860 câu hỏi TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI QUẢN TRỊ học FULL 8 CHƯƠNG(có đáp án v1)

52 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế công cộng (có đáp án)

52 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế công cộng (có đáp án)
... ◊ Sai chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? ◊ sai trả lời câu hỏi ... tối đa Câu 45: Nếu tất thị trường kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo, trừ thị trường, cân kết hợp kinh tế đạt hiệu Pareto ◊ Sai thị trường cạnh tranh hoàn hảo cân kết hợp nên kinh tế ( P=MC ... = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế ◊ Đúng Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông...
 • 11
 • 1,899
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1

Câu hỏi trắc nghiệm, đúng sai giải thích và bài tập có đáp án kinh tế vĩ mô 1
... Không câu 18 Trong kinh tế học "phân phối" đề cập đến: a Bán lẻ, bán buôn vận chuyển b Câu hỏi c Câu hỏi d Câu hỏi cho e Không câu Sử dụng số liệu sau cho câu hỏi 10 , 11 12 Các số liệu phản ánh ... Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học thị trường 13 Một lý thuyết hay hình kinh tế là: a Phương trình toán học b Sự dự đoán tương ... a Kinh tế học b Kinh tế học vi c Kinh tế học chuẩn tắc d Kinh tế học thực chứng e Kinh tế học tổng thể 12 Nghiên cứu hành vi kinh tế , đặc biệt yếu tố thất nghiệp lạm phát gọi là: a Kinh...
 • 187
 • 1,349
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án
... 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển ... trước 10%, kinh tế tăng trưởng (S) Tăng trưởng gia tăng quy mô sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 17
 • 386
 • 3

đề cương câu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị học

đề cương câu hỏi trắc nghiệm ôn tập quản trị học
... thuyết quản trị chẳng qua chép hoạt động quản trị vốn có xã hội loài người D Hoạt động quản trị nội dung, lý thuyết quản trị hình thức mà Có thể hiểu thuật ngữ "Quản trị" sau: A Quản trị trình quản ... thuyết quản trị lại sản phẩm xã hội đại" Câu hiểu sau: A Không cần có lý thuyết quản trị, người ta quản trị xB Lý thuyết quản trị đời tất yếu xã hội loài người vốn từ lâu có hoạt động quản trị C ... sau không tổ chức: A Cấp bậc quản trị cao kỹ kỹ thuật giảm dần tính quan trọng, tức nhà quản trị cấp cao không đòi hỏi phải có kỹ chuyên môn nghiệp vụ cao nhà quản trị cấp sở B Cấp bậc quản trị...
 • 5
 • 1,875
 • 23

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sinh 9 học kì II(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra sinh 9 học kì II(có đáp án)
... mức1) A Sinh vật ăn sinh vật khác B Hội sinh 22 C Cạnh tranh D Kí sinh Đáp án: D Câu 1 69: Các sinh vật loài có quan hệ với nào? ( Chương 1/ 44/ mức 1) A Cộng sinh cạnh tranh B Hội sinh cạnh tranh ... vi sinh vật C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Thành phần vô sinh, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải Đáp án:D Câu 220: Thành phần vô sinh hệ sinh ... khác quần xã kìm hãm tượng sau đây:( Chương II/ 49/ Mức 3) A Khống chế sinh học B Cạnh tranh loài C Hỗ trợ loài D Hội sinh loài Đáp án: A 27 Câu 213 : Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn...
 • 38
 • 275
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản lý tổ chức và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản lý tổ chức và hướng dẫn trả lời
... 4.1.5 Trả lời câu hỏi nhiệm vụ mục tiêu tổ chức giúp cho nhà quản biết phương hướng phát triển tổ chức? 4.2.4 Doanh nghiệp kiểm soát “ văn hóa doanh nghiệp “ ? Đúng 3.1.3 Trong ... bên tổ chức? Sai 2.2.2 định không phù hợp với chiến lược phát triển tổ chức không đảm bảo Mục đích mục tiêu tổ chức ? Đúng 2.2.3 Trong bước trình định, bước quan trọng xác định vấn đề định Đúng ... ? Sai 3.1.4 Mục tiêu tổ chức nên thể cách định tính để tạo linh hoạt trình thực ? Sai 3.1.5 Trong mô hình lực lượng cạnh tranh, khả thương lượng phủ lực lượng cạnh tranh ? Sai 3.2.5 định tổ chức...
 • 3
 • 389
 • 6

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản trị chất lượng và hướng dẫn trả lời

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn quản trị chất lượng và hướng dẫn trả lời
... trung bình trọng số chất lượng sp có mức độ so sánh dựa vào trọng số chất lượng CÂU 14: HSMCL dùng để đánh giá chất lượng sp ko thể đánh giá chất lượng quản lí ĐÚNG: chất lượng quản lí ko có khái ... vấn đề ng chất lượng đào tạo, huấn luyện CÂU 15: ko thể dùng doanh số of dn làm trọng số tính toán tiêu chất lượng kinh doanh Quản chất lượng ĐÚNG: CÂU 16: Trình độ chất lượng chất lượng toàn ... nc… CÂU 9: chất lượng thước đo tình trạng of sp Sp có chất lượng phải sp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế SAI: ko phải sp đạt tiêu chuẩn quốc tế sp có chất lượng mắt all ng tiêu dung, chất lượng...
 • 9
 • 2,168
 • 50

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 11
 • 6,642
 • 34

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 11
 • 1,002
 • 17

Câu hỏi trắc nghiệm đúng saiđáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và đáp án có giải thích môn phân tích tài chính doanh nghiệp
... LNG(LIFO) Câu Phân tích tài bao gồm chức chức đánh giá chức điều chỉnh Sai Phân tích Đánh giá Dự đoán Câu Bảng CĐKT báo cáo tài mà theo khoản mục tài sản xếp theo thứ tự tính khoản giảm dần - Đúng ... tiêu doanh thu Sai: Vì điều kiện số liệu cụ thể ta dùng phương pháp số chênh lệch Câu 16: Sưu tầm tính toán phân tích số liệu công việc trình lập kế hoạch phân tích TCDN - Sai Tổ chức phân tích ... đông Sai: Khi công ty thực điều đó, vi phạm nguyên tắc quán trình hạch toán kế toán: “Các sách phương pháp kế toán doanh nghiệp chọn phải áp dụng thống nhất kỳ kế toán” Câu 13: Hai công ty hoạt...
 • 26
 • 9,197
 • 103

những câu hỏi trắc nghiệm đúng saiđáp án môn luật kinh tế

những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai có đáp án môn luật kinh tế
... hoạt đông kinh doanh giấy phép kinh doanh hợp pháp quan nhà nước(cơ quan đk kinh doanh) CÂU 8: Bà T1,T2,T3 góp vốn thành lập công ty TNHH X Khi lập danh sách thành viên công ty để đk kinh doanh ... Vậy quy định bị coi trái quy định pháp luật hay ko? QUY ĐỊNH TRÊN CÓ BỊ COI LÀ TRÁI PHÁP LUẬT Vì theo quy định pháp luật cổ đông nhóm cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông quyền yêu ... đồng quản trị chào bán với giá 50% giá thị trường cho tất cổ đông theo tỉ lệ cổ phần họ công ty coi quy định pháp luật ko? CÓ Vì theo khoan điều 87 trường hợp cổ phần chào bán cho tất cổ đông...
 • 11
 • 10,764
 • 41

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 6
 • 1,701
 • 25

142 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế vi mô 2

142 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế vi mô 2
... giá, giá H2 X giảm xuống 36 Hàm lợi ích cá nhân U = XY2 Hàm cầu H2 X Y cá nhân tương ứng X = I/3PX Y = 2I/3PY 37 Hàm lợi ích cá nhân U = X1/2Y2/3 Hàm cầu H2 X Y cá nhân tương ứng X = 2I / 3PX ... dài hạn theo sản lượng phản ánh tính kinh tế phi kinh tế quy tính tỷ số chi phí cận biên dài hạn chi phí trung bình dài hạn 16 Ước lượng tính kinh tế quy thực chất ước lượng hàm chi phí bình ... Trong dài hạn, hãng đóng cửa SX PS < 20 Cân dài hạn trường hợp CTHH phản ánh hao phí nguồn lực XH để SX H2 thấp 21 Ngành có tính kinh tế quy ngành CTHH 22 Đường cung DN ĐQ đường chi phí cận...
 • 12
 • 5,818
 • 9

Một số câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích môn luật dân sự

Một số câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, giải thích môn luật dân sự
... pháp nhân Cá nhân tư cách pháp nhân trường hợp (như câu 3) Câu “Bộ công thương quan thuộc phủ“ Đúng, sai giải thích ? Đúng Vì:  Theo Điều Luật tổ chức phủ năm 2001 Cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm ... 2005 (như câu 3) Câu 7: “Trong máy nhà nước ta nay, quan quản lý hành nhà nước trung ương có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật nghị quyết” Đúng, sai Giải thích  Sai Vì: Theo quy định Luật ban ... ngang có Bọ công thương Câu 6: “Mọi tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách chủ thể gọi pháp nhân” đúng, sai , giải thích  Sai Vì: Tổ chức tham gia vào quan hệ pháp luật với tư cách pháp...
 • 28
 • 547
 • 2

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị SV

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán quản trị SV
... nghiệp Kế toán quản trị là: a Kế toán chi tiết kế toán tài để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm b Một phận kế toán tài phục vụ cho quản trị doanh nghiệp *c Một phận kế toán độc lập với kế toán ... cấp chủ yếu bởi: a Kế toán tài *b Kế toán quản trị c hai câu d Hai câu sai 16.Báo cáo KTQT thường lập vào thời điểm: a Khi kết thúc niên độ kế toán b Khi kết thúc quí c Khi quan quản lý chức yêu ... nghiệp c Cùng thể trách nhiệm câp quản lý doanh nghiệp *d Các câu 11 Kế toán quản trị xây dựng chuẩn hóa: a Trong sách kế toán chung Nhà nước b Trong sách kế toán ngành nghề c Theo nhu cầu kiểm...
 • 22
 • 13,756
 • 147

Xem thêm