từ vựng tiếng anh chính trị

từ vựng tiếng anh chính trị

từ vựng tiếng anh chính trị
... Vice-President: Phó tổng thống II-MỘT SỐ CỤM TỪ,CỤM ĐỘNG TỪ LIÊN QUAN 26 create/form/be the leader of a political party tạo/lập/trở thành lãnh đạo tổ chức trị 27 gain/take/win/lose/regain control ... party leader/president/prime minister từ chức lãnh đạo đảng/tổng thống/thủ tướng 37 enter/retire from/return to political life bước vào/nghỉ hưu từ/ quay lại đời trị Tổng đài tư vấn: +84 (4) 3519-0591 ... Minh Nhí Tài liệu học tập group Luyện Thi Tiếng Anh cô Nguyệt Ca cô Hoàng Xuân 38 spark/provoke a heated/hot/intense/lively debate châm ngòi/kích động tranh luận nảy lửa/nóng bỏng/dữ dội/sinh động...
 • 12
 • 299
 • 1

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính
... dụng thương mại giảm giá bán buôn tài trợ buôn bán giao dịch chuyển tiền séc su lịch ngân khố đáng tin cậy doanh thu doanh số chưa hết công suất chứng từ chưa toán tài trợ không bảo đảm tính hệ thống ... tổn tài trợ xuất bảo hiểm xuất phương tiện dễ dàng A company buying invoices at a discount công ty toán nhân tố bao toán, chiết khấu chứng từ không trả nợ cung cấp cho thêm chi tiết tài tài trợ ... trung tâm truyền thông truyền thông hệ thống xã hội chủ nghĩa cách tương đối cạnh tranh cạnh tranh, tốt tính cạnh tranh rắc rối thừa nhận tập trung bí mật, kín ngân hàng xác nhận mối quan hệ Goods...
 • 9
 • 968
 • 19

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ docx

TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ docx
... bảo chứng - Advance against securities (n): Tiền cho vay dựa vào vật chấp Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ... - Stocktaking (n): Sổ kiểm kê hàng, kiểm kê hàng - Annual stocktaking (n): Sự kiểm kê hàng năm - Stock turnover (n): Sự luân chuyển hàng - To have in stock (v): Có sẵn (hàng hóa) - To lay in stock ... không yết giá - Security of bearer (n): Chứng khoán không tên, chứng khoán vô danh - Exchange of securities (n): Sự trao đổi chứng khoán - Fixed – yield securities (n): Chứng khoán có lợi tức...
 • 4
 • 5,799
 • 43

Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps

Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh pps
... /ˈsɜː.dʒər.i/ - /ˈhiː.tɪŋ pæd/ - bệnh phẫu thuật đệm nhiệt ice pack /aɪs capsule tablet pæk/ - chườm đá /ˈkæp.sjuːl/ - /ˈtæb.lət/ - thuốc thuốc viên nhộng (trong vỉ) pill /pɪl/ - viên thuốc ointment injection ... (trong vỉ) pill /pɪl/ - viên thuốc ointment injection /ˈɔɪnt.mənt/ /ɪnˈdʒek.ʃən/ thuốc mỡ tiêm 10 eye drops /aɪ drɒps/ - thuốc nhỏ mắt ...
 • 3
 • 1,221
 • 4

Từ vựng tiếng Anh về tội phạm và sự trừng trị docx

Từ vựng tiếng Anh về tội phạm và sự trừng trị docx
... 2 detective jail /dʒeɪl/ - suspect /dɪˈtek.tɪv/ - phòng giam /səˈspekt/ - nghi thám tử phạm handcuffs badge /bædʒ/ police officer /ˈhænd.kʌfs/ - - phù hiệu, quân /pəˈliːs ˈɒf.ɪ.səʳ/ -...
 • 7
 • 579
 • 1

120 từ vựng tiếng Anh cơ bản chuyên ngành Hành chính văn phòng

120 từ vựng tiếng Anh cơ bản chuyên ngành Hành chính văn phòng
... tra hành 60 Operative control Kiểm tra hoạt động tác vụ STT Từ vựng Nghĩa từ vựng 61 Scheduling Lịch công tác phân chia thời biểu 62 Dispatching/Assignment Phân công công tác 63 Directing Điều hành ... viên điều hành máy in thông minh 46 Mail processing supervisor Kiểm soát viên xử lý thư tín 47 Data processing supervisor Kiểm soát viên xử lý kiện 48 Officer services Dịch vụ hành văn phòng 49 ... Combined operation Hoạt động tổng hợp 95 Private office Văn phòng riêng 96 Receiving office Phòng tiếp khách 97 Work in process Công việc tiến hành 98 Tickler forder file Bìa hồ sơ nhật ký 99 Ticker...
 • 5
 • 1,201
 • 7

list từ vựng tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh

list từ vựng tiếng anh chuyên ngành quản trị kinh doanh
... government measures to stabilize prices a computer/medical expert Tương ứng Chặt chẽ ổn định Nhà chuyên môn, chuyên gia Duy trì The two countries have always maintained close relations We decided to ... risen/fallen sharply Our countryside is increasingly being absorbed by/into the large cities tạm thời nhanh chóng Thu hút Sự chảy đến, xô đến The house has many desirable featur Thèm muốn, khao khát Extent ... Third World debt crisis a booming in house prices Several companies are Khủng hoảng Bùng nổ Cạnh tranh với with / kəmpit wɪð Bid up / bɪd ʌp/ Lead to / lid / better than sb else Competing for the...
 • 6
 • 358
 • 3

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính

Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính
... Carrying cost: Chi phí bảo tồn hàng lưu kho Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán tài 18 Cash book: Sổ tiền mặt 19 Cash discounts: Chiết khấu ... Thẻ bấm 24 Closing an account: Khóa tài khoản 25 Closing stock: Tồn kho cuối kỳ 26 Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản toán 27 Company accounts: Kế toán công ty 28 Company Act 1985: Luật ... mở tiểu khoản 51 Leased fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định thuê tài 52 Leased fixed assets Tài sản cố định thuê tài 53 Liabilities Nợ phải trả 54 Long-term borrowings ...
 • 8
 • 251
 • 3

Từ vựng Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính

Từ vựng Tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính
... 48 Itemize: tiể kh ả 49 Leased fixed asset costs N yê i tài ả ố đị h th ê tài hí h 50 Leased fixed assets Tài ả ố đị h th ê tài hí h 51 Liabilities Nợ phải trả 52 Long-term borrowings ... activities Th hập h ạt độ tài hí h 42 Instruments and tools Cô ụ, ụ ụ tr kh 43 Intangible fixed asset costs N yê i tài ả ố đị h ô hì h 44 Intangible fixed assets Tài ả ố đị h ô hì h 45 ... expenditures Chi ự hiệp 62 Non-current assets Tài ả ố đị h đầ t ài hạ 63 Operating profit Lợi h ậ từ h ạt độ SXKD 64 Other current assets Tài ả l độ kh 65 Other funds N ki h phí, q ỹ...
 • 3
 • 234
 • 2

luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh p1

luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh p1
... 283 1275 NGUYỄN ANH ÐỨC (CHỦ BIÊN) NGUYỄN ANH TUẤN / TS BEN WILLIAMS LUYỆN SIÊUTRÍ NHỚ TỪ VỰNGTIẾNG ANH NHÀ XUẤT BẢN ÐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh CUỐN SÁCH NÀY ... tác giả LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh “CHỈ CẦN NÓI TO NHỮNG CỤM TỪ TIẾNG VIỆT LỒNG GHÉP ĐÓ THÀNH TIẾNG ANH Vốn người thầy dạy tiếng Anh 10 năm, nghĩ tốt người Việt Nam học tiếng Anh cách ... cụm từ ngoại ngữ mà người Do Thái muốn học với tiếng Do Thái Người học cần 19 KHỞI ĐỘ NG LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh đọc to từ lồng ghép cố gắng chơi trò chơi trí nhớ cụm từ với âm thanh,...
 • 34
 • 2,081
 • 17

Chinh phục bài tập từ vựng tiếng anh lovebook

Chinh phục bài tập từ vựng tiếng anh lovebook
... and twelve: Câu lạc phục vụ cho trẻ em tuổi từ đến 12 D suit (v): phù hợp, thích hợp Không với giới từ: “To suit something/somebody” 44 Trích đoạn chinh phục tập từ vựng tiếng anh phiên 1.0 Your ... sth)”, người nhận ta có “take/accept bribes” Lúc “bribes” đóng vai trò danh từ 29 Trích đoạn chinh phục tập từ vựng tiếng anh phiên 1.0 Your dreams – Our mission Eg: The hospital kept delaying ... 14 Trích đoạn chinh phục tập từ vựng tiếng anh phiên 1.0 Your dreams – Our mission Tạm dịch: Nhân viên nhà hàng có lực Phân tích đáp án: Khi muốn nói tới nhân viên nhà hàng, dùng từ “Staff” (n-...
 • 46
 • 1,262
 • 2

Ebook Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh

Ebook Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh
... HÀ NỘI LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh CUỐN SÁCH NÀY DÀNH CHO AI? up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 Nhiều người học tiếng Anh có cảm giác bối mà từ vựng học thuộc hay quên, từ tiếng Anh mắc ... cụm từ ngoại ngữ mà người Do Thái muốn học với tiếng Do Thái Người học cần 19 KHỞI ĐỘ NG LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh đọc to từ lồng ghép cố gắng chơi trò chơi trí nhớ cụm từ với âm thanh, ... TO NHỮNG CỤM TỪ hi D “CHỈ CẦN NÓI H oc 01 LUYỆN SIÊU TRÍ NHỚ TỪ VỰNG tiếng anh nT TIẾNG VIỆT LỒNG GHÉP ĐÓ THÀNH TIẾNG ANH c om /g ro up s/ Ta iL ie uO Vốn người thầy dạy tiếng Anh 10 năm, nghĩ...
 • 31
 • 1,346
 • 38

Xem thêm

Từ khóa: từ vựng tiếng anh ngành tài chínhtừ vựng tiếng anh chuyên ngành quản trị nhân sựtừ vựng tiếng anh chuyên ngành cao học hành chínhtừ vựng tiếng anh chuyên ngành quản trị nhân lựctừ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế tài chínhchương trình kiểm tra từ vựng tiếng anhtừ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính ngân hàngtừ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chínhtừ vựng tiếng anh kế toán tài chínhphát triển từ vựng tiếng anhtừ vựng tiếng anh chuyên ngành tài chính kế toántừ vựng tiếng anh ngân hàng tài chínhtừ vựng tiếng anh tài chính ngân hàngtừ vựng tiếng anh hành chínhtừ vựng tiếng anh tài chính kế toánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây