Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
... 7,369,687,082 - - - 47 ,797, 241 ,312 37,386, 949 ,555 10 ,41 0,291,757 - - - - 0 TK 241 1 3- Đầu tài dài hạn b/ c/ Cuối kỳ Đầu kỳ Đầu vào công ty liên doanh, liên kết: 49 ,113,217,013 - Công ty Chứng ... hữu % 4. 00% 4. 41% CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO LƯU ... DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý năm tài kết thúc vào ngày 30/09/2010...
  • 26
  • 38
  • 0

Xem thêm