Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Gemadept

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2006 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ-THƯƠNG MẠI SMC
... ra: cụng ty ó hon thnh vt mc k hach doanh thu nm 2006 l tng 12,76 % v li nhun sau thu nm 2006 l 22,6 t ng tng 13,10 % so vi k hoch nm 2006 - Nm 2006 SMC trin khai d ỏn Nhỏ mỏy Thộp SMC Phỳ M ... khúan TP HCM 1.2 Gii thiu v Cụng ty Tờn Cụng ty: CễNG TY C PHN U T THNG MI SMC Tờn ting Anh: SMC Investment - Trading Joint Stock Company Biu tng ca Cụng ty: đ ISO 9001 : 2000 Vn iu l : ... ty, tng bc ci thin v nõng cao qua vic iu chnh thu nhp v cỏc ch , phỳc li cho CBCNV Cụng ty VI CC CễNG TY Cể LIấN QUAN - Cụng ty nm gi trờn 50% c phn/ gúp ca t chc, Cụng ty : Khụng cú - Cụng ty...
 • 22
 • 195
 • 1

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
... i báo cáo tài cho năm 2006 đư c ki m toán Khái quát v Công ty Công ty c ph n xu t nh p kh u th y sản An Giang công ty c ph n đư c thành l p s c ph n hóa Công ty xu t nh p kh u th y sản An giang ... 200,000,000 2005 2006 - Trong năm 2006, Công ty báo cáo th m đ nh đ tài nghiên c u sản xu t Biodiesel t m cá tra, cá basa trư c H i đ ng khoa h c T nh An Giang Ch t ch y ban nhân dân T nh An Giang làm ... u - T ng Giám đ c Ngày 26 tháng 01 năm 2007 11 12 AGIFISH ANNUAL REPORT 2006 S : 0092/2007/BCTC-KTTV BÁO CÁO KI M TOÁN V BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 C A CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N AN...
 • 97
 • 40
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà
... xuất (đường, Ethanol, Furfural-Furfuryl Alcohol, thức ăn gia súc XK,…) Kết từ SXKD năm 2006 sở tốt cho đầu tư phát triển năm 2007 năm Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa Công ty đường cổ phiếu ... Chức vụ công tác nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa (từ năm 2004), Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH SXTM Thành Thành Công Số cổ phần nắm giữ: 784.065 (đại diện cho Công ty TNHH ... BKS Công ty CP Đường Biên Hòa từ năm 2001 kiêm Quản đốc phân xưởng Đường - Công ty CP Đường Biên Hòa Số cổ phần nắm giữ: 5.420 Hành vi vi phạm pháp luật: Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: ...
 • 21
 • 96
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh
... Tổ chức - Hành chánh quản trị Cơng ty cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Từ 8/2005 - : Giám đốc Chi nhánh Cơng ty cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh- Xí nghiệp ... Thành phố Hồ Chí Minh Từ 02/2002 – đến nay: Cty Cổ phần Đầu Hạ tầng Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh 13 Chức vụ cơng tác nay: Giám Đốc Đầu – Kinh doanh Cơng ty Cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật ... Cơng ty Du Lịch Thành phố Hồ Chí Minh Từ 1997 – 2001: Chun viên Quỹ Đầu Phát triển Đơ thị Thành phố Hồ Chí Minh Từ 12/2001 – nay: Cơng ty Cổ phần Đầu hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ...
 • 16
 • 36
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc
... trang sau) 8/13 CƠNG TY CỔ PHẦN CBTP KINH ĐƠ MIỀN BẮC Báo cáo thường niên năm 2005 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM KINH ĐÔ MIỀN BẮC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN ... IV Các cơng ty có liên quan 7/13 tỷ đồng CƠNG TY CỔ PHẦN CBTP KINH ĐƠ MIỀN BẮC Báo cáo thường niên năm 2005 Cơng ty có Cơng ty Cơng ty Cổ phần Thương mại hợp tác Quốc tế Hà Nội Cơng ty chiếm 75.73% ... 2/13 CƠNG TY CỔ PHẦN CBTP KINH ĐƠ MIỀN BẮC Báo cáo thường niên năm 2005 Cơng ty sử dụng tất nhãn hiệu hàng hóa đăng ký Kinh Đơ cho sản phẩm Cơng ty sản xuất, Cơng ty thừa hưởng nhiều kinh nghiệm...
 • 13
 • 33
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Ngân Sơn
... Tổng công ty, 187% so với Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2006 370,9% so với thực năm 2005 (3.126 tr.đồng) - Tỷ lệ cổ tức thực hiện: đạt 22%, tăng 9,82% so với Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2006 ... 2006 (12,18%) - Nộp Ngân sách (thuế VAT) 106,4% so với kế hoạch điều chỉnh Tổng công ty 175,6% so với kế hoạch Công ty xây dựng đầu năm (5,3 tỷ đồng) Những tiến Công ty đạt đợc 3.1 Công tác xây ... hoạch Năm 2006, sở đánh giá nhu cầu khả tiêu thụ, Công ty xây dựng kế hoạch diện tích 4.712 ha, tăng so với năm 2005 41% Ngay từ đầu năm Công ty tiến hành giao tiêu kế hoạch cho đơn vị Kết năm 2006, ...
 • 14
 • 21
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang
... Quá trình công tác: Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang (từ năm 1998 -2 006) Chức vụ nay: Giám đốc quản lý Công ty Công ty Cổ phần Công nghiệp Tung Kuang Số cổ phần nắm giữ: 181.269 cổ phần Hành ... trình công tác: Công ty cổ phần công nghiệp Bảo Vĩ (từ 198 9-2 005) Chức vụ nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp Bảo vĩ Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần Công Nghiệp Tung Kuang Số cổ phần ... sư Quá trình công tác: Công ty Cổ phân Công nghiệp Tung Kuang 23 Chức vụ nay: Phó Tổng thứ Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (từ năm 1995 – 2005) Số cổ phần nắm giữ: 347.903 cổ phần Hành vi vi...
 • 32
 • 74
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
... chÝnh Chđ tÞch - Kiªm Tỉng Gi¸m ®èc 49 Báo cáo thường niên 2006 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn - SSI www.ssi.com.vn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Sài Gòn - SSI www.ssi.com.vn CAM KẾT CỦA SSI Đối ... 441 - - - Thu nhập hoạt động kinh doanh 28 - - Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đánh giá lại cuối kỳ 442 - - - Chi phí hoạt động kinh doanh 32 - - Giá trò chứng khoán ngân quỹ 443 - - - Chi phí bất thường ... Cộng 39 Báo cáo thường niên 2006 Chứng khoán tự doanh Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán Chứng khoán tự doanh Chứng khoán tự doanh (đã bán ủy thác đầu tư) Cộng Số cuối năm Số đầu năm 1.604.210.566.534...
 • 28
 • 67
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam
... 2007 Công ty triển khai việc phát hành thêm cổ phiếu để sáp nhập Công ty CP Giống trồng Hà Tây vào Công ty CP Giống trồng miền Nam (theo nghò số 19/NQ-ĐH ngày 24/03/2007 ĐHDCĐ Công ty CP Giống trồng ... thuyết minh báo cáo tài kết thúc vào ngày nêu Công ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Miền Nam (dưới gọi tắt Công ty ) Việc lập trình bày báo cáo tài thuộc trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm ... vốn góp tổ chức công ty: - Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ : - Tình hình đầu tư vào công ty có liên quan: - Tóm tắt hoạt động tính hình tài công ty liên quan: không...
 • 10
 • 112
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... biệt -2 - VI Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty : Công ty Liên doanh COSFI - Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ : - Tình ... trái phiếu - Số lợng cổ phiếu lu hành theo loại : 1.138.500 cổ phiếu phổ thông - Số lợng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại : - Cổ tức : 20.% vốn điều lệ cho năm 2006 Báo cáo kết hoạt ... giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập - ý kiến kiểm toán độc lập - Các nhận xét đặc biệt (th quản lý) Kiểm toán nội - ý kiến kiểm toán nội - Các nhận...
 • 5
 • 31
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn
... PNT) IV BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn (sau gọi tắt “Cơng ty ) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 ... 0,05% b Tình hình giao dịch cổ đơng lớn : STT Tên cổ đơng Phần vốn nhà nước Tổng Cơng ty Thương Mại Sài Gòn ( SATRA ) Nhiên liệu Sài gòn( SFC) /Báo cáo thường niên năm 2006 Chốt ds vào ngày trước ... thể CBCNV Cơng ty vượt qua khó khăn, hồn thành tốt tiêu kế hoạch kinh doanh tài Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2005 giao Nhiên liệu Sài gòn( SFC) /Báo cáo thường niên năm 2006 Trang Cơng...
 • 9
 • 29
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà
... THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH - 22 TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Cơng ty Cổ phần Xi măng Sơng Đà đệ trình báo cáo với Báo cáo tài chính ... CƠNG TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SƠNG ĐÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Hồ Bình - Tháng 01 năm 2007 TỔNG CƠNG TY SƠNG ĐÀ CƠNG TY CỔ PHẦN ... Sơng Đà Xi nghiệp Sơng Đà 12.2 Xi nghiệp Sơng Đà 12.4 Xi nghiệp 104 - Cơng ty Sơng Đà Cơng ty CP ĐTPTHT XD Sơng Đà Xi nghiệp 206 - Cơng ty Sơng Đà Cơng ty Sơng Đà Cơng ty Cổ phần Sơng Đà 906...
 • 54
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Thép Việt Ý
... : Có báo cáo kèm theo IV Báo cáo tài Các báo cáo tài đợc kiểm toán theo qui định pháp luật kế toán ( có báo cáo kèm theo) V Bản giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn ... phôi thép phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty 14 Phối hợp với quan ban ngành Nhà nớc để có hớng dẫn chế sách Nhà nớc Công ty cổ phần đem lại hiệu cao cho Công ty đảm bảo cổ tức cho cổ đông ... trị Công ty thực theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Các công việc phát sinh đợc liên hệ giải kịp thời, thực quản lý Công ty có hiệu III Báo cáo...
 • 14
 • 21
 • 0

Xem thêm