Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
... ng o - HK- HN Tel: 049 410277 Fax: 049 410273 ngày 24/ 10/2008 c a B Tài THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2010 C I M HO T NG C A CÔNG TY Hình th c s h u v n Công ty c ph n ch ng khoán An Phát ... 140 ,908,126,659 1 ,43 9,753, 845 777,969,535 661,7 84, 310 152 ,44 0,237,390 S cu i k S đ uk 4, 479,396,8 04 12,375 ,44 8,2 14 4 ,47 9,396,8 04 12,375 ,44 8,2 14 3,000,000,000 2,780,000,000 40 ,000,000 68 ,43 1,006 239,779, 747 ... 353 ,48 7,193 2,255,630,676 1 54, 063,6 54, 313 1 54, 063,6 54, 313 CÔNG TY C PH N CH NG KHOÁN AN PHÁT Tr s 75A Tr n H ng M u s B01-CTCK Ban hành theo TT s 95/2008/TT-BTC o - HK- HN Tel: 049 410277 Fax: 049 410273...
 • 22
 • 78
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam
... 41 2 41 3 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 43 0 44 0 Kế toán trưởng Đinh Thị Bích Thủy V.16 18 082 902 858 18 082 902 858 40 000 000 000 20 670 2 64 622 20 670 2 64 622 40 000 000 000 24 191 5 14 -2 1 941 288 ... 357 7 54 -2 587 361 7 64 -1 981 357 7 54 -2 587 361 7 64 -1 981 357 7 54 VI.1 VI.2 TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Lữ Bỉnh Huy Công ty cổ phần Chứng khoán Miền Nam Lầu ... 987 - 42 3 739 623 67 811 757 357 - 267 961 232 -9 8 236 8 84 015 - 927 193 811 - 586 080 090 -7 3 208 902 147 - 681 595 005 700 942 589 763 -5 51 667 965 46 0 81 887 253 751 291 982 944 9 74 -2 87 46 1...
 • 4
 • 36
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
... 744 .43 5.118 3.591 .49 9. 144 3.1 04. 5 34. 733 4. 750.262 .46 0 4. 275.069. 944 9.215.388.686 8.1 24. 039.795 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Báo cáo tài Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành ... dịch Chứng khoán Hà Nội Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Đối với chứng khoán niêm yết Sở giao dịch Chứng CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Báo cáo tài ... 5 84. 397.7 84. 508 40 2. 740 .239.621 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tầng Hà Thành Plaza,102 Thái Thịnh , Đống Đa, Hà Nội Cho kỳ kế toán từ 01/10/2010...
 • 19
 • 52
 • 0

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2010 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình
... 41 4 41 5 41 6 41 7 41 8 41 9 42 0 42 1 43 0 43 2 43 3 44 0 000 N01 N02 N03 N 04 N05 N06 Số đầu năm V.21 V.15 V.16 11 46 8 122 9 14 30 5 34 000 48 0 103 390 244 8 64 649 836 321 868 1 64 7 34 827 V.17 V.18 - 013 246 ... 685 73 346 149 41 3 685 685 73 346 149 639 320 658 313 189 372 86 772 998 637 19 035 8 94 106 V.23 Page: 2/2 Công ty CP khoáng sản Ho Bình Xã Thống nhất, TP Ho Bình, tỉnh Hòa Bình Báo cáo kết hoạt ... 8 94 106 16 026 646 145 15 1 84 0 64 385 535 672 900 535 672 900 620 000 000 382 831 626 300 310 311 312 313 3 14 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 3 34 335 336 337 40 0 41 0 41 1 41 2 41 3 41 4...
 • 4
 • 32
 • 0

Xem thêm