Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9
... trình công tác : 198 6 - 199 1 : Kỹ thuật thi công Cty thi công giới - TCT Sông Đà 199 1 - 199 3 : Phó ban kỹ thuật – Xí nghiệp giới Công ty thi công giới 199 3 - 199 8 : Phó phòng thi công công ty xây ... công tác : T7/ 199 0 – T10/ 199 1 : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Vĩnh Phúc; T10/ 199 1 – T10/ 199 3 : Tổng Công ty Sông Đà; T10/ 199 3-T4/ 199 4 : Phó kế toán trưởng Tổng công ty Sông Đà; T4/ 199 4 – T5/ 199 7 ... phần Xây dựng Đầu tư Sông Đà Công ty TNHH Sông Đà 90 3 Công ty TNHH Sông Đà 90 8 II Công ty liên kết Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Số tiền đầu tư Tình hình tài công ty con, công ty liên kết Lợi nhuận...
 • 20
 • 30
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7
... con: Công ty cổ phần thủy điện Cao nguyên Sông Đà 7, Công ty CP Sông Đà 7. 04, Công ty CP Sông Đà 7. 02; Công ty TNHH MTV Sông Đà 70 6; Công ty TNHH MTV Sông Đà 7. 05; 4 .7 Công ty liên Kết: 01 Công ty: ... số I - Công ty XD Sông Đà  Từ 02/2004 - 12/20 07: Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 7. 04 - Công ty CP Sông Đà  Từ 01/2008 - 7/ 2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04  Từ 8/2010 - 5 /2012: ... nghiệp Sông Đà 7. 04 - Công ty CP Sông Đà  Từ 01/2008 - 7/ 2010: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04  Từ 8/2010 - 5 /2012: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7. 04  Từ 5/2012...
 • 30
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường
... thep c Cac cụng ty con, cụng ty liờn kờt - Cụng ty cụ phõn Thach Cao inh Vu - Cụng ty õu t dai han - ia chi:Lụ GI-7, Khu kinh tờ inh Vu, phng ụng Hai 2, Q Hai An, Tp Hai Phong - Linh vc san xuõt: ... tinh hinh n phai tra cua cụng ty nh sau: - Vay v n ngn han: 19,917 ty - Phai tra ngi ban: 11,221 ty - Vay va n dai han: 76,134 ty - Phai tra khac: 22,489 ty Cac khoan n khụng biờn ụng nhiờu so ... 67,362 ty ng, gim 8,78% so vi nm trc - Li nhun thc hin trc thu -8 .391 ty ng, giam 249,68% so vi nm trc - Ngun ch s hu ca Cụng ty: 109,266 ty ng, gim 10,60% so vi nm trc, ú: * Vn c ụng : 90 ty ng...
 • 21
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 505
... nghiệp Sông Đà 502 - Công ty CP Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty CP ĐT, XD & PT Năng lượng Sông Đà Mua hàng Công ty Cổ phần Sông Đà Xí nghiệp Sông Đà 502 - Công ty CP Sông Đà Công ty CP ... với Báo cáo tài chính) 36 Thông tin bên liên quan a Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty liên quan Xí nghiệp Sông Đà 501 - Công ty CP Sông Đà Xí nghiệp Sông Đà 502 - Công ty CP Sông Đà Công ty ... lượng cổ phiếu phát hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu mua lại - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Số lượng cổ phiếu lưu hành - Cổ phiếu thường - Cổ phiếu ưu đãi Mệnh giá cổ...
 • 41
 • 23
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần công nghệ tiên phong innovative technology development corporation
... Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG Trang 2/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Thông tin khái quát: - Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong - Tên giao dịch: Innovative ... sinh lời Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu a Cổ phần: - Tổng số lượng cổ phần công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD): 12.771.195 cổ phần Loại cổ phần: cổ phần phổ thông - ... 23/47 Báo cáo thường niên năm 2012 PHẦN IV ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Trang 24/47 Báo cáo thường niên năm 2012 Đánh giá Hội đồng quản trị mặt hoạt động công ty: Năm 2012...
 • 47
 • 358
 • 1

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần xi măng hà tiên
... trương xi măng Tiên với dây chuyền 900.000 clinker /năm 500.000 xi măng /năm Kiên Lương; 500.000 xi măng /năm Thủ Đức 1993: Nhà máy liên hợp xi măng Tiên tách thành nhà máy xi măng Tiên 1, nhà ... Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức – TP Hồ Chí Minh 29/12/2009: ĐHĐCĐ bất thường năm 2009 Công ty thông qua việc sáp nhập Công ty Cổ phần xi măng Tiên vào Công ty Cổ phần xi măng Tiên ... Tiên 1, nhà máy xi măng Tiên 1994: Nhà máy xi măng Tiên đổi tên thành Công ty xi măng Tiên 1” 10/1999: Cải tổ công tác tiêu thụ sản phẩm, thành lập hệ thống Nhà phân phối 10/2000:...
 • 38
 • 265
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần đầu tư & xây dựng tây hồ tp hồ chí minh ngày 07 tháng 4 năm 2012 niềm tin vững bến
... ngân hàng nguồn ứng trước Chủ đầu công trình xây dựng Tháng 1/2 007, Chi nhánh Công ty Tây Hồ thành phố Hồ Chí Minh chuyển thành Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ với vốn điều lệ tỷ đồng ... thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng; Tháng 10/1996 thành lập Chi nhánh Công ty Tây Hồ Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 07/ 01/2 007 mắt Công ty cổ phần Đầu Xây dựng Tây Hồ, chứng nhận ... BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 MỤC LỤC Trang LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 15 BÁO CÁO KIỂM TOÁN 15 CÁC CÔNG TY CÓ...
 • 27
 • 288
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bao bì nhựa tân tiến
... đốc Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 2005 – : Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... trưởng Công ty Bao Nhựa Tân Tiến − 01/2005 – : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến ... đốc Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến Chúng kiểm toán báo cáo tài Công ty Cổ phần Bao Nhựa Tân Tiến lập ngày 22 tháng 02 năm 2013 gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm 2012, Báo cáo...
 • 43
 • 326
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần bảo vệ thực vật sài gòn
... bao cao ki&mtoan 12 CBc c6ng ty c6 lien qua11 r , 14 , ~8 chuc nirn gi3 tren 50% v8n c6 ph2nIv8n g6p tai CBng ty 14 CBng ty n i m giii tren 50% v6n c8 phinlvbn ... tru siu Sai Gbn chinh thirc trb Cbng ty thubc t r i ~ S9i Gbn c siu N h 1997, CBng ty thu6c tlim sAu Sai Gbn la d m vi vien trpc thuac ~ nghiep Sai Gbn CBng ty Nbng n ~ ~ 30/06/2004, the0 quy&tdjnh ... ph&duyet phumg in v&chuy&ndBi Cbng ty TNHH Mot vi@n b ve B thpc vat Saigon CBng ty ~6 phhn Bao ve thuc vat Saigon (SPC) Ngiy 09/6/2008, Dai hai c6 dbng lin dku cua CBng ty ~6 p h h Bao ve thqc vat Sai...
 • 32
 • 214
 • 0

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà

báo cáo thường niên năm 2012 công ty cổ phần thủy điện thác bà
... toán c l p: Công ty d ch v ki m toán t v n UHY - Ý ki n ki m toán Công ty c ph n th y c l p: iên Thác 16 Báo cáo th ng niên 2011 - Công ty c ph n th y iên Thác 17 Báo cáo th ng niên 2011 ... t i Công ty ang u ãi, khuy n khích ng &i lao , kinh nghi m công tác v công tác lâu dài t i Công ty Tr Công ty c ph n th y iên Thác ng c a Công ty ng có trình c sau c 24 Báo cáo th ng niên ... s thu c Công ty CP Thu i n Thác i n, Th c s" Qu n tr kinh doanh - Quá trình công tác Công ty c ph n th y iên Thác 26 Báo cáo th ng niên 2011 + T 1981 ÷ 1999: Công tác t i Công Ty + T 2000...
 • 38
 • 176
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính năm 2011 công ty cổ phầncông ty cổ phần thép đà nẵngcông ty cổ phần thép đà nẵng dnscông ty cổ phần thép đà nẵng ýlao động cua cong ty co phan thep da nangbiện pháp để kiểm soát ô nhiễm mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵngmột số vấn đề áp dụng các phương pháp tính toán để đánh giá ô nhiễm mtkk xung quanh công ty cổ phần thép đà nẵngtình hình sản xuất ngành thép và vấn đề ô nhiễm mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵng4 đề xuất biện pháp kiểm soát ô nhiễm mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵngđánh giá sự ô nhiễm mtkk do hoạt động của công ty cổ phần thép đà nẵng3 tính toán kiểm tra sự ô nhiễm mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵnghiện trạng chất lượng mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵngmột số vấn đề còn tồn tại đối với sự ô nhiễm mtkk xung quanh công ty cổ phần thép đà nẵng1 tổng quan về công ty cổ phần thép đà nắng2 nghiên cứu hiện trạng mtkk tại công ty cổ phần thép đà nẵngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả