Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH cơ khí tiến hưng

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t- phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu t- IMEXIN Hà nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu t- phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu t- IMEXIN Hà nội
... 2000 – 2004) I - Tỉng quan vỊ C«ng ty xt nhËp khÈu vµ ®Çu t− IMEXIN LÞch sư h×nh thµnh ph¸t triĨn cđa c«ng ty IMEXIN * Tªn c«ng ty: C«ng ty xt nhËp khÈu & §Çu t− IMEXIN * Trơ së chÝnh ®Ỉt t¹i: 62 ... C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triĨn Ph¹m vi cđa c«ng ty kh«ng chØ bã hĐp ph¹m vi qc gia mµ s¶n phÈm cđa c«ng Ngun Thu Thủ 40 Kinh tÕ ®Çu t- 43A THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN chuyªn ®Ị tèt nghiƯp ty ®· ... ty kh«ng ngõng gia t¨ng qua c¸c n¨m, c¸c thêi kú nhu cÇu s¶n xt kinh doanh cđa C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triĨn *** Nh− vËy cã thĨ kh¸i qu¸t nhiƯm vơ c¬ b¶n cđa C«ng ty xt nhËp khÈu vµ ®Çu t− IMEXIN...
 • 103
 • 242
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Công ty cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà…

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty Công ty cổ phần Thương Mại - Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà…
... trạng Hoạt động đầu t hiệu đầu t Công ty cổ phần Thơng Mại Xuất Nhập Khẩu Hồng Hà giai đoạn ( 2001 2005) I - Tổng quan Công ty cổ phần TM - XNK Hồng Hà Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần ... ty nguồn thu lớn đạt đợc hiệu ngày cao hoạt động sản xuất kinh doanh từ góp phần nâng cao đời sống công nhân viên chức công ty công ty nhà nớc quản lý nên công ty hoạt động đầu t hoạt động ... đất Công ty Số dự án qua năm mà công ty đầu t Các hoạt động đầu t phát triển sản xuất, đầu t phát triển sở hạ tầng, đầu t phát triển văn hóa giáo dục công ty ngày đợc mở rộng năm trở lại nh: - Đầu...
 • 72
 • 221
 • 1

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội…

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư IMEXIN Hà nội…
... phiếu Đầu xây dựng Đầu thay Theo mục đích sử dụng Đầu hợp lý hoá dây chuyền sản xuất Đầu Đầu mở rộng Đầu ngắn hạn Theo thời gian sử dụng Đầu trung hạn Đầu dài hạn Đầu thành ... tế đầu t 43A 38 Kinh chuyên đề tốt nghiệp Chơng II : Thực trạng Hoạt động đầu t hiệu đầu t SXKD Công ty Xuất nhập đầu t IMEXIn nội giai đoạn ( 2000 2004) I - Tổng quan Công ty xuất nhập đầu ... xuất nhập đầu t IMEXIN Lịch sử hình thành phát triển công ty IMEXIN * Tên công ty: Công ty xuất nhập & Đầu t IMEXIN * Trụ sở đặt tại: 62 - Giảng Võ - Quận Đống Đa - Thành phố Nội Thực đờng...
 • 100
 • 224
 • 0

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư imexin hà nội

một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển tại công ty xuất nhập khẩu và đầu tư imexin hà nội
... Hoạt động đầu t hiệu đầu t SXKD Công ty Xuất nhập đầu t IMEXIn nội giai đoạn ( 2000 2004) I - Tổng quan Công ty xuất nhập đầu t IMEXIN Lịch sử hình thành phát triển công ty IMEXIN * Tên công ... giám đốc công ty, có trách nhiệm điều hành hoạt động theo điều lệ tổ chức hoạt động công ty pháp luật nhà nớc Giám đốc công ty thực đầy đủ chế độ, sách nhà nớc cán công nhân viên thuộc công ty Ngời ... công ty đợc thành lập theo định số 4286/QĐ UB UBND thành phố nội với tên gọi công ty xuất nhập đầu t ( IMEXIN) trực thuộc hội đồng liên minh hợp tác xã Việt Nam Từ đến hoạt động Công ty không...
 • 81
 • 129
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý môi trường tại công ty Ajinomoto Việt Nam theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý môi trường tại công ty Ajinomoto Việt Nam theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001
... tắt số khía cạnh mơi trường đáng kể Thực trạng hoạt động quản mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Sơ đồ Hệ thống quản mơi trường Thực trạng hoạt động quản mơi trường theo tiêu chuẩn ISO ... đầu Cơ sở luận ISO 14001 Thực trạng hoạt động quản mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Cơng ty Ajinomoto Việt Nam Một số giải pháp kiến nghị Kết luận Phần mở đầu Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 ... thải tiếng ồn Sơ đồ tổ chức Cơng ty Ajinomoto Việt Nam Nước thải Thực trạng hoạt động quản mơi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 Xem xét lại tiến hành hoạt động để cải tiến Kiểm tra, giám sát,...
 • 17
 • 168
 • 0

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty TNHH tân kim long

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty TNHH tân kim long
... QUAN VỀ CÔNG TY TNHH VẬN TẢI TÂN KIM LONG 1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Vận tải Tân Kim Long Tên công ty: Công ty TNHH Vận tải Tân Kim Long (Tan Kim Long Logistics Co.,LTD) 1) Địa chỉ: Số 271 Lê ... nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế công ty Hệ thống ngân hàng: Hiệu hoạt động toán quốc tế công ty chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chi phí toán Điều phản ảnh vai trò ngân hàng hiệu hoạt động toán công ... không toán tiền hàng cho công ty cố tình dây dưa,trì hoãn toán tiền hàng gây thiệt hại đáng kể cho công ty 49 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÔNG...
 • 57
 • 100
 • 0

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động .doc

Luận văn tốt nghiệp Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động .doc
... tác ta cần phải tập trung nghiên cứu số khả năng, nhu cầu thị hiếu nhu cầu kinh doanh thị trường khu vực thị trường II Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhập hàng hoá Công ... thị trường nước để nâng cao hiệu kinh doanh hàng nhập mục tiêu chính, Công ty cần có biện pháp cụ thể để thực Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh nhập 2.1 Giải tốt mối quan hệ với ... để đảm bảo cho phát triển bền vững việc cải thiện đời sống cho cán công nhân viên CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN...
 • 37
 • 788
 • 2

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải biển của Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải và Thương mại TRANSCO
... lm phỏt cao cha tỏc ng nhiu n hot ng kinh doanh ca Cụng ty Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt nghiệp 45 Bng 4: C cu doanh thu thun ca Cụng ty theo tng lnh vc kinh doanh (n ... kinh doanh Cụng ty Transco) Tng ng vi mc tng trng doanh thu t cỏc hot ng kinh doanh ca Cụng ty C phn dch v ti v thng mi thỡ cỏc chi phớ giỏ Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt ... Phũng Kinh doanh cng nh mi ngi Cụng ty Transco ó giỳp em cú thờm kin thc v hon chnh lun cho em Nguyễn thị Hồng Nhung Lớp: Thơng mại 47C Luận văn tốt nghiệp CHNG I C S Lí LUN CHO HOT NG KINH DOANH...
 • 78
 • 184
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Minh Thành

Luận văn tốt nghiệp: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Minh Thành
... Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng máy móc thiết bị Công ty Cổ phần Đầu t xây dựng Minh Thành Nhằm mục đích phân tích thực trạng sử dụng MMTB công ty, đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu ... cổ phần đầu t xây dựng minh thành i thực trạng lý sử dụng mmtb công ty Thực trạng sử dụng MMTB công ty Cổ Phần Đầu T Xây Dựng Minh Thành công ty xây lắp nên hệ thống máy móc thiết bị công ... Phần Đầu T Xây Dựng Minh Thành Chơng III: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng MMTB công ty Cổ Phần Đầu T Xây Dựng Minh Thành Sinh viên: Bùi Kim Phơng Lớp: QL1204 Luận văn tốt nghiệp...
 • 38
 • 151
 • 2

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing dịch vụ trong kinh doanh tại công ty TNHH quảng cáo Đại Việt

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả Marketing dịch vụ trong kinh doanh tại công ty TNHH quảng cáo Đại Việt
... động kinh doanh doanh nghiệp giai đoạn Chưong II: Thực trạng hoạt động Marketing dịch vụ kinh doanh công ty TNHH quảng cáo Đại Việt Chưong III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu Marketing ... NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ MAKETING TRONG KING DOANH DỊCH vụ TẠI CÔNG TY Đại Việt I CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY Trong thời gian qua nhìn chung công ty V.M.Ĩ có kết kinh doanh ... khách + Quảng cáo truyền thông + Phát triến sản phâm dịch vụ + Bán hàng (cung ứng dịch vụ) CHƯƠNG II THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH vụ TRONG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO ĐẠI VIỆT...
 • 42
 • 64
 • 0

LUẬN VĂN: Phân tích tình hình phân phối, tiêu thụ sản phẩm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sán phẩm của Chi nhánh Công ty Liên doanh Mỹ phẩm LG – VINA tại Hải Dương pptx

LUẬN VĂN: Phân tích tình hình phân phối, tiêu thụ sản phẩm và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sán phẩm của Chi nhánh Công ty Liên doanh Mỹ phẩm LG – VINA tại Hải Dương pptx
... nhằm hoàn thiện thêm kiến thức học Tên đề tài TN: Phân tích tình hình phân phối, tiêu thụ sản phẩm đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sán phẩm Chi nhánh Công ty Liên doanh Mỹ phẩm ... Phần II : Phân tích thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm nhãn hiệu DeBON Chi nhánh Hải Dương Phần III : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm Chi nhánh Hải Dương Do hạn chế ... động sản xuất kinh doanh LG - VINA đôi lúc bị ngưng trệ hiệu không mong muốn mục đích Tôi luận án phân tích tình hình phân phối tiêu thụ sản phẩm riêng Chi nhánh Hải Dương để từ đề xuất số giải...
 • 83
 • 501
 • 2

luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport ppt

luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật (Technoimport ppt
... thiệu khái quát công ty xuất nhập thiết bị toàn kỹ thuật Chương II: Thực trạng hoạt động nhập thiết bị toàn công ty XNK thiết bị toàn kỹ thuật (Technoimport) Chương III: Các giải pháp nhằm nâng ... CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ VÀ KỸ THUẬT I Quá trình hình thành phát triển công ty Thông tin chung công ty Công ty Xuất nhập thiết bị toàn kỹ thuật (gọi ... tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị toàn công ty xuất nhập thiết bị toàn kỹ thuật (Technoimport )” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Nội dung đề tài gồm chương: Khóa luận tốt...
 • 88
 • 268
 • 0

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TEM

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TEM
... I: Một số vấn đề hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1 Bản chất hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1.1 Các quan điểm hiệu ... chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.2.1 Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh công ... giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 49 2.3.1 Những kết đạt đợc sản xuất kinh doanh 49 2.3.2 Những vấn đề tồn 53 Chơng III: Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động...
 • 39
 • 142
 • 0

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng”

Luận văn tốt nghiệp “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Hai Bà Trưng”
... bảo thực pháp luật quy định thực đạo ngân hàng cấp II - GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TỪ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG : Giải pháp phía ... vụ phát triển ngân hàng dựa vào điều kiện để tăng thêm hiệu công tác sử dụng vốn 47 CHƯƠNG III :MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG ... II TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN HAI BÀ TRƯNG Hiện Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn huy động nguồn vốn nhàn rỗi xã hội nhằm phục vụ công...
 • 69
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đômột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại vietcombank chi nhánh bình tây thành phố hồ chí minhmot so giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong tin dung ngan han tai acb phu thomột số biện pháp nhằm năng cao hiệu quả hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán tại quỹ tín dụngđề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường mở của ngân hàng nhà nước việt namđề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy việt nammột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần tiếp vận hàng hóa việtmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay vốn vay của hộ nghèođánh giá thực trạng tài chính và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty trí đức phú thọmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đầu tư của ngân hàngmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước qua hệ thống quỹ hỗ trợ phát triểnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây