Câu hỏi ôn thi môn quản trị học

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI MÔN QUẢN TRỊ HỌC potx
... bê công việc Trong công ty người xa lánh Nam ng Dũng trưởng phòng nhân tỏ độ lượng ng gọi Nam lên phòng trò chuyện thân mật, câu chuyện ông đề cao lực Nam, ông khuyên Nam nên tập trung vào công ... thuật công phá nhân tâm Khi bắt Mạnh Hoạt lần I, Gia Cát Lượng hỏi Mạnh phục hay không phục Mạnh Hoạt đứng không quỳ, nói to chặt đầu không phục Do Khổng Minh sai người thả Mạnh bảo chuẩn bò binh ... phân loại Maslow? Sinh lý An toàn Xã hội Tôn trọn g Tự thể Một bình nước uống Phân công công việc lực nhân viên Nhiệt độ nơi làm việc dễ chòu Được cấp công nhận thành tích Được chấp nhận thành...
 • 9
 • 336
 • 4

Đề cương câu hỏi ôn thi môn quản trị học

Đề cương câu hỏi ôn thi môn quản trị học
... động quản trị -Thông tin quản trị gồm ba đặc điểm: Thông tin quản trị khác với tin tức thông thường phương tiện truyền thông.Thông tin quản trị đòi hỏi người nhận phải hiểu ý nghĩa thông điệp Thông ... trưởng,tổ trưởng,đốc công… 2.Các kĩ cần thi t nhà quản trị -Kĩ kĩ thuật:hay gọi khả chuyên môn, đây kĩ cần thi t để thực công việc cụ thể,trình độ chuyên môn nhà quản trị. Đây kĩ nhà quản trị cấp sở -Kĩ ... trị nhằm phục vụ cho việc định quản trị ,đạt mục tiêu quản trị. Ngược lại định quản trị • • • cx phải chứa đựng thông tin,sản phẩm định thông tin =>Có thể nói chất quản trị xử lý thông tin,thông...
 • 14
 • 73
 • 0

Tổng hợp đề thicâu hỏi ôn tập môn Quản trị học

Tổng hợp đề thi và câu hỏi ôn tập môn Quản trị học
... Đề thi lớp K19_Đ5_Cô Nguyễn Thị Bích Châm Đề thi (cô Châm 30.5.2010) K19N2 Câu 1: Các nguyên tắc trường phái quản trị khoa học? nguyên tắc phù hợp môi trường nay? điểm không phù hợp gì? Câu ... Đại) Thời gian thi 60 - 75 phút (2 -3 câu, thi đề mở) Khái niệm Quản trị Hãy lấy ví dụ thực tiễn để minh họa nội dung mà khái niệm quản trị đề cập Tại nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang ... cầu: Bạn mô tả ngắn gọn vấn đề anh D gặp phải gì? Dựa vào kiến thức học bạn gợi ý giải pháp giúp anh D khắc phục khó khăn gặp phải -CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ - lớp QT Đêm3k18 (Thầy...
 • 6
 • 498
 • 2

Tổng hợp toàn bộ ngân hàng Đề thicâu hỏi ôn tập môn Quản trị học Đại học thương mại.

Tổng hợp toàn bộ ngân hàng Đề thi và câu hỏi ôn tập môn Quản trị học Đại học thương mại.
... soát Câu 3: tập tình kiểm soát Đề thi quản trị học khoa B ngày 6/1/2010 Đề 12: Câu1 hân tích khái niệm tầm quan trọng thông tin quản trị Quản trị doanh nghiệp cần ý thu thập loại thông tin công ... đột Lấy ví dụ minh họa câu tập tình hiệu sách ông Nam đề khoa H (quản trị học) câu 1: phân tích khái niệm quản trị, bình luận câu ' quản trị khoa học, nghệ thuật, nghề" câu 2: phân tích khái niệm ... nghiệp thương mại Việt Nam Câu 3: tình Trọng Bình Đề thi Quản Trị Học ngày 06/01/09 Câu1 phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định quản trị? tại nói định quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật? Câu giai...
 • 22
 • 458
 • 0

13 câu hỏi ôn tập môn quản trị học

13 câu hỏi ôn tập môn quản trị học
... từ nghiên cứu Quản trò học khoa học liên ngành, sử dụng tri thức nhiều ngành khoa học khác kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trò vừa khoa học, thực hành quản trò nghệ ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp ... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản...
 • 18
 • 2,103
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn quản trị học

Câu hỏi ôn tập môn quản trị học
... sáng tạo tất lý thuyết quản trị vào tình cụ thể Câu 12: Thế nhà quản trị ? Phân loại nhà quản trị ? Cho biết vai trò nhà quản trị tổ chức ? *Định nghĩa nhà quản trị Nhà quản trị người vạch mục tiêu, ... từ nhà quản trị ? Sự khác nhân viên trình độ, lực chất đòi hỏi nhà quản trị cần áp đụng loại phong cách lãnh đạo thích hợp ? Câu 46: Theo Anh/Chị, lý thuyết tình quản trị đòi hỏi nhà quản trị cần ... chức Câu 29: Tầm hạn quản trị định vấn đề thiết lập phận cấu tổ chức quản trị ? Tại Việt Nam, nhà quản trị cần áp dụng loại tầm hạn quản trị để mang lại hiệu cao tổ chức ? * Khái niệm tầm hạn quản...
 • 22
 • 1,428
 • 7

Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực

Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực
... QTKDTM Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực Câu 74: Yêu cầu nhân viên phận nguồn nhân lực lĩnh vực: A Pháp luật B Thống kê học C Quản trị kinh doanh D Cả đáp án Câu 75: Yêu cầu nhân viên chuyên môn ... giá nhân viên đánh giá nhân viên trình phức tạp đòi hỏi chuyên môn cao Câu 30: Yêu cầu sau không nằm hệ thống đánh giá nhân viên tốt Lê Văn Ánh_K43 QTKDTM 38 Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực ... QTKDTM 20 Câu hỏi ôn thi môn quản trị nhân lực B Công việc cần thực C Chỉ dẫn chi tiết công việc D Tiêu chuẩn thực công việc E Cả ý Câu 39: Nhược điểm phương pháp trả lời bảng câu hỏi? A Thu thông...
 • 63
 • 1,800
 • 2

bo cau hoi on tap mon quan tri hoc

bo cau hoi on tap mon quan tri hoc
... sựđối với TRI hoạt động doanh nghiệp cụ thể Bài 5: Trình bày mối quan hệ thông tin THÔNG TIN VÀ RA định quản trị QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRI Bài 6: HOẠCH ĐỊNH Trong chức quản trị chức quan trọng ... quản tri cần phải có đầy đủ kỹ Cấp quản tri càng cao yêu cầu kỹ tư càng nhiều và ngược lại cấp quản tri càng thấp yêu cầu kỹ thuật càng nhiều Riêng kỹ nhân sự, cấp quan ... đạo là một khía cạnh quan trọng quản tri ; - Khả lãnh đạo có hiệu quả là một những chìa khóa để trở thành nhà quả tri tài ba; - Các nhà quản tri phải thực hiện vai...
 • 29
 • 3,504
 • 46

Câu hỏi ôn tập môn quản trị học

Câu hỏi ôn tập môn quản trị học
... LỜI CÂU HỎI ÔN TẬP 20 nói thông tin nguồn lực DN ? Giá trị cua thông tin xac định dựa tiêu chuẩn ? ** Mô hình thông tin đơn giản quản trị thường thực trực tiếp từ nhà quản trị đến đối tượng quản ... sáng tạo chuyên môn nghành hóa Cơ cấu tổ chức Kim tự tháp Cơ cấu mỏng Mạng lưới Quyền lực Tập trung vào Gia tăng truyền Truyền thông tối quản trị cấp cao thông đa tự hóa hoàn xử lý thông tin toàn ... ko quán trở ngại lớn DN Câu Yêu cấu định qtri ? Các dạng định ** Yêu cầu định quản trị : + Có rõ ràng: yêu cầu quan trọng trình đề định quản trị Cơ sở khoa học định quản trị thể hiện: o Phù hợp...
 • 18
 • 861
 • 3

bộ câu hỏi ôn tập môn quản trị học 2

bộ câu hỏi ôn tập môn quản trị học 2
... cấu hóa VHDN lại quan trọng 27 28 Phân tích vai trò quản trị xung đột tổ chức Tại nói Quản trị xung đột tốt sở để phát triển đổi tổ chức”? + KN xung đột + KN quản trị xung đột + Khi đổi => dẫn ... tiêu + Nhà quản trị => thực hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra để đat mục tiêu với hiệu suất cao 21 22 23 Cho ví dụ Trình bày tóm tắt thuyết phân cấp nhu cầu A.Maslow ứng dụng học thuyết ... định tối ưu 12 13 14 15 Nhà quản trị cần rèn luyện kỹ để quản lý nhóm hiệu quả? + Lắng nghe + Đặt câu hỏi + Thuyết phục + Tôn trọng + Trợ giúp + Chia sẻ + Huy động tập thể Phân tích yếu tố...
 • 7
 • 788
 • 7

Câu hỏi ôn thi môn quản trị bán hàng (Có đầy đủ đáp án)

Câu hỏi ôn thi môn quản trị bán hàng (Có đầy đủ đáp án)
... loại bán hàng này, bán hàng không cửa tiệm (non-store selling) Bài tập cá nhân môn quản trị bán hàng Page 23 Phạm Thị Thanh Kim phamkim1903@gmail.com  Bán hàng cửa hàng, quầy hàng: cách thức bán ... 37 Câu 25: Phân tích yêu cầu thi t lập phân bổ tiêu bán hàng? 45 Câu 26: Phân tích tiến trình quản trị mối quan hệ khách hàng 46 Bài tập cá nhân môn quản trị bán hàng Page Phạm ... hãng hàng không, khách sạn đến doanh nghiệp bán buôn v.v… Bài tập cá nhân môn quản trị bán hàng Page 34 Phạm Thị Thanh Kim phamkim1903@gmail.com Câu 22: Vì cần phải quản lí ngân sách bán hàng...
 • 92
 • 3,297
 • 31

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)
... hiệu cao nhà quản trị xuất phát từ: a Nhu cầu nguyện vọng cấp b Tiềm lực công ty c Phụ thuộc vào yếu tố d Tất câu 70) Quản trị học theo thuyết Z là: a Quản trị theo cách Mỹ b Quản trị theo cách ... b d Ra đời lâu 72) Thuyết quản trị khoa học xếp vào trường phái quản trị nào: a Trường phái quản trị đại b Trường phái quản trị tâm lý xã hội c Trường phái quản trị cổ điển d Trường phái định ... c Cả câu 88) Tất tổ chức cần có kỹ năng: a Nhân b Kỹ thuật c Tư d Tất câu 89) Mối quan hệ cấp bậc quản trị kỹ quản trị là: a Cấp bậc quản trị cao, kỹ kỹ thuật quan trọng b Cấp bậc quản trị thấp,...
 • 5
 • 9,426
 • 193

Xem thêm