Hồ chí minh với sự phát triển giáo dục phổ thông ( 1945 1954 )

Hồ chí minh với sự phát triển giáo dục phổ thông ( 1945 1954 )

Hồ chí minh với sự phát triển giáo dục phổ thông ( 1945  1954 )
... 29573 (3 3,0 6) Sơ học 8775 (9 4,3 9) 486362 (8 8,2 4) 906 (7 6,2 0) 48675 (5 4,4 2) 22 Hồ Chí Minh với phát triển giáo dục phổ thông (1 945 - 195 4) Tổng cộng (% ) 9296 (1 00 %) 551164 (1 00 %) 1189 (1 00 %) Lê ... dựng giáo dục phổ thông (1 945 - 195 4) - Chương 3: Giáo dục phổ thông ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh tinh thần cải cách giáo dục (1 950 - 195 4) Phần Phụ lục Tài liệu tham khảo Hồ Chí Minh với phát triển ... sinh (% ) Bậc học Số trƣờng (% ) Trƣờng tƣ (% ) (% ) Trung học (0 ,03 2) 652 (0 ,01 2) Cao đẳng Tiểu học 16 (0 ,17 2) 5521 (0 ,1 2) 49 (4 ,1 2) 11203 (1 2,5 2) Tiều học 503 (5 ,4 1) 58629 (1 0,6 4) 234 (1 9,6 8) 29573...
 • 133
 • 153
 • 0

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI
... giữ di hài Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu CHÚ THÍCH i Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia, Nội, 2000, tr.368 ii Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, sđd, tr.368 iii Hồ Chí Minh, Toàn ... vẻ đẹp, nếp sống Thủ đô Chủ tịch Hồ Chí Minh xa định hướng cho việc phát triển Thủ đô mà Người vạch ngày nguyên giá trị Nội Thủ đô 50 ngày tròn ngàn năm tuổi, trình phát triển, từ Quốc hội ... nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo tới đời sống mặt nhân dân Thủ đô Nội Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở nhân dân Nội ý, chăm lo môi trường sống, không đẹp văn hóa, cách ứng xử mà Nội đẹp...
 • 5
 • 81
 • 0

Tư tưởng hồ chí minh về sự phát triển của xã hội việt nam

Tư tưởng hồ chí minh về sự phát triển của xã hội việt nam
... thành tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam Thứ hai: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam, bao gồm quan điểm hội phát triển, đường tới hội phát triển, ... Việt Nam giá trị tưởng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối ng: tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam 4.2 Phạm vi: Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh phát triển hội Việt Nam thể ... thức phát triển hội Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh Công trình Biện chứng tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Việt Nam tác giả Lại Quốc Khánh Công trình khẳng định giá trị tưởng Hồ Chí Minh...
 • 111
 • 47
 • 0

Biện pháp quản lý phối hợp giữa đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT nguyễn khuyến TP hải phòng

Biện pháp quản lý phối hợp giữa đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh với nhà trường trong giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT nguyễn khuyến TP hải phòng
... quản phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến TP. Hải Phòng Chƣơng 3: Biện pháp quản phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhà trường ... trường giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Nguyễn Khuyến TP. Hải Phòng 3.3 Đề xuất số biện pháp quản phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhà trường công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường ... sinh THPT - Biện pháp quản phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh Giả thuyết khoa học Chất lượng giáo dục đạo đức trường THPT Nguyễn Khuyến TP Hải Phòng...
 • 129
 • 167
 • 0

Đảng bộ tỉnh hải dương lãnh đạo sự nghiệp phát triển giáo dục phổ thông ở tp hải dương tu nam 1996 den nam 2010

Đảng bộ tỉnh hải dương lãnh đạo sự nghiệp phát triển giáo dục phổ thông ở tp hải dương tu nam 1996 den nam 2010
... cần phải đổi mạnh mẽ lãnh đạo Đảng tỉnh Hải Dương nghiệp giáo dục phổ thông, yếu tố định để đưa giáo dục đào tạo tỉnh Hải Dương phát triển Năm 1997 năm tái lập tỉnh Hải Dương (tách tỉnh Hải Hưng ... NGUYỄN VŨ CẨM GIANG ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2010 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 ... luận văn lãnh đạo nghiệp phát triển giáo dục phổ thông thành phố Hải Dương Đảng tỉnh Hải Dương từ năm 1996 đến năm 2010 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Không gian: Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương -...
 • 120
 • 110
 • 0

Nhận thức về yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện và những vấn đề đặt ra về định hướng phát triển giáo dục phổ thông

Nhận thức về yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện và những vấn đề đặt ra về định hướng phát triển giáo dục phổ thông
... NHẬN THỨC VỀ YÊU CẦU “ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN” VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GDPT NGUYỄN QUANG KÍNH TRÌNH BÀY DÀN BÀI I II III IV Đổi bản, toàn diện? Nhận thức lại số vấn ... vấn đề Căn để định hướng Một vài đề xuất Đổi mới, Đổi CBTD & CCGD ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN ? ĐỔI MỚI CĂN BẢN LÀ ĐỔI MỚI “CÁI LÀM NỀN GỐC/ CÁI QUY ĐỊNH BẢN CHẤT” CỦA HTGD ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN LÀ ĐỔI ... V.1 ĐỔI MỚI CBTD LÀ ĐỔI MỚI TL? ĐỔI MỚI TỪNG LÀM KHÔNG CĂN BẢN CHƯA NHẬN RA DẤU HIỆU THAY ĐỔI ĐÁNG KỂ THEO CHIỀU HƯỚNG TIẾN BỘ VỀ TRIẾT LÝ, VỀ CƠ CẤU HỆ THỐNG, VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC, ? ĐỔI MỚI...
 • 33
 • 756
 • 1

Các giải pháp phát triển giáo dục phổ thông miền núi huyện thường xuân tỉnh thanh hoá

Các giải pháp phát triển giáo dục phổ thông miền núi huyện thường xuân  tỉnh thanh hoá
... luận phát triển giáo dục phổ thông - Khảo sát phân tích thực trạng giáo dục phổ thông miền núi huyện Thờng xuân, tỉnh Thanh Hoá - Đề xuất giải pháp phát triển Giáo dục phổ thông miền núi huyện ... vào sống Giáo dục phổ thông, gồm: - Giáo dục tiểu học - Giáo dục trung học sở - Giáo dục trung học phổ thông 11 1.2.3 Giáo dục phổ thông miền núi Giáo dục phổ thông miền núi giáo dục phổ thông cho ... trò giáo dục - đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, chọn đề tài: Các giải pháp phát triển Giáo dục phổ thông miền núi huyện Thờng Xuân , tỉnh Thanh Hoá - Vai trò giáo dục phổ thông...
 • 72
 • 314
 • 0

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông tỉnh thái bình giai đoạn 2011 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông tỉnh thái bình giai đoạn 2011  2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... 2015 v nm 2020 63 3.2.1.3 T chc xõy dng quy hoch phỏt trin GDPT tnh Thỏi Bỡnh giai on 2011- 2020 75 3.2.2 Nhúm gii phỏp thc hin quy hoch phỏt trin GDPT tnh Thỏi Bỡnh, giai on 2011- 2020 .77 ... Bỡnh, giai on 2011- 2020 Gi thuyt khoa hc Nu xut c cỏc gii phỏp cú c s khoa hc, cú tớnh kh thi thỡ cú th xõy dng v thc hin hiu qu quy hoch phỏt trin giỏo dc ph thụng tnh Thỏi Bỡnh, giai on 2011- 2020 ... tnh Thỏi Bỡnh giai on 2011- 2020 77 Bng 3.13: D bỏo quy hoch tng th mng li trng lp giai on 2011 2020 .78 Bng 3.14: D bỏo s lng giỏo viờn cỏc cp n nm 2020 ...
 • 72
 • 272
 • 1

LUẬN VĂN: Tỉnh uỷ bắc giang lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông Trong giai đoạn hiện nay docx

LUẬN VĂN: Tỉnh uỷ bắc giang lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông Trong giai đoạn hiện nay docx
... THỨC LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH UỶ BẮC GIANG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 1.2.1 Cơ sở lý luận để Tỉnh uỷ Bắc Giang xây dựng quan niệm, nội dung, phương thức lónh đạo phát triển giáo dục phổ thông ... cứu Đối tượng nghiên cứu lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông Tỉnh uỷ Bắc Giang Luận văn tập trung nghiên cứu lãnh đạo Tỉnh uỷ Bắc Giang phát triển giáo dục phổ thông, thời gian từ năm 2000 đến ... cường lãnh đạo Tỉnh uỷ Bắc Giang phát triển giáo dục phổ thông đến năm 2015 năm ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn - Hệ thống vấn đề lý luận lãnh đạo Đảng nói chung Tỉnh uỷ Bắc Giang nói riêng phát...
 • 130
 • 338
 • 1

đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010

đảng bộ tỉnh thanh hóa lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010
... đạo thực phát triển GDPT địa bàn tỉnh từ năm 1996 đến năm 2010 - Làm bật thành tựu hạn chế trình Đảng Thanh Hóa lãnh đạo phát triển GDPT từ năm 1996 đến năm 2010 - Rút kinh nghiệm thực tiễn lãnh ... tác giả chọn vấn đề: Đảng tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo phát triển giáo dục phổ thông từ năm 1996 đến năm 2010 làm đề tài luận văn Th.s lịch sử Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giáo dục nói chung, GDPT nói ... văn gồm chương tiết Chương 1: Phát triển giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa (1996 - 2000) Chương 2: Đẩy mạnh phát triển giáo dục phổ thông tỉnh Thanh Hóa (2001 - 2010) 10 Chương 3: Nhận xét chung...
 • 142
 • 215
 • 0

Giải pháp huy động các nguồn lực xã hội của ngành Giáo dục và Đào tạo trong phát triển giáo dục phổ thông ở Quảng Ninh

Giải pháp huy động các nguồn lực xã hội của ngành Giáo dục và Đào tạo trong phát triển giáo dục phổ thông ở Quảng Ninh
... PHẠM NGUYỄN VŨ THU HÒA GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 ... TRẠNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH 2.1 Khái quát tình hình tự nhiên, kinh tế, hội GDPT tỉnh Quảng Ninh 2.1.1 ... tỉnh Quảng Ninh 63 Kết luận chƣơng 65 Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH ...
 • 119
 • 272
 • 0

xây dựng quy hoạch quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông tỉnh cà mau đến năm 2010

xây dựng quy hoạch quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông tỉnh cà mau đến năm 2010
... xây dựng quy hoạch phát triển Giáo dục phổ thông T T3 Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng Giáo dục phổ thông tỉnh Mau T T3 Chương 3: Xây dựng quy hoạch phát triển Giáo dục phổ thông tỉnh ... thể: T Giáo dục phổ thông tỉnh Mau T 4.2 Đối tượng: T Xây dựng quy hoạch phát triển GDPT tỉnh Mau đến năm 2010 T Giả thuyết nghiên cứu Sự nghiệp GDPT tỉnh Mau đến năm 2010 phát triển ... thuẫn Giáo dục phổ thông tỉnh Mau 49 T T CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2010 51 T T 3.1 Những định hướng chiến lược cho việc xây dựng quy hoạch...
 • 143
 • 129
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định hướng phát triển giáo dục phổ thôngchiến lược phát triển giáo dục phổ thôngmục tiêu phát triển giáo dục phổ thông đến năm 2020giải pháp huy động các nguồn lực xã hội của ngành giáo dục và đào tạo trong phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh quảng ninhxu huong phat trien giao duc pho thong tren the gioixu thế phát triển giáo dục pho thongthực trạng và dự báo phát triển giáo dục phổ thông tại tỉnh bạc liêu đến năm 2010phát triển giáo dục phổ thông theo hướng xã hội hóa 1986 1996sự phát triển giáo dục thành phố hồ chí minh trước đổi mới 1986chủ tịch hồ chí minh với sự nghiệp giáo dụchồ chí minh với sự nghiệp giáo dụcchủ tịch hồ chí minh với đồng bào công giáohồ chí minh với công tác ngoại giaohồ chí minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữchủ tịch hồ chí minh với công tác ngoại giao2. Cau hoi Phan thi Tinh huong (Co dap an)1.TPH 2017.10.17 16e17ba Giai trinh CL loi nhuan quy 32017Phu An Tam Tich Loc_QLNC_TKTTPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi mot lan-Vay tin chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay the chapPhu-Bao Tin Hung Gia-Phi thong thuong-Vay tin chapnew doc 2017-08-17 16.17.43BÀI 9: PHƯƠNG PHÁP CẢI TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐẤT XÁM BẠC MÀU, ĐẤT XÓI MÒN MẠNH TRƠ SỎI ĐÁ2.SJC 2017.10.17 42d8451 Nghi quyet bat thuong3.SJC 2017.10.17 c1b5182 TL hop DHCD bat thuong 2017Bao cao ban kiem soat 2015_TLH_OKTo trinh 01_HDQT_Sua doi bo sung dieu le cong ty_Tien LenTo_trinh_04_HDQT_Phat hanh co phieu tra co tuc_OKThong bao ngay to chuc Dai hoi dong co dong 2015 lan 02 cua TLHBao cao thuong nien tong hop nam 2014_Tien Len GroupTo trinh ve phuong an thanh lap trung tam thuong maiVăn bản hội - Hội Nông Dân Tỉnh Cao Bằng Mau 8 BB dai hoidieu le cong ty cp dien dong anh 2013