BÀI TẬP MÁY ĐIỆN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN

Bài giảng máy điện chương 1 sở thuyết của máy điện

Bài giảng máy điện  chương 1 cơ sở lý thuyết của máy điện
... vòng dây cảm ứng sức điện động e Máy điện quay Máy điện không đồng Các định luật dùng máy điện Máy điện chiều Máy điện đồng Động ĐB Máy phát điện ĐB Động chiều Máy phát điện chiều Theo công thức ... Sơ đồ phân loại máy điện thông dụng Máy điện Máy điện tĩnh Máy biến áp Động KĐB Máy điện xoay chiều Máy phát điện KĐB 2 .1 Định luật cảm ứng điện từ Trường hợp từ thông biến thiên ... máy điện Khi máy điện hoạt động, biến đổi lượng máy có tổn hao.Tổn hao gồm có: 3.4 Vật liệu kết cấu - Dùng để chế tạo chi tiết chịu tác động học như: trục, ổ bi, nắp máy, vỏ máy - Trong máy điện, ...
 • 5
 • 84
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 1: SỞ THUYẾT MÁY ĐIỆN pdf

Tài liệu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÁY ĐIỆN pdf
... 1-19 Một thiết bị điện làm việc với điện áp tần số định mức có tổn hao dòng điện xoáy 212.6W Xác định tổn hao dòng điện xoáy tần số giảm 60% tần số định mức điện áp giảm 80% điện áp định mức Ta ... Một dẫn dài 0.32m có điện trở 0.25Ω đặt vuông góc với từ trường có từ cảm B = 1.3T Xác định điện áp rơi dẫn lực tác dụng lên 120N Tính lại điện áp dẫn nghiêng góc β = 250 Dòng điện qua dẫn: F 120 ... × 768 = 299.52Av Dòng điện chạy cuộn dây: F 299.52 I= = = 2.139A N 140 Điện áp nguồn cung cấp U = 0.3 × 2.139 = 0.82 × = 64.17V Bài số 1-4 Một lõi thép hình xuyến làm vật liệu sắt từ có chiều...
 • 7
 • 438
 • 7

CHƯƠNG TRÌNH máy điện i CHƯƠNG 1 sở THUYẾT của máy điện

CHƯƠNG TRÌNH máy điện i  CHƯƠNG 1 cơ sở lý THUYẾT của máy điện
... Phân lo i: Dựa nguyên làm việc máy i n ta phân lo i chúng hình sau: Máy i n Máy i n quay Máy i n tĩnh Máy i n AC Máy i n DC Máy i n ĐB MBA MFDC ĐCDC MFĐB ĐCĐB Máy i n KĐB MFKĐB ĐCKĐB ... máy i n  Phương pháp nghiên cứu máy i n 1 KH I NIỆM CHUNG Định nghĩa: Máy i n thiết bị làm việc dựa nguyên cảm ứng i n từ, biến đ i lượng thành lượng i n hay ngược l i Phân lo i: Dựa ... CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA MÁY I N  Kh i niệm chung  Các định luật  Từ trường, mạch từ  Tổn hao mạch từ  Cực từ, tần số, góc độ i n  Sự biến đ i lượng máy i n  Vật liệu dùng máy...
 • 21
 • 74
 • 0

Bài giảng các quá trình học chương 1 sở thuyết của lưu chất

Bài giảng các quá trình cơ học  chương 1  cơ sở lý thuyết của lưu chất
... 1. 12 trang 17 – T1- [7] Ta có: ρ = 1, 0986 m Bài Tìm độ nhớt động lực nước 10 oC 60 oC Cách giải Tra bảng 1. 102 trang 94 – T1 – [7] Ta có: N S m2 - 10 = 1, 308 .10 -3 - µ60 = 0,4688 .10 -3 N S m2 ... [M.L-1T -1] N S = 1Poa (Viết tắt P) 10 m 10 −3 N m S = 1centiPoa (Viết tắt cP) BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng NH3 lỏng 20 oC ? Cách giải kg Tra bảng – trang – T1- [7] ta có ρ = 610 m3 Bài Tìm ... oC Cách giải Tra bảng 1. 5 trang 11 – T1- [7] Ta có: - ρ20 = 998,23 - ρ70 = 977, 81 kg m3 kg m3 BÀI TẬP Bài Tìm khối lượng riêng dung dịch HCl – H2O 40 oC nồng độ 22% Cách giải kg Tra bảng 1. 12...
 • 8
 • 220
 • 0

Tài liệu Chương 1 : sở thuyết về khí nén docx

Tài liệu Chương 1 : Cơ sở lý thuyết về khí nén docx
... THỐNG TRUYỀN ĐỘNG BẰNG KHÍ NÉN 1. 4 .1 Ưu điểm: Chương 1: sở thuyết khí nén http://www.ebook.edu.vn Bài giảng "Điềukhiển khí nén " - Do khả chòu nén (đàn hồi) lớn không khí, trích chứa dễ dàng ... biến có phương trình: p1.v1n = p2.v2n n = số Quá trình đẳng nhiệt: n ⎛v ⎞ ⎛ T ⎞ n 1 p Hay = ⎜ ⎟ = ⎜ ⎟ ⎜T ⎟ p ⎜ v1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ 1 (1. 15) n = Chương 1: sở thuyết khí nén http://www.ebook.edu.vn ... Điều khiển nhiều 10 tiến trình Điều khiển 10 tiến trình Điều khiển tiến trình Các ký hiệu: K: Điều khiển khí nén Đ-K: Điều khiển điện – khí nén Chương 1: sở thuyết khí nén μ ⊗ μ 6 6 3 ⊗...
 • 14
 • 660
 • 2

Tài liệu Chương 1: sở thuyết phương pháp UV - VIS pdf

Tài liệu Chương 1: Cơ sở lý thuyết phương pháp UV - VIS pdf
... cuvet theo hệ số pha loãng) A C1 = C2 = C3 λ Tuân theo định luật LB A λ Không tuân theo định luật LB CƠ SỞ ĐỊNH LƯỢNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 6.7.Các bước tiến hành định lượng phương pháp phổ UV - VIS ... C = υλ CƠ SỞ ĐỊNH LƯỢNG CỦA PHƯƠNG PHÁP 6.2 Định luật Beer  Nội dung: Hệ thức: A = εLC - ε: Hệ số hấp thu phân tử - L(cm): Bề dày lớp dung dịch C: Nồng độ chất hấp thu DD C = υλ CƠ SỞ ĐỊNH ... CSLT CỦA PP UV- VIS ĐẠI CƯƠNG VỀ BỨC XẠ ĐIỆN TỪ ►Khái niệm ► Đặc điểm ĐẠI CƯƠNG VỀ BỨC XẠ ĐIỆN TỪ X-Ray UV 200nm Visible 400nm IR Microwave 800nm WAVELENGTH(nm)...
 • 35
 • 784
 • 17

chương 1 sở thuyết các quá trình xử nước thải

chương 1 cơ sở lý thuyết các quá trình xử lý nước thải
... (08) 515 018 1 Fax: (08) 811 4594 www.gree-vn.com PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA HỌC Phương pháp hóa học sử dụng phản ứng hóa học để xử nước thải Các công trình xử hóa học thường kết hợp với công trình xử ... tin t trang 1- 18 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08) 515 018 1 Fax: (08) 811 4594 www.gree-vn.com 1. 4.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ Quá trình xử sinh học ... bùn, chia trình xử kỵ khí thành: - Quá trình xử kỵ khí với vi sinh vật sinh trưởng dạng lơ lửng trình tiếp xúc kỵ khí (Anaerobic Contact Process), trình xử lớp bùn kỵ khí với dòng nước từ...
 • 26
 • 417
 • 0

Chương 1 sở thuyết và các quá trình xử nước thảy (Bộ môn Xử nước thải )

Chương 1 Cơ sở lý thuyết và các quá trình xử lý nước thảy (Bộ môn Xử lý nước thải )
... (0 8) 515 018 1 Fax: (0 8) 811 4594 www.gree-vn.com PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HÓA HỌC Phương pháp hóa học sử dụng phản ứng hóa học để xử nước thải Các công trình xử hóa học thường kết hợp với công trình ... tin t trang 1- 18 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (0 8) 515 018 1 Fax: (0 8) 811 4594 www.gree-vn.com 1. 4.2 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SINH HỌC HIẾU KHÍ Quá trình xử sinh học ... t trang 1- 14 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (0 8) 515 018 1 Fax: (0 8) 811 4594 www.gree-vn.com 1. 4 .1 PHƯƠNG PHÁP KỴ KHÍ Quá trình phân hủy kỵ khí chất hữu trình sinh...
 • 26
 • 183
 • 0

bài tập lớn giải tích 2 sở thuyết matlab

bài tập lớn giải tích 2 cơ sở lý thuyết matlab
... trị P(xi , yi) Trang Bài tập lớn Giải Tích 08 /20 12 Code matlab function b2 clc syms x y real disp('Tim cuc tri cua x2- 2xy+ 2y2- 2x+ 2y +4:') f=x ^2 - 2* x*y + 2* y ^2 - 2* x +2* y +4; % giai dao ham ... %R=1/(limit(abs(an)^(1/n),'n',inf) end Trang Bài tập lớn Giải Tích 08 /20 12 II Bài sở lý thuyết - Đề bài: Viết đoạn code để tìm cực trị hàm f(x,y)= x2- 2xy+ 2y2- 2x+ 2y +4 - Cơsở lý thuyết: Nếu đạt cực trị ... Bài tập lớn Giải Tích 08 /20 12 I Bài sơ lý thuyết Code matlab II Bài sơ lý thuyết Code matlab II Bài sơ lý thuyết...
 • 11
 • 1,172
 • 2

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 1 sở vật của hiện tượng phóng điện trong chất khí - Kỹ thuật điện cao áp

Bài giảng HIGH VOLTAGE - Chương 1 Cơ sở vật lý của hiện tượng phóng điện trong chất khí - Kỹ thuật điện cao áp
... III CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 1) KHÁI NIỆM VỀ NGUYÊN TỬ A CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Nguyên tử phần tử vật chất Theo mô hình Bohr (19 13) nguyên tử cấu tạo hạt nhân mang điện ... HIGH VOLTAGE ENGINEERING REFERENCES *HIGH VOLTAGE ENGINEERING *ISOLATION ENGINEERING *ELECTRONIC AND ELECTRICAL MATERIALS AND SO ON CHƯƠNG 01 CƠ SỞ VẬT LÝ CỦA HIỆN TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT ... TƯNG PHÓNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ I KHÁI NIỆM VỀ CÁCH ĐIỆN a) CÁCH ĐIỆN TRONG b) CÁCH ĐIỆN NGOÀI II VAI TRÒ CỦA CÁCH ĐIỆN KHÍ TRONG CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN CAO ÁP ĐỘ BỀN ĐIỆN CAO TRƠ VỀ MẶT HOÁ HỌC NHIỆT...
 • 50
 • 863
 • 4

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)

Tiết bài tập & Thực hành Chương 1 (Cơ Bản)
... DẶN DÒ : TIẾT 10 -11 THỰC HÀNH x u r A Trường THCS & THPT Ngô Gia Tự TIẾT 10 -11 Gv: Phạm Lợi THỰC HÀNH : KHẢO SÁT THỰC NGHIỆM CÁC ĐỊNH LUẬT DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN I- MỤC ĐÍCH Khảo sát thực nghiệm ... lệch pha đến biên độ dđth ? 2) Bài : Bài 5 -1 SBT hòa : Cho dao động điều Bài 5-2 SBT : Cho dao động điều hòa : x1 = 5cos(2π t + π 3π ) cm ; x2 = 5cos(2π t + ) 4 π x1 = 4cos(4π t + ) cm x2 = 3cos(4π ... hòa : x1 = 3cos(2,5π t + π π ) cm; x2 = 3cos(2,5π t + ) Tìm dao động tổng hợp : x = x1 +x2 ? HD : A= 2A1cos150 =5,8 cm ϕ= π π π + = 12 x = 5,8cos(2,5π t + ur u A2 π ) ( cm ) u r A u u r α A1 x DẶN...
 • 7
 • 825
 • 2

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 8

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 8
... Các tập trắc nghiệmchơng I đại số Lớp Sĩ số Điểm 9- Điểm 7 -8 Điểm 5-6 Điểm 3-4 Điểm 1- 2 10 8A 47 12 17 13 2 8B 41 11 15 16 Đánh giá chung: 84 / 91 = 92% Tỷ lệ giỏi:55/ 91 = 60% Nh nói phơng pháp trắc ... Các tập trắc nghiệmchơng I đại số II/ Bài tập trắc nghiệm: Bài 1: khoanh tròn vào chữ đứng trớc câu trả lời đúng: Giá trị biểu thức: A = 2x(3x - 1) - 6x(x +1) - (3-8x) là: a) - 16 x - b) -3 c) -16 x ... phạm Các tập trắc nghiệmchơng I đại số A 81 C 81 B 81 D Một đáp số khác Bài 3: Điền vào chỗ trống: Muốn chia đơn thức C cho đơn thức D (trờng hợp C chia hết cho D) ta làm nh sau: Chia hệ số đơn...
 • 38
 • 1,837
 • 10

CHƯƠNG 1 SỞ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP
... Doanh nghiệp hay khơng? 1. 2 Giới thiệu đơn vị thực tập 1. 2 .1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 1. 2 .1. 1 Lịch sử hình thành Quý Quốc công ty có tuổi đời trẻ thành lập vào năm 2005, chuyên kinh ... (3) 01 02 10 Thuyết Số tiền minh (4) VI.25 (5) 706.542.500 706.542.500 dòch vụ (10 = 01- 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 11 20 VI.27 345.2 51. 300 3 61. 2 91. 200 (20 = 10 -11 ) Doanh ... cầu cơng ty Quản hồ sơ, lịch cơng nhân viên tồn cơng ty  Phòng quản dự án: Quản dự án, cơng trình cơng ty Lập báo cáo thực vốn đầu tư hàng năm, báo cáo tốn dự án hồn thành đưa vào...
 • 17
 • 437
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 cơ sở lý thuyết máy điệnbài tập nâng cao chương 1 đại số 9bài tập xác suất chương 1 có lời giảibài tập nâng cao chương 1 đại số 7bai tap hoa 10 chuong 1 co dap anbai tap hoa 10 chuong 1 co banbai tap hoa 11 chuong 1 co dap anbai tap toan 12 chuong 1 co loi giaibài tập toán 10 chương 1 có đáp ánbài tập nâng cao chương 1 đại số 8bai tap toan 9 chuong 1 co loi giaibài tập sinh 12 chương 1 có đáp ángiai vat li lop8 cau hoi va bai tap tong ket chuong 1 co hocchuong 1 co so ly luan ve ke toan tap hop chi phi san xuat va tinh gia thanh san pham1 cơ sở lý thuyết mô hình kiến trúc điện toán đám mâyCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênNhận thức khái niệmTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauVan hoa dog bang bac boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộivh qua ca dao2 c++motsomorongsoc5 kethua6 dahinh7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoai