ thông tin, việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ từ công nghệ thông tin vào...
 • 79
 • 45
 • 0

Luận chứng vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với sự phát triển-công nghệ nano.doc

Luận chứng vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với sự phát triển-công nghệ nano.doc
... Một những tri thức khoa học có vai trò tác động đến sự phát tri ̉n của xã hội loài người đó là công nghệ NaNo Công nghệ nano, (tiếng Anh: nanotechnology) ngành công nghệ liên ... thiện nên hy vọng công nghệ nano mang lại hạnh phúc cho nhân loại nhiều Qua những luận chứng , ta thấy được vai trò rất quan trọng của công nghệ Nano” đến sự phát tri ̉n xã hội ... 10-9 m) Cái chúng ta quan tâm là “ vai trò của công nghệ NaNo đối với sự phát tri ̉n” Hay nói cách khác chúng ta quan tâm đến tính ứng dụng của nó Theo nghiên cứu Chương trình...
 • 8
 • 629
 • 7

Luận chứng vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với sự phát triển

Luận chứng vai trò của tri thức khoa học công nghệ đối với sự phát triển
... ̣t những tri thức khoa ho ̣c có vai trò tác đô ̣ng đế n sự phát tri ̉ n của xã hô ̣i loài người đó là công nghê ̣ NaNo Công nghệ nano, (tiếng Anh: nanotechnology) ngành công nghệ ... m) Cái chúng ta quan tâm là “ vai trò của công nghê ̣ NaNo đố i với sự phát tri ̉ n” Hay nói cách khác chúng ta quan tâm đế n tính ứng du ̣ng của nó Theo nghiên cứu Chương trình ... nên hy vọng công nghệ nano mang lại hạnh phúc cho nhân loại nhiều Qua những luâ ̣n chứng , ta thấ y đươ ̣c vai trò rấ t quan tro ̣ng của công nghê ̣ Nano” đế n sự phát tri ̉ n xã hô...
 • 8
 • 261
 • 0

BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

BÀI 10: CÁCH MẠNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
... pháp lí, đạo lí nguy thương mại hoá công nghệ gien + Học sinh liên hệ thêm thành tựu KH-KT ứng dụng vào đời sống sản xu t người Lónh vưc phát minh Khoa học Công cụ SX Vật liệu Năng lượng CN sinh ... phương pháp sinh sản vô tính + 6/2000, công bố “Bản đồ gen người” + 4/2003, giải mã hoàn chỉnh “Bản đồ gen người” _ Trong lónh vực công nghệ: + Những công cụ sản xu t mới: máy tính điện tử, máy tự ... liệu mới: polime, vật liệu siêu sạch, siêu cứng, siêu bền + Đột phá công nghệ sinh học: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh… dẫn tới “cách mạng xanh” nông nghiệp, khắc phục...
 • 3
 • 421
 • 0

Xem thêm