Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 10-2-2010 - Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu

luận văn quản trị chiến lược Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở công ty Cổ phần vật xăng dầu Petec

luận văn quản trị chiến lược Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Petec
... trường, hiểu biết công ty cổ phần vật xăng dầu Petec, thời gian thực tập công ty em xin chọn đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng công ty Cổ phần vật xăng dầu Petec làm chuyên ... bán hàng công ty cổ phần vật xăng dầu Petec năm gần Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động bán hàng công ty cổ phần vật xăng dầu Petec Do thời gian thực tập doanh nghiệp ít, trình độ lí luận ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU PETEC TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Thực trạng hoạt động bán hàng công ty cổ phần vật xăng dầu Petec 2.1.1 Công tác nghiên...
 • 57
 • 207
 • 0

Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đến năm 2010.pdf

Chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) đến năm 2010.pdf
... quốc gia Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu( COMECO) công ty kinh doanh xăng dầu TP.HCM Trong trình công tác điều hành kinh doanh công ty, với xúc, trăn trở, đặc biệt việc gia nhập WTO đến gần, thò ... hình công ty cổ phần (Công ty hình thành từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Vật tư Thiết bò Giao thông Vận tải) Hoạt động công ty mở rộng, kinh doanh xăng dầu mà chức công ty bổ ... đònh chiến lược sở, phương pháp luận trình tự khoa học để tiến hành phân tích khách quan môi trường kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu( COMECO), từ hoạch đònh chiến lược kinh doanh Công ty...
 • 80
 • 931
 • 13

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO).

Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).
... vốn sở hữu qua hình Dupont CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) I Giới thiệu công ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO) Lịch sử hình thành ... liệu sử dụng phân tích thực trạng tài công ty Hệ thống báo cáo tài công ty Các nguồn số liệu khác III Thực trạng tài công ty qua phân tích báo cáo tài Phân tích tài sản 1.1 Phân tích thực trạng ... 6.5 Phân tích tỷ số sinh lời công ty cổ phần Phân tích tình hình tài qua hình Dupont 7.1 Mô hình Dupont 7.2 Phân tích thực trạng tỷ suất lợi nhuận vốn sở hữu qua hình Dupont 7.3 Phân tích...
 • 7
 • 1,999
 • 58

Chiến lược kinh doanh của cong ty cổ phần vật xăng dầu( Comeco) đến năm 2010

Chiến lược kinh doanh của cong ty cổ phần vật tư xăng dầu( Comeco) đến năm 2010
... Công ty Cổ phần Vật tư- Xăng dầu (COMECO) công ty kinh doanh xăng dầu TP.HCM Trong trình công tác điều hành kinh doanh công ty, với xúc, trăn trở, đặc biệt việc gia nhập WTO đến gần, thò trường xăng ... đònh chiến lược sở, phương pháp luận trình tự khoa học để tiến hành phân tích khách quan môi trường kinh doanh Công ty Cổ phần Vật tư- Xăng dầu (COMECO), từ hoạch đònh chiến lược kinh doanh Công ty ... đònh chiến lược, tác giả nghiên cứu vấn đề sau: Thực trạng hoạt động kinh doanh công ty; Nhận dạng chiến lược kinh doanh công ty; Các hội nguy cơ; Xây dựng chiến lược kinh doanh ng lai năm...
 • 80
 • 237
 • 2

tiểu luận đánh giá tiềm năng tài phát triển công ty cổ phần vât xăng dầu

tiểu luận đánh giá tiềm năng tài phát triển công ty cổ phần vât tư xăng dầu
... TẮT ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) TA TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH: A Phân tích tình hình kinh tế B Phân tích ngành C Phân tích cơng ty1 D Đánh giá tiềm phát triển, ... -8,00% Cổ tức Năm tài 2005, Công ty trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% tính mệnh giá, trả 9% cổ tức cổ phiếu 6% tiền Năm tài 2006, Công ty trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 18% tính mệnh giá, ... 30 30 30 D ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 31 I TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA COMECO II CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CƠNG TY III CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TÀI LIỆU...
 • 36
 • 258
 • 0

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO). potx

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI Tên đề tài: Phân tích tình hình ti chính qua bo co ti chính Cơng ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO). potx
... tài: “Phn tích tình hình ti qua bo co ti Cơng ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO)” Đề tài hướng đến mục đích phân tích vấn đề tài báo cáo tài như: tài sản nguồn vốn, thu nhập chi phí lợi ... vốn sở hữu qua hình Dupont CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TI CHÍNH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ XĂNG DẦU (COMECO) I Giới thiệu công ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO) Lịch sử hình thnh ... sắc tình hình ti công ty, đơn vị kinh tế từ đưa định phù hợp Với vai trị quan trọng phn tích bo co ti v qua thời gian thực tập Cơng ty cổ phần Vật Xăng dầu (COMECO), em định thực đề tài: ...
 • 7
 • 261
 • 0

Xem thêm