Phụ lục hợp đồng kinh tế trong xây dựng

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế
... Số tài khoản: Sau xem xét, thỏa thuân hai bên đến thống ký Phụ Lục HĐMB số …………đối với hợp đồng ký số … , ngày……, tháng……năm………cụ thể sau: ... Điều khoản chung : 5.1 Quyền nghĩa vụ bên quy định hợp đồng số: 5.2 PL HĐ lập thành bản, có nội dung & giá trị pháp lý nhau, bên giữ 5.3 Phụ lục phần tách rời HĐKT số có giá trị kể từ ngày...
 • 2
 • 1,294
 • 4

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lí kinh tế hiện nay

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lí kinh tế hiện nay
... nói chung hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự, hợp đồng thơng mại nói riêng II sở thực tiễn việc sửa đổi pháp luật hợp đồng kinh tế Thực tiễn thi hành pháp luật Hợp đồng kinh tế thời điểm cho ... thực hiện: Các bên phải chấp hành hợp đồng mặt đối tợng, không đợc thay việc thực hợp đồng việc trả khoản tiền định, nguyên tắc phù hợp với điều kiện chế quản kinh tế trớc Trong chế quản nay, ... 18 đổi pháp luật hợp đồng kinh tế 18 I Định hớng sửa đổi pháp luật hợp đồng kinh tế .18 Về quan điểm loại bỏ Hợp đồng kinh tế .18 Về quan điểm trì Hợp đồng kinh tế 20 II...
 • 35
 • 370
 • 0

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập doanh nghiệp và quyền tự do ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập doanh nghiệp và quyền tự do ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường
... có quyền tự thực loạt hành vi kinh doanh như: Quyền tự thành lập doanh nghiệp; quyền tự chọn lựa ngành nghề kinh doanh; quyền tự lựa chọn hình thức kinh doanh, quy mô kinh doanh; quyền tự hợp đồng; ... hợp đồng kinh tế kinh tế thị trường Đặc điểm hợp đồng kinh tế Từ khái niệm hợp đồng kinh tế ta rút số đặc điểm sau hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế thoả thuận bên kết Quan hệ ý chí xác lập ... loại hợp đồng phải kết hình thức định III Quyền kết hợp đồng kinh tế kinh tế thị trường Như nói trên, chế kinh tế có kiểu pháp luật hợp đồng kinh tế riêng Bởi vậy, quyền kết hợp đồng kinh...
 • 70
 • 513
 • 3

Chủ thể hợp đồng kinh tế trong quá trình phát triển của chế độ hợp đồng kinh tế ở Việt Nam

Chủ thể hợp đồng kinh tế trong quá trình phát triển của chế độ hợp đồng kinh tế ở Việt Nam
... "Chủ thể hợp đồng kinh tế trình phát triển chế độ hợp đồng kinh tế việt nam Kết cấu đề tài gồm bốn phần: I- Quá trình phát triển chế độ hợp đồng kinh tế việt nam II- Chủ thể ký kết hợp đồng kinh ... Chủ thể hợp đồng kinh tế chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế 25/09/19899 Bản chất, đặc điểm chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế kinh tế thị trờng: Chủ thể ký kết hợp đồng ... Mục lục I Quá trình phát triển chế độ hợp đồng kinh tế việt nam Thời kỳ đầu xã hội chủ nghĩa miền bắc: Sau đại hội lần VI Đảng cộng sản Việt N am (11/1986) II Chủ thể hợp đồng kinh tế chế kế hoạch...
 • 29
 • 472
 • 1

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lý kinh tế hiện nay

Hợp đồng kinh tế trong điều kiện cơ chế quản lý kinh tế hiện nay
... thực hiện: Các bên phải chấp hành hợp đồng mặt đối tượng, không thay việc thực hợp đồng việc trả khoản tiền định, nguyên tắc phù hợp với điều kiện chế quản kinh tế trước Trong chế quản nay, ... MỚI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ .11 I CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬA ĐỔI PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 11 Điều kiện kinh tế .12 Điều kiện pháp luật 13 II CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ... ĐỔI TRONG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ .21 Những quy định chung 21 a Khái niệm Hợp đồng kinh tế 21 b Hợp đồng kinh tế vô hiệu 25 Ký kết Hợp đồng kinh tế ...
 • 36
 • 283
 • 0

chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế trong quá trình phát triển của chế độ hợp đồng kinh tế

chủ thể ký kết hợp đồng kinh tế trong quá trình phát triển của chế độ hợp đồng kinh tế
... I- Chủ thể kết Hợp đồng kinh tế giai đoạn trớc 1989 Việt Nam Bản chất Hợp đồng kinh tế thời kỳ Cơ chế quản lý kinh tế .7 Việc kết Hợp đồng kinh tế II- Chủ thể kết Hợp ... phép uỷ quyền d Trình tự kết Hợp đồng kinh tế Khi kết Hợp đồng kinh tế, bên tiến hành hai cách: kết trực tiếp kết gián tiếp - kết Hợp đồng kinh tế trực tiếp: cách kết đơn giản, ... lệnh Hợp đồng kinh tế hai cách hiểu không mang tính hợp pháp Chủ thể kết Hợp đồng kinh tế thời gian tới Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 điều có qui định Hợp đồng kinh tế đợc kết...
 • 27
 • 294
 • 0

Hợp đồng kinh Tế trong đàm phán ppt

Hợp đồng kinh Tế trong đàm phán ppt
... lý hợp đồng kinh tế trường hợp: 1- Hợp đồng kinh tế thực xong; 2- Thời hạn có hiệu lực hợp đồng kinh tế hết thoả thuận kéo dài thời hạn đó; 3- Hợp đồng kinh tế bị đình thực huỷ bỏ; 4- Khi hợp đồng ... với nội dung hợp đồng kinh tế Trong trình thực hợp đồng kinh tế, bên có quyền ký biên bổ sung điều thoả thuận vào hợp đồng kinh tế Biên bổ sung có giá trị pháp lý hợp đồng kinh tế 5 CHƯƠNG III ... có quyền yêu cầu lý hợp đồng kinh tế văn Trong thời hạn đó, yêu cầu lý hợp đồng kinh tế việc chuyển giao hợp đồng kinh tế coi chấp nhận Điều 25 Khi bên ký kết hợp đồng kinh tế pháp nhân phải giải...
 • 9
 • 68
 • 0

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập doanh nghiệp và quyền tự do ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở VN

Quyền tự do kinh doanh trong thành lập doanh nghiệp và quyền tự do ký kết hợp đồng kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở VN
... chức muốn kinh doanh, kinh doanh kinh doanh hiểu biết thêm quyền tự kinh doanh quyền kết hợp đồng kinh tế kinh tế thị trường nước ta Phần A: Quyền tự kinh doanh thành lập doanh nghiệp Việt ... loại hợp đồng phải kết hình thức định III Quyền kết hợp đồng kinh tế kinh tế thị trường Như nói trên, chế kinh tế có kiểu pháp luật hợp đồng kinh tế riêng Bởi vậy, quyền kết hợp đồng kinh ... hợp đồng kinh tế kinh tế thị trường Đặc điểm hợp đồng kinh tế Từ khái niệm hợp đồng kinh tế ta rút số đặc điểm sau hợp đồng kinh tế: Hợp đồng kinh tế thoả thuận bên kết Quan hệ ý chí xác lập...
 • 70
 • 199
 • 0

Tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng docx

Tài liệu Mẫu hợp đồng kinh tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng docx
... ngày 04/8/2004 Bộ Tài hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng; + Quy chế hợp đồng kinh tế XDCB ban hành theo Quyết định số 29 QĐ/LB ngày 01/6/1992 liên Bộ Xây dựng - Trọng tài kinh tế Nhà nước + Quyết ... định Hợp đồng Nghĩa vụ trả tiền coi hoàn thành kể từ Bên A chuyển đủ số tiền nêu Điều Hợp đồng vào tài khoản Bên B điều 12: tạm dừng, huỷ bỏ Hợp đồng 12.1 Tạm dừng thực Hợp đồng Các trường hợp ... Ngôn ngữ sử dụng Hợp đồng tiếng Việt điều 16: điều khoản chung a Các tài liệu sau phận tách rời Hợp đồng, cụ thể: - Phụ lục Tổng giá trị Hợp đồng, kể Bảng tính chi tiết giá trị Hợp đồng - Hồ sơ thiết...
 • 28
 • 1,538
 • 4

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH

HỢP ĐỒNG KINH TẾ VỀ GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG TỔNG THỀ CÔNG TRÌNH
... Hai bên thỏa thuận nguyên tắc giao nhận tổng thầu xây dựng công trình …như sau: Điều 1: Nội dung công tác: Bên A giao cho bên B tiến hành tất khâu toàn công trình xây dựng … gồm: a- Tiến hành khảo ... công tác khảo sát … đồng Trị giá phần viết luận chứng kinh tế - kỹ thuật … đồng Trị giá phần thiết kế công trình đồng Trị giá phần thi công xây lắp công trình đồng Trong trình thực hiện, có ... tháng trình bên A duyệt … tháng Thi công xây lắp dự kiến hoàn thành … tháng kể từ ngày khởi công Dự kiến khởi công vào ngày … Điều 3: Trị giá hợp đồng Tổng dự đoán công trình Đồng Trị giá công...
 • 3
 • 2,414
 • 25

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình
... Trong hợp đồng gọi tắt bên B Hai bên thống ký kết hợp đồng thi công xây lắp với điều khoản sau đây: Điều 1: Khối lượng tiến độ công trình Tên công trình: [TEN CONG TRINH XAY DUNG] Địa điểm xây ... ghi vào hợp đồng Điều 2: Chất lượng công trình Bên B phải chịu trách nhiệm kỹ thuật chất lượng xây lắp toàn công trình, bảo đảm thi công theo thiết kế phù hợp với dự toán duyệt, qui trình, qui ... mặt xây dựng sau giao - Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự an toàn lao động bên công trình - Tiếp nhận bảo quản loại tài liệu, vật tư kỹ thuật Bên A giao Điều 4: Trị giá công trình xây lắp Trị giá hợp...
 • 5
 • 3,718
 • 30

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.
... vốn xây lắp, phần vốn thiết bị công nghệ phần vốn kiến thiết khác) Tiến độ thi công: - Ngày thi công: [NGAY THANG NAM] - Ngày hoàn thành: [NGAY THANG NAM] Trong trường hợp thực hợp đồng kinh tế ... xây dựng sau giao - Tổ chức bảo vệ an ninh trật tự an toàn lao động bên công trình - Tiếp nhận bảo quản loại tài liệu, vật tư kỹ thuật Bên A giao Điều 4: Trị giá công trình xây lắp Trị giá hợp ... đoạn để toán lý hợp đồng Bên B giao cho Bên A [SO BO] hồ sơ hoàn công Điều 7: Các biện pháp bảo đảm hợp đồng Bên B đưa tài sản [TEN TAI SAN] có giá trị công chứng xác nhận [SO TIEN] đồng để chấp...
 • 4
 • 682
 • 1

Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc

Phân tích những điều khoản chủ yếu trong hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá.doc
... để xong thấy điều khoản chủ yếu hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá có thiếu sót Cuối để điều khoản hợp đồng mua bán hàng hoá hoàn thiện phù hợp với mối quan hệ kinh tế phức tạp kinh tế thị trường, ... Luật Kinh tế Tiểu luận Luật Kinh tế PHẦNBA: KẾTLUẬN Những điều khoản chủ yếu hợp đồng kinh tế mua bán hàng hoá hình thức pháp lí thể quan hệ kinh tế doanh nghiệp tham gia quan hệ mua bán hàng ... đồng kinh tế mua bán hàng hoá 1.1 Xác định rõ phạm viđiều chỉnh luật thương mại (1997) pháp lệnh hợp đồng kinh tế hợp đồng mua bán hàng hoá 1.2 Mở rộng chủ thể vàđối tượng hợp đồng mua bán hàng hoá...
 • 17
 • 4,229
 • 3

Xem thêm