Vấn đề bản sắc dân tộc và quá trình hội nhập

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ BẢN SẮC DÂN TỘC QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... làm đa dạng thêm sắc dân tộc Chúng ta ngày ý thức rõ trình hội nhập Quá trình làm cho quốc gia ngày xích lại gần giá trị truyền thống chung, đồng thời tạo điều kiện cho dân tộc phát huy nét độc ... cộng đồng dân tộc lãnh thổ Việt Nam Ngày nay, nhận thức sâu sắc trình giao lưu, hội nhập với giới hội lớn để Việt Nam học hỏi, tiếp thu, đồng thời kế thừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc Hơn ... định hội nhập sở lựa chọn tối ưu, để tích hợp nhiều tinh hoa đặc sắc nhiều văn hoá phù hợp với đặc điểm truyền thống dân tộc Bởi vì, giao lưu hội nhập mà tiếp nhận vô điều kiện rốt làm sắc dân tộc...
 • 5
 • 199
 • 0

Vấn đề bản sắc dân tộc quá trình hội nhập

Vấn đề bản sắc dân tộc và quá trình hội nhập
... nằm quĩ đạo Hội nhập đường tất yếu, lẽ sống dân tộc Vấn đề đặt hội nhập Rõ ràng, với tư chủ động, hội nhập sở tự khẳng định mình, nổ lực để vượt lên mình, nghĩa là, thông qua trình hội nhập, nhận ... định hội nhập sở lựa chọn tối ưu, để tích hợp nhiều tinh hoa đặc sắc nhiều văn hoá phù hợp với đặc điểm truyền thống dân tộc Bởi vì, giao lưu hội nhập mà tiếp nhận vô điều kiện rốt làm sắc dân tộc ... trang để dân tộc ta hội nhập với giới nhẹ, chất lượng tương thích với bối cảnh mới, nhanh xa 3 Kết luận Như vậy, thời đại ngày nay, hội nhập trở thành xu khách quan Dân tộc Việt Nam, hay dân tộc...
 • 5
 • 226
 • 0

tính thống nhất đa dạng văn hóa: giáo dục vấn đề bản sắc dân tộc Việt nam

tính thống nhất và đa dạng văn hóa: giáo dục và vấn đề bản sắc dân tộc Việt nam
... thị văn hoá dân tộc trường đại học Việt Nam nước văn hoá nhân loại Thứ hai, dân tộc Việt khu vực Đông Nam Á Đông Á Nam luôn dân tộc đa sắc cần phải phối hợp chặt chẽ tộc, đa tín ngưỡng đa văn ... chung, thống nhận sắc dân tộc dân tộc Việt toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam số dân tộc khác Đông Nam Nam, bị phương hướng Á Đông Á Sự tồn Vì vậy, cần phải quan niệm khác khác biệt tính đa dạng ... văn hoá, khám phá sâu sắc tính thống tính đa dạng văn tính thống tính đa dạng văn hoá hoá dân tộc Bên cạnh giá trị, nước toàn khu vực, biểu tượng, trình văn hoá sở góp phần đổi phương người Việt...
 • 16
 • 2,137
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH THỐNG NHẤT ĐA DẠNG VĂN HOÁ: GIÁO DỤC VẤN ĐỀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... lực khám phá sắc dân tộc Việt diversities) xu hướng đa dạng hoá ngày Nam Nhiều nhà khoa học có lý gia tăng đời sống dân tộc Việt cho Việt Nam dân Nam đại mà số nhà nghiên cứu tộc nông dân - nông ... thị văn hoá dân tộc trường đại học Việt Nam nước văn hoá nhân loại Thứ hai, dân tộc Việt khu vực Đông Nam Á Đông Á Nam luôn dân tộc đa sắc cần phải phối hợp chặt chẽ tộc, đa tín ngưỡng đa văn ... chung, thống nhận sắc dân tộc dân tộc Việt toàn thể cộng đồng dân tộc Việt Nam số dân tộc khác Đông Nam Nam, bị phương hướng Á Đông Á Sự tồn Vì vậy, cần phải quan niệm khác khác biệt tính đa dạng...
 • 16
 • 449
 • 0

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế vậy, sắc văn hóa dân tộc chứa đựng tính nhân loại, tính khu vực tính dân tộc II Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Khái quát ... dụng vǎn hóa để thực "diễn biến hòa bình" Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế Phương hướng để giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập Quốc tế Mở cửa hội nhập Quốc tế thực ... bền vững dân tộc Ba là, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình phát triển kinh tế phải chủ thể văn hóa thực Mọi nguồn lực bên phát huy Đề bài: Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc trình hội nhập quốc tế hiệu...
 • 9
 • 6,891
 • 117

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay
... dân tộc ta Mỗi dân tộc giới có văn hóa riêng Khi tất mất, văn hóa lại, để phân biệt dân tộc với dân tộc Vì vậy, đánh sắc văn hóa dân tộc mình, có khác người nước ? Việc giữ vững văn hóa dân tộc ... đề giữ gìn sắc văn hóa dân tộc thời kì hội nhập Trên sở nhận thức rõ tầm quan trọng sắc văn hóa dân tộc thực trang tình hình nay, Đảng nhà nước ta có chủ trương sách cụ thể kịp thời nhằm giữ gìn ... giao lưu quốc tế , tiếp thu có chọn lọc hay, tiến văn hóa dân tộc khác Giữ gìn sắc dân tộc phải liền với chống lạc hậu, lỗi thời phong tục tập quán, lề thói cũ Nền văn hóa Việt Nam văn hóa thống...
 • 6
 • 1,262
 • 5

tiểu luận bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế

tiểu luận bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tế
... niệm sắc văn hoá dân tộc 04 thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? 04 II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở 05 Chơng II: Tại phải đa vấn đề giữ gìn sắc 08 văn hoá dân tộc ... , biểu tính liên tục văn hoá II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chủ trơng Đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc kinh tế mở Nói dân tộc sắc văn hoá dân tộc tách khỏi quan hệ ... Bản sắc dân tộc kinh tế mở điều tất yếu cần thiết giai đoạn B / giảI vấn đề Chơng I Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? Khái niệm : Bản sắc dân tộc...
 • 22
 • 1,903
 • 14

Tác phẩm của Triều Ân với vấn đề bản sắc dân tộc

Tác phẩm của Triều Ân với vấn đề bản sắc dân tộc
... Vài nét sắc văn hóa dân tộc nghiệp sáng tác nhà văn Triều Ân Chƣơng hai: Những biểu sắc dân tộc văn xuôi Triều Ân Chƣơng ba: Một số phương diện nghệ thuật thể sắc dân tộc văn xuôi Triều Ân Vietluanvanonline.com ... học nhân dân có nét phân biệt với văn học dân tộc khác” [62] 1.1.2 Đặc điểm văn hóa dân tộc (Tày, Dao) 1.1.2.1 Khái quát văn hóa dân tộc Tày Dân tộc Tày thuộc nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, cư dân đông ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 33 Chƣơng 2: NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA BẢN SẮC DÂN TỘC TRONG VĂN XUÔI TRIỀU ÂN Bản sắc dân tộc văn học nhà văn dân tộc sáng tạo … Nó thể tâm hồn, tính cách dân tộc qua cách cảm, cách nghĩ, cách...
 • 126
 • 179
 • 0

vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ

vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ
... búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề tài nghiên ... PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG 120 NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÙNG TÂY NAM BỘ 4.1 Giải vấn đề kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Tây Nam Bộ 120 4.2 Khắc ... luận mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc 39 2.2 Vấn đề dân tộc mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 61 2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 74 Chương 3: THỰC TRẠNG MÂU THUẪN DÂN TỘC...
 • 175
 • 398
 • 1

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ

VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VÙNG TÂY NAM BỘ
... búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề tài nghiên ... PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ MÂU THUẪN DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG 120 NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÙNG TÂY NAM BỘ 4.1 Giải vấn đề kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc Khmer vùng Tây Tây Nam Bộ 120 4.2 Khắc ... luận mâu thuẫn mâu thuẫn dân tộc 39 2.2 Vấn đề dân tộc mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 61 2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn dân tộc Việt Nam 74 Chương 3: THỰC TRẠNG MÂU THUẪN DÂN TỘC...
 • 175
 • 2,397
 • 8

Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ (luận án công bố trên mạng )

Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở vùng tây nam bộ (luận án công bố trên mạng )
... toán hóc búa nay: giải mâu thuẫn dân tộc yếu tố tạo nên mâu thuẫn dân tộc dân tộc vùng Tây Nam Bộ Do vậy, chọn: Vấn đề mâu thuẫn dân tộc trình công nghiệp hóa, đại hóa vùng Tây Nam Bộ làm đề ... nhân mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.2.1 Đặc điểm mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.2.2 Phân loại mâu thuẫn dân tộc vùng ... vùng Tây Nam Bộ thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa 18 3.2.2.3 Nguyên nhân mâu thuẫn dân tộc vùng Tây Nam Bộ trình thực công nghiệp hóa, đại hóa 3.2.3 Tác động công nghiệp hóa, đại hóa đến mâu thuẫn...
 • 26
 • 284
 • 0

Các vấn đềbản hiện nay của ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật công nghệ trong việc phát triển nâng cao hiệu quả dạy - học để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập ở Việt Nam hiện nay.

Các vấn đề cơ bản hiện nay của ngoại ngữ chuyên ngành khoa học kĩ thuật và công nghệ trong việc phát triển và nâng cao hiệu quả dạy - học để đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập ở Việt Nam hiện nay.
... trường đại học lớn Việt Nam không chuyên ngữ, có 51.7% sinh viên tốt nghiệp không đáp ứng yêu cầu tiếng Anh Trong số trường khảo sát, 10.5% số trường đáp ứng yêu cầu công việc khả sử dụng tiếng ... môn học Trước thềm hội nhập Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh cho rằng, môn ngoại ngữ không môn học thức mà môn học bắt buộc quan tâm hàng đầu Việc dạy học ... lực ngoại ngữ đào tạo sử dụng nhân lực Trong tuyển dụng, trình độ ngoại ngữ yêu cầu quan trọng để bổ nhiệm lựa chọn nhân Trong đào tạo, đa số nước việc dạy ngoại ngữ thực nhà trường phổ thông, Việt...
 • 20
 • 581
 • 1

Bản sắc dân tộc sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. ppt

Bản sắc dân tộc và sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. ppt
... cho điện ảnh nước nhà Ta cần tạo kột điện ảnh đại,đậm đà sắc dân tộc, hòa nhập với người xem vấn đề gắn bó với sống.Chỉ có vậy,người xem tin tưởng,cổ vũ bảo vệ nghiệp phát triển điện ảnh dân tộc. Cùng ... thành phố miền Bắc Nền điện ảnh cách mạng dân tộc thực hình thành tiến bước đường phát triển Phi Nga phim Cho đến nay, ta xây dựng nghệ thuật điện ảnh vừa đại vừa mang sắc dân tộc với đủ thể loại ... lẽ Bản sắc văn hóa dân tộc điện ảnh không nệ cổ,khép kín;không cảnh đa,bến nước đủ để tạo nên sắc dân tộc phim.Không thể tìm kiếm,chắp vá đâu mà trước hết cần phải phản ánh chân thực sống vào...
 • 5
 • 319
 • 4

Kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở việt nam hiện nay

Kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong quá trình phát triển nguồn nhân lực ở việt nam hiện nay
... thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Việc kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam ... VIỆC KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.1 Những thành tựu việc kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống ... THỐNG DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG NHẰM KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC...
 • 27
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập kinh tếvấn đề giai cấp dân tộc và nhân loạivan de ton giao dan toc va su van dung cua dang ta trong giai quyet van dechuong 2 tu tuong ho chi minh ve van de giai phong dan toc va cach mang giai phong dan tocviệt nam và quá trình hội nhập quốc tếđổi mới điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nước cộng hóa dân chủ nhân dân lào trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tếchất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường việclàm và quá trình hội nhậpsức ép cạnh tranh từ các nước trong khu vực và quá trình hội nhậpvận dụng quy luật phủ định của phủ định để rút ra ý nghĩa phương pháp luận trong quá trình xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở việt nam hiện naytiểu luận vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong quá trình đất nước hội nhậpbài thuyết trình để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là sinh viên bạn phải làm gìchủ trương của đảng về xây dựng một nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong những năm qua thực trạng và giải phápnhững vấn đề chung về quy luật của phủ định vào việc xây dựng và phát triển nền văn hoá việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcnh chi hay phan tích và làm sáng tỏ đường lối xây dựng và ptrien nen van hoa dam da ban sac dan toc cua đảng ta trong gdoan hiện nayđề tài vận dụng quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học