Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... 2014 Cụng ty TNHH Kim toỏn M (AA) Chi nhỏnh Nng PHể GIM C KIM TON VIấN (ó ký) (ó ký) Trn Hin Phan Duy Phc Giy CNKHN s 1400 -2 01 3- 07 0-1 Giy CNKHN s 1447 -2 01 3- 07 0-1 24 BO CO THNG NIấN NM 2013 Bỏo ... 2014 Cụng ty TNHH Kim toỏn M (AA) Chi nhỏnh Nng PHể GIM C KIM TON VIấN (ó ký) (ó ký) Trn Hin Phan Duy Phc Giy CNKHN s 1400 -2 01 3- 07 0-1 Giy CNKHN s 1447 -2 01 3- 07 0-1 29 BO CO THNG NIấN NM 2013 BNG ... Nm 2013 VND Nm 2012 VND Tng doanh thu Doanh thu bỏn hng húa Doanh thu cung cp dch v - Tham quan hng dn du lch - Vn chuyn du lch - Phũng ng - Hng n, gii khỏt - Phớ dch v - Xụng hi, xoa búp - Mt...
 • 52
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... tư vào công ty có liên quan: 3.1 Đầu tư vào Công ty liên kết: + Công ty Cổ phần Khách sạn Tây Nguyên - Số lượng cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: - Tỷ lệ vốn góp: - Giá trò cổ phần: 18.454 cổ phần 10.000 ... khác: + Công ty Cổ phần Thương mại Sabeco Tây Nguyên - Số lượng cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: - Tỷ lệ vốn góp: - Giá trò cổ phần: 18.351 cổ phần 10.000 đ/CP 0,46% 183.510.000 đồng + Công ty Cổ phần ... tài Công ty lành mạnh - Các nhận xét đặc biệt: Không VI Các công ty có liên quan: Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm...
 • 35
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... cơng ty có liên quan: 3.1 Đầu tƣ vào Cơng ty liên kết: + Cơng ty Cổ phần Khách sạn Tây Ngun - Số lượng cổ phần: 18.454 cổ phần - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đ/CP - Tỷ lệ vốn góp: 22,08% - Giá trị cổ ... trị cổ phần: 184.540.000 đồng 3.2 Đầu tƣ dài hạn khác: + Cơng ty Cổ phần Thƣơng mại Sabeco Tây Ngun - Số lượng cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: - Tỷ lệ vốn góp: - Giá trị cổ phần: 18.351 cổ phần 10.000 ... 10.000 đ/CP 0,46% 183.510.000 đồng + Cơng ty Cổ phần Khách sạn Hai Bà Trƣng - Số lượng cổ phần: - Mệnh giá cổ phần: - Tỷ lệ vốn góp: - Giá trị cổ phần: 1.430 cổ phần 100.000 đ/CP 9,7% 165.448.784 đồng...
 • 35
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... 93.074.150.000 - - 146.378.675 543.743.564 2.675.536.921 96.439.809.160 Tng nm - - - - - - - Gim nm - - - - - - - Li nhun nm - - - - - 143.830.129 143.830.129 Trớch lp cỏc qu nm - - - 64.667.712 ... - - - 61.061.675 137.600.141 (198.661.816) - - - - - - (1.165.480.200) (1.165.480.200) Np thu TNDN - - - - - - - Gim khỏc - - - - - (90.502.000) (90.502.000) S d cui nm trc 93.074.150.000 - - ... 1.107.481.900 - 52.690.029.784 208.433.218 - Tng khỏc - - - - - - - Thanh lý, nhng bỏn - 166.288.069 - - - 166.288.069 - Gim khỏc - - - - - - 42.530.290.948 7.802.913.360 1.291.488.725 - 1.107.481.900...
 • 33
 • 20
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... hng húa Doanh thu cung cp dch v - Tham quan hng dn du lch - Vn chuyn du lch - Phũng ng - Hng n, gii khỏt - Phớ dch v - Xụng hi, xoa búp - Mt bng - Vn chuyn hng hoỏ - Cỏc dch v khỏc Doanh thu bỏn ... Giỏ hng húa ó bỏn Giỏ dch v ó cung cp - Tham quan hng dn du lch - Vn chuyn du lch - Phũng ng - Hng n, gii khỏt - Xụng hi, xoa búp - Mt bng - Vn chuyn hng hoỏ - Cỏc dch v khỏc 15.464.895.258 43.905.666.154 ... Nm 2012 VND Cỏc nghip v phỏt sinh Nm 2011 VND Bỏn hng Tng Cụng ty Du lch Si Gũn 1.076.281.206 416.603.550 Mua hng Tng Cụng ty Du lch Si Gũn - 112.852.250 Vay ngn hn Tng Cụng ty Du lch Si Gũn -...
 • 52
 • 19
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk
... 12 năm 2015 kiểm toán Công ty 19 2.1 Khái quát chung công ty Công ty Cổ phần Du lịch Đak Lak (sau gọi tắt Công ty ) thành lập sở cổ phần hóa Công ty Du lịch Đak Lak theo Quyết định số 302/QĐ-UB ... kết thúc kỳ kế toán Trên Báo cáo thường niên năm 2015 lập Công ty Cổ phần Du lịch ĐắkLắk, Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 04 năm 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐẮKLẮK TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) TRƯƠNG ... Công ty Cổ phần Du lịch Đắk Lắk (sau gọi tắt Công ty ) công ty cổ phần Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh Công ty Khách sạn, nhà hàng, tham quan du lịch, lữ hành Ngành nghề kinh doanh -...
 • 46
 • 24
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An
... sạn Hội An Chi nhánh CTCP Du Lịch Dịch vụ Hội An - Trung tâm Lữ hành Hội An Chi nhánh Công ty CP Du Lịch Dịch vụ Hội Ann - Xí nghiệp giặt Hội An Chi nhánh CTCP Du Lịch Dịch vụ Hội An - Khu ... CP Du Lịch Dịch vụ Hội An Khu du lịch Biển Hội An Chi nhánh Công ty CP Du Lịch Dịch vụ Hội An Trung tâm Lữ hành Hội An Chi nhánh Công ty CP Du Lịch Dịch vụ Hội An Xí nghiệp giặt Hội An Văn ... Nhân viên kế toán Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An 200 4-2 005: Phó phòng kế toán Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An 200 5- Nay: Kế toán trưởng Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An, Trưởng phòng...
 • 105
 • 62
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
... 15/NQ-HQT 10 02/4 /2013 11 10/4 /2013 12 15/4 /2013 13 16/4 /2013 14 17/4 /2013 15 25/4 /2013 16 06/5 /2013 17 13/5 /2013 18 15/5 /2013 19 24/5 /2013 20 06/6 /2013 21 08/6 /2013 22 17/6 /2013 23 19/6 /2013 ... n v tớnh: VND Ni dung S d u nm trc - Tng nm trc - Lói nm trc - Tng khỏc - Gim nm trc - L nm trc - Gim khỏc S d cui nm trc S d u nm - Tng nm - Lói nm - Tng khỏc - Gim nm - L nm - Gim khỏc (13) ... 17/6 /2013 23 19/6 /2013 23 21/6 /2013 24 26/6 /2013 25 30/6 /2013 26 26/7 /2013 27 30/7 /2013 28 01/8 /2013 29 27/9 /2013 30 03/10 /2013 31 07/10 /2013 32 24/10 /2013 33 23/10 /2013 2013 Hp V/v tham gia úng gúp...
 • 42
 • 25
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCHTHƯƠNG MẠI VINPEARL doc

Tài liệu BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VINPEARL doc
... 11 /2008 Làm việc Công ty Kiểm toán Tư vấn + Hiện Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần ... 2004 – nay: Làm việc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm ... nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch & Thương mại Vinpearl - Số cổ phần nắm giữ: 4.000 cổ phần - Hành vi vi phạm...
 • 42
 • 241
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
... 2015: STT Cac chi tieu DVT A I B C Ty dAng Ty d6ng Ty d6ng Ty d6ng Ty d6ng Ty d6ng Tyd6ng Ty d6ng Ty dAng Ty dAng Ty dAng Ty dAng Doanh thu Dich vu Kzsan Nha hang Trong d6: - KS Phuong Dong - ... nghe kiem toan s6 147 2-2 01 3-0 0 1-1 Chirng nhan dang ky hanh nghe kiem toan s6 076 4-2 01 3-0 0 1-1 Thay in~t va UfJ.idiin cho CONG TY TNlllI DELOITTE VI~T NAM Ngay 03 thong nam 2015 Ha N9i, CHXHCN n« ... ti€t duoc dinh kern (Toan van Boo coo tai chinh 2015 ilO kiim todn cua Cong ty Dong duac dang tai website: www.phuongdongpv.com.vn) Tp Vi~~~~ D~ DI~N T cs phdn Du lich Ddu Phuong thong nam 2016 -...
 • 20
 • 53
 • 0

Xem thêm