PHƯƠNG PHÁP GIẢM tổn THẤT CÔNG SUẤT TRÊN lưới điện TRUNG áp

PHƯƠNG PHÁP GIẢM tổn THẤT CÔNG SUẤT TRÊN lưới điện TRUNG áp

PHƯƠNG PHÁP GIẢM tổn THẤT CÔNG SUẤT TRÊN lưới điện TRUNG áp
... Điền Du Viên Ly Câu Lơng Câu Cẩm Văn Quang Trung Đại Điền1 B An Thắng Công suất (kVA) 100 250 250 100 450 50 250 250 180 100 250 100 160 250 180 180 250 50 Tổn hao Po(W) 330 700 330 900 190 700 700 ... Dõn Lp Vàng Xá Thi Tran B Cát Tiên Câu Trung Câu Hạ Câu Đông Cống Trung Trang B Bát Trang B Bát Trang B Quang HngI T Quang HngII Quang trung Nhật Phát CT CP Cáp Thép KVA Cán Thép Tân Vĩnh Hng Tân ... An (Hựng 33 Phỏt 34 Phỳ Thnh 35 Tõn Hng Hựng 36 TDC Quang Trung 37 Quang Khải 38 Câu Thợng 39 TĐC Quang Trung TĐC Quang Trung TĐC Quang Trung 40 Đông Việt 41 Đại Hng Thịnh 450 450 100 560 630 1000...
 • 73
 • 189
 • 0

Nghiên cứu thuật toán giảm tổn thất công suất trên lưới phân phối

Nghiên cứu thuật toán giảm tổn thất công suất trên lưới phân phối
... i phân phối l n g p đ n lần i điện truy n t i 3/ Giá đầu t xơy dựng: N u chia theo tỷ lệ cao áp, phân phối trung áp, phân phối h áp vốn đầu t m ng cao áp 1, m ng phân phối trung áp th m ng phân ... y ph i dùng l i điện phân phối i điện phân phối thực nhiệm v phân phối điện cho m t địa ph (m t thành phố, qu n, huyện,…) có bán kính cung c p điện nhỏ, d M ng điện phân phối có nh h ng i 50km ... ph ng dây phân phối chi m ng cách lƠm gi m t n th t, tăng đ tin c y cung c p điện hệ thống phân phối đ u xứng đáng đ Hiện có nhi u gi i pháp làm gi m t n th t c nghiên cứu c p phân phối: tái...
 • 71
 • 358
 • 0

Nghiên cứu xây dựng hàm điều khiển cho kháng bù ngang kiểu biến áp để giảm tổn thất công suất trên đường dây truyền tải

Nghiên cứu xây dựng hàm điều khiển cho kháng bù ngang kiểu biến áp để giảm tổn thất công suất trên đường dây truyền tải
... s d ng kháng ngang không ñi u n t d c Hình 2.5: Dòng ñi n ñi n áp cu i ñư ng dây s d ng kháng ngang không ñi u n t d c - Đi n áp ñ u ñư ng dây cu i ñư ng dây s d ng kháng ngang ... ñi u n t d c Hình 2.6: Đi n áp ñ u ñư ng dây cu i ñư ng dây dây s d ng kháng ngang không ñi u n t d c 17 - Công su t truy n t i ñ u ñư ng dây cu i ñư ng dây s d ng kháng ngang không ... ng dây s d ng kháng ngang có ñi u n -Dòng ñi n ñi n áp cu i ñư ng dây s d ng kháng ngang có ñi u n Hình 2.11: Dòng ñi n ñi n áp cu i ñư ng dây s d ng kháng ngang có ñi u n 21 - Công...
 • 26
 • 413
 • 0

Các phương pháp giảm tỷ số công suất đỉnh trên trung bình trong OFDM

Các phương pháp giảm tỷ số công suất đỉnh trên trung bình trong OFDM
... pha, công suất đỉnh lớn N lần so với công suất trung bình Hình 10 Công suất đỉnh công suất trung bình symbol OFDM, sử dụng 256 sóng mang phụ phép điều chế 4-QAM Công suất đỉnh công suất trung bình ... động kênh truyền lên OFDM, vấn đề Trang đồng OFDM, khái niệm tỷ số công suất đỉnh trung bình (PAPR) tín hiệu OFDM – vấn đề quan tâm đề tài Chƣơng 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM Chƣơng giới thiệu ... liệu cách song song Nó có nhiều lợi ích khác nhau, nhƣ tăng hiệu suất sử dụng phổ, giảm nhiễu ISI ICI … Nhƣng tỷ số công suất đỉnh công suất trung bình cao nhƣợc điểm hệ thống OFDM PAPR cao làm giảm...
 • 81
 • 780
 • 7

Các phương pháp giảm tỷ số công suất đ ỉnh trên trung bình trong OFDM

Các phương pháp giảm tỷ số công suất đ ỉnh trên trung bình trong OFDM
... N lần so với công suất trung bình Hình 10 Công suất đ nh công suất trung bình symbol OFDM, sử dụng 256 sóng mang phụ phép điều chế 4-QAM Công suất đ nh công suất trung bình symbol OFDM, sử dụng ... đ ng kênh truyền lên OFDM, vấn đ Trang đ ng OFDM, khái niệm tỷ số công suất đ nh trung bình (PAPR) tín hiệu OFDM – vấn đ quan tâm đ tài Chƣơng 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM Chƣơng giới thiệu ... sóng mang đ ợc điều chế nhƣ Trong trƣờng hợp liệu đ ợc điều chế phƣơng pháp QPSK, công suất đ nh điểm IFFT không điểm khác Do đ , công suất tức thời sóng mang thứ công suất đ ờng bao công suất tất...
 • 81
 • 207
 • 1

Đồ án tốt nghiệp các phương pháp giảm tỷ số công suất đỉnh trên trung bình trong OFDM

Đồ án tốt nghiệp các phương pháp giảm tỷ số công suất đỉnh trên trung bình trong OFDM
... lên OFDM, vấn đề đồng OFDM, khái niệm tỷ số công suất đỉnh trung bình (PAPR) tín hiệu OFDM – vấn đề quan tâm đề tài Chƣơng 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM Chƣơng giới thiệu thuật toán làm giảm ... công suất đỉnh tức thời tín hiệu OFDM lớn nhiều so với công suất trung bình Trong trƣờng hợp xấu nhất, N tín hiệu đƣợc cộng pha, công suất đỉnh lớn N lần so với công suất trung bình Hình 10 Công ... Công suất đỉnh công suất trung bình symbol OFDM, sử dụng 256 sóng mang phụ phép điều chế 4-QAM Công suất đỉnh công suất trung bình symbol OFDM, sử dụng 256 sóng mang phụ phép điều chế 4-QAM Trong...
 • 91
 • 397
 • 0

Các giải pháp kỹ thuật giảm tổn thất công suấtđiện năng

Các giải pháp kỹ thuật giảm tổn thất công suất và điện năng
... sử dụng giải pháp giảm tổn thất công suất hay điện mạng điện Để giảm tổn thất công suất điên mạng điện sử dụng giải pháp Giảm tổn thất công suất điện cách sử dụng thiết bị bù công suất phản kháng ... tính điện năng, thất thu tiền điện, gian lận v v Vì để nâng cao tiêu kinh tế hệ thống điện cần sử dụng giải pháp giảm tổn thất công suất điện mạng điện Các phương pháp giảm tổn thất công suất điện ... trọng giảm tổn thất công suất điện Giảm tổn thất công suất điện mạng điện biện pháp quan trọng để tiết kiệm nhiên liệu tăng nguồn điện cho phụ tải 1.2 Phân loại tổn thất điện Tổn thất điện mạng điện...
 • 36
 • 210
 • 0

NGHIÊN cứu bù CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG để GIẢM tổn THẤT CÔNG SUẤTđiện NĂNG TRÊN lưới điện

NGHIÊN cứu bù CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG để GIẢM tổn THẤT CÔNG SUẤT và điện NĂNG TRÊN lưới điện
... cứu công suất phản kháng để giảm tổn thất công suất điện lưới điện ” + Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tổng quan công suất phản kháng lưới điện phân phối, bước xác định tối ưu lắp đặt tụ ... cấp Do việc nghiên cứu tổng thể lưới phân phối cần thiết, nghiên cứu việc công suất phản kháng để giảm tổn thất công suất, giảm tổn thất điện năng, cải thiện điện áp, hệ số công suất, hạn chế ... BẢNXÁCNHẬNCHỈNHSỬALUẬNVĂNTHẠCSĨ H têntácgiảluậnvăn: NguyễnCôngCường Đềtàiluậnvăn: Nghiên cứu côngsuấtphảnkháng đểgiảmtổnthấtcôngsuấtvà điệnnăngtrênlưới điện Chuyênngành:Kỹthuật điềukhiểnvà tự độnghóa Mã...
 • 114
 • 234
 • 1

Phương pháp giảm tổn thất lò hơi

Phương pháp giảm tổn thất lò hơi
... Tổn Thất Hơi Tổn thất khói thải 100% nhiên liệu Tổn thất cháy không hoàn toàn hóa học LÒ HƠI Tổn thất cháy không hoàn toàn học Tổn thất tỏa nhiệt qua môi trường xung quanh Tổn thất tro ... dùng phương pháp thực nghiệm để xác định Tổn thất cháy không hoàn toàn học THEO XỈ LÒ CÔNG NGHIỆP Tổn thất q4 NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN LỌT XUỐNG GHI BAY THEO KHÓI Giá trị q4 số Phương thức cháy ... nhiệt, thu hồi phần nhiệt lượng bị tổn thất Cách nhiệt Tận dụng công suất Tổn thất tỏa nhiệt môi trường Nhiệt độ cao Nhiệt độ thấp LÒ HƠI V c h l ò Tỏa nhiệt Tổn thất Q5 = αFΔt Môi trường Yếu tố...
 • 53
 • 343
 • 3

Đánh giá hiện trạng và các giải pháp nhằm giảm tổn thất trên lưới điện trung áp

Đánh giá hiện trạng và các giải pháp nhằm giảm tổn thất trên lưới điện trung áp
... thiện chất lượng sống + Bảo đảm an ninh xã hội c, Phạm vi đề án + Đánh giá trạng lưới trung áp huyện + Tổng kết phân tích nguyên nhân + Các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện + Một vài giải pháp ... phần tử lưới điện + Dòng điện, tổn thất công suất tổn thất điện áp phần tử lưới điện không cần xác định theo điện áp thực điểm đó, mà theo điện áp danh định lưới điện Nhiệm vụ tính toán lưới điện ... giải pháp trước mắt nhóm giải pháp lâu dài) a, Các giải pháp cải tạo trước mắt: b, Các giải pháp lâu dài: Chương IV MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CHO LƯỚI TRUNG ÁP HUYỆN 1 .Các lộ cần cải tạo : Nguyên...
 • 63
 • 1,542
 • 18

đánh giá hiện trạng và các giải pháp nhằm giảm tổn thất trên lưới điện trung áp

đánh giá hiện trạng và các giải pháp nhằm giảm tổn thất trên lưới điện trung áp
... đa nhóm giải pháp (nhóm giải pháp trớc mắt nhóm giải pháp lâu dài) a, Các giải pháp cải tạo trớc mắt: b, Các giải pháp lâu dài: Chơng IV Một số giải pháp cụ thể cho lới trung áp huyện 1 .Các lộ ... thiện chất lợng sống + Bảo đảm an ninh xã hội c, Phạm vi đề án + Đánh giá trạng lới trung áp huyện + Tổng kết phân tích nguyên nhân + Các giải pháp nhằm giảm tổn thất điện + Một vài giải pháp ... đồ thay : - Tính tổn thất công suất đờng dây : - Tính tổn thất điện lới: + tính Tmax trung bình cho lộ + tổn thất điện trạm biến áp + tổn thất điện đờng dây + tổng hợp tổn thất % cuả lộ Sử dụng...
 • 73
 • 325
 • 2

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM TỔN THẤT TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA
... toán lưới kV Các nguyên nhân gây tổn thất lưới Một số giải pháp nhằm giảm tổn thất điện Các giải pháp cụ thể áp dụng cho lưới điện quận Đống đa Chương III Tổng kết kết tính toán giải pháp cải ... trạng lưới trung áp kv địa bàn quận Đống Đa + Tổng kết phân tích nguyên nhân + Các giải pháp nhằm tổn thất điện eBook for You + Một vài giải pháp cụ thể áp dụng quận Chương II Đánh giá trạng ... Chuyên đề Tốt nghiệp lưới điện trung áp kv quận Đống Đa I Tổng quan lưới kv quận Đống Đa : a- Nguồn cấp : Lưới điện quận Đống Đa nằm lưới điện hệ thống thành phố Hà Nội cung cấp từ hệ thống điện...
 • 21
 • 248
 • 8

Các phương pháp giảm tổn thất nhiệt lò hơi

Các phương pháp giảm tổn thất nhiệt lò hơi
... này, tổn thất nhiệt 100% sản lƣợng đầu đƣợc lấy từ biểu đồ ABMA, đựoc xem nhƣ có vách nƣớc, hơi, 1lb tƣơng đƣơng với 1000 Btu Tổn thất truyền nhiệt phần tải đƣợc tính toán cách chia tổn thất ... suất nhiệt tăng thêm 4,2% Vậy tổng kết lại, áp dụng phương pháp tăng 5,4% hiệu suất III NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU Tổn thất nhiệt cháy không hoàn toàn học: a Đặc điểm tổn thất nhiệt ... thƣờng bị tổn thất theo đƣờng: theo xỉ lọt xuống ghi Đối với nhà máy nhiệt điện thƣờng bị tổn thất bay theo khói Giá trị q4 số hơi: Loại Cháy theo ghi cố định ghi xích di động lớp than...
 • 25
 • 987
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: các biện pháp giảm tổn thất công suấttính toán tổn thất công suất trên đường dâyphương pháp giảm tổn thất điện năngcác phương pháp giảm tổn thất điện năngtổn thất công suất trên đường dây là gìtổn thất công suất trên đường dâycông thức tính tổn thất công suất trên đường dâycách tính tổn thất công suất trên đường dâytính tổn thất công suất trên đường dâyxác định tổn thất công suất trên các đường dâytính tổn thất công suất trên đường dây dàigiảm tổn thất công suấttổn thất công suất trên đoạn làphương pháp giảm tổn thất thương mại cho đường dây 485e9tổn thất công suất trong mạng điệnTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả