SKKN sinh học: “Lồng ghép những kiến thức về kỹ năng phòng ngừa và sơ cứu người đuối nước

lồng ghép những kiến thức cơ bản của hóa học hữu cơ để giải thích hiện tượng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vào bài giảng hóa học hữu cơ

lồng ghép những kiến thức cơ bản của hóa học hữu cơ để giải thích hiện tượng và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày vào bài giảng hóa học hữu cơ
... để học sinh lĩnh hội toàn kiến thức hóa học hữu Trong sáng kiến kinh nghiệm muốn lồng ghép Hóa học hữu với sống hàng ngày vào tiết dạy hóa học hữu cơ. Với mục đích góp phần cho học sinh học ... rác để có cách xử lí cho phù hợp để không gây ô nhiễm môi trường IV KIỂM NGHIỆM: Trong năm học 2012 – 2013 áp dụng đề tài “ Lồng ghép kiến thức hóa học hữu để giải thích tượng ứng dụng sống hàng ... sáng kiến kinh nghiệm cần thiết III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Giải pháp thực hiện: - Để tạo cho em có hứng thú học tập yêu thích môn hóa học hữu lồng ghép câu hỏi hóa học có liên quan đến sống...
 • 18
 • 1,007
 • 2

Một số kimh nghiệm lồng ghép những kiến thức cơ bản của hóa học hữu cơ để giải thích hiện tượng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày

Một số kimh nghiệm lồng ghép những kiến thức cơ bản của hóa học hữu cơ để giải thích hiện tượng và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày
... quan đến hóa học có chất hóa học hữu kiến thức hóa học hữu đơn giản mà em làm được, áp dụng sống Vì muốn học hóa học hữu cơ, nêu cho em thấy có phản ứng hóa học hữu em tạo sản phẩm dùng sống em ... mê hóa học nói chung hóa học hữu nói riêng Từ em áp dụng kiến thức hóa học hữu vào sống hàng ngày em Trong trình lồng ghép câu hỏi xen vào học có liên quan đến thí nghiêm, cho em làm thí nghiệm ... rác để có cách xử lí cho phù hợp để không gây ô nhiễm môi trường IV KIỂM NGHIỆM: Trong năm học 2012 – 2013 áp dụng đề tài “ Lồng ghép kiến thức hóa học hữu để giải thích tượng ứng dụng sống hàng...
 • 25
 • 807
 • 0

Phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào các môn học

Phương pháp giảng dạy lồng ghép các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các môn học
... dạy học tích hợp giáo dục SDNLTK&HQ vào môn học B MỘT SỐ KIẾN THỨC VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ I Khái niệm lượng, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Khái niệm lượng, ... dục với khối lượng kiến thức, phương pháp, hình thức phù hợp: + Khái niệm lượng, sử dụng lượng tiết kiệm hiệu + Ý thức sử dụng lượng tiết kiệm hiệu + Kĩ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu sống + Hình ... phải sử dụng lượng tiết kiệm, hiệu Thông tin phản hồi cho hoạt động Khái niệm sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả: - Sử dụng lượng tiết kiệm: sử dụng hợp lí, giảm hao phí lượng trình sử dụng - Sử dụng...
 • 160
 • 1,131
 • 1

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VIDEO GAMES

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học VẬN DỤNG NHỮNG KIẾN THỨC VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VIDEO GAMES
... Qua trình nghiên cứu nội dung môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học qua trình nghiên cứu việc ứng dụng 40 nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu khoa học tin học vào trình phát triển video games, ... truyền đạt kiến thức tảng qua học từ thực tế cách sâu sắc cho Qua có thêm nhiều kiến thức trình học nghiên cứu khoa Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học học, nhìn nhận nhiều vấn đề khoa học tiếp ... nói chung sử dụng vật liệu Tiểu luận: Phương pháp nghiên cứu khoa học Chương II: Lịch sử phát triển Video Games việc vận dụng nguyên lý sáng tạo: Nguồn gốc video game nằm trình phát triển với ống...
 • 38
 • 379
 • 1

áp dụng kiến thức về đường thẳng song song số phi để tạo mặt phẳng chuẩn trong xây dựng

áp dụng kiến thức về đường thẳng song song và số phi để tạo mặt phẳng chuẩn trong xây dựng
... Dùng kiến thức mặt phẳng, đường thẳng song song để tạo mặt phẳng chuẩn phục vụ cho mục đích xây cách đơn giản, tiết kiệm tiện lợi Giúp người thi công tốn thời gian sức lực việc làm đường Có thể tạo ... nhau: Mặt phẳng sân vận động Mặt chứa hoàn toàn đường thẳng chứa hai điểm khác nó: Qua ba điểm không thẳng hàng dựng mặt phẳng (Theo Tiên đề Ơ-clit) • Hai đường thẳng song song hai đường thẳng ... bước này, bắt tay vào đánh dấu căng dây để tạo mặt phẳng song song với mặt nước Thả phao chọn xuống, ngắm thẳng để đánh dấu cho mặt phẳng phao vệt đánh dấu cọc gỗ nằm đường thẳng Tiếp tục dịch...
 • 14
 • 181
 • 0

nckh áp DỤNG KIẾN THỨC về ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG số PHI để tạo mặt PHẲNG CHUẨN TRONG xây DỰNG

nckh áp DỤNG KIẾN THỨC về ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG và số PHI để tạo mặt PHẲNG CHUẨN TRONG xây DỰNG
... Dùng kiến thức mặt phẳng, đường thẳng song song để tạo mặt phẳng chuẩn phục vụ cho mục đích xây cách đơn giản, tiết kiệm tiện lợi Giúp người thi công tốn thời gian sức lực việc làm đường Có thể tạo ... nhau: Mặt phẳng sân vận động Mặt chứa hoàn toàn đường thẳng chứa hai điểm khác nó: Qua ba điểm không thẳng hàng dựng mặt phẳng (Theo Tiên đề Ơ-clit)  Hai đường thẳng song song hai đường thẳng ... bước này, bắt tay vào đánh dấu căng dây để tạo mặt phẳng song song với mặt nước Thả phao chọn xuống, ngắm thẳng để đánh dấu cho mặt phẳng phao vệt đánh dấu cọc gỗ nằm đường thẳng Tiếp tục dịch...
 • 14
 • 95
 • 0

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ TỪ ĐỒNG ÂM TỪ NHIỀU NGHĨA

SKKN GIÚP HỌC SINH LỚP 5 CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ TỪ ĐỒNG ÂM VÀ TỪ NHIỀU NGHĨA
... số học sinh dới lớp nói lại nghĩa câu trò chơi để giúp em lần nắm kiến thức từ đồng âm từ nhiều nghĩa iii kết thu đợc: Sau học sinh đợc học Từ đồng âm Từ nhiều nghĩa, đợc củng cố lại kiến thức ... dạy học Từ đồng âm, Từ nhiều nghĩa: Sau học Từ đồng âm học sinh nắm đợc Từ đồng âm từ giống âm nhng khác hẳn nghĩa Rất nhiều học sinh nêu đợc định nghĩa này, chí học thuộc lòng biết vận dụng vào ... định, phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa Nhiều học sinh chí biết đoán mò tìm kết 2- Định hớng củng cố Từ đồng âm, Từ nhiều nghĩa: Khắc phục tình trạng khó Từ đồng âm từ nhiều nghĩa hai nội dung...
 • 9
 • 224
 • 0

Trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học.

Trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học.
... Dùng phương pháp trực tiếp với nguyên lý, nguyên tắc để giải toán - Đặc điểm cách giải xác định trực tiếp lời giải qua thủ tục tính toán (công thức, hệ thức, định luật,…) qua bước để có lời giải ... với phương pháp này, việc giải toán máy tính thao tác lập trình chuyển đổi lời giải từ ngôn ngữ bên sang ngôn ngữ sử dụng máy tính - Với toán này, ta dùng ngôn ngữ lập trình thông dụng C để giải ... nghĩa “Mọi vấn đề toán giải cách phân chia thành vấn đề toán nhỏ hơn” - Đối với toán việc phân nhỏ toán thành phần (thành hàm) thay xử lý chúng hàm void() cần thiết có ý nghĩa mặt trình bày đoạn...
 • 12
 • 1,316
 • 3

Trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học.

Trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học.
... Dùng phương pháp trực tiếp với nguyên lý, nguyên tắc để giải toán - Đặc điểm cách giải xác định trực tiếp lời giải qua thủ tục tính toán (công thức, hệ thức, định luật,…) qua bước để có lời giải ... với phương pháp này, việc giải toán máy tính thao tác lập trình chuyển đổi lời giải từ ngôn ngữ bên sang ngôn ngữ sử dụng máy tính - Với toán này, ta dùng ngôn ngữ lập trình thông dụng C để giải ... nghĩa “Mọi vấn đề toán giải cách phân chia thành vấn đề toán nhỏ hơn” - Đối với toán việc phân nhỏ toán thành phần (thành hàm) thay xử lý chúng hàm void() cần thiết có ý nghĩa mặt trình bày đoạn...
 • 13
 • 378
 • 0

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHI NH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 1,741
 • 6

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC GẮN KIẾN THỨC SGK VỚI THỰC TIỄN THÔNG QUA HỆ THỐNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP THỰC TIỄN MÔN HOÁ HỌC PHẦN PHI KIM - NHÓM VIIA - HALOGEN
... chn h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim - Nhúm VIIA Halogen) cho i tng hc sinh lp 10 thc hin gi ngoi khoỏ Mc ớch v kt qu cn t Thụng qua vic gii mt bi ... kim tra ỏnh giỏ, c bit l vi hỡnh thc kim tra ỏnh giỏ mi trc nghim khỏch quan Trờn õy l nhng ý kin ch quan ca tụi v h thng cõu hi thuyt v bi thc tin mụn hoỏ hc trung hc ph thụng (phn phi kim ... tip tc hc hi, tip tc phn u v phỏt trin II MT S CU HI V BI TP HO HC THC TIN PHN PHI KIM- PHN NHOM CHINH NHOM VII- HALOGEN Clo Obitan nguyờn t Clo Mụ hỡnh phõn t Clo Khớ Clo 1.Ti cụng nghip ngi...
 • 15
 • 805
 • 2

Giáo án Sinh học 9 theo chuẩn kiến thức

Giáo án Sinh học 9 theo chuẩn kiến thức
... tập nắm vững kiến thức để chuẩn bị học " Luyện giải tập " Tiết : Bài luyện tập I mục tiêu học : Kiến thức Học xong , học sinh phải : - Kiến thức : + Củng cố , khắc sâu mở rộng nhận thức quy luật ... + Đọc quan sát H.18 Sgk + Trả lời câu hỏi mục lệnh Sgk sinh học năm chuẩn kiến thức, kỹ 2010-2011 liên hệ đt 01 693 172328 094 392 6 597 lại phải có mật mở đợc trọn năm ? ... tích để thu nhận kiến thức từ kênh hình II chuẩn bị : * GV : - Tranh phóng to H .9. 1 - Sgk - Bảng phụ ghi nội dung bảng 9. 1 - 9. 2 Sgk * HS : - Nghiên cứu Sgk - Kẻ sẵn bảng 9. 1 - 9. 2 Sgk vào tập...
 • 48
 • 556
 • 0

trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học,viễn thông

trình bày về nội dung vận dụng những kiến thức về phương pháp luận, phương pháp sáng tạo để giải quyết một vấn đề nào đó trong tin học,viễn thông
... trải nghiệm thầy khoa học sáng tạo để giúp em bước nghiên cứu sáng tạo khoa hoc Trang Báo cáo thu hoạch phương pháp luận sáng tạo Khoa Học I 40 Thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo Nguyên tắc phân nhỏ ... thuật (nguyên tắc) sáng tạo II Nguyên tắc phát triển sản phẩm từ sản phẩm có III Phân tích số vấn đề viễn thông tin học sử dụng nguyên tắc sáng tạo Quá trình hình thành phát ... loại.Có sáng tạo giúp cho vài cá nhân tổ chức,có sáng tạo khoa học làm thay đổi giới ,chẳng hạn sáng tạo đèn điện ,máy điện thoại, máy tinh làm cho giới bước sang kỷ nguyên Ngày trước sáng tạo khoa...
 • 22
 • 386
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Sinh học 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng
... - Giáo dục ý thức học tập, yêu thích môn B Trọng tâm Thảo luận nội dung băng hình c .chuẩn bị - Giáo viên chuẩn bị máy chiếu, băng hình - Học sinh ôn lại kiến thức ngành chân khớp - Kẻ phiếu học ... Cách sinh sản nhận biết kiến thức) - Đại diện nhóm lên ghi kết - Cho HS theo dõi phiếu chuẩn kiến vào phiếu học tập bảng thức - Các nhóm khác theo dõi, nhận xét và bổ sung Đặc điểm Đại diện Sán ... Hớng dẫn học nhà(1) - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị theo nhóm: châu chấu Ngày soạn: 17/ 11/2010 Ngày dạy: 22/11/2010 Tiết 27 A Mục tiêu: Lớp sâu bọ Bài 26: Châu chấu Kiến thức - Học sinh trình...
 • 114
 • 498
 • 0

Giáo án sinh học 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng tham khảo bồi dưỡng

Giáo án sinh học 9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng tham khảo bồi dưỡng
... chẻ, F2 thu 298 chẻ 99 ngun Hãy biện luận lập sơ đồ lai Giải a Biện luận di truyền tính trạng: - Theo đề bài: F1 100% chẻ  Lá chẻ trội hồn tồn so với ngun F2 phân tính : 298 chẻ : 99 ngun = 3:1 ... häc sinh giái líp _ Câu Nêu ý nghĩa sinh học q trình ngun phân, giảm phân thụ tinh? Trả lời * Ý nghĩa sinh học q trình ngun phân: - Ngun phân hình thức sinh ... 2n lồi trì ổn định qua hệ tế bào thể qua hệ sinh vật lồi sinh sản vơ tính *.Ý nghĩa sinh học q trình giảm phân: - Giảm phân hình thức sinh sản tế bào sinh dục (nỗn bào bậc 1, tinh bào bậc 1) xảy...
 • 104
 • 481
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tích hợp và lồng ghép các kiến thức về bđkh chủ yếu theo nội dung các chuyên đề trên vào chương trình chính khóabị kiến thức về kỹ năng nghiệp vụđồ án môn học lưới điện giúp sinh viên áp dụng những kiến thức đã học để thiết kếcác cuộc gặp gỡ với phụ huynh học sinh cần thiết thực và hiệu quả mỗi buổi họp phụ huynh là dịp để bạn cung cấp thêm cho họ những kiến thức về tâm lí sư phạm về quá trình học tậpgiáo án sinh học 8 theo chuẩn kiến thứcnhững kiến thức về sinh sảngiao an sinh hoc 8 theo chuan kien thuc ky nanggiáo án sinh học 6 theo chuẩn kiến thứcnhững kiến thức về sức khỏe sinh sảngiao an sinh hoc 10 theo chuan kien thuc ki nangnhững kiến thức về sức khỏe sinh sản và kỹ năng sốngbiện pháp chỉ đạo việc lồng ghép tích hợp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường trung học cơ sở tân hà – xã tân hà – huyện tân châu – tỉnh tây ninhlý thuyết sinh học 12 tổng hợp kiến thức sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp môn sinh tài liệu luyện thi sinh học 12 tóm tắt lý thuyết sinh họcgiáo dục kns là quá trình chuẩn bị hành trang cho học sinh thích ứng với những thách thức của cuộc sống hội nhập và phát triểncủng cố những kiến thức về tác giả tác phầm thể loại nội dung và nghệ thuật của các văn bản tức nước vỡ bờ lão hạc trong lòng mẹchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại