Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

báo cáo thường niên 2013 tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam

báo cáo thường niên 2013 tổng công ty cổ phần thiết bị điện việt nam
... N i (HEM) Công ty CP V t tư xây d ng Hà N i Công ty CP SX TM EMIC (EPT) Công ty Dây Nam CFT Công ty CP Khí c I (VINAKIP) ng Vi t i n Công ty CP Thi t b i n Vi t Nam (Cambodia) Công ty CP Ch t ... t o bơm H i Dương (HPMC) Báo cáo thư ng niên năm 2013 Các công ty con, công ty liên doanh liên k t TT Tên công ty a ch Công ty CP Dây cáp S 70-72 Nam Kỳ kh i i n Vi t Nam nghĩa – Q1 – TP H Chí ... VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 40 Báo cáo thư ng niên năm 2013 Ph n A THÔNG TIN CHUNG Báo cáo thư ng niên năm 2013 I THÔNG TIN KHÁI QUÁT - Tên giao d ch ti ng Vi t: T NG CÔNG TY C PH N THI T B I N VI T NAM...
 • 78
 • 267
 • 0

báo cáo thường niên 2011 tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam

báo cáo thường niên 2011 tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam
... kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí ´ 30/07/2008: Chủ Tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam 19 20 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu ... HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) 21 22 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo thường niên 2011 ÔNG NGUYỄN HÙNG DŨNG TỔNG ... Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí (PTSC) ´07/2008 - nay: Thành viên HĐQT/ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 23 24 Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam...
 • 132
 • 209
 • 0

Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
... dục đào tạo trờng đại học kinh tế quốc dân Lê Thị Tú Oanh hoàn thiện hệ thống báo cáo thờng niên công ty cổ phần niêm yết thị trờng chứng khoán việt nam Chuyờn ngnh : K toỏn (k toỏn, ki m toỏn ... cụng ty c ph n niờm y t trờn th tr ng ch ng khoỏn Vi t Nam 47 47 51 2.1.3 Vai trũ c a cụng ty c ph n niờm y t trờn th tr ng ch ng khoỏn Vi t Nam 54 2.2 H th ng bỏo cỏo th ng niờn cỏc cụng ty c ... tr c a cỏc cụng ty Vi t Nam, ủú, nguyờn t c v cụng b thụng tin v tớnh minh b ch c a thụng tin v c b n khụng ủ c cỏc cụng ty Vi t Nam tuõn th [26, tr.81] Lu t Ch ng khoỏn Vi t Nam ủó quy ủ nh...
 • 210
 • 207
 • 0

Tiểu luận hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tiểu luận hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... lục, luận án gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm ... chức niêm yết TTCK Việt Nam công chúng 47 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1 Tổng quan thị trường chứng khoán ... ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chương 3: Quan ñiểm giải pháp hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên công ty cổ phần niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 7 TỔNG QUAN...
 • 201
 • 62
 • 0

Báo cáo thường niên 2011 tại công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại dương

Báo cáo thường niên 2011 tại công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ đại dương
... thỏng nm 2011 Cụng ty m ca Cụng ty l Cụng ty C phn Tp on i Dng n ngy 31 thỏng 12 nm 2011, Cụng ty C phn Khỏch sn v Dch v i Dng cú 05 cụng ty nh sau: - Cụng ty C phn Si Gũn-Givral Cụng ty C phn ... nm 2011 v nm 2011 theo Ngh quyt ca i hi ng c ụng + Ngy 01/07 /2011 HQT ó Ngh quyt s 16A /2011/ OCH/NQ-HQT thụng qua Quy ch ti chớnh ca Cụng ty + Thc hin theo Ngh quyt s 2604 /2011/ NQ-HC ngy 26/04 /2011 ... Cụng ty C phn Tõn Vit t ngy 23 thỏng nm 2011 v Cụng ty C phn Bỏnh Givral t ngy 29 thỏng 12 nm 2011 Cụng ty hp nht cỏc bỏo cỏo ti chớnh ca cỏc cụng ty ny bỏo cỏo ti chớnh hp nht ca Cụng ty cho...
 • 85
 • 266
 • 0

báo cáo thường niên 2008 ssi Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

báo cáo thường niên 2008 ssi Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
... khoán Sài Gòn ( Công ty ) trình bày báo cáo báo cáo tài hợp Công ty công ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 CÔNG TY Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ( Công ty ) công ty cổ phần ... mục I đến VI phần báo cáo tài hợp Báo cáo thường niên 2008 37 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp Cho năm tài kết thúc ngày 31 Tháng12 Năm 2008 PHẦN I: LÃI ... 12 năm 2008 Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn ( Công ty ) công ty con, báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp cho năm tài kết thúc ngày thuyết minh báo cáo tài...
 • 90
 • 188
 • 0

báo cáo thường niên 2011 sacomreal công ty cổ phần địa ốc sài gòn thương tín

báo cáo thường niên 2011 sacomreal công ty cổ phần địa ốc sài gòn thương tín
... vốn cổ phần 55 Báo cáo thường niên 56 2011 57 Cùng phát triển ViII công ty công ty liên kết Danh sách công ty Thông tin chi tiết Công ty Sacomreal Công ty liên kết Báo cáo thường niên 58 2011 ... cho báo cáo tài riêng Kính gửi Cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Phạm vi kiểm toán Chúng kiểm toán bảng cân đối kế toán riêng đính kèm Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ... chi tiết Công ty Danh sách công ty STT Tên công ty Công ty cổ phần Năng Lượng Thương Tín Công ty cổ phần Du Lịch Thương Tín Vốn điều lệ (triệu đồng) Tỷ lệ sở hữu doanh Dịch vụ Địa ốc Sài Người...
 • 53
 • 202
 • 0

báo cáo thường niên sba 2012 công ty cổ phần sông ba

báo cáo thường niên sba 2012 công ty cổ phần sông ba
... không nh hư ng nhi u ñ n Công ty, hi u qu ho t ñ ng c a nhà máy SBA ñ u tư r t cao R i ro v t giá USD/VND Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 20/91 CÔNG TY C MCK: SBA PH N SÔNG BA ð a ch : 230 Nguy ... phí công ñoàn Th c hi n nghiêm ch nh ch ñ xét nâng lương ñ nh kỳ theo quy ch lương cho cán b công nhân viên c a Công ty Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 26/91 CÔNG TY C MCK: SBA • PH N SÔNG BA ... nay, Công ty ñang ti p t c xây d ng h th ng ñánh giá hi u qu công vi c ñ n t ng cá nhân ñ qua ñ t hi u qu cao th i gian ñ n Báo cáo th ng niên SBA 2012 Trang 43/91 CÔNG TY C MCK: SBA PH N SÔNG BA...
 • 91
 • 164
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
... Giám đốc Công ty cổ phần EVERPIA VIỆT NAM Báo cáo thường niên 2010 Lee Jae Eun Chairman of BOM & CEO EVERPIA VIETNAM JSC Annual Report 2010 I Tổng quan OVERVIEW Báo cáo thường niên 2010 Annual ... sở hữu sang công ty cổ phần : Công ty cổ phần Everpia Việt Nam 2009 2009 -2 010 1993 Thành lập hình thức chi nhánh công ty TNHH Viko Moolsan Dương Xá - Gia Lâm Hà Nội Đầu tư vào công ty chuyên sản ... accidents, etc Annual Report 2010 63 VI Công ty Subsidiary STT No Tên công ty Subsidiary Công ty cổ phần Mattpia Việt Nam Mattpia Vietnam JSC Công ty cổ phần Mattpia Việt Nam chuyên sản xuất loại...
 • 36
 • 23
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
... tlir 5. 14 Quy 4/ 2010 Quy 4/ 2009 Nam 2010 Nam 2009 185.6 24. 723.100 568.752.688.7 04 4 24. 949 .276 .43 5 155.091.238 46 6.387.921 501 .49 0.057 238.609.192.788 185 .46 9.631.862 568.286.300.783 42 4 .44 7.786.378 ... khac 19 4. 898.561.1 84 21. 040 .605.055 II Ng dili h(ln 330 2.582 .40 4.501 90. 343 . 946 Yay va nq dai h\ln 3 34 D lI' phong trq dp thilt nghi~p 250 2.582 .40 4.501 90. 343 . 946 40 0 585.338.7 74. 088 335 .42 2.138.328 ... 4. 667.952.373 4. 667.952.373 4. 922.238.125 4. 922.238.125 665.935.987.993 41 5. 542 .47 4.628 5 .4 5.5 5.6 Trang tn~n t6ng s6 18 f ~ ~ CONG TY CO PHAN EVERPIA VI~T NAM Duong Xa - Gia Uim - Ha N(ii -...
 • 18
 • 19
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Everpia Việt Nam
... 132.679.927 3 .48 5.531.395 50.8 24. 8 74 50.8 24. 8 74 644 .6 04. 238 105. 640 .00 105. 640 .00 95.9 94. 922.638 2 .48 2.9 34. 260 17.161.286.513 73.611.329 .49 3 3 .41 8. 640 .377 3.536.356.269 750. 244 . 246 98 .47 7.856.898 ... 11. 145 .823.253 4. 173.075 .44 8 Quy 4/ 2010 Quy 41 2009 Chi phi ho?t d(jng tai chfnh 5.331.885.7 94 3.3 04. 243 .706 Tang 5.331.885.7 94 3.3 04. 243 .706 Quy 4/ 2010 Quy 4/ 2009 73. 242 .988.686 48 .892.609. 144 ... 577.697. 049 .220 46 6.387.921 42 4.191.970.851 501 .49 0.057 245 .522.9 54. 6 84 1 84. 150.976.716 577.230.661.299 42 3.690 .48 0.7 94 136. 640 .850.720 105.072.061. 848 339.1 04. 430. 842 246 .275.367.972 108.882.103.964...
 • 17
 • 18
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần KAD Việt Nam

Báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần KAD Việt Nam
... thời gian thực tập với việc học tập trường em hoàn thành báo cáo tổng hợp Nội dung báo cáo thực tập bao gồm phần sau: Phần 1: Tổng quan công ty dệt kim Đông Xuân Hà Nội Phần 2: Đặc điểm công tác ... vận dụng chế độ báo cáo kế toán Công ty áp dụng đầy đủ loại báo cáo kế toán Bộ Tài quy định Công ty thực kê khai nộp báo cáo hàng tháng, hàng quý hàng năm Công ty lên lại báo cáo kế toán theo ... cô công ty bạn bè để báo cáo hoàn chỉnh Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo cô công ty Dệt Kim Đông Xuân Hà Nội giúp em hoàn thành báo cáo NỘI DUNG CHÍNH Phần 1: Tổng quan công ty...
 • 40
 • 382
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần edulight việt nam

báo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần edulight việt nam
... K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán PHẦN TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty: a) Khái quát chung Công ty: - Tên Công ty: Công ty Cổ phần Edulight Việt ... gian thực tập công ty cổ phần đầu tư thương mại công nghệ Thái Bình Dương em tiếp thu nhiều kiến thức từ hoạt động thực tế tổng kết số vấn đề báo cáo tổng hợp Nội dung báo cáo thực tập tổng hợp ... trình công nghệ kinh doanh sản phẩm công ty: SV: Cao Phương Linh Lớp: Kế toán K42 Báo cáo thực tập tổng hợp Viện Kế toán - Kiểm toán Quy trình công việc chung Công ty Cổ phần Edulight Việt Nam thực...
 • 36
 • 315
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thị hà nộibáo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thịbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và thương mại việt hoàng pptxbáo cáo thuc tap tot nghiep cong ty co phan dau tu xay lap thuong mại quyết thắngbáo cáo thực tập ôtô tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ dong naibáo cáo huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ vinacominbáo cáo tài chính hợp nhất công ty cổ phần đường biên hòa đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31 tháng 12 năm 2014báo cáo tài chính của các công ty cổ phầnbáo cáo của ban kiểm soát công ty cổ phầnbáo cáo tổng hợp thực tập công ty cổ phần vận tải hành khách thanh xuânbao cao thuc tap tot nghieptai cong ty co phan xay dungbáo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần địa ốc an huybáo cáo kết quả thực tập công ty cổ phần luyện gang thép gia sángbáo cáo thực tập hợp về công ty cổ phần gas petrolimex docbao cao nguyen vat lieu tai cong ty co phan xay lap cao bangStaffing organizations 8th edition heneman test bankStarting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with java from control structures through objects 5th edition tony gaddis test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with python 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankResearch methods exploring the social world canadian 1st edition diane symbaluk test bankSeeing through statistics 4th edition utts test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bìnhQuản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường tiểu học quận cầu giấy, hà nội 9tt)Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 2Giáo trình anh văn 1 phần 1skkn rèn kỹ năng làm văn thuyết minh qua hoạt động tìm hiểu làng nghề truyền thống và di tích lịch sử tại địa phươngskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPT