MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG, đặc điểm lâm SÀNG và cận lâm SÀNG LAO TRẺ EM TRONG 3 năm từ 2013 – 2015 tại BỆNH VIỆN LAO và BỆNH PHỔI hải PHÒNG

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung Polyethylene Glycol

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm được chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung Polyethylene Glycol
... - SỐ 3(26).2008 Kết thảo luận 3.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả chịu lực màng tinh bột phối trộn PEG phương pháp luân phiên biến: Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến khả chịu lực màng tinh ... đo khả - Sử dụng phƣơng pháp luân phiên chịu lực màng [4] biến, để nghiên cứu động thái yếu tố ảnh hƣởng đến khả chịu lực màng tinh bột, đồng thời xác định tâm quy hoạch cho phần làm tối ƣu thực ... lực màng tinh bột, nghiên cứu đề cập đến yếu tố là: nồng độ tinh bột, nồng độ chất phụ gia PEG thời gian hồ hóa 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ tinh bột sắn (TBS): Tạo mẫu màng tinh bột có nồng độ...
 • 9
 • 654
 • 4

nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện nội tiết trung ương

nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện nội tiết trung ương
... trọng Cũng lý mà tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ bệnh viện Nội tiết Trung ương với mục tiêu cụ thể ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y VŨ THỊ HIỀN TRINH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TẠI BỆNH ... tố nguy cơ, mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân ĐTĐTK; Đánh giá kết điều trị bệnh nhân ĐTĐTK 7 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương bệnh đái tháo đường 1.1.1 Định nghĩa bệnh đái...
 • 114
 • 442
 • 5

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010

luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm hiv và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 - 2010
... hội, y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV STIs Xuất phát từ tồn đó, thực nghiên cứu Thực trạng số y u tố ảnh hưởng đến l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới ... - 2010 Xác định tỷ lệ nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009 - 2010 Phân tích số y u tố nguy l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG ======= NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN L Y NHIỄM HIV VÀ MỘT SỐ NHIỄM TRÙNG L Y QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC NHÓM...
 • 162
 • 478
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng Oxit Vonfram trong dung dịch điện phân

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng lên quá trình nhuộm màu điện sắc của màng Oxit Vonfram trong dung dịch điện phân
... sắc (nhuộm màu tẩy màu) Dựa vào phân cực điện ứng với trường hợp nhuộm màu, ta chia vật liệu điện sắc làm hai loại: vật liệu điện sắc anốt vật liệu điện sắc catốt 1.1.2.1 Vật liệu điện sắc anốt ... 90 5.3.4 Đáp ứng trình điện sắc 91 5.3.4.1 Quá trình nhuộm màu 91 5.3.4.2 Quá trình tẩy màu 92 5.3.5 Kết khảo sát ảnh hưởng điện nhuộm – tẩy lên phổ truyền qua ... liệu nghiên cứu nhiều 4 1.1.2.2 Vật liệu điện sắc catốt Vật liệu điện sắc catốt loại vật liệu mà trình nhuộm màu xảy điện cực làm việc phân cực âm (tương ứng với trình tiêm vào cation kèm với điện...
 • 117
 • 303
 • 0

Thực trạng cung cấp một số yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh tại 3 trung tâm chẩn đoán trước sinh khu vực việt nam năm 2014

Thực trạng cung cấp và một số yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh tại 3 trung tâm chẩn đoán trước sinh khu vực việt nam năm 2014
... cứu dịch vụ Việt Nam thực đề tài: Thực trạng cung cấp số yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trước sinh trung tâm Chẩn đoán trước sinh khu vực Việt Nam năm 2014 để (1) Mô tả thực ... vực Việt Nam năm 2014 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng cung cấp dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trƣớc sinh 3Trung tâm chẩn đoán trƣớc sinhkhu vực Việt Nam năm 2014 Mô tả số yếu tố ảnh hƣởng đến ... 35 3. 1 Thực trạng cung cấp dịch vụ sàng lọc chẩn đoán trƣớc sinh 35 3. 1.1.Các loại hình dịch vụ 35 3. 1.2 .Số lượng dịch vụ cung cấp 37 3. 1 .3. Trung bình số lượng dịch vụ cung...
 • 100
 • 345
 • 0

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến THẾ điện cực sức điện ĐỘNG của PIN điện hóa

MỘT số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến THẾ điện cực và sức điện ĐỘNG của PIN điện hóa
... ϕcatot - ϕanot hiệu điện hai cực pin điện hóa Các yếu tố ảnh hưởng đến điện cực sức điện động pin Với điện cực, giá trị ϕ0, E 0pin phụ thuộc chất nhiệt độ ∆G0 = ∆H0 - T.∆S0 = nF E 0pin Tại điều kiện ... pin điện hóa: (-) NiNiCl2 0,1M; HCl 1M  AgNO3 0,2M Ag (+) a Viết phản ứng điện cực phương trình phản ứng xảy pin b Tính sức điện động pin 250C c Sức điện động pin thay đổi thêm vào điện cực ... lập II Điện cực loại II: Vật dẫn (trơ) nhúng dung dịch chứa cặp oxi hóa – khử Nếu dạng oxi hóa dạng khử Mn+ yếu tố ảnh hưởng đến điện cực sức điện động pin tương tự Ví dụ 7: Tính điện cực Pt...
 • 10
 • 1,095
 • 0

Nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Nội tiết Trung ương

Nghiên cứu một số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ tại bệnh viện Nội tiết Trung ương
... điều trị bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ bệnh viện Nội tiết Trung ương với mục tiêu cụ thể sau: Khảo sát phân tầng yếu tố nguy cơ, mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường ... bệnh cho thai phụ có nguy cao, phát điều trị sớm đái tháo đường thai kỳ có vai trò quan trọng Cũng lý mà tiến hành nghiên cứu: Nghiên cứu số yểu tố nguy cơ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết ... thương sau đẻ; sau tăng nguy mắc đái tháo đường thai kỳ lần sau tăng nguy mắc đái tháo đường type [15] Theo số nghiên cứu, khoảng 50% thai phụ đái tháo đường thai kỳ nguy trở thành đái tháo...
 • 106
 • 378
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của dung dịch thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin 0,3

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định của dung dịch thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin 0,3
... đánh giá ảnh hưởng số yếu tố đến khả trì độ tan ciprofloxacin dung dịch thuốc nhỏ mắt 0,3% 21 2.3.2 Kết đánh giá ảnh hưởng số yếu tố đến độ ổn định dung dịch thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin 0,3% ... thực đề tài: "Nghiên cứu số yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định dung dịch thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin 0,3% "Mục tiêu đề tài là: - Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng ánh sáng nhiệt độ, pH dung dịch, chất điều ... dịch thuốc nhỏ mắt ciprofloxacin 0,3% 2.2.3.1 Phương pháp đánh giá độ Ổn định dung dịch thuốc nhỏ ciprofloxacin 0,3% Để rút ngắn thời gian nghiên cứu mà đánh giá sơ yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định...
 • 46
 • 240
 • 1

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng phát triển của giống lan dendrobium mini lai trong điều kiện nuôi cấy in vitro

khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của giống lan dendrobium mini lai trong điều kiện nuôi cấy in vitro
... nghiệm 6: Ảnh hưởng bánh dầu đến khả sinh trưởng chồi giống lan Dendrobium mini lai 53 Thí nghiệm 7: Ảnh hưởng cơm dừa, bánh dầu đến khả sinh trưởng chồi giống lan Dendrobium mini lai ... vào môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng chồi lan Dendrobium mini lai 34 Bảng 2.6 Nồng độ cơm dừa bánh dầu bổ sung vào môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng chồi lan Dendrobium mini lai ... Dendrobium mini lai tốt - Xác định môi trường nhân chồi lan Dendrobium mini lai tối ưu điều kiện in vitro - Xác định môi trường tạo lan Dendrobium mini lai hoàn chỉnh tốt điều kiện in vitro  Đối...
 • 84
 • 316
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009 2010

Tóm tắt luận án tiến sĩ y tế công cộng thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến lây nhiễm HIV và một số nhiễm trùng lây qua đường tình dục ở nhóm nam bán dâm đồng giới tại hà nội, 2009  2010
... chất g y nghiện sử dụng dịch vụ y tế nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 Xác định tỷ lệ nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 ... năm 2009- 2010 Phân tích số y u tố nguy l y nhiễm HIV số nhiễm trùng l y qua đường tình dục nhóm nam bán dâm đồng giới Nội năm 2009- 2010 Những đóng góp luận án Đ y công trình nghiên cứu cách ... năm 2009 Vũ Ngọc Bảo mối liên kết bán dâm sử dụng chất g y nghiện-đặc biệt tiêm chích heroin 11 12 1.5 Một số y u tố ảnh hưởng đến hành vi tình dục nguy Một số y u tố ảnh hưởng đến hành vi tình...
 • 14
 • 96
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắcmột số yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếuthành phần và một số yếu tố ảnh hưởng đến sữa của bà mẹ tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minhkhảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe hyundai 1 25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thônthực trạng đảm bảo an toàn thực phẩm và một số yếu tố ảnh hưởng ở các bếp ăn tập thể tại hai bệnh viện phong da liễu miền bắcmô tả thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện quy trình tiếp nhận điều trị chăm sóc và quản lý người bệnh tại viện giám định pháp y tâm thần trung ươngnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản tại thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên giai đoạn 20112012một số yếu tố ảnh hưởng tới kết quả ấp nở trứngnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới nguy cơ mắc tiêu chảy ở trẻ em dưới 24 tháng tuổi của huyện khoái châu tỉnh hưng yênphân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến môi trường làm việc tại co op mart long xuyênnghiên cứu tình hình tàn tật trên bệnh nhân phong ở nghệ an và một số yếu tố ảnh hưởngnghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng dịch vụ chăm sóc trước trong và sau sinh của các bà mẹ tại tỉnh bình định năm 20082009khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh tổng hợp enzyme amylase từ nấm mốc aspergillus oryzaenghiên cứu tỉ lệ vô sinh và một số yếu tố ảnh hưởng đến vô sinh ở cần thơti le vo sinh va mot so yeu to anh huong vo sinhSoạn giáo án bài dạy photpho theo phương pháp dạy học tích hợpTích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong bài 16 hợp chất của cacbon – hóa học 11 (chương trình chuẩn)Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp giá trị trung bình để giải nhanh bài tập hóa học hữu cơNâng cao hiệu quả giải bài tập chất béo và sử dụng chất béo trong đời sốngLồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môt trường trong giảng dạy bài phân bón hóa học hóa học 11Một số cách biến đổi đề từ một bài toán gốc chương halogen để giảng dạy học sinh yếu kém môn hóa học 10 tại trường THPT lê laiMột số kinh nghiệm giải bài tập peptit ôn thi THPT quốc giaDạy bài oxi theo phương pháp dạy học tích cực có sử dụng kiến thức thực tiễn và công nghệ thông tinDạy học “bài 33 – axit sunfuric, muối sunfat” hoá học 10 cơ bản theo định hướng phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu bài học của học sinhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ NHÂN sự tại VNPT QUẢNG BÌNHGiải các bài toán khó trong đề thi đại học bằng cách tự chọn chất lượngGiáo dục bảo vệ môi trường trong bộ môn hóa họcCăn nhà khơi gợi miền ký ức xưa của lý hùngCăn phòng dễ thương của cô bạn VN du học ở anhChiêm ngưỡng căn hộ tuyệt đẹp của một cặp đôi ở hà nộiChiêm ngưỡng ngôi nhà sang trọng của một giám đốcNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn NHÀ nước một THÀNH VIÊN xây DỰNG và cấp nước THỪA THIÊN HUẾGIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG vốn tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ ĐÔNG hà, QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN PHÂN cấp QUẢN lý NGÂN SÁCH NHÀ nước tại TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG TRUNG cấp kỹ THUẬT CÔNG NÔNG NGIỆP QUẢNG BÌNH