Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco ( Hà Nôi

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco ( Hà Nôi
... cửa hàng bán lẻ Công ty Công ty Dược phẩm D i sơ đồ kênh bán hàng củaI Công ty: Trung ương Các xí nghiệp Dược Các Công ty Dược khác Các cửa hàng dược Công ty (chủ yếu bán buôn) Bệnh viện Các đ i ... Chơng II Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng Công ty dợc phẩm trung ơng I I Quá trình hình thành phát triển Công ty Dợc phẩm trung ơng I Quá trình hình thành, chức nhiệm vụ Công ty dợc phẩm trung ... bán hàng Công ty Dợc phẩm Trung ơng I Mặt hàng kinh doanh Công ty Dợc phẩm Trung ơng I Là doanh nghiệp kinh doanh chủ yếu v i vai trò trung gian thơng m i việc phân ph i dợc phẩm, nên mặt hàng Công...
 • 67
 • 966
 • 1

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco

Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng ở Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco
... cửa hàng bán lẻ Công ty Công ty Dược phẩm D i sơ đồ kênh bán hàng củaI Công ty: Trung ương Các xí nghiệp Các Công ty Dược khác Dược Các cửa hàng dược Công ty (chủ yếu bán buôn) Bệnh viện Các đ i ... Chơng II Phân tích thực trạng hoạt động bán hàng Công ty dợc phẩm trung ơng I I Quá trình hình thành phát triển Công ty Dợc phẩm trung ơng I Quá trình hình thành, chức nhiệm vụ Công ty dợc phẩm trung ... Chơng III: Những gi i pháp nhằm đẩy mạnh bán hàng kinh doanh thơng m i Công ty Dợc phẩm Trung Ương I Ch ơng I Lý luận hoạt động bán hàng doanh nghiệp chế thị trờng I Doanh nghiệp vai trò hoạt động...
 • 67
 • 258
 • 1

Huy động và sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I-Pharbaco

Huy động và sử dụng vốn tại công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I-Pharbaco
... kinh doanh công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương IPharbaco ) 1.2 Thực trạng huy động sử dụng vốn công ty cổ phẩn dược phẩm trung ương1 - pharbaco 1.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty vài năm ... sử dụng phương thức huy động huy động vốn vốn từ vốn bổ sung từ lợi nhuận giữ lại, phát hành cổ phiếu, tín dụng ngân hàng… Trước tiến hành cổ phần hóa vào tháng năm 2007, công ty cổ phần dược phẩm ... ngân hàng tín dụng thương mại kênh huy động Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I-Pharbaco sử dụng nhiều chiếm tới 4% tổng vốn Đối với doanh nghiệp tài trợ vốn tín dụng thương mại phương thức tài...
 • 40
 • 201
 • 2

Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.pdf

Một số biện pháp phát triển nhân sự phòng Tổ chức - Hành chính Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.pdf
... QT1001P Một số biện pháp phát triển nhân phòng Tổ chức Hành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Quản lý, bảo vệ tài sản công ty Thực công tác hành quản trị 2.2.2.2 Nhiệm vụ phòng Tổ chức hành chính: ... TÁC VĂN PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM TRUNG ƢƠNG 2.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng 3: 2.1.1 Một số nét khái quát Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng ... tài công tác nhân hoạt động văn phòng phòng Tổ chức Hành Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Trung ƣơng Nguyễn Thị Thu Hiền – Lớp QT1001P Một số biện pháp phát triển nhân phòng Tổ chức Hành Công ty Cổ...
 • 90
 • 463
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
... T9 /20 06 475 29 3 1 82 4 62 290 1 72 426 22 6 20 0 436 22 3 21 3 500 27 9 22 1 520 28 7 23 3 57 40 27 15 55 40 21 15 50 39 28 11 48 35 27 11 48 34 30 11 45 34 30 11 26 5,5% 13 2, 7% 28 5,9% 21 4,4% 19 4,0% 26 ... 1,9% 25 5,4% 20 4,3% 20 4,3% 24 5,6% 2, 1% 26 6,1% 17 4,0% 20 4,7% 25 7,3% 12 3,5% 27 7,8% 16 4,7% 12 3,5% 22 6,6% 11 3,3% 26 7,8% 14 4 ,2% 2, 4% 22 6,5% 11 3 ,2% 34 10,0% 47 1,5% 15 4,4% 39 8,4% 23 2 ... 101.751 .25 5.8 32. 400 137.038.88 24 4. 622 .53 5.557.801 19 .22 4.67 2. 563 .29 33 .26 7. 526 2 277.890.058 622 3 Chi phớ NCTT - PX ch phm 38.416.500 33.0 62. 236 1.806.000 34. 327 .000 69.695 .23 6 1.583.469 5.7 62. 475...
 • 70
 • 228
 • 1

Phân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2

Phân tích tình hình tài chính với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2
... nghiệp 20 Khoa Kế toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 2. 1 Đánh giá khái quát tình hình tài số kết đạt Công ty cổ phần Dược ... tranh, chiếm lĩnh thị trường 2. 2 Phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2. 2.1 Phân tích cấu tài sản công ty Tình hình biến động cấu tài sản quan trọng cần xem xét ... ty cổ phần, tên thức công ty từ đến là: Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương đơn vị hàng đầu khối doanh nghiệp nhà nước Sản lượng tiêu thụ hàng năm công ty...
 • 65
 • 250
 • 1

Hoàn thiện hoạch toán thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2

Hoàn thiện hoạch toán thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2
... 22 - Sản phẩm xây lắp hạng mục công trình, công trình hoàn thành toàn 1 .2. 2 .2 Bản chất giá thành sản phẩm xây lắp mối quan hệ chi phí với giá thành sản phẩm Trong trình sản xuất thi công, chi ... phẩm công việc lao vụ xây dựng hoàn thành Như vạy chất giá thành sản phẩm chuyển dịch giá trị yếu tố chi phí vào sản phẩm xây lắp công việc lao vụ định hoàn thành Cũng qua sơ đồ ta thấy giá thành ... định mức đơn giá Nhà nước quy định cho khu vực thi công phần tích luỹ theo định mức Giá trị dự toán giá toán cho khối lượng công tác xây lắp hoàn thành theo dự toán Giá trị dự toán sở để kế hoạch...
 • 140
 • 343
 • 0

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 2
... 11 12 1113 1 12 1 121 1 1 122 1 1 121 2 1 122 2 131 133 1331 13 32 138 1381 1388 139 (*) 155 157 159 (*) 21 1 21 3 21 4 21 41 21 42 241 24 11 24 12 2413 24 2 311 331 333 3331 33311 333 12 3334 3335 33371 333 72 3338 ... -2. 050.0 62 1 62. 388 26 .24 3 136.145 579.406 1.040.000 175.946 82. 668.910 71.760. 426 10.908 .28 4 1. 622 .3 32 6. 028 .554 3 .25 7.398 23 8.448 2. 8 82. 476 -2. 584. 028 3 12. 498 28 .103 28 4.395 957.765 1.350.000 680. 624 ... 2. 3 Hệ thống tài khoản 20 2. 4 Hệ thống sổ sách kế toán 22 2. 5 Hệ thống báo cáo kế toán Công ty 23 Phần II: thực trạng hạch toán số phần hành chủ yếu công ty cổ phần dợc phẩm...
 • 42
 • 1,320
 • 5

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 (2008)

Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 (2008)
... hợp 2. 2 Thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2. 2.1 Đặc điểm thành phẩm tiêu thụ thành phẩm công ty 2. 2.1.1 Đặc điểm thành phẩm công ty ... phần: Phần 1: Lý luận chung công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm Phần 2: Kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm công ty cổ phần dược phẩm trung ương Phần 3: Hoàn ... toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1 Khái quát chung công tác kế toán tiêu thụ xác định kết tiêu thụ thành phẩm 1.1.1 Hạch toán thành phẩm 1.1.1.1 Khái niệm thành phẩm Thành phẩm...
 • 79
 • 246
 • 1

Hoàn thịên công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

Hoàn thịên công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
... toán tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần Dợc phẩm trung ơng Chơng: Phơng hớng hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty cổ phần Dợc phẩm Trung ơng Do hạn ... 66.136 .20 6 933. 126 13 .21 2. 321 110.365.064 128 .164.500 101.751 .25 2 5.8 32. 400 137.038.880 24 4. 622 .5 32 5.557.801 19 .22 4.675 2. 563 .29 0 33 .26 7. 526 27 7.890.058 38.416.500 33.0 62. 236 1.806.000 34. 327 .000 ... 48.960.7 82 Khoa Kế toán 23 4.1 92. 675 356.189.110 1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán Công ty cổ phần Dợc phẩm Trung ơng 1.3.1 Tổ chức máy kế toán Phòng tài kế toán Công ty có chức nhiệm vụ theo...
 • 65
 • 182
 • 0

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2
... VT 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 621 1 n giỏ Giỏ tr G Kg S lng 99.000 21 00 3673395689 20 36 12 Kg G L G 422 260 75000 3406 425 00 20 222 4 176904000 75000000 170 321 250 1876638 72 400 1000 5000 928 00 20 7900000 ... sinh TK 1 421 3311 621 1 621 2 621 3 627 21 6 321 6 422 S phỏt sinh N Cú 3730936 671577 722 5 140019363 4447940401 13 725 9 627 1199 421 525 5734 167 326 54 671577 722 5 47 521 38136 S d n cui k : 1819 725 1167 Ngy ... 621 1 G 10480805 Xalidihydro 621 1 Kg 691 422 222 S lng 0.4000 26 46600 2. 7000 Giỏ tr 143857 27 7385 186648 TQ3B034 QT3GN04 photphat Naben zoat Ephe Cng 20 .29 00 20 22. 2400 617318 1808457 47 521 38136...
 • 79
 • 263
 • 2

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2 (ko lý luận - nhật ký chứng từ)

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Dược phẩm trung ương 2 (ko lý luận - nhật ký chứng từ)
... THC1 025 TK1 521 TQ1B001 TQ2B003 TQ2B001 TQ2B0 02 TQ2B 027 TQ2B044 TQ2B045 TQ2B108 TK 1 522 HQ1001 HQ1 020 HQ1 029 HQ4040 HQ4 025 HQ10079 HQ2 026 HQ2040 HQ2054 TK 1 523 THUC 3001 THUC 30 02 THUC 3007 ... liu - PX tiờm Giỏ hng bỏn - Hng hoỏ Chi phớ qun - vt liu qun Cng phỏt sinh TK 1 421 3311 621 1 621 2 621 3 627 21 6 321 6 422 S phỏt sinh N Cú 3730936 671577 722 5 140019363 4447940401 13 725 9 627 ... lng 99.000 21 00 3673395689 20 36 12 Kg G L G 422 260 75000 3406 425 00 20 222 4 176904000 75000000 170 321 250 1876638 72 400 1000 5000 928 00 20 7900000 7479474 671577 722 5 Lp KV15 Chuyờn tt nghip Khoa...
 • 79
 • 308
 • 0

Xem thêm