VĂN hóa CHÍNH TRỊ VIỆT NAM TRONG THỜI kỳ PHONG KIẾN độc lập tự CHỦ

Phát triển bền vững văn hóa truyền thống việt nam trong thời kỳ hội nhập

Phát triển bền vững văn hóa truyền thống việt nam trong thời kỳ hội nhập
... ngưỡng tiêu cực lạm phát từ 11%-14% trở lên Lạm phát tăng trưởng Việt Nam Lạm phát tăng trưởng Việt Nam • Hệ số tương quan (correlation) cho thấy lạm phát tăng trưởng Việt Nam giai đoạn 1987-2007 ... nguồn lực iv) Lạm phát xem loại thuế đánh vào kinh tế II Thực trạng lạm phát Mối quan hệ lạm phát – tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nguyên nhân gây lạm phát Thực tiễn mối quan hệ lạm phát tăng trưởng ... hưởng ngưỡng lạm phát • Nghiên cứu Khan Senhadji (2001): 140 nước, giai đoạn 1960-98 Các nước phát triển, ngưỡng lạm phát từ 11-12%/năm • Nghiên cứu Li (2006) Số liệu cho 90 nước phát triển, giai...
 • 27
 • 339
 • 0

báo cáo khoa học 'giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'

báo cáo khoa học 'giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'
... kinh tế – xã hội b Bản sắc văn hoá dân tộc gì? Bản sắc văn hoá dân tộc sắc thái gốc, đường nét, màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hoá Bản sắc dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hoá giữ tính ... mạo bị tiêu diệt văn hoá Việt Nam Giữ gìn sắc văn hoá dân tộc Việt Nam thời kỳ hội nhập toàn cầu Suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước sắc thái văn hoá dân tộc Việt Nam kết tinh đậm riêng biệt, ... tham gia hội nhập không sống tiện nghi mà phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam ngày tiên tiến, đại đậm đà sắc dân tộc Để hoà vào trình độ phát triển giới giữ gìn sắc văn hoá dân tộc cần phát huy giá...
 • 4
 • 644
 • 7

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoáViệt Nam trong thời kỳ quá độ.doc

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoá ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ.doc
... dung mục tiêu công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ Nội dung công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Khái niệm công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá đợc định ... hành công nghiệp hoá, đại hoá từ thực tiễn công nghiệp hoá Việt Nam thời kỳ đổi mới, Hội nghị ban chấp hành Trung ơng lần thứ khoá VI đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng cộng sản Việt Nam ... thể công nghiệp hoá, đại hoá năm trớc mắt a) Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn Tăng cờng đạo huy động nguồn lực cần thiết để đẩy nhanh công nghiệp hoá, đại hoá...
 • 17
 • 1,497
 • 11

Bàn về hoạt động giám sát khu vực Ngân hàng – Tài chính tại Việt Nam trong thời kỳ mới

Bàn về hoạt động giám sát khu vực Ngân hàng – Tài chính tại Việt Nam trong thời kỳ mới
... nhiệm vụ Bàn hoạt động giám sát khu vực Ngân hàng Tài Việt Nam thời kỳ Tiếp theo Phần I Bài viết - Thực trạng hệ thống NH-TC VN cần thiết phải củng cố, kiện toàn hệ thống tra giám sát NH-TC, ... nhà đầu tư Trong thời gian tới, DIV phải trở thành mắt xích dây chuyền giám sát an toàn hệ thống NH-TC Tóm lại: Trong khu vực NH-TC VN, hình thành sở hệ thống giám sát an toàn hoạt động NH-TC, ... ngành ngân hàng, bảo hiểm chứng khoán nào”, Neil Courtis, 1999, Central Banking Publication hì số 123 nước khảo sát có: 63 NHTW thực chức quản lý, giám sát hoạt động NH; NHTW giám sát hoạt động...
 • 12
 • 252
 • 0

Tài liệu Tiểu luận triết học "Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoáViệt Nam trong thời kỳ quá độ" doc

Tài liệu Tiểu luận triết học
... thực thành công chừng thự thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Từ em định chọn đề tài "Cơ sở luận triết học đường lối công nghiệp hóa, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ" thời gian ... TIÊU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VIỆT NAM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Nội dung công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Khái niệm công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá ... LỤC Tiểu luận triết học .1 "Cơ sở luận triết học đường lối công nghiệp hóa, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ" MỤC LỤC I NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG...
 • 17
 • 803
 • 1

Tài liệu Đề tài "Cơ sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hoáViệt Nam trong thời kỳ quá độ" doc

Tài liệu Đề tài
... TIÊU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ VIỆT NAM THỜI KỲ QUÁ ĐỘ Nội dung công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Khái niệm công nghiệp hoá, đại hoá Công nghiệp hoá ... đất nước Từ em định chọn đề tài "Cơ sở luận triết học đường lối công nghiệp hóa, đại hoá Việt Nam thời kỳ độ" thời gian hoàn thành có hạn vốn hiểu biết nông cạn ỏi mình, tiểu luận em khó ... mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, phấn đấu đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta thực thành công chừng thự thành công nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá...
 • 19
 • 247
 • 0

Chiến lược CNH, HĐH, HĐH ở Việt nam trong thời kỳ quá độ.doc

Chiến lược CNH, HĐH, HĐH ở Việt nam trong thời kỳ quá độ.doc
... I .Chiến lược CNH, HĐH, HĐH Việt nam thời kỳ độ 1.Khái niệm CNH, HĐH, HĐH a, Khái niệm trước b, Khái niệm Bản chất nội dung CNH, HĐH, HĐH Việt nam a, Bản chất b, Nội dung Mục tiêu quan điểm CNH, ... II.Kết luận I ,Chiến lược CNH, HĐH Việt Nam thời kỳ độ Khái niệm CNH, HĐH Khái niệm chung: Từ trước đến nay, từ trình CNH, HĐH bắt đầu hình thành phát triển tới có số quan điểm CNH, HĐH a, +Khái ... điểm CNH, HĐH Việt Nam a,Mục tiêu: Tại đại hội lần VIII Đảng cộng sản Việt Nam , mục tiêu tổng quát nghiệp CNH, HĐH Đảng ta xác định là: “Xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp có sở vật...
 • 13
 • 957
 • 5

Thực trạng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.doc

Thực trạng và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất ô tô tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.doc
... trỡnh hi nhp III Thực trạng khả cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất ô Việt Nam thời hội nhập 3.1 Thực trạng cuả ngành sản xuất ô Việt Nam thời kỳ hội nhập Nm 2007, Vit Nam cú khong 770.000 ... không xa 3.1.1.2 Tình hình hoạt động doanh nghiệp ô Việt Nam Vào thời điểm này, hoạt động sản xuất lắp ráp liên doanh ô Việt Nam cha cho thấy hết tính đại sản xuất ô Một nhà máy sản xuất ... nhờ đặc điểm mà ngành công nghiệp ô trở thành khách hàng nhiều ngành khác 2.2.2 Các giai đoạn phát triển công nghiệp ô Việt Nam Nền công nghiệp sản xuất ô việt nam thức đợc hình thành...
 • 36
 • 818
 • 4

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ .doc.DOC

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất với việc phân tích tính tất yếu phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ .doc.DOC
... đến phát triển lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất động lực để lực lợng sản xuất phát triển ngợc lại, không phù hợp kìm hãm phát triển lực lợng sản ... sản xuất Quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất cho phép kết hợp cách tối u ngời lao động với t liệu sản xuất trình sản xuất II Tính tất yếu phát triển ... cho quan hệ sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất Yêu cầu khách quan phát triển lực lợng sản xuất tất yếu...
 • 11
 • 2,041
 • 1

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay

các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế việt nam trong thời kỳ đổi mới kinh tế từ năm 1986 đến nay
... (1986- 2002) số nhân tố ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế I Khái quát kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi từ năm 1986 đến Sự phát triển kinh tế Việt Nam năm qua Từ thập niên 80, kinh tế Việt Nam bắt đầu có đổi nông ... là: Chơng I: Khái quát kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi (19862 002) số nhân tố ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế Chơng II: Phân tích ảnh hởng nhân tố đến tăng trởng kinh tế Việt Nam Sự quan tâm, giúp ... Trờng ĐHKTQD Toán Kinh tế K41 Luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Kim Nhung Các nhân tố ảnh hởng đến tăng trởng kinh tế Việt Nam thời kỳ đổi kinh tế từ năm 1986 đến làm luận văn tốt nghiệp Bố cục...
 • 74
 • 766
 • 1

TIỂU LUẬN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP doc

TIỂU LUẬN: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NÔNG DÂN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP doc
... sống nông dân Vậy thời kỳ hội nhập, người nông dân Việt Nam gặp hội thách thức gì? Để tìm hiểu vấn đề này, chúng em chọn đề tài hội thách thức nông dân Việt Nam thời kỳ hội nhập làm đề tài tiểu ... có lẽ nặng nề với người nông dân Việt Nam 2.2 hội thách thức nông dân Việt Nam thời kỳ hội nhập 2.2.1 hội - Khi hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế, tham gia vào tất tổ chức kinh tế, ... cứu ♦ Biết hội thách thức mà người nông dân Việt Nam gặp phải hội nhập vào kinh tế quốc tế ♦ Đề giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân NỘI DUNG 2.1 Sơ lược Nông dân Việt Nam Nông dân người lao...
 • 11
 • 1,584
 • 8

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY
... PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 15 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo tri u ñ i phong ki n 15 2.1.1 nh hư ng c a Ph t giáo dư ... hi u “ nh hư ng Ph t giáo ñ n ñ i s ng h i c a dân t c Vi t Nam vào th i kỳ phong ki n hi n nay ñ hi u sâu v tôn giáo này, nh ng g n bó gi a t m nh hư ng c a Ph t giáo dân t c ta T ñó có nhìn ... giáo Vi t Nam v sau, mà ñ nh ñi m giai ño n th k X – XIV Chương 2: NH HƯ NG PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo...
 • 36
 • 454
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: vài nét về văn hoá doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ đổi mớivăn hóa chính trị việt nam hiện đạivăn hóa chính trị việt namthực trạng văn hóa chính trị việt namcơ sở hình thành văn hóa chính trị việt namvăn hóa chính trị việt nam hiện naythực trạng văn hóa chính trị việt nam hiện nayphương hướng vận động oda của việt nam trong thời kỳ 2006 2010thời kỳ phong kiến độc lậpnền văn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpvăn hóa việt nam trong thời kỳ hội nhậpvăn hóa việt nam trong thời kỳ bắc thuộcvăn hóa việt nam trong thời kỳ đổi mớinền văn hóa việt nam trong thời kỳ đổi mớiphân tích nội dung của liên minh công nông trí thức ở việt nam trong thời kỳ cnh hđh đất nước qua văn kiện hội nghị tw 8 khoá 10 của đảng về vấn đề tam nông docĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây