NGOẠI GIAO VIỆT NAM dưới THỜI lý (1009 1225)

GIÁO DỤC KHOA CỬ VIỆT NAM DƯỚI THỜI - TRẦN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

GIÁO DỤC KHOA CỬ VIỆT NAM DƯỚI THỜI LÝ - TRẦN - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
... BIỂU CỦA GIÁO DỤC KHOA CỬ VIỆT NAM DƯỚI THỜI LÝ - TRẦN 3.1 Những gương mặt khoa bảng tiêu biểu Việt Nam thời Trần Với quan tâm sách tiến nhà nước giáo dục khoa cử, thời Trần giáo dục chế ... 2: Chế độ khoa cử Việt Nam thời - Trần Chương 3: Một số thành tựu tiêu biểu giáo dục khoa cử Việt Nam thời - Trần NỘI DUNG CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẠI VIỆT DƯỚI THỜI LÝ - TRẦN 1.1 Tình ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ĐỖ THỊ THƯƠNG GIÁO DỤC KHOA CỬ VIỆT NAM DƯỚI THỜI LÝ - TRẦN CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng...
 • 52
 • 2,245
 • 6

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước
... bn NGOI GIAO THI CUI TRN, THI H V HU TRN I- TIP TC NGOI GIAO VI TRIU NGUYấN TRUNG QUC ỏnh thng gic, ta li tin hnh ngoi giao vi gic Ngoi giao lỳc ny l ngoi giao hũa hoón: va u tranh, va giao ho ... sang "xng thn" vi vua Nam Hỏn v xin Nam Hỏn cho quõn sang cu Vua Nam Hỏn l Lu Cung vi nm ly c hi xõm lc nc ta, lin cho trai l Lu Hong Thao lm Giao vng (cú ngha l lm vua Chõu Giao, tc l lm vua nc ... "Pht giao cú ngha l ỏnh bng ngoi giao, tc l dựng ngoi giao e da, nt n, la gt ngi bt ngi phi hng phc, phi cng np, phi chu s thng tr ca mỡnh "Pht giao" thnh cụng thỡ phi v trang xõm lc Pht giao" ...
 • 128
 • 1,172
 • 18

lược sử ngoại giao việt nam các thời trước

lược sử ngoại giao việt nam các thời trước
... Phớa nam, bn vua chỳa hiu chin nh ng ỏnh chim nc ta v gi ta l An Nam ụ h ph "An" cú ngha "dp yờn" An Nam, An ụng, An Tõy, An Bc, cú ngha l dp yờn phớa Nam, phớa ụng, phớa Tõy, phớa Bc Tờn An Nam ... "xng thn" vi vua Nam Hỏn v xin Nam Hỏn cho quõn sang cu 17 Vua Nam Hỏn l Lu Cung vi nm ly c hi xõm lc nc ta, lin cho trai l Lu Hong Thao lm Giao vng (cú ngha l lm vua Chõu Giao, tc l lm vua ... "Pht giao cú ngha l ỏnh bng ngoi giao, tc l dựng ngoi giao e da, nt n, la gt ngi bt ngi phi hng phc, phi cng np, phi chu s thng tr ca mỡnh "Pht giao" thnh cụng thỡ phi v trang xõm lc Pht giao" ...
 • 236
 • 497
 • 3

Quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới thời vua Gia Long và vua Minh Mạng

Quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới thời vua Gia Long và vua Minh Mạng
... ngoại thời vua Minh Mạng 14 III Tổng kết 15 IV Tài liệu tham khảo 15 Đề tài: QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VUA MINH MẠNG ... chiến II Quan hệ ngoại giao Việt Nam với nước phương Tây thời vua Minh Mạng (1820 – 1840) Tình hình quốc tế, khu vực đường lối ngoại giao Minh Mạng với nước phương Tây Vua Minh Mạng từ nhỏ vốn ... đề ngoại giao Việt Nam nước phương Tây thời vua Gia Long (1802 – 1820) 1 Bối cảnh quốc tế, khu vực đường lối ngoại giao Gia Long nước phương Tây Quan hệ triều Nguyễn với nước...
 • 25
 • 435
 • 3

Thi cử và nền giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp thuộc

Thi cử và nền giáo dục Việt Nam dưới thời Pháp thuộc
... Kim: Việt Nam Sử Lược, 2, nxb Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục, Sài Gòn, 1971 - Vũ Ngọc Khánh: Tìm Hiểu Nền Giáo Dục Việt Nam Trước 1945, nxb Giáo Dục, THI CỬ VÀ NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM DƯỚI THỜI ... sách giáo khoa xuất Pháp (trừ vài Lịch Sử Việt Nam, Địa Lý Đông Dương, Văn Học Việt Nam giáo chức người Pháp hay người Việt soạn xuất Hà Nội GIÁO CHỨC NỀN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG PHÁP-VIỆT Các giáo ... Khâm Sứ Pháp Hệ thống giáo dục Pháp -Việt gồm phần: giáo dục phổ thông giáo dục cao đẳng chuyên nghiệp, đại học TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG PHÁP-VIỆT Trong thời kỳ phôi thai, Pháp thi t...
 • 26
 • 767
 • 0

Đánh giá chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua và phương hường giải pháp hoàn thiện.DOC

Đánh giá chính sách đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian qua và phương hường giải pháp hoàn thiện.DOC
... Nhà nớc đầu t đợc tổ chức, thu hút nhiều nhà kinh tế Việt Nam giới, nhà đầu t nớc Chính vậy, chọn đề tài "Đánh giá sách đầu t trực tiếp nớc vào Việt Nam thời gian qua phơng hờng giải pháp hoàn thiện" ... Chơng I: Những lý luận chung sách đầu t nớc Việt Nam Chơng II: Thực trạng sách đầu t nớc vào Việt Nam Chơng III: Phơng hớng giải pháp hoàn thiện sách đầu t nớc vào Việt Nam Tôi xin bày tỏ lòng biết ... ngoài, từ giúp nhà đầu t nớc tìm hiểu hội đầu t vào Việt Nam, tạo điều kiện thu hút đợc thêm nhà đầu t nớc đầu t vào Việt Nam Ngoài ra, việc xúc tiến đầu t nớc cần phải dựa vào tổ chức độc lập...
 • 36
 • 813
 • 8

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀIVIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc

TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY.doc
... VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY Những thu n lợi khó khăn Việt Nam việc thu hút vốn FDI ... VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUNG Khái niệm đầu trực tiếp nước Đầu trực tiếp nước (FDI) loại hình thức ... luật nước Tiểu luận Tài quốc tê: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN FDI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY nhận đầu Đây hình thức đầu nhà đầu nước sử dụng nhiều thời gian qua chiếm 65% tổng ba hình...
 • 41
 • 2,151
 • 20

Định hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.DOC

Định hướng chiến lược và các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời gian tới.DOC
... 2: Ngoại thơng Việt nam năm qua Chơng 3: Định hớng chiến lợc giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngoại thơng Việt nam thời gian tới Chơng Một số vấn đề chung Thơng mại quốc tế 1.1 Cơ sở phát triển ... hoạch định chiến lợc phát triển kinh tế giai đoạn tới 32 Chơng Ngoại thơng Việt Nam năm qua 2.1 Ngoại thơng Việt Nam thời kỳ 1975 - 1986 2.1.1 Chiến lợc phát triển ngoại thơng Việt Nam thời kỳ ... thực trạng vận động ngoại thơng Việt nam năm qua, vào xu phát triển kinh tế Việt nam bối cảnh nay, luận văn đề xuất định hớng số giải pháp chiến lợc phát triển ngoại thơng Việt nam năm tới Kết cấu...
 • 113
 • 1,273
 • 7

Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàiviệt nam trong thời kỳ chuyển đổi k

Một số vấn đề về quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở việt nam trong thời kỳ chuyển đổi k
... VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM TRONG THỜI K CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ 2.1 TÁC ĐỘNG CỦA CHUYỂN ĐỔI KINH TẾ TỚI LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2.1.1 Sơ lược mô hình điểm mốc quan ... nghiệp quốc doanh doanh nghiệp vốn đầu nước kinh tế chuyển đổi 51 2.2.1 Vai trò doanh nghiệp quốc doanh 52 2.2.2 Vai trò doanh nghiệp vốn đầu nước 55 2.3 Thực trạng quan hệ lao động ... cho Việt Nam 35 K t luận chương 38 Chương Thực trạng quan hệ lao động doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp vốn đầu nước Việt Nam thời k chuyển đổi kinh tế 39 2.1 Tác động...
 • 221
 • 1,653
 • 12

Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian qua

Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian qua
... có vốn đăng kỳ lớn 2.3.2 Kết thực đầu vào dự án Năm 2007, Việt Nam thu hút số lượng vốn đầu FDI lớn thu hút vốn đầu vào ngành công nghệ cao, vốn lớn Các tập đoàn lớn giới đổ vào Việt Nam ... cứu vốn đầu trực tiếp nước FDI Có hai nguồn hình thành vốn để tăng trưởng phát triển kinh tế, nguồn vốn nước vốn nước Trong nguồn vốn nước có nguồn vốn đầu trực tiếp nước (FDI) Đầu trực ... trường đầu nước ta cải thiện chưa cao, cạnh tranh thu hút đầu nước nước khu vực diễn ngày gay gắt, làm ảnh hưởng đến kết thu hút vốn đầu nước ta - Hệ thống luật pháp, sách đầu sửa đổi...
 • 10
 • 454
 • 1

Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian qua.doc

Tình hình thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian qua.doc
... có vốn đăng kỳ lớn 2.3.2 Kết thực đầu vào dự án Năm 2007, Việt Nam thu hút số lượng vốn đầu FDI lớn thu hút vốn đầu vào ngành công nghệ cao, vốn lớn Các tập đoàn lớn giới đổ vào Việt Nam ... cứu vốn đầu trực tiếp nước FDI Có hai nguồn hình thành vốn để tăng trưởng phát triển kinh tế, nguồn vốn nước vốn nước Trong nguồn vốn nước có nguồn vốn đầu trực tiếp nước (FDI) Đầu trực ... trường đầu nước ta cải thiện chưa cao, cạnh tranh thu hút đầu nước nước khu vực diễn ngày gay gắt, làm ảnh hưởng đến kết thu hút vốn đầu nước ta - Hệ thống luật pháp, sách đầu sửa đổi...
 • 10
 • 375
 • 0

Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua

Một số vấn đề về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian qua
... cấu đầu t trực tiếp nớc Việt Nam .12 1-/ Đầu t trực tiếp nớc phân theo nguồn đầu t: 12 2-/ Đầu t trực tiếp nớc tính theo ngành phân bổ 14 3-/ Đầu t trực tiếp nớc theo hình thức đầu ... vốn đầu t trực tiếp nớc nguồn vốn quan trọng trình phát triển lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 10 Chơng II Thực trạng đầu t trực tiếp nớc Việt Nam I-/ Tình hình thu hút đầu t trực tiếp nớc qua năm ... tích tình hình đầu t trực tiếp nớc thời gian qua cho thấy đầu t trực tiếp nớc góp phần đáng kể việc thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trởng giải vấn đề cấp bách kinh tế - xã hội Việt Nam Từ ngày có...
 • 37
 • 442
 • 0

Lịch sử ngoại giao Việt Nam 1945-1946

Lịch sử ngoại giao Việt Nam 1945-1946
... chủ Nam Bộ, thả người Việt Nam bị Pháp bắt phía Việt Nam nhân nhượng thêm cho Pháp số quyền lợi kinh tế, văn hoá Việt Nam Chúng đòi Chủ tịch Hồ Chí Minh thoả thuận rút lực lượng vũ trang Nam ... định ngoại giao quốc sách, biện pháp chiến lược ngày 3/10/1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kịp thời công bố đường lối hình thức văn kiện Nhà nước: “ Thông cáo sách ngoại giao ... độc lập Việt Nam, đồng thời gợi mở khả thoà hiệp để giải xung đột lợi ích khác bên _ Chính sách ngoại giao Nhà nước ta dã thể tính bản, tính toàn diện tính thực tiễn Đồng thời sách ngoại giao góp...
 • 21
 • 2,343
 • 46

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử ngoại giao việt nam thời phong kiếnngoại giao việt nam thời phong kiếnngoại giao việt nam thời kỳ đổi mớicác nhà ngoại giao việt nam thời phong kiếnquan hệ ngoại giao việt nam thời phong kiếnđặc điểm ngoại giao việt nam thời phong kiếnngoại giao việt nam qua các thời kỳlịch sử ngoại giao việt nam thời trầnlịch sử ngoại giao việt nam thời văn langngoại giao việt nam thời kỳ chống phápnền giáo dục việt nam dưới thời pháp thuộcngoại giao việt nam thời kỳ 19861991khái quát quá trình du nhập phật giáo ở việt nam trước thời lýngoại giao việt namngoại giao việt nam trung quốcTiết 27. HBH: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát nhạc đànTiết 4. NL: Các ký hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN: TĐN số 1TÌM HIỂU NGHIỆP VỤ MUA BÁN NỢ TRONG XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAMBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụBài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệpBài 7. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quảBài 9. Nhật BảnBài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồngBài 5. Thực hành: Quan sát tế bào và môBài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềmTHIẾT KẾ SẢN PHẨM TÍN DỤNG VÀ TỔ CHỨC CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH HOẶC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SIÊU NHỎ TẠI MỘT NHTMBài 12. Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹpBài 10. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoangBài 5. Trùng biến hình và trùng giàyBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 9. Công thức hoá họcBài 4. Nguyên tửBài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngtả người bạn (rất hay)