Đề cương quản trị marketing VCU

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ MARKETING

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ MARKETING
... dựng máy quản trị mkt, thực hoạt động mkt theo kế hoạch - Điều khiển : xây dựng hệ thống tiêu, phương pháp, quy trình kiểm tra, đánh giá từ điều chỉnh hđộng mkt Những định hướng quản trị mkt Cách ... chất vật lý chúng + Giá trị , chi phí thõa mãn Đây phương thức đánh giá khả thỏa mãn nhu cầu lựa chọn sản phẩm khách hàng Họ so sánh giá trị chi phí để chọn sản phẩm tạo giá trị lớn đồng chi phí ... động mạnh mẽ diễn biến môi trường trị f) Môi trường văn hóa - Môi trường văn hóa bao gồm yếu tố định hình niềm tin bản, hệ thống giá trị chuẩn mực hành vi người giá trị văn hóa thường gắn liền với...
 • 20
 • 1,108
 • 0

ebook.vcu de cuong quan tri rui ro

ebook.vcu de cuong quan tri rui ro
... (Rủi ro kinh doanh rủi ro tài chính) • Communication and reporting Nhóm 5: • Project processes and plans • Simplifying the process Nhóm 6: • Managing opportunities • Other approaches to project ... Technical tools and techniques • Introduction to environmental risk management Part III: Quantification of project risks Nhóm 10: • Introduction to quantification for project risk • Cost-estimating ... thù • Rủi ro kinh doanh • Rủi ro dự án • Rủi ro tỉ giá Bài tập 1, 2, 3, (Lý thuyết Portfolio) Part I: The basics of project risk management Nhóm 1: • The project risk management approach • Establish...
 • 4
 • 470
 • 2

ebook.vcu đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich

ebook.vcu đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich
... Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Ebook.VCU ...
 • 2
 • 574
 • 6

Ebook VCU Đề cương quản trị rủi ro

Ebook VCU Đề cương quản trị rủi ro
... trợ rủi ro Chương VI: Các rủi ro đặc thù • Rủi ro kinh doanh • Rủi ro dự án • Rủi ro tỉ giá Bài tập 1, 2, 3, (Lý thuyết Portfolio) Part I: The basics of project risk management Nhóm 1: • The project ... thất) Bài tập 1, 2, (Rủi ro kinh doanh rủi ro tài chính) Nhóm 5: • Project processes and plans • Simplifying the process Nhóm 6: • Managing opportunities • Other approaches to project risk management ... Nhận dạng rủi ro Ghi Chương II: Nhận dạng rủi ro (tt) Chương III: Đo lường rủi ro • Các thang đo định tính Các nhóm đọc tình “Liên đoàn bóng đá X” thảo luận để nhận dạng đánh giá rủi ro • Các...
 • 4
 • 567
 • 4

Ebook VCU đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich

Ebook VCU đề cương quản trị tác nghiệp khach san du lich
... Ebook. VCU – www.ebookvcu.com Tuyển tập đề thi Ebook. VCU ...
 • 2
 • 671
 • 11

đề cương quản trị tài chính

đề cương quản trị tài chính
... t VI Tài li u h c t p Giáo trình: Tài li u tham kh o: Tài Chính doanh nghi p- Ch biên Kim Th Dung, Trư ng ðH Nông nghi p I Tài doanh nghi p- Lưu Th Hương – Trư ng ðHKTQD Hà N i Qu n tr Tài doanh ... MÔN 1.1 Qu n tr tài gì? 1.1.1 Qu n tr tài m t khoa h c qu n tr 1.1.2 Các m i quan h tài 1.1.3 Các quy t ñ nh tài 1.1.4 M c tiêu t i ña hoá l iích c a ch s h u 1.2 Nhà qu n tr tài ai? 1.2.1 V ... 2.1 V n c ñ nh tài s n c ñ nh 2.1.1 V n c ñ nh 2.1.2 Tài s n c ñ nh 2.1.3 Hi u su t s d ng tài s n c ñ nh 2.1.4 Phương hư ng c i ti n tình hình s doanh nghi p d ng TSCð 2.2 Kh u hao tài s n c ñ...
 • 5
 • 1,499
 • 5

Đề cương quản trị học

Đề cương quản trị học
... quản trị 1.2 Các chức quản trị 1.3 Vai trò ý nghĩa hoạt động quản trị 1.4 Thế nhà quản trị 1.5 Các cấp bậc quản trị tổ chức 1.6 Kỹ nhà quản trị 1.7 Vai trò nhà quản trị 1.8 Làm để quản trị thành ... nhà quản trị tổ chức sử dụng để đưa định Bốn chức quản trị bản: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Nội dung chi tiết môn học Chương 1: Nhà quản trị công việc nhà quản trị 1.1 Khái niệm quản ... công cụ chủ yếu để kiểm tra Học liệu 6.1 .Học liệu bắt buộc (1) Nguyễn Thị Liên Diệp, Quản trị học, NXB Thống kê, 2006 6.2 .Học liệu tham khảo (1) Lê Thế Giới tgk, Quản trị học, NXB Tài chính, 2007...
 • 4
 • 345
 • 0

Đề cương quản trị tiếp thị

Đề cương quản trị tiếp thị
... LƯỢC TIẾP THỊ QUỐC TẾ Chi tiết đề mục chương: Khái niệm thị trường quốc tế cần thiết tiếp thị quốc tế Chọn lựa thị trường Các cách thức thâm nhập thị trường quốc tế Chọn lựa chương trình tiếp thị ... KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ: Chi tiết đề mục chương: Tổ chức phận tiếp thị doanh nghiệp Thực chiến lược tiếp thị Kiểm tra đánh giá kết hoạt động tiếp thị Mục tiêu: Trình bày vấn đề liên quan đến ... chức quản lý hoạt động bán sĩ, bán lẻ tiếp vận hoạt động tiếp thị Mục tiêu: Giới thiệu lọai kênh phân phối hoạt động quản trị kênh phân phối nhà quản trị tiếp thị Số tiết dự kiến: Kiến thức cốt...
 • 6
 • 262
 • 1

Đề cương quản trị nguồn nhân lực

Đề cương quản trị nguồn nhân lực
... tiêu quản trị nguồn nhân lực - Sự khác biệt gĩưa quản trị hành nhân viên với quản trị nguồn nhân lực - Ba chức năng: Thu hút, trì phát triển nguồn nhân lực - Vai trò cán quản lý trực tuyến phận nhân ... cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực tổ chức: - Các chức hoạt động chủ yếu quản trị nguồn nhân lực - Vai trò, nhiệm vụ kỹ cần có người làm công tác nhân - Xu hướng quản trị nguồn nhân lực Những ... nguồn nhân lực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp - Các bước hoạch định nguồn nhân lực - Các phương pháp dự báo nhu cầu nguồn nhân lực - Phân tích trạng dự báo nguồn cung nguồn nhân lực thời gian...
 • 6
 • 577
 • 5

Đề cương quản trị mạng

Đề cương quản trị mạng
... Commands 2.2 Shell Commands 2.3 Khởi động hệ thống dịch vụ 2.4 Quản trị người dùng Chương Cấu hình mạng 3.1 Ôn lại TCP/IP 3.2 Cấu hình mạng Linux Chương DHCP & NIS 4.1 DHCP - Cài đặt Server - Cài...
 • 3
 • 713
 • 7

Đề cương quản trị nguồn nhân lực

Đề cương quản trị nguồn nhân lực
... họ từ bên hay lựa chọn từ nhân viên có? Nhiều người cho hoạch định nguồn nhân lực đưa số cách cứng nhắc áp đặt nhân lực ngày biến động Nhưng thực tế kế hoạch nguồn nhân lực dài hạnthường cụ thể ... động nhân sự, thực trạng nguồn nhân sự, từ có điều chỉnh phù hợp 5)       6)        biện pháp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực của công ty Làm thêm : tăng thu nhập cho nhân ... cho nhân viên Thuê thời vụ : tăng thêm nhân viên Gia công : Đào tạo : Tuyển dụng : tăng thêm nhân viên …… biện pháp giải quyết tình trạng thừa nhân lực của công ty cho thuê lao động...
 • 5
 • 516
 • 4

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO

ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ RỦI RO
... tài công III .Quản lý tài công Khái niệm quản Quản lý tác động chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định điều kiện biến động môi trường Khái niệm quản lý tài công Quản lý tài ... chi Lý Thị Tú Uyên Lớp : Quản lý kinh tế 48A Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Hai là, hệ thống quản lý tài công liên kết hữu chủ thể quản lý quan nhà nước, với khách thể quản lý tổ chức, doanh nghiệp, ... thiết có quản lý tài công Quản lý tài công tất yếu cần thiết nhà nước tất quốc gia Sự cần thiết thể qua vấn đề sau đây: Thứ nhất, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước Nhà nước quản lý...
 • 68
 • 454
 • 0

Đề cương quản trị học

Đề cương quản trị học
... Cấp quản trị tầm quản trị : _ Nguyên nhân có cấp quản trị tổ chức giới hạn tầm quản trị _ Tầm quản trị số người phận mà nhà quản trị kiểm soát có hiệu qủa Tầm quản trị rộng cần cấp quản trị ngược ... • Chức quản trị phân theo hoạt động tổ chức + Quản trị lĩnh vực marketing + Quản trị lĩnh vực nghiên cứu phát triển + Quản trị sản xuất + Quản trị tài + Quản trị nguồn nhân lực + Quản trị dịch ... quản trị đới với nhà quản trị khác có nhiều nét đặc trưng riêng Câu 4: Khái niệm chức quản trị Các chức quản trị phân theo trình quản trị phân theo hoạt động quản trị • Khái niệm: Chức quản trị...
 • 15
 • 550
 • 1

Đề cương Quản trị hành chính văn phòng

Đề cương Quản trị hành chính văn phòng
... Xử lý: _ Tiếp nhận công văn, bóc phong bì _ đóng dấu cvăn đến _ Vào sổ công văn _ Sắp xếp phân loại công văn _ Xử lý công văn Câu11: Xử lý công văn đi: + Công văn công văn gửi từ phận trung tâm ... nóng ngược lại Với phòng họp, trần trắng, tường sáng nhạt dần từ lên Với phòng hẹp dài, sáng tường ngắn, tối lại or sử dụng toàn màu sáng Với phòng cá nhân Với phòng khách Với hành lang: màu tương ... đối tác, ko gặp phòng làm việc, nhờ cấp kiểm soát thời gian _ Đóng cửa phòng làm việc + Tiết kiệm gọi điện thoại: _ Gọi đến, gọi kết thúc gọi Câu10: Xử lý công văn đến: + Công văn đến toàn tài...
 • 4
 • 1,169
 • 16

Đề cương quản trị nhân lực TS nguyễn thanh hội

Đề cương quản trị nhân lực  TS nguyễn thanh hội
... TS Nguyễn Thanh Hội Quản trò nguồn nhân lực ĐỀ CƯƠNG : QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Giảng viên : TS- NGUYỄN THANH HỘI Khoa Quản trò Kinh doanh – Trường Đại Học ... trình bồi dưỡng nghiệp vụ TS Nguyễn Thanh Hội Quản trò nguồn nhân lực CHUYÊN ĐỀ I GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC I- KHÁI NIỆM Quản trò nguồn nhân lực nghiên cứu vấn đề quản trò người tổ chức ... Nguồn nhân lực thích ứng, đối mặt với thách thức Đặc trưng quản trò nguồn nhân lực Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ TS Nguyễn Thanh Hội Quản trò nguồn nhân lực Quản trò nguồn nhân lực thay cho quản...
 • 67
 • 1,093
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương quản trị họcđề cương quản trị nguồn nhân lựcđề cương quản trị mạngđề cương quản trị bán hàngđề cương quản trị cơ sở dữ liệuđề cương quản trị chất lượngđề cương quản trị nhân lựcđề cương quản trị dự ánđề cương quản trị marketingđề cương quản trị hành chính văn phòngđề cương quản trị doanh nghiệp kinh tế quốc dânđề cương quản trị dự án đầu tưđề cương quản trị tác nghiệp thương mại quốc tếtài liệu đề cương quản trị họcđề cương quản trị kinh doanh quốc tếso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111Nghi quyet DHCD nam 2010ssg ky hop dong kiem toan bctc nam 2016 signed3.Bao cao HDQT nam 20175. Bao cao SXKD 2016 ke hoach 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)5. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu biểu mẫu | MBBankPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonCHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.10-02