Nghiên cứu một số biện pháp trồng cây rau cải xanh brassica juncea (l ) czern cho năng suất cao và sản phẩm an toàn trên môi trường cát

nghiên cứu một số biện pháp thâm canh rau cải bản địa của đồng bào h’mông vụ đông 2012 tại mai sơn sơn la

nghiên cứu một số biện pháp thâm canh rau cải bản địa của đồng bào h’mông vụ đông 2012 tại mai sơn sơn la
... xuất cải H’Mông Mai Sơn ñiều tất yếu cần phải làm Xuất phát từ phân tích nhận ñịnh trên, tiến hành thực ñề tài: Nghiên cứu số biện pháp thâm canh rau cải ñịa ñồng bào H’Mông vụ ñông 2012 Mai Sơn ... Thực trạng sản xuất rau cải ñồng bào H’Mông Sơn La 4.1.1 Phương thức canh tác nương rẫy ñồng bào H’Mông 4.1.2 Phương thức canh tác rau cải ñịa H’Mông ñất vuờn vùng chuyên canh rau 2.2 Nguồn gốc, ... yếu rau cải 38 Năng suất rau cải H’Mông 43 Một số tiêu sinh trưởng rau cải H’Mông 51 Yếu tố cấu thành suất rau cải H’Mông 55 Năng suất rau cải H’Mông 58 Trường ðại học...
 • 90
 • 200
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống trồng trọt cây khởi tử (lycium chinensis mill) tại sa pa - lào cai

nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây khởi tử (lycium chinensis mill) tại sa pa - lào cai
... ––––––––––––––––––––––– LÊ VĂN GIỎI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG TRỌT CÂY KHỞI TỬ (LYCIUM CHINENSIS MILL) TẠI SA PA - LÀO CAI Chuyên ngành : Khoa học trồng số : 60.62.01.10 ... Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống trồng trọt Khởi tử (Lycium chinensis Mill) Sa Pa - Lào Cai Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Phát triển Khởi tử đỏ (Lycium chinensis Mill) trở ... DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Cây Khởi tử đỏ (Lycium chinensis Mill), thuộc họ cà Solanaceae - Địa điểm nghiên cứu Trạm nghiên cứu trồng...
 • 100
 • 256
 • 5

Nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống trồng trọt cây khởi tử tại sa pa lào cai

Nghiên cứu một số biện pháp trong kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây khởi tử tại sa pa  lào cai
... ––––––––––––––––––––––– LÊ VĂN GIỎI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VÀ TRỒNG TRỌT CÂY KHỞI TỬ (LYCIUM CHINENSIS MILL) TẠI SA PA - LÀO CAI Chuyên ngành : Khoa học trồng số : 60.62.01.10 ... dụng số đơn thuốc có chứa Khởi tử 1.1.7 Nghiên cứu nhân giống trồng trọt 2.1 Những nghiên cứu Khởi tử nước 2.1.1 Nghiên cứu thành phần loài 2.1.2 Nghiên cứu nhân giống trồng ... thực đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhân giống trồng trọt Khởi tử (Lycium chinensis Mill) Sa Pa - Lào Cai Mục tiêu, yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Phát triển Khởi tử đỏ (Lycium chinensis...
 • 100
 • 188
 • 0

Nghiên cứu khoa học kết QUẢ NGHIÊN cứu TUYỂN CHỌN XUẤT xư GIỐNG SA NHÂN tím (amomum longiligulare t l wu) CHO NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt tại HUYỆN

Nghiên cứu khoa học kết QUẢ NGHIÊN cứu TUYỂN CHỌN XUẤT xư GIỐNG SA NHÂN tím (amomum longiligulare t l wu) CHO NĂNG SUẤT CAO, CHẤT LƯỢNG tốt tại HUYỆN
... K t bảng cho thấy, giống Sa nhân t m xu t xứ Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa sinh trưởng t t, Sa nhân t m xu t xứ Gia Lai sinh trưởng không xu t xứ l i K t khảo nghiệm xu t xứ giống Sa nhân t m ... hình sinh trưởng xu t xứ Sa nhân t m khác xu t xứ Phú Yên, Khánh Hòa gần khép t n sau trồng 18 tháng Bảng Các yếu t cấu thành su t su t xu t xứ giống Sa nhân t m sau trồng 18 tháng Sơn Lang, KBang, ... xứ l i Năng su t Sa nhân t m Gia Lai với t l hoa thấp (trùng với thí nghiệm m t độ bón phân t n rừng Xoan t n rừng t nhiên) nên su t thấp Bảng Khả che phủ xu t xứ giống Sa nhân t m sau trồng...
 • 4
 • 123
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, phẩm chất cây bưởi diễn trồng tại hà tây
... giải pháp phù hợp Xuất phát từ vấn đề tiến h nh nghiên cứu đề t i: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn trồng H Tây Tr ng i h c Nụng nghi p H N i - Lu n Th c s ... Xác định số giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao suất, phẩm chất Diễn theo định hớng sản xuất h ng hoá, hội nhập quốc tế Trên sở nghiên cứu n y xây dựng đợc quy trình trồng Diễn phù hợp vùng trồng nớc ... tăng suất v chất lợng sản phẩm h ng hoá, ngo i yếu tố giống biện pháp kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đến suất, phẩm chất v hiệu kinh tế Ng y khoa học kỹ thuật phát triển biện pháp kỹ thuật nh...
 • 125
 • 476
 • 2

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế cao ở huyện đông sơn  tỉnh thanh hoá
... 50 triệu đồng/ năm khoảng cách xa, lẽ nên đề tài: ' 'Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng trọt góp phần chuyển dịch cấu trồng hiệu kinh tế cao huyện Đông Sơn- tỉnh Thanh Hoá' ' đợc thực 1.2 ... lại hiệu kinh tế cao cần thiết 41 Đối tợng, nội dung phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thuộc huyện Đông Sơn - Các loại trồng ... đất cao, vàn cao huyện Đông Sơn 74 Bảng 4.15 Khả tạo sinh khối công thức luân canh đất cao, vàn cao huyện Đông sơn 75 Bảng 4.16 Chỉ số đa dạng công thức luân canh đất cao, vàn cao Huyện Đông sơn...
 • 134
 • 433
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây địa liền (kaempferia galanga) tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng cây địa liền (kaempferia galanga) tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
... LÂM - - LƯƠNG VŨ THẮNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG CÂY ĐỊA LIỀN (KAEMPFERIA GALANGA) TẠI HUYỆN LỤC NGẠN TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... nghiên cứu kỹ thuật gây trồng nên chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể Vì vậy, việc nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Địa liền huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang để làm sở phát triển mở rộng cần thiết Số hóa ... cụ thể kỹ thuật gây trồng loài này, đất lâm nghiệp Vì vậy, việc thực đề tài Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng Địa liền (Kaempferia galanga) huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang cần thiết, có...
 • 123
 • 811
 • 6

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng tỷ lệ sống trong nhân giống cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) tại nghệ an

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật làm tăng tỷ lệ sống trong nhân giống cây cỏ ngọt (stevia rebaudiana bertoni) tại nghệ an
... Trần thị thu Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật làm tăng tỷ lệ sống nhân giống cỏ (Stevia Rebaudiana Bertoni) nghệ an Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62.01.10 ... (15-15-15) cỏc n c ủang phỏt tri n, h n h p ủ c bi t g m ủỏ trõn chõu, than bựn cú s n d ng s d ng ủ c, cung c p cho m c ủớch thay th cho ủ t Cỏc trang tr i thõm canh ch y u cỏc n c ủang phỏt tri ... Stevia rebaudiana th p Xu t kh u c a cỏc doanh nghi p s n xu t Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Nụng nghi p 18 Stevia rebaudiana c a Trung Qu c bao g m khu v c Sn ụng, Giang...
 • 117
 • 277
 • 0

Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật góp phần phát triển hệ thống cây trồng tại huyện tân sơn, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu một số biện pháp kĩ thuật góp phần phát triển hệ thống cây trồng tại huyện tân sơn, tỉnh phú thọ
... phải nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số biện pháp thuật góp phần phát triển hệ thống trồng huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu trạng hệ thống trồng ... phần cải thiện hệ thống trồng huyện Tân Sơn Tổng kết số kết nghiên cứu mô hình chuyển đổi hệ thống trồng đề xuất số biện pháp thuật góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất địa bàn huyện 3.2 Địa ... hệ thống trồng hàng năm huyện Tân Sơn Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống trồng huyện 3.1.3 Nghiên cứu thực nghiệm nhằm xác định, lựa chọn tiến kỹ thuật phù hợp góp phần cải thiện hệ...
 • 164
 • 254
 • 0

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng giống chuối tiêu hồng nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng giống chuối tiêu hồng nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô tại huyện trấn yên, tỉnh yên bái
... suất chuối hầu khắp vùng trồng chuối nước Vì yêu cầu xã hội thực đề tài: "Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống chuối Tiêu Hồng nhân phương pháp nuôi cấy huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái" ... [2] * Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống chuối Các biện pháp kỹ thuật nhân giống chuối truyền thống nhân củ chồi có nhiều hạn chế thời gian nhân giống, hệ số nhân, độ đồng chất lượng giống ... hợp * Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống chuối Các nghiên cứu nhân giống chuối trước trọng biện pháp kỹ thuật nhân củ tách chồi Những kỹ thuật áp dụng phổ biến nhiều vùng miền quy sản...
 • 142
 • 495
 • 9

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất khoai môn sau nuôi cấy in vitro tại địa bàn tỉnh bắc kạn

nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất khoai môn sau nuôi cấy in vitro tại địa bàn tỉnh bắc kạn
... khoai môn nuôi cấy in vitro khoai môn hệ sau nuôi cấy in vitro (G1) - Xác định số biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh khoai môn từ sau nuôi cấy in vitro khoai môn hệ sau nuôi cấy in vitro (G1) Ý nghĩa ... sản phẩm nuôi cấy ứng dụng sản xuất mang lại nhiều lợi ích từ in vitro cho người dân, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai môn sau nuôi cấy in vitro địa ... nghiên cứu Thí nghiệm nghiên cứu khoai môn nuôi cấy in vitro khoai môn phát triển từ củ khoai môn nuôi cấy in vitro (G1) Chợ Đồn - Bắc Kạn 2.2 Vật liệu nghiên cứu - Giống khoai môn Củ khoai môn...
 • 108
 • 341
 • 1

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng sinh trưởng cây Vù hương tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng và sinh trưởng cây Vù hương tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ
... 4.3 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng rừng hương 4.3.1 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng hương theo băng 4.3.1.1 Sinh trưởng hương thí nghiệm trồng rừng hương theo băng Sinh trưởng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHƯƠNG ÍCH HƯNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT GÂY TRỒNG VÀ SINH TRƯỞNG CÂY VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae H.Lec) TẠI HUYỆN ĐOAN HÙNG TỈNH PHÚ THỌ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật gây trồng hương (Cinnamomum balansae H.Lec) huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ đặt cần thiết 1.2 Mục tiêu nghiên cứu * Về lý luận: Xác định biện pháp kỹ thuật gây...
 • 73
 • 125
 • 0

Bước đầu nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus) tại đoan hùng – phú thọ

Bước đầu nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật gây trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus) tại đoan hùng – phú thọ
... Đoan Hùng vùng lân cận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định số biện pháp kỹ thuật gây trồng Bương lông điện biên Đoan Hùng Phú Thọ Đề xuất số giải pháp kỹ thuật phù hợp cho gây trồng Bương lông điện ... Đoan Hùng vùng lân cận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Xác định số biện pháp kỹ thuật gây trồng Bương lông điện biên Đoan Hùng Phú Thọ Đề xuất số giải pháp kỹ thuật phù hợp cho gây trồng Bương lông điện ... tạo,… chưa đầu nghiên cứu Bương lông điện biên (Trần Ngọc Hải, 2005) [7] Cho đến nghiên cứu Bương lông điện biên nước ít, đặc biệt nghiên cứu kỹ thuật gây trồng số biện pháp kỹ thuật lâm...
 • 54
 • 80
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật bón phân cho cây c phê vối coffea canephora pierre giai đoạn kinh doanh trên đất bazan tại đắk lắknghiên cứu một số biện pháp kỹ thuụât sản xuất chuối tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng đồng bằng sông hồngnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo lá liềm acacia crassicarpa trên vùng đất cát ven biển tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu một số biện pháp đề phòng chấn thương khớp gối cho học sinh trường thpt thiệu hóa trong quá trình tập luyện và thi đấu môn võ vovinamnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật cho giống đậu tương triển vọng e085 10 trong vụ đông năm 2011 tại thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống cây diệp hạ châugiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số biện pháp chống xói mòn cho cây dâu đồi ở lâm đồngphương pháp nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại trong kho thóc dự trữnghiên cứu một số biện pháp phòng trừ côn trùng gây hại trong kho thóc dự trữ đổ rờinghiên cứu một số biện phápnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật phát triển hoa cúc tại thành phố thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa jo2 và đs1 tại phú lương thái nguyênnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối tiêu hồng tại phú thọnghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất giống bưởi chí đám tại huyện đoan hùng tỉnh phú thọĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học