Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp

báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 công ty cổ phần chứng khoán tp hồ chí minh báo cáo tổng hợp
... 1 34. 315.187.109 TỔNG CỘNG 826.8 14. 983.238 1 34. 722.0 54. 635 14 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 ... 3.961.3 74. 9 94 54. 097.8 34. 988 1.110 .41 1.526 328.805 .41 2.265 9.895.516.916 1. 548 .396.525.689 21 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo) Cho năm tài ... 2.576 .42 4. 945 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 4. 1 14. 960.305 Giá trị lại: Ngày 01 tháng 01 năm 2009 7.107 .45 7.937 Ngày 31 tháng 12 năm 2009 7.907.930 .44 6 18 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH...
  • 27
  • 181
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
... (44 0 = 300 + 40 0) Người lập (Ký, họ tên) 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 320 321 322 328 329 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 1 43 2 ... dịch thực năm năm - CHỈ TIÊU a) Của công ty chứng khoán - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác b) Của nhà đầu tư - Cổ phiếu - Trái phiếu - Chứng khoán khác Tổng cộng 8,653,620 308,7 34, 758,000 ... tăng năm - Vốn góp giảm năm - Vốn góp cuối năm + Cổ tức, lợi nhuận chia d) Cổ tức + Cổ tức công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm - Cổ tức công bố cổ phiếu phổ thông - Cổ tức công bố cổ phiếu...
  • 14
  • 32
  • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty cổ phần Chứng khoán IB
... 552.567.173 85.773.273 647 .45 6 14. 192.193.9 04 4.972.673.721 843 .369.879 - 2. 749 .928.538 - 2 .42 7.7 74. 616 638. 340 .44 6 5.816. 043 .600 3.050. 541 .372 879 .41 0.6 14 8.376.150.3 04 4 .44 6.198.318 - 5 .47 8.315.988 1.517.751.060 ... 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 34 25 36 50 51 60 70 80 ng K ny 3.763.010 .48 4 .43 6 45 .986.323 20.298. 844 .662 -7 60.6 34. 361.677 -1 .157.5 14. 4 24 -3 .065.007.313.287 -1 .712.002.677 -3 .47 1 .45 4.286 -4 8 .627.330.930 ... -4 8 .627.330.930 -2 9. 545 .175 0 0 0 -2 9. 545 .175 0 0 0 0 -4 8 .656.876.105 169.255.932 .48 3 120.599.056.378 K tr c 3.953.963.878.600 1 84. 541 .229 90.779. 745 .41 0 - 647 .9 94. 286 .43 9 -5 85.753.653 -3 . 244 .391.623.851 -2 6.811.176.331...
  • 15
  • 16
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPCác hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trênchương 6 phương pháp phân tích khối lượngphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án bài tập tự luyện Sơ đồ tư duy - Cách tiếp cận bài toán cực trị hàm bậc baĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểslide thuyet trinh quan tri tai chinhKỹ năng tạo động lực làm việcBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20